www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 Filosofie
 Libovolné téma
 Důkaz reálného hmotného světa.
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Next Page
Author Previous Topic Topic Next Topic
Page: of 7

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 06/11/2007 :  06:47:39  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Vážení přátelé.

Je na čase zničit nesmysl, který zde do tohoto fóra vnesl David.Jde o dle něj nevyvratitelnou myšlenku, že svět není realita,ale pouze simulace, či matrix. Promyslel jsem tento problém a poznal, že se David a filosofové,kteří tvrdí, že toto není možné vyvrátit mýlí. Poznal jsem, že hmotný reálný svět snese simulaci, ale svět simulace zničí jediný atom hmotného světa. Jediný problém je v tom, že musí procesem důkazu projít každý sám za sebe.Pokud bych to udělal já za všechny,pak může být výsledek spochybněn jako součást simulace. A tak mně nezbývá, než se spolehnout na váš vlastní rozum, úsudek a hlavně logické myšlení každého z vás.Budu tedy hovořit za sebe a to co napíši platí pro každého z vás.

Davidovo tvrzení říká, že smyslové vnímání klame .Nebudeme se jím tedy na začátku zabývat.Budeme se zabývat mozkem samým. Mozek je výchozí bod a to u každého z nás. Virtuální mozek by se projevoval vně, čili byly by znatelné výsledky, jako v počítačové hře, kdy postava jedná jako by myslela,ale ve skutečnosti nevnímá své já ani nemyslí. Vše je naprogramované. Aby mozek dokázal myslet, je třeba jeho hmoty a energie. Takže hmotný reálný mozek schopný myslet je nutný a nezbytný i tehdy, kdyby kolem byla virtualita a byl klamán smyslovým vnímáním. Mozek je tedy hmotný a je výchozím bodem pro důkaz hmotného reálného světa. Virtuální nervový systém by mozku nedokázal dát žádné informace, správné, ani chybné.Čili hmotný mozek vyžaduje hmotný nervový systém aby mohl fungovat.Mozek i nervový systém potřebuje doplnění energie,čili kyslík a další látky a virtuální látková výměna by toto nedokázala. Dosažení potravy pro látkovou výměnu vyžaduje pohyb a tak musí být i celý pohybový aparát. Máme zde tedy kompletního hmotného člověka, který nemůže být simulací, protože myslí hmotným mozkem a vše ostatní toto myšlení umožňuje. Shodneme se tedy na tom, že já jsem hmotný i kdyby vše ostatní bylo silmulací. Toto nemohu říci o vás,protože vy byste mohli být simulací. Toto si musíte říci každý sám za sebe,protože vy myslíte svým mozkem a máte své vlastní myšlení a vědomí, které je hmotným mozkem podmíněno.(myslím, tedy jsem)
Hmotné tělo nemůže získávat živiny. kyslík a energii z virtuality. Je k tomu třeba reálné hmoty vody, rostlin, živočichů s atmosféry. Reálné rostliny nemohou existovat z matrixu,ale potřebují reálnou půdu.protože v ní jsou potřebné látky. Živočichové potřebují ke svému hmotnému životu hmotu rostlin, či jiných živočichů. A máme zde reálnou celou planetu, která musí být hmotná, je li hmotný jeden jediný hmotný mozek schopný myslet. Ta planeta nemůže existovat mimo sluneční soustavu, protože dostává od slunce energii a virtuální sluneční soustava by toto nemohla splnit. Je tedy reálný a hmotný celý vesmír, protože sluneční soustava nemůže existovat s prázdnu, protože získává energii gravitační indukcí ostatních soustav.
Existuje li tedy jediný hmotný mozek schopný myslet a uvědomovat si vlastní bytí, reálně existuje i vše ostatní,protože bez toho by nemohl fungovat a vůbec nezáleží na to, zda ho smysly klamou. Ve hmotném světě je možná virtualita. Tato je však vždy podmíněna hmotou a energií. Ve virtuálním světě hmota tento svět neguje. Tam kde existuje myslící mozek, je svět matrixu nereálný a nelogický.

A tak vážení obhájci matrixu. Máte jedinou možnost tento logický důkaz hmotného světa popřít a to pouze tím,že popřete vlastní myšlení a hmotnou existenci vlastního mozku a to sami za sebe. Můj mozek funguje a to je důkaz jeho hmotné podstaty. Pro vás, kteří mne vnímáte zvenčí mohu být i simulací, nebo%t vnímáte pouze vnější projevy mého myšlení. Moje myšlení a tím i reálný hmotný mozek můžete popírat,ale svůj těžko,protože každý váš projev je toho myšlení důsledkem. Nehmotný mozek není schopný myšlení.Nehmotná virtuáoní bytost se může vně projevovat jako by myslela, ale myslet nemůže a nemůže si uvědomit své já. Máte li schopnost myslet a uvědomovat si své bytí,pak je hmotný váš mozek.Je li hmotný váš mozek, je hmotný celý vesmír.Bez hmotných rodičů by ste se nenarodili a tak můžete považovat za hmotné všechny vaše předky. S toho můžete logicky vyvodit, že jsou hmotní všichni živí lidé (i mrtví). Takže s toho logicky vychází, že i vy jste hmotní , takže by bylo nesmyslem považovat za matrix. Co tedy zbývá? Co je iluzí? To co je nehmotné,čili třeba bůh.Ten může být matrixem a virtuálním bytím.Ten však do reálného hmotného světa nepřináleží.

Svět tedy není iluzí, existuje li v tom světě jediný myslící mozek.

"A včíl mudrujte",pravila Amálka

A tak vážení filosofové. Najdete li správný výchozí bod a z něj vyjdete s logikou, je možno dokázat téměř vše co je reálné. Vzdávat to díky tomu, že známí a třeba i slavní filosofové prohlásili, že je cosi nemožné, není projevem moudrosti. Já jsem ten kdo neví, že to nejde i kdyby to tvrdilo sto nejvěhlasnějších filosofů a protože to nevím, tak to prostě udělám. Nevím to proto, že vše je pro mne jen poznáním a nikoliv pravdou a poznání je možné změnit. Kdybych cosi uznal jako pravdu,pak by to bylo pro mne neměnné a myslel bych že vím.Ten kdo ví, ten nehledá.

Davide. Řekl jsi, že když dokáži reálnou existenci světa,pak se přede mnou pokloníš až k zemi. Nech se při tom vyfotit a pošli mně tu fotku E mailem.Označil jsi mne za blbce s mozkem vymytým od komunistů.Není čas se opravit? Já myslím vždy sám za sebe, to jsi mohl už dávno poznat.

Gato. Jestli buddhismus stojí na tom, že svět není realita,ale simulace, pak se tě za tento důkaz opaku omlouvám.Nechtěl jsem podrazit nosné pilíře tvojí víry.Řešil jsem pouze to, k čemu jsem byl vybídnut a to bez postranních úmyslů.

Citát: Neříkej, že něco není možné, neboť se může najít blbec, který to neví a klidně to udělá. Jako blbec pak vypadáš ty."


MB

Edited by - Miloslav Bažant on 06/11/2007 09:58:48

noemus
Grafoman

Czech Republic
1149 Posts

Posted - 06/11/2007 :  10:10:02  Show Profile  Reply with Quote
Ahoj Slávku
Po delší době se zase přidávám do diskuze, neb mé pracovní vytížení polevilo a diskuze mi trochu chybí, to jen na úvod.

V první řadě bych Tě rád upozornil, že dokázat "logicky" existenci reálného světa je možné jen tehdy, když:
1) přesně definuješ co reálný svět je
2) jasně vyložíš předpoklady z nichž vycházíš

Je zřejmé, že následný důkaz se pak vztahuje pouze k "reálnému světu", který jsi definoval a zcela závisí na tvých předpokladech, které ovšem v žádném případě dokázat nemůžeš.

Dále se by se asi hodilo vysvětlit co přesně důkazem myslíš aby nedošlo k nedorozumnění.

Já osobně důkazem míním (laicky řečeno) posloupnost tvrzení z nichž každé bez nejmenších pochybností vyplývá z předchozích tvrzení a která končí požadovaným tvrzením.

Tak tohle jen na úvod

To co ve svém příspěvku předkládáš není důkaz, protože není jasně vymezeno z jakých předpokladů vycházíš ani není jasně vymezeno co vlastně dokazuješ. Téměř v každé větě přicházíš s novými předpoklady a pojmy a to znemožňuje jak analýzu důkazu, tak rozumnou kritiku. To co předvádíš tedy není důkaz, ale vágní argumentace, to samo o sobě není nic špatného. Ale měl bys vědět, že jsi nic nevyvratitelně nedokázal a podle toho přizpůsobit své sebevědomí.

Edited by - noemus on 06/11/2007 10:11:37
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 06/11/2007 :  12:39:44  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Rcharde.

Hlavně tě vítám zpět mezi námi a už se celý klepu, jak mne budeš decimovat.
Já myslím, že je zde vše jasné. Abych myslel, je k tomu nezbytný hmotný mozek. Jedině takový je schopný myslet. Mozek se bez smyslových informací neobejde a jakési virtuální smyslové orgány, či nervy tuto úlohu splnit nemohou.Musí být tedy hmotné. Mozek i nervy ke svému životu a činnosti potřebují hmotné orgány, cévní systém a podobně, virtuální opět být nemohou, protože by nemohly plnit svou funkci. To vše dohromady potřebuje látkovou výměnu a vše co k ní přináleží a stejně tak i pohybový aparát. Látková výměna vyžaduje skutečné a hmotné , nikoliv virtuální rostliny a třeba maso ze skutečných a nikoliv virtuálních zvířat.Zvířata přijímají potravu od rostlin a rostliny z humusu, který je v půdě.Myslím, že tato posloupnost zcela zřetelně ukazuje, že zde není místo pro nějaký matrix, či virtualitu a to bezesporně. Nic ze jmenovaného není virtualita schopna nahradit. Existuje li tedy myslící mozek, musí zákonitě existovat i to ostatní. Je zde však problém.Moje myšlení je ostatními pouze vnímáno a tedy může být považováno za iluzi, či matrix. Proto říkám, že tento důkaz musí každý podstoupit sám za sebe.Jeho je mozek který myslí a vše ostatní co z toho vyplývá.Je jasné, že normálně myslící člověk musí dojít ke stejnému výsledku.Problém by nastal, kdyby s námi diskutoval virtuální člověk, který je řízen programem a vlastní myslící mozek nemá. Ten by tento důkaz nemohl splnit a potom by mohl o výsledku pochybovat.
Existuje li můj myslící mozek,čili myslím a vnímám,pak musí zákonitě existovat v reálu vše, co tento proces umožňuje a ovlivňuje,čili tělo, rostliny zvířata a to co umožňuje život jim, čili planeta jako taková se vším co k ní přináleží, slunce,bez kterého by život nebyl možný a tak podobně. Tato logika dle mého názoru nemá mezery a je svázaná. Platí li tato logika pro vše co podporuje mé myšlení včetně reálné existence světa,pak mohu logicky předpokládat, že ty a ostatní nejste nějaký matrix, jak tvrdí David,ale jste reálné hmotné myslící bytosti. Lapidárně řečeno.Existuje li můj myslící a vnímající mozek,pak existuje i to ostatní ,protože bez toho by neexistoval a nepracoval,čili nemyslel. Toto považuji za důkaz existence světa a dokonalé popření myšlenky, že svět není realita,ale nějaký matrix,či iluze. Já myslím, že s tímto bys měl souhlasit a každý myslící člověk.
Budu však rád, když mně ukážeš mezeru v této logice, kterou já nedokázal vidět. Z této logiky vychází, že pokud myslím,čili mám reálný a hmotný mozek,dokazuje to platnost reálné existence všeho ostatního a vylučuje bytí v nějakém matrixu.


MB
Go to Top of Page

Gato
Velmi aktivní uživatel

631 Posts

Posted - 06/11/2007 :  14:07:14  Show Profile  Reply with Quote
Slávo,
je pozoruhodné, že existenci světa, dokazuješ na základě subjektu, v tvém případě mozku. To je idealistická metoda.
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 06/11/2007 :  14:46:11  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Gato.

Je to metoda kterou je možno existenci světa dokázat a to je podstatné. Venkoncem jsem tě už několikrát řekl, že hledám ve všech listech pravd to co je moudré. S tím doufám souhlasíš,když je to součást tebou uznaného buddhismu. Navíc si myslím, že tento přístup je víc než materialistický. Bez hmoty tvořící mozek není možné myšlení a tak jsem právě zde našel výchozí bod této logiky. Pokud tento přístup je shodný s idealistickým, pak je to jedině dobře a nemuselo by proto dojít ke sporu.

MB
Go to Top of Page

Ace Rimmer
Aktivní uživatel

318 Posts

Posted - 06/11/2007 :  18:55:52  Show Profile  Reply with Quote
Miloslave obávám se , že jsi dokázal tak akorát to ,že jsi stále nepochopil to v čem myšlenka Davida , že si dokážeš ověřit pouze to , že jsi a vnímáš , spočívá .
Nezbývá mi nic jiného než souhlasit s Noemem , že jsi neprovedl důkaz ,ale posloupnost po sobě jdoucích předpokladů .

Zkusím jen tak v rychlosti něco zpochynit :

quote:
Originally posted by Miloslav Bažant


Davidovo tvrzení říká, že smyslové vnímání klame .Nebudeme se jím tedy na začátku zabývat.Budeme se zabývat mozkem samým. Mozek je výchozí bod a to u každého z nás. Virtuální mozek by se projevoval vně, čili byly by znatelné výsledky, jako v počítačové hře, kdy postava jedná jako by myslela,ale ve skutečnosti nevnímá své já ani nemyslí.


1) Budeš muset dokázat proč by se měl chovat virtuální mozek tak jak popisuješ (mě tato spojitost uniká ) . Navíc proč se bavit o mozku , když David nezpochybnil pouze fakt " vědomí " .
2)To , že zde používáš jako argument počítač taky 2x vhodné není . Existence počítače je přímo závislá na existenci "fyzikálního světa" , který se tu snažíš dokázat , nikde nevidím žádnou spojitost proč by měla " pravá realita " fungovat takto .


quote:
Originally posted by Miloslav Bažant


Vše je naprogramované. Aby mozek dokázal myslet, je třeba jeho hmoty a energie. Takže hmotný reálný mozek schopný myslet je nutný a nezbytný i tehdy, kdyby kolem byla virtualita a byl klamán smyslovým vnímáním. Mozek je tedy hmotný a je výchozím bodem pro důkaz hmotného reálného světa. Virtuální nervový systém by mozku nedokázal dát žádné informace, správné, ani chybné.Čili hmotný mozek vyžaduje hmotný nervový systém aby mohl fungovat.Mozek i nervový systém potřebuje doplnění energie,čili kyslík a další látky a virtuální látková výměna by toto nedokázala. Dosažení potravy pro látkovou výměnu vyžaduje pohyb a tak musí být i celý pohybový aparát. Máme zde tedy kompletního hmotného člověka, který nemůže být simulací, protože myslí hmotným mozkem a vše ostatní toto myšlení umožňuje. Shodneme se tedy na tom, že já jsem hmotný i kdyby vše ostatní bylo silmulací. Toto nemohu říci o vás,protože vy byste mohli být simulací. Toto si musíte říci každý sám za sebe,protože vy myslíte svým mozkem a máte své vlastní myšlení a vědomí, které je hmotným mozkem podmíněno.(myslím, tedy jsem)
Hmotné tělo nemůže získávat živiny. kyslík a energii z virtuality. Je k tomu třeba reálné hmoty vody, rostlin, živočichů s atmosféry. Reálné rostliny nemohou existovat z matrixu,ale potřebují reálnou půdu.protože v ní jsou potřebné látky. Živočichové potřebují ke svému hmotnému životu hmotu rostlin, či jiných živočichů. A máme zde reálnou celou planetu, která musí být hmotná, je li hmotný jeden jediný hmotný mozek schopný myslet. Ta planeta nemůže existovat mimo sluneční soustavu, protože dostává od slunce energii a virtuální sluneční soustava by toto nemohla splnit. Je tedy reálný a hmotný celý vesmír, protože sluneční soustava nemůže existovat s prázdnu, protože získává energii gravitační indukcí ostatních soustav.


1)Berme existenci mozku za danou .Kde bereš jistotu , že to není jen mozek v láhvi na poslední existující vesmírné lodi , který vnímá jen jakousi virtuální realitu ?
2)Předpokládám li existenci těla , neznámená to nutně , že existuje svět tak jak ho vnímáš . Co když vše co vidíš jsou jen kulisy , kterými v závislosti na tom , kde se díváš hýbou trpaslíci ?

atd ..
Pokud tedy chceš dokázat to co dokázat chceš musíš to provést , tak ať nejde zpochybnit ani jeden krok tvého důkazu . Myslím si , ale že pokud dokážeš pouze i existenci tvého prvního předpokladu a to "mozku" tak bude Davidova teorie vyvrácena dokonale . Každopádně ti přeju hodně štěstí , já osobně nemám ani minimální představu jak na to .
_______________________
Motto: Všechno je jinak

Edited by - Ace Rimmer on 06/11/2007 19:02:19
Go to Top of Page

DavidPraha
Aktivní uživatel

279 Posts

Posted - 07/11/2007 :  01:30:55  Show Profile  Send DavidPraha an ICQ Message  Reply with Quote
quote:
Originally posted by Miloslav Bažant

Vážení přátelé.

Je na čase zničit nesmysl, který zde do tohoto fóra vnesl David.Jde o dle něj nevyvratitelnou myšlenku, že svět není realita,ale pouze simulace, či matrix. Promyslel jsem tento problém a poznal, že se David a filosofové,kteří tvrdí, že toto není možné vyvrátit mýlí. Poznal jsem, že hmotný reálný svět snese simulaci, ale svět simulace zničí jediný atom hmotného světa. Jediný problém je v tom, že musí procesem důkazu projít každý sám za sebe.Pokud bych to udělal já za všechny,pak může být výsledek spochybněn jako součást simulace. A tak mně nezbývá, než se spolehnout na váš vlastní rozum, úsudek a hlavně logické myšlení každého z vás.Budu tedy hovořit za sebe a to co napíši platí pro každého z vás.

Davidovo tvrzení říká, že smyslové vnímání klame .Nebudeme se jím tedy na začátku zabývat.Budeme se zabývat mozkem samým. Mozek je výchozí bod a to u každého z nás. Virtuální mozek by se projevoval vně, čili byly by znatelné výsledky, jako v počítačové hře, kdy postava jedná jako by myslela,ale ve skutečnosti nevnímá své já ani nemyslí. Vše je naprogramované. Aby mozek dokázal myslet, je třeba jeho hmoty a energie. Takže hmotný reálný mozek schopný myslet je nutný a nezbytný i tehdy, kdyby kolem byla virtualita a byl klamán smyslovým vnímáním. Mozek je tedy hmotný a je výchozím bodem pro důkaz hmotného reálného světa. Virtuální nervový systém by mozku nedokázal dát žádné informace, správné, ani chybné.Čili hmotný mozek vyžaduje hmotný nervový systém aby mohl fungovat.Mozek i nervový systém potřebuje doplnění energie,čili kyslík a další látky a virtuální látková výměna by toto nedokázala. Dosažení potravy pro látkovou výměnu vyžaduje pohyb a tak musí být i celý pohybový aparát. Máme zde tedy kompletního hmotného člověka, který nemůže být simulací, protože myslí hmotným mozkem a vše ostatní toto myšlení umožňuje. Shodneme se tedy na tom, že já jsem hmotný i kdyby vše ostatní bylo silmulací. Toto nemohu říci o vás,protože vy byste mohli být simulací. Toto si musíte říci každý sám za sebe,protože vy myslíte svým mozkem a máte své vlastní myšlení a vědomí, které je hmotným mozkem podmíněno.(myslím, tedy jsem)
Hmotné tělo nemůže získávat živiny. kyslík a energii z virtuality. Je k tomu třeba reálné hmoty vody, rostlin, živočichů s atmosféry. Reálné rostliny nemohou existovat z matrixu,ale potřebují reálnou půdu.protože v ní jsou potřebné látky. Živočichové potřebují ke svému hmotnému životu hmotu rostlin, či jiných živočichů. A máme zde reálnou celou planetu, která musí být hmotná, je li hmotný jeden jediný hmotný mozek schopný myslet. Ta planeta nemůže existovat mimo sluneční soustavu, protože dostává od slunce energii a virtuální sluneční soustava by toto nemohla splnit. Je tedy reálný a hmotný celý vesmír, protože sluneční soustava nemůže existovat s prázdnu, protože získává energii gravitační indukcí ostatních soustav.
Existuje li tedy jediný hmotný mozek schopný myslet a uvědomovat si vlastní bytí, reálně existuje i vše ostatní,protože bez toho by nemohl fungovat a vůbec nezáleží na to, zda ho smysly klamou. Ve hmotném světě je možná virtualita. Tato je však vždy podmíněna hmotou a energií. Ve virtuálním světě hmota tento svět neguje. Tam kde existuje myslící mozek, je svět matrixu nereálný a nelogický.

A tak vážení obhájci matrixu. Máte jedinou možnost tento logický důkaz hmotného světa popřít a to pouze tím,že popřete vlastní myšlení a hmotnou existenci vlastního mozku a to sami za sebe. Můj mozek funguje a to je důkaz jeho hmotné podstaty. Pro vás, kteří mne vnímáte zvenčí mohu být i simulací, nebo%t vnímáte pouze vnější projevy mého myšlení. Moje myšlení a tím i reálný hmotný mozek můžete popírat,ale svůj těžko,protože každý váš projev je toho myšlení důsledkem. Nehmotný mozek není schopný myšlení.Nehmotná virtuáoní bytost se může vně projevovat jako by myslela, ale myslet nemůže a nemůže si uvědomit své já. Máte li schopnost myslet a uvědomovat si své bytí,pak je hmotný váš mozek.Je li hmotný váš mozek, je hmotný celý vesmír.Bez hmotných rodičů by ste se nenarodili a tak můžete považovat za hmotné všechny vaše předky. S toho můžete logicky vyvodit, že jsou hmotní všichni živí lidé (i mrtví). Takže s toho logicky vychází, že i vy jste hmotní , takže by bylo nesmyslem považovat za matrix. Co tedy zbývá? Co je iluzí? To co je nehmotné,čili třeba bůh.Ten může být matrixem a virtuálním bytím.Ten však do reálného hmotného světa nepřináleží.

Svět tedy není iluzí, existuje li v tom světě jediný myslící mozek.

"A včíl mudrujte",pravila Amálka

A tak vážení filosofové. Najdete li správný výchozí bod a z něj vyjdete s logikou, je možno dokázat téměř vše co je reálné. Vzdávat to díky tomu, že známí a třeba i slavní filosofové prohlásili, že je cosi nemožné, není projevem moudrosti. Já jsem ten kdo neví, že to nejde i kdyby to tvrdilo sto nejvěhlasnějších filosofů a protože to nevím, tak to prostě udělám. Nevím to proto, že vše je pro mne jen poznáním a nikoliv pravdou a poznání je možné změnit. Kdybych cosi uznal jako pravdu,pak by to bylo pro mne neměnné a myslel bych že vím.Ten kdo ví, ten nehledá.

Davide. Řekl jsi, že když dokáži reálnou existenci světa,pak se přede mnou pokloníš až k zemi. Nech se při tom vyfotit a pošli mně tu fotku E mailem.Označil jsi mne za blbce s mozkem vymytým od komunistů.Není čas se opravit? Já myslím vždy sám za sebe, to jsi mohl už dávno poznat.

Gato. Jestli buddhismus stojí na tom, že svět není realita,ale simulace, pak se tě za tento důkaz opaku omlouvám.Nechtěl jsem podrazit nosné pilíře tvojí víry.Řešil jsem pouze to, k čemu jsem byl vybídnut a to bez postranních úmyslů.

Citát: Neříkej, že něco není možné, neboť se může najít blbec, který to neví a klidně to udělá. Jako blbec pak vypadáš ty."


MB
Zel, snazis se vyvratit neco, na zaklade svych predstav z vjemu, ktere mas....
A kterym priupisujes vlastnosti "jakeho si materialniho modelu"

Prtoblem je, ze delas chybu hned na zacatku...
Cili mozek a to hmotny neni vubec potreba...
vedomi je jen nehmotne povahy (definice) a je potreba najit spor, abychom ji vyvratili...

To ale mozne neni...
K zadnemu sporu nikdy nedojde, podobne, pokud upravime paty euklieduv axiom, ziskame neeukliedovske gemoetrie...

Puvoden Lobacevskij predpokladal, ze dojde kje sporu, ale misto toho, zadny spor nenasel a vnikla nova geometrie....

Stejne tak neni zadny logicky rozpor v skrtnuti existence sveta...
Proto m atematik i filosof to, co rikam snadno pochopi, nebot majis chopnost abstraktniho mysleni....
Neni to pro ne problem... Nebot nemaji snizenou schopnost chapat....
Tvrzeni, ze pro mysleni je nutny fyzicky mozek, je nesmyslne... a neopodstatnene...

Nikdo nikdy nevidel fyzicky svet, ale jen sve dusevni stavy...

Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 07/11/2007 :  08:24:50  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Davide.

POčkáme si na názory ostatních. Vykat a oslovovat pane Bažant, než se naučíš slušnosti, alespo%n v tomto fóru.

MB
Go to Top of Page

rajis
Velmi aktivní uživatel

Czech Republic
517 Posts

Posted - 07/11/2007 :  11:35:45  Show Profile  Reply with Quote
Že už toho nenecháte. Já myslím Slávo, že to nemá cenu nějak vyvracet. Protože tím, že se to snažíš za každou cenu vyvrátit se dostáváš na úroveň Davida, který se tu snaží všemi směry cpát to, že z vjemů nevyplývá existence světa (nebo-li jediné co víme bez možnosti omylu je fakt našeho vnímání). Tvoji argumentace se dá lehce vyvrátit tím, že mozek prostě může být v jakési baňce napojený na virtuální realitu a nic nepoznáš ani kdyby ses rozkrájel. Pozice, kterou obhajuje David je podle mě neotřesitelná, protože je bezesporná (v logickém slova smyslu a to i přesto, že se ti to jeví jako velký nesmysl). Na druhou stranu existují situace kdy člověk nevnímá, ale jeho existence je přesto patrná (pro ostatní, jenže jestliže ostatní můžou být jen přelud, tak v tu chvíli jako bys byl vlastně mrtvý). Toho se dá dosáhnout různých drog či omamných látek nebo dokonce třeba narkóza. Člověk se ocitne v tvrdém spánku, kdy nevnímá nic (pravděpodobně), ale i tohle se dá vlastně vyvrátit, David ve své virtuální realitě má nespočet možností jak cokoliv vyvrátit, stačí aby řekl, tak to naprogramovali a basta fidli. Nutno tedy podotknout, že ani jeho argumentace vlastně není zcela bezesporná. Hlásal, že podprogram nemůže nic vědět o nadprogramu. Což však tím tvrzením sám efektivně vyvrací, protože něco malinko o něm přece jen ví.
Go to Top of Page

noemus
Grafoman

Czech Republic
1149 Posts

Posted - 07/11/2007 :  11:38:56  Show Profile  Reply with Quote
Ahoj Davide
Ačkoliv s Tebou souhlasím, že Slávkovi argumenty jsou v tomto směru chabé, tak musím zásadně nesouhlasit s tímto:
Tvrzeni, ze pro mysleni je nutny fyzicky mozek, je nesmyslne... a neopodstatnene...


Toto tvrzení rozhodně není nesmyslné ani neopodstatněné, hned Ti ukáži proč.
1. Toto tvrzení je v principu možné vyvrátit, takže je možné jej použít jako vědeckou hypotézu
2. To, že toto tvrzení neumíme dokázat, nebo to není není možné (to bys ale musel napřed dokázat, že to není možné!), ještě není důvod k jeho odvržení. To bychom museli zavrhnout téměř všechny vědecké hypotézy

Teď proč je toto tvrzení opodstatněné:
3. Hypotéza, že za myšlení je zodpovědný mozek, a že mozek je fyzický je v souladu s ostatními vědeckými hypotézami. A ačkoliv se všechni vědci v principu mohou mýlit, je to nepravděpodobné, a proto je Slávkova hypotéza opodstatněná

Tvé protiargumenty by podle mne měli být více k věci. Ano je pravda, že ve škrtnutí axiomu, že fyzické svět existuje není žádný logický spor. Ale věda není totéž co logika a k přijetí nebo zavržení hypotézy je potřeba mnohem více než jen logiku.

Nikdo nikdy nevidel fyzicky svet, ale jen sve dusevni stavy...

Možná máš pravdu, ale do určité míry je to také věc interpretace, toho co za fyzický svět považuješ. Co když díky určité konvenci prostě používáme nálepku "fyzický svět" na souhrn prožitků, které se nám "zdají" fyzické. To by potom zdání fyzičnosti a "skutečné fyzično" bylo totéž už z definice. Vše je totiž určeno našimi definicemi. Jakmile chceme něco přesně dokazovat nebo vyvracet, tak nezbývá než se uchýlit přesným definicím a teprve poté je možné docházet k jasným a přesným závěrům.

Definuj tedy co přesně považuješ:
1. za fyzický svět
2. za duševní stavy
3. za existenci
A proč nikdo nevidí nic než duševní stavy

Když se o to poctivě pokusíš, tak uvidíš, že celý problém není tak jednoduchý jak se na první pohled zdá
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 07/11/2007 :  12:33:34  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Rajisi.
Ptáš se proč toho nenechám? Protože tím David zasvinil celé fórum a já se snažím dát mu zase úroveň kterou mělo.Možná na to jdu špatně, ale je tu alespoň snaha.
Říkáš, že se tím dostávám na jeho úroveň? Tím říkáš, že to pro mne určitá degradace čili pokles úrovně. Díky. Za ta slova tě asi David nebude mít rád.
Říkáš, že logika toho co tvrdí je nevyvratitelná. Kdyb o tom hovořil jako o logické hře pak bych posuzoval pouze logiku. On o tom však mluví jako o realitě. Sama realta toto logicky popírá,což jsem se snažil logicky dokázat. Jako logická hra to logiku má,ale jako realita ne.Pro Davida toto má jediný smysl a ten je zcela zřetelný.Na jedné straně je nedokazatelnost nehmotného bytí, čili boha a on se snaží spochybnit reálný hmotný svět, aby obě získalo stejnou hodnotu. Ten jeho cíl je naprosto zřetelný.


MB
Go to Top of Page

DavidPraha
Aktivní uživatel

279 Posts

Posted - 07/11/2007 :  12:40:07  Show Profile  Send DavidPraha an ICQ Message  Reply with Quote
quote:
Originally posted by noemus

Ahoj Davide
Ačkoliv s Tebou souhlasím, že Slávkovi argumenty jsou v tomto směru chabé, tak musím zásadně nesouhlasit s tímto:
Tvrzeni, ze pro mysleni je nutny fyzicky mozek, je nesmyslne... a neopodstatnene...


Toto tvrzení rozhodně není nesmyslné ani neopodstatněné, hned Ti ukáži proč.
1. Toto tvrzení je v principu možné vyvrátit, takže je možné jej použít jako vědeckou hypotézu
2. To, že toto tvrzení neumíme dokázat, nebo to není není možné (to bys ale musel napřed dokázat, že to není možné!), ještě není důvod k jeho odvržení. To bychom museli zavrhnout téměř všechny vědecké hypotézy

Teď proč je toto tvrzení opodstatněné:
3. Hypotéza, že za myšlení je zodpovědný mozek, a že mozek je fyzický je v souladu s ostatními vědeckými hypotézami. A ačkoliv se všechni vědci v principu mohou mýlit, je to nepravděpodobné, a proto je Slávkova hypotéza opodstatněná

Tvé protiargumenty by podle mne měli být více k věci. Ano je pravda, že ve škrtnutí axiomu, že fyzické svět existuje není žádný logický spor. Ale věda není totéž co logika a k přijetí nebo zavržení hypotézy je potřeba mnohem více než jen logiku.

Nikdo nikdy nevidel fyzicky svet, ale jen sve dusevni stavy...

Možná máš pravdu, ale do určité míry je to také věc interpretace, toho co za fyzický svět považuješ. Co když díky určité konvenci prostě používáme nálepku "fyzický svět" na souhrn prožitků, které se nám "zdají" fyzické. To by potom zdání fyzičnosti a "skutečné fyzično" bylo totéž už z definice. Vše je totiž určeno našimi definicemi. Jakmile chceme něco přesně dokazovat nebo vyvracet, tak nezbývá než se uchýlit přesným definicím a teprve poté je možné docházet k jasným a přesným závěrům.

Definuj tedy co přesně považuješ:
1. za fyzický svět
2. za duševní stavy
3. za existenci
A proč nikdo nevidí nic než duševní stavy

Když se o to poctivě pokusíš, tak uvidíš, že celý problém není tak jednoduchý jak se na první pohled zdáSpatne jsem se vyjadril, myslel jsem ve smyslu absolutni nutnosti, ze je to prezentovana verze s mozekem jako oasbolunti nustnost nesmyslna, napsal jsem to blbe....


Moment....
Myleni se...
Predevsim... Aby byl mozek, musi existovat svet a to uz je ckamen urazu, existence sveta je jen predpoklad...
A je li predpoklad chybny, pak vsichni vedci se myli, a nezalezi na nejich mnozstvi...


Pozr: Pravdepodobnost ohledne opravnenosti predpokladu existuje, ci neexistuje svet nelze stanovit... Neni totiz, na zakalde ceho ji urcit...

Cili, vyjdu li ze spatrneho predpokladu, budu cinit mylne zavery...
definice fyzicky svet : zde myslen materialni model...
dusevni stavy jsou veskere informace, ktere pro bihaji v dusevnu...
existecne jsem a vnimam... nebo JA JSEM...

na zaklade JA JSEM nelze odvodit ani existenci jicnych jsoucen....
Pokud dam predpoklad, existuji i jina jsoucna, pak mohou mit spoplecnou kolektiovni predstavu, danou napriklad centralnim vedomim a to jim vytvari predstavu sveta, ve ktere koexistuji...

Pokud tedy zacnu na zaklade vjemu, ktere mam tvrfdit, ze existuje svet v materialnim slova smyslu, pak je to jen vira...
to, ze existuje vnimani neznameho puvodu v ira neni, nebot to je poredpokladem nejakeho tvrzeni...
Go to Top of Page

noemus
Grafoman

Czech Republic
1149 Posts

Posted - 07/11/2007 :  17:08:43  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by DavidPraha
Predevsim... Aby byl mozek, musi existovat svet a to uz je ckamen urazu, existence sveta je jen predpoklad...


Svet neexistuje ve stejnem smyslu jako jine "veci", svet totiz neni "vec". Svet je proste vse co je.
A tak i kdyby neexistovalo vubec nic, svet by stale "existoval", ale byl by prazdny.

Existence sveta tedy neni predpoklad ale spis definice. Svet ja proste definovan. A my se muzeme pouze ptat zda je prazdny, zda v nem existuji jen ja (solipsismus), nebo zda existuji i jine veci nez ja.

K existenci mozku neni potreba aby existoval svet, ale staci kdyz ho nekdo pozoruje. Je totiz uplne jedno zda pozorovany mozek je jen v nasi mysli nebo existuje nezavisle na nas. Mozkem totiz pro nas neni "mozek sam o sobe", ale to co "jako mozek pozorujeme".
Pokud tedy zijeme v matrixu a v nem pozorujeme mozek, pak tento mozek zcela jiste existuje - existuje totiz v matrixu, existuje totiz pro nas.

)Z tohoto hlediska je tedy zcela irelevantni zda existujeme v matrixu nebo v realnem svete - realnym je totiz jen ten svet ktery pozorujeme. Pokud tedy zijeme v matrixu, je realnym svetem matrix. Pokud zijeme v bozi mysli, je realnym svetem bozi mysl. pokud vse existuje jen jako moje predstava, pak realitou je tato predstava.

quote:

A je li predpoklad chybny, pak vsichni vedci se myli, a nezalezi na nejich mnozstvi...


Predpoklad je predpokladem prave proto, ze nevime zda plati, resp. nemuzeme, nebo nechceme, to v dane chvili dokazat
Nemuze tedy byt chybny v tom smyslu jak si myslis. Navic i kdyby predpoklad byl nepravdivy, tak zavery z nej vyvozene by pravdive byly, protoze ty plati jen podminene.
Rikam to trochu nejasne, proto uvedu priklad:
Predpokladejme, ze pustim zeleznou kouli o hmotnosti 1Kg z jednoho metru na zem, a chci zjistit za jak dlouho na zem spadne.
K vypoctu pouziju Newtonuv gravitacni zakon (tedy predpokladam jeho platnost)
A dale predpoklad, ze neexistuje zadne treni (zanedbam je - to je tedy dalsi predpoklad)
Vypocitana doba dopadu bude v ramci techto predpokladu spravna vzdy, bez ohledu na platnost nebo neplatnost Newtonova gravitacniho zakona a bez ohledu na existenci treni. Jedna se totiz o teoreticky dusledek danych predpokladu.

A tak i kdyz dnes Newtonuv gravitacni zakon nepokladame za "spravny" (to zjednodusuji), tak prestu takto vypocitana doba dopadu bude pouzitelna.
Temer vsechny vedecke poznatky maji stejny charakter jako tato predpoved doby dopadu. Mame predpoklady a mame zavery z nich vyvozene. Tyto zavery vzdy plati v ramci nejake dane teorie. Teorie se obcas trochu meni a obcas se meni i znacne. Ale jak je videt. Stale uzivame dusledky Newtonovych teorii i kdyz jsou "nespravne". Jsou totiz nespravne jen z hlediska jinych teorii, z hlediska Newtona jsou spravne stale

Asi si rikas co je to za nesmysl vdyt nejak to preci musi byt ve "skutecnosti" a to jednim zpusobem a pokud jej teorie nepopisuje tak je proste spatna a basta. Ale takhle veda nepostupuje. Vedci totiz, bohuzel, zatim neobjevili zpusob jak se primo do "skutecnosti" podivat a zeptat se ji jaka vlastne je.


quote:

Cili, vyjdu li ze spatrneho predpokladu, budu cinit mylne zavery...


Jak uz jsem rekl, je to trochu jinak. Vsechny dukazy v podstate rikaji, plati-li A, pak plati i B. Zadny nerika jen, ze plati B.
To co dokazujeme neni platnost B, ale platnost B za predpokladu A. A platnost A nedokazujeme, tu predpokladame.

quote:

definice fyzicky svet : zde myslen materialni model...


Jen prakladas slovo fyzicky na materialni a jeste pridavas slovo modeltim vse jeste vice zamlzujes. Cela problematika je znacne sirsi a nejvetsim problemem je prave shoda na zakladnich pojmech a snaha po teto shode mi u tebe chybi.

quote:

dusevni stavy jsou veskere informace, ktere pro bihaji v dusevnu...
existecne jsem a vnimam... nebo JA JSEM...


I kdyz to asi neni presna definice, da se rici ze to ASI chapeme stejne - ale je to jen muj predpoklad
Jak si vsak muzes byt jsit, ze tve dusevni stavy nejsou take materialni?

quote:

na zaklade JA JSEM nelze odvodit ani existenci jicnych jsoucen....


Na zaklade jen JA JSEM lze odvodit, jen ze neco je a tedy ze svet neni prazdny - existuji alespon, ja. Nic dalsiho
JA JSEM ovsem neni dukaz - je to "evidence", ci apriorni soud, chces-li

Na zaklade ceho tedy usuzujes, ze materialni svet neexistuje? Neni to jen tvuj predpoklad?

quote:

Pokud dam predpoklad, existuji i jina jsoucna, pak mohou mit spoplecnou kolektiovni predstavu, danou napriklad centralnim vedomim a to jim vytvari predstavu sveta, ve ktere koexistuji...


To je hned nekolik predpokladu:
1. ze existuji jina jsoucna nez ja
2. ze mohou mit spolecnou kolektivni predstavu
3. ze jim to vytvari predstavu sveta, ve kterem koexistuji
Na zaklade ceho si myslis, ze tyto predpoklady jsou lepsi nez ty Slavkovi

quote:

Pokud tedy zacnu na zaklade vjemu, ktere mam tvrfdit, ze existuje svet v materialnim slova smyslu, pak je to jen vira...
to, ze existuje vnimani neznameho puvodu v ira neni, nebot to je poredpokladem nejakeho tvrzeni...


Pokud tedy neco predpoklada Slavek, je to vira?
A pokud Ty, tak ne?

to je trochu pysne, nemyslis?

Podle me jste ani jeden z vas jasne sve stanovisko neobhajili
Go to Top of Page

DavidPraha
Aktivní uživatel

279 Posts

Posted - 07/11/2007 :  17:46:32  Show Profile  Send DavidPraha an ICQ Message  Reply with Quote
quote:
Originally posted by noemus

quote:
Originally posted by DavidPraha
Predevsim... Aby byl mozek, musi existovat svet a to uz je ckamen urazu, existence sveta je jen predpoklad...


Svet neexistuje ve stejnem smyslu jako jine "veci", svet totiz neni "vec". Svet je proste vse co je.
A tak i kdyby neexistovalo vubec nic, svet by stale "existoval", ale byl by prazdny.

Existence sveta tedy neni predpoklad ale spis definice. Svet ja proste definovan. A my se muzeme pouze ptat zda je prazdny, zda v nem existuji jen ja (solipsismus), nebo zda existuji i jine veci nez ja.

K existenci mozku neni potreba aby existoval svet, ale staci kdyz ho nekdo pozoruje. Je totiz uplne jedno zda pozorovany mozek je jen v nasi mysli nebo existuje nezavisle na nas. Mozkem totiz pro nas neni "mozek sam o sobe", ale to co "jako mozek pozorujeme".
Pokud tedy zijeme v matrixu a v nem pozorujeme mozek, pak tento mozek zcela jiste existuje - existuje totiz v matrixu, existuje totiz pro nas.

)Z tohoto hlediska je tedy zcela irelevantni zda existujeme v matrixu nebo v realnem svete - realnym je totiz jen ten svet ktery pozorujeme. Pokud tedy zijeme v matrixu, je realnym svetem matrix. Pokud zijeme v bozi mysli, je realnym svetem bozi mysl. pokud vse existuje jen jako moje predstava, pak realitou je tato predstava.

quote:

A je li predpoklad chybny, pak vsichni vedci se myli, a nezalezi na nejich mnozstvi...


Predpoklad je predpokladem prave proto, ze nevime zda plati, resp. nemuzeme, nebo nechceme, to v dane chvili dokazat
Nemuze tedy byt chybny v tom smyslu jak si myslis. Navic i kdyby predpoklad byl nepravdivy, tak zavery z nej vyvozene by pravdive byly, protoze ty plati jen podminene.
Rikam to trochu nejasne, proto uvedu priklad:
Predpokladejme, ze pustim zeleznou kouli o hmotnosti 1Kg z jednoho metru na zem, a chci zjistit za jak dlouho na zem spadne.
K vypoctu pouziju Newtonuv gravitacni zakon (tedy predpokladam jeho platnost)
A dale predpoklad, ze neexistuje zadne treni (zanedbam je - to je tedy dalsi predpoklad)
Vypocitana doba dopadu bude v ramci techto predpokladu spravna vzdy, bez ohledu na platnost nebo neplatnost Newtonova gravitacniho zakona a bez ohledu na existenci treni. Jedna se totiz o teoreticky dusledek danych predpokladu.

A tak i kdyz dnes Newtonuv gravitacni zakon nepokladame za "spravny" (to zjednodusuji), tak prestu takto vypocitana doba dopadu bude pouzitelna.
Temer vsechny vedecke poznatky maji stejny charakter jako tato predpoved doby dopadu. Mame predpoklady a mame zavery z nich vyvozene. Tyto zavery vzdy plati v ramci nejake dane teorie. Teorie se obcas trochu meni a obcas se meni i znacne. Ale jak je videt. Stale uzivame dusledky Newtonovych teorii i kdyz jsou "nespravne". Jsou totiz nespravne jen z hlediska jinych teorii, z hlediska Newtona jsou spravne stale

Asi si rikas co je to za nesmysl vdyt nejak to preci musi byt ve "skutecnosti" a to jednim zpusobem a pokud jej teorie nepopisuje tak je proste spatna a basta. Ale takhle veda nepostupuje. Vedci totiz, bohuzel, zatim neobjevili zpusob jak se primo do "skutecnosti" podivat a zeptat se ji jaka vlastne je.


quote:

Cili, vyjdu li ze spatrneho predpokladu, budu cinit mylne zavery...


Jak uz jsem rekl, je to trochu jinak. Vsechny dukazy v podstate rikaji, plati-li A, pak plati i B. Zadny nerika jen, ze plati B.
To co dokazujeme neni platnost B, ale platnost B za predpokladu A. A platnost A nedokazujeme, tu predpokladame.

quote:

definice fyzicky svet : zde myslen materialni model...


Jen prakladas slovo fyzicky na materialni a jeste pridavas slovo modeltim vse jeste vice zamlzujes. Cela problematika je znacne sirsi a nejvetsim problemem je prave shoda na zakladnich pojmech a snaha po teto shode mi u tebe chybi.

quote:

dusevni stavy jsou veskere informace, ktere pro bihaji v dusevnu...
existecne jsem a vnimam... nebo JA JSEM...


I kdyz to asi neni presna definice, da se rici ze to ASI chapeme stejne - ale je to jen muj predpoklad
Jak si vsak muzes byt jsit, ze tve dusevni stavy nejsou take materialni?

quote:

na zaklade JA JSEM nelze odvodit ani existenci jicnych jsoucen....


Na zaklade jen JA JSEM lze odvodit, jen ze neco je a tedy ze svet neni prazdny - existuji alespon, ja. Nic dalsiho
JA JSEM ovsem neni dukaz - je to "evidence", ci apriorni soud, chces-li

Na zaklade ceho tedy usuzujes, ze materialni svet neexistuje? Neni to jen tvuj predpoklad?

quote:

Pokud dam predpoklad, existuji i jina jsoucna, pak mohou mit spoplecnou kolektiovni predstavu, danou napriklad centralnim vedomim a to jim vytvari predstavu sveta, ve ktere koexistuji...


To je hned nekolik predpokladu:
1. ze existuji jina jsoucna nez ja
2. ze mohou mit spolecnou kolektivni predstavu
3. ze jim to vytvari predstavu sveta, ve kterem koexistuji
Na zaklade ceho si myslis, ze tyto predpoklady jsou lepsi nez ty Slavkovi

quote:

Pokud tedy zacnu na zaklade vjemu, ktere mam tvrdit, ze existuje svet v materialnim slova smyslu, pak je to jen vira...
to, ze existuje vnimani neznameho puvodu vira neni, nebot to je poredpokladem nejakeho tvrzeni...


Pokud tedy neco predpoklada Slavek, je to vira?
A pokud Ty, tak ne?

to je trochu pysne, nemyslis?

Podle me jste ani jeden z vas jasne sve stanovisko neobhajili--------------------------------------------

rikas li, ze svet je vse co je, myslim, ze to neni vhodne....

Svet by mel byt vse,c o vnimaji moje receptory...
Ja totiz si mohu vytvorit svet jeste dalsi, vlastnich predstav, jako napriklad strom, na kterem rostou zizaly...
v te chvili se nejedna o vjem nejakeho z receptoru, ale o vlastni imaginacni cinnost mysli...

Proto se domnivam, ze svet by mel byt tim, co vnimaji receptory...
Mozek je termin zavadejici, v podstate mozkem rozumis mysl... Nebo podstatu mysli...
ZPak jew jestre imaginavni vnimani, ktere je zzavisle ciste na cinnosti mysli, napriklad si predstavim z, ze jsem v lese a vdechuji jeho vuni....
A mohu byt v byte...

Slavek to bere jako fakt, ne, jako predpoklad...to je rozdil, mezi nami.
Ja tvrdim, ze jsem a vnimam a existence materialniho svetya je predpoklad, u nej se to stalo virou...
Nebot ja prece tvrdim, to, co on, pokud existuje nemuze poprit, totiz, ze sjem a vnimam a neopiram se o dohady...

On stale mozek povazuje za neco fyzickeho, takze slovo mmozek vhodne neni...
Spise by se melo rikat podsta mysli...

Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 07/11/2007 :  18:07:39  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Davide.

Jak vidím, už v tom pořádně létáš.Podsta mysli? Co je to za slovo a co znamená? Myšlení, čili mysl je produktem funkce mozku.Podstata mysli je souhrnem všeho co mysl umožňuje.Tedy hmoty mozku, energie a všeho ostatního, co je třeba aby mohl člověk myslet. I kdyby byl ten mozek v baňce stále je třeba mu dodávat energii, kterou potřebuje ke své funkci a ta energie nemůže být imaginární. A tak bych mohl pokračovat dál, ale to bych se opakoval.Myslíš, tedy jsi.Myslíš, tedy je i to co tě myslet umožňuje.Můžeš tomu říkat jak chceš,ale musí to plnit funkci mozku bez kterého bys myslet a tedy ani vnímat ten svět matrix nemohl.

MB
Go to Top of Page

DavidPraha
Aktivní uživatel

279 Posts

Posted - 07/11/2007 :  19:18:57  Show Profile  Send DavidPraha an ICQ Message  Reply with Quote
quote:
Originally posted by Miloslav Bažant

Davide.

Jak vidím, už v tom pořádně létáš.Podsta mysli? Co je to za slovo a co znamená? Myšlení, čili mysl je produktem funkce mozku.Podstata mysli je souhrnem všeho co mysl umožňuje.Tedy hmoty mozku, energie a všeho ostatního, co je třeba aby mohl člověk myslet. I kdyby byl ten mozek v baňce stále je třeba mu dodávat energii, kterou potřebuje ke své funkci a ta energie nemůže být imaginární. A tak bych mohl pokračovat dál, ale to bych se opakoval.Myslíš, tedy jsi.Myslíš, tedy je i to co tě myslet umožňuje.Můžeš tomu říkat jak chceš,ale musí to plnit funkci mozku bez kterého bys myslet a tedy ani vnímat ten svět matrix nemohl.

MB
Dokasz , ze existuje jediny clovek, natoz mozek!!!!
Mozek je jen predpoklad...
Jsi opravdu tezko chapajici...
Dokaz, ze existuje jeden jediny clovek, krome tebe ...
Dokaz to...
Nedo kazes nic, vzdy bude s videt sve dusevni stavy...
Nikdy jsi nevidel ani sve rodice, jen sve dusevni stavy, takze je nekorektni prohlasovaty neco o materialn im mozku...
Nikdy si nevidel sveho vnuka, jen dusevni stav, kteremu rikas svuj vnuk...
OLpravdu pomalu chapes...


Podstata mysli je zakla d, ze ktereho vyveraji myslenky a ktery je nezjistitelne podstaty...
Tvrzeni, ze podstatou mysli je materialni mozek je jen a jen PREDPOKLAD. Ktery nelze prokazat...
Stale mylne vycha zis a tvrdis neco, na zaklade tzv. materialn iho modelu, ktery nejsi schopen dokazat... Nebot jsi nevidel nikdy ani vnuka, ani jedineho cloveka...
Ani marx ho nevoidel, ani len in, ani stalin...

Jen sve dusevni stavy... Pokud vyubec nekdo, krome me existuje...

Predpokladame li existenci jinych jsoucen, pak jsem opravnen nap[sat, ze i Ty, Lenin, Stalin, nevideli nic jineho, nez sve dusevni stavy...
MAS OPRAVDU TAK SNIZENOU SCHOPNOST CHAPAT, VSADIM SE, ZE I ZAK 8. TRIDY BY TO POCHOPIL MOZNA BYSTREJSI ZAK ZE TRIDY PATE...Ovsem, to je na Tebe moc tezke, chapu...
Go to Top of Page
Page: of 7 Previous Topic Topic Next Topic  
Next Page
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum © (c) 2009 webmaster Go To Top Of Page
Snitz Forums 2000