www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 Filosofie
 Libovolné téma
 Filozofie mýtu
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Previous Page | Next Page
Author Previous Topic Topic Next Topic
Page: of 5

Gato
Velmi aktivní uživatel

631 Posts

Posted - 14/03/2008 :  11:35:42  Show Profile  Reply with Quote
Vědomí sebe sama je absolutně jisté. Existuje stále. Hmota existuje jen v bdělém stavu vědomí.

Vědomí je dokazatelnější než hmota. Základ idealismu je pevnější než základ materialismu.
Materialisté balí svého materiálního zajíce do pytle, aby za něj dostali více než si zalouží.
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 04/04/2008 :  09:05:32  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Vědomí sebe sama je absolutně jisté. Existuje stále. Hmota existuje jen v bdělém stavu vědomí.
-------------------------------------------------------------------
Co je sen? Existoval by sen,kdyby nebylo hmoty mozku?
Sen je fáze spánku,při které dochází k přenosu dat s operační paměti do paměti hluboké.Protože se tak děje ozvěnou totožných soustav je toto rovno vědomí. Jedná se tedy o činnost hmotného mozku a bez jeho hmoty by sen neexistoval.Vědomí sáma sebe ve snu není pravidlem. Za dobu spánku dochází k fázím snů mnohokrát a většinu snů si člověk vlastně vůbec neuvědomuje.Pamatuje či uvědomuje si většinou pouze sen těsně před probuzením a i zde často dochází k rychlému zapomenutí snu. Když jsem byl malý slýchal jsem,že sen zapo´menu když se podívvám s okna,že ten sen uletí oknem. Většinou jsem to slýchal, když jsem měl nepříjemný sen a zajímavé bylo, že při pohledu s okna jsem sen téměř vždy zapomněl a zmizel nepříjemný pocit zlého snu.
Sen je tedy součástí procesu myšlení hmotného mozku a bez této hmoty není reálný. Hmotu je možné vnímat smysly čili sensoricky a to je možné pouze při bdění. Dojde li při spánku k sensorickému vjemu,pak toto stimuluje průběh snu a nebo vede k probuzení.
-------------------------------------------------------------------
Vědomí je dokazatelnější než hmota. Základ idealismu je pevnější než základ materialismu.
Materialisté balí svého materiálního zajíce do pytle, aby za něj dostali více než si zalouží.
---------------------------------------------------------------------
Důkazem vědomí je uvědomění si,že jsi. Vzhledem k ostatním tvé vědomí dokazatelné není. Ostatní si uvědomují své myšlení a toto je pro ně důkazem že jsou.Nikdo nemá schopnost myslet tvým myšlením a dokázat si tím, že jsi. Samozřejmě jsou zde tvoje vnější projevy a důsledky myšlení a dle těch mohou druzí předpokládat, že jsi.To že jsi je vnímáno smysly ostatních a jejich mašlením, které však spíše dokazuje, že jsou oni , než to že jsi ty.
Idealisté sledují jevy v sobě i okolí a dávají jim logiku odpovídající jejich víře.Materialisté a pragmatici hledají přirozenou podstatu jevů a snaží se být maximálně objektivní. Pro to co poznají hledají důkazy a proto je jejich poznání prakticky využitelné v běžném životě. Jen těžko by lidé létali do kosmu, kdyby prosili boha aby jim to umožnil a čekali, až se tak stane.A tak během života idealisté využívají toho co ojevili a do praxe uvedli materialisté a pragmatici. Pro materialisty a pragmaticky myslící lidi je to idealistické v praxi většinou nepoužitelné a v praxi nevyužitelné.MB
Go to Top of Page

noemus
Grafoman

Czech Republic
1149 Posts

Posted - 04/04/2008 :  10:48:05  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by Gato

Vědomí sebe sama je absolutně jisté. Existuje stále. Hmota existuje jen v bdělém stavu vědomí.


To je trošku spekulativní, zejména druhá a třetí věta, s tou první bych souhlasil i když bych to takto neřekl

quote:

Vědomí je dokazatelnější než hmota. Základ idealismu je pevnější než základ materialismu.
Materialisté balí svého materiálního zajíce do pytle, aby za něj dostali více než si zalouží.


Netvrdil bych "dokazatelnější", to jistě není. Ale určitě s tebou souhlasím, že veškeré tázání po povaze světa, povaze mého poznávání světa, končí vždy u subjektivity. To však neznamená, že by takovým způsobem šal vybudovat nějaká použitelná fyzika, i když kdo ví?

Nicméně i fyzik (který běžně uvažuje materialisticky) si může uvědomovat, že jeho "materialismus" je jen nástrojem, který mu pomáhá v práci, že to není jediné ani to nejsprávnější vysvětlení reality.

Právě jsem ve dvou třetinách Husserlovy "Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie", a musím s jeho analýzou souhlasit, i když jeho formulace jsou často těžko srozumitelné.

Na závěr si neodpustím poznámku: Myslím si, že často dochází k matení pojmů a za idealistu bývá automaticky považován věřící člověk a naopak za materialistu ateista, podle mne jsou to však zcela "mimoběžné" pojmy. Skoro bych řekl, že mnoho věřících uvažuje zcela materialisticky a naopak jsou i ateisti, kteří jsou jasní idalisté.

Já například v žádného boha nevěřím a za materialistu se rozhodně nepovažuji, a podle mne nejsem ani idealista, nerad jsem totiž škatulkován a když už bych se chtěl někam zařadit, tak snad jedině po bok Husserla nebo Vopěnky a říkal bych si fenomenolog
Go to Top of Page

rajis
Velmi aktivní uživatel

Czech Republic
517 Posts

Posted - 04/04/2008 :  13:49:59  Show Profile  Reply with Quote
,,Vědomí je dokazatelnější než hmota"

Jak bys chtěl dokázat druhému, že máš své vlastní vědomí?

Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 04/04/2008 :  14:59:44  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Richarde.


A víš že máš pravdu? My zde stále používáme slova materialismus,ale vlasně máme na mysli někdy ateismus. Stalo se tak nějak zvykem a přestali jsme si uvědomovat rozdíl.Já vlastně ani nevím, kam bych se zařadil. V boha nevěřím a materialismus ač je pragmatickému myšlení blíže také nevysvětluje vše.Je to dáno stupně současného poznání a další objevy mohou vysvětlovat i to co dnes materialismus vysvětlit neumí. Co přesně je fenomenologie to nevím, ale rád se opírám o to co je pevné,což idealismus neumožňuje. Budu li věřit,že je nějaké neviditelné, nehmotné zábradlí,které mně ochrání před pádem do propasti, může mně to dát klid,ale nemůže mne to skutečně ochránit.Ochránit mne může pouze to pevné hmotné zábradlí a proto je mně bližší.

MB
Go to Top of Page

Gato
Velmi aktivní uživatel

631 Posts

Posted - 05/04/2008 :  10:32:40  Show Profile  Reply with Quote
Moje metoda je subjektivní. Metody materialistů jsou objektivní.

Mám zkušenost bdělého světa, snového světa a světa spánku beze snů. To je běžná zkušenost lidského vědomí.

Je možné říct, že zkušenost bdělého světa je nejreálnější(Vědomí v ní je nejsilnější)To,co dovedu při snění, nedovedu při bdění. Proč? Protože mám slabou mysl a vědomí.

His dream comes true. Uskutečnil svůj sen v bdělém světě.

Vědomí je absolutní, ale silně se projevuje před probuzením, souhlasím.

Vědomí je pevnější než zeď, usni a kde je tvoje zeď? Tvoje vědomí existuje ve spánku, ale zeď ne? Musíš se probudit, abys ji spatřil, ona nepřijde do tvého spánku a neřekne ti, že existuje, ale vědomí říká stále, že existuje, je mnohem reálnější než zeď.

Materialistická filosofie je filosofie takového subjektu, který při konečném účtování zapoměl na sebe sama.
Go to Top of Page

Gato
Velmi aktivní uživatel

631 Posts

Posted - 05/04/2008 :  10:38:25  Show Profile  Reply with Quote
Co je sen? Existoval by sen,kdyby nebylo hmoty mozku?

MB
[/quote]

Ty mluvíš o nižších druzích snů.

Ty duchovní sny existují i bez hmoty mozku, ty nižší neexistují bez hmoty mozku. Zvířata mají snad ty nižší druhy snů. Nemají ty vyšší druhy snů.
Go to Top of Page

Gato
Velmi aktivní uživatel

631 Posts

Posted - 05/04/2008 :  13:32:06  Show Profile  Reply with Quote
Na závěr si neodpustím poznámku: Myslím si, že často dochází k matení pojmů a za idealistu bývá automaticky považován věřící člověk a naopak za materialistu ateista, podle mne jsou to však zcela "mimoběžné" pojmy. Skoro bych řekl, že mnoho věřících uvažuje zcela materialisticky a naopak jsou i ateisti, kteří jsou jasní idalisté.
[/quote]

To je možné. Ti tzv věřící žijí jako materialisté, aby zachovali svůj materiální život. Oni víc věří v materialismus a v jeho jistotu a nazývají se věřícími. To je malý jazykový podvod. Svědkové Jehovovi věří v hromadné křísení z mrtvých, chtějí si prodloužit život na zemi. To je materialismus.

Neznám druhou skupinu lidí. Proč se jmenují ateisté? Chirurg Pafko říká, že svoboda je více než život. To je idealistický názor.
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 05/04/2008 :  16:51:22  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Gato.


Mohl bys vysvětlit, co myslíš těmi vyššími druhy snů a co nižšími?

MB
Go to Top of Page

Gato
Velmi aktivní uživatel

631 Posts

Posted - 06/04/2008 :  09:46:36  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by Miloslav Bažant

Gato.


Mohl bys vysvětlit, co myslíš těmi vyššími druhy snů a co nižšími?

MBTy nižší jsou sexuální, tělesné. Ty vyšší jsou např. s anděly. Duchovní sny.
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 06/04/2008 :  10:51:43  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Gato.

Já nevím,lae řekl bych že ty i ty jsou si rovnocenné. Ty sexuální sny mohou být vyvolány tělesnou potřebou ,zvláště ty s spojené s polucí a tyto jsou většinou v pubertě. Co myslíš těmi tělesnými, to netuším.Pokud se při bdění zabýváš duchovnem,pak se toto projeví i ve snu.Kdyby ses zabýval třeba počítačovými hrami, mohl by ses s tím setkat i ve snu. Ve snu dochází k uvolnění kapacity operační paměti mozku a proto dochází k projekci toho, co prožíváš při bdění.Budeš li se zabývat matematikou, můžeš počítat i ve snu.Zabýváš li se myšlenkami na duchovno, dochází k projekci tohoto. Ty sny jsou si rovné a žádný není vyšší ani nižší, řekl bych. Ovšem pro tebe mohou být významnější ty sny duchovní a mohou být pro tebe i čímsi jako důkazem tvé uznané pravdy. Pro mne jsou si rovné a jsou projekcí bdělého myšlení.
Jsou však i sny,které jsou skutečně zvláštní.Příklad: Moje dvě nejstarší sestry již jsou po smrti. Když ještě byly naživu, měl jsem dvakrát za sebou jeden zvláštní sen. Byl jsem na zahradě a kousek dál stála sestra a dívala se na mne.Probudil jsem se a řekl to manželce. Druhý den jsem dostal zprávu,že zhruba v ten čas sestra zemřela. Když se to stalo poprvé, mohl jsem to brát jako projekci podvědomí,protože jsem věděl, že má rakovinu a není na tom příliš dobře.Když se totéž opakovalo s nejstarší sestrou, logické vysvětlení chybělo,protože jsem ani nevěděl, že je v nemocnici a že jí něco hrozí. Když jsem to řekl manželce, okamžitě volala jednomu s jejich synů a ptala se na zdraví sestry. Odpověď zněla."maminka právě zemřela." Tak takové sny považuji za skutečně zvláštní. Bylo to jako by se se mnou přišly rozloučit a chybí zde jakékoliv logické vysvětlení. Snad v podvědomí bylo cosi,co mohlo vést k předvídání,ale jisty si nejsem a vysvětlení již asi nenajdu. Toto tvoří určité procento mojí víry,protože si to nedokáži rozumem vysvětlit.Kdybych to neřekl manželce před vlastními dětmi,když ještě o jejich smrti nikdo nevěděl,ale až poté, zřejmě by si každý myslel, že jsem si to vymyslel.
A tak máme každý nějaký kousíšek víry. Někdo větší, někdo menší,ale dokud bude cosi, co rozumem vysvětlit nedokážem,té třeba jen maličké víře se nikdo z nás nevyhne. Právě ty střípky nevysvětlitelného tvoří nejistotu ,kterou mně tak často vytýkáš.

MB
Go to Top of Page

Gato
Velmi aktivní uživatel

631 Posts

Posted - 06/04/2008 :  14:32:38  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by Miloslav Bažant

Gato.

Já nevím,lae řekl bych že ty i ty jsou si rovnocenné. Ty sexuální sny mohou být vyvolány tělesnou potřebou ,zvláště ty s spojené s polucí a tyto jsou většinou v pubertě. Co myslíš těmi tělesnými, to netuším.Pokud se při bdění zabýváš duchovnem,pak se toto projeví i ve snu.Kdyby ses zabýval třeba počítačovými hrami, mohl by ses s tím setkat i ve snu. Ve snu dochází k uvolnění kapacity operační paměti mozku a proto dochází k projekci toho, co prožíváš při bdění.Budeš li se zabývat matematikou, můžeš počítat i ve snu.Zabýváš li se myšlenkami na duchovno, dochází k projekci tohoto. Ty sny jsou si rovné a žádný není vyšší ani nižší, řekl bych. Ovšem pro tebe mohou být významnější ty sny duchovní a mohou být pro tebe i čímsi jako důkazem tvé uznané pravdy. Pro mne jsou si rovné a jsou projekcí bdělého myšlení.
Jsou však i sny,které jsou skutečně zvláštní.Příklad: Moje dvě nejstarší sestry již jsou po smrti. Když ještě byly naživu, měl jsem dvakrát za sebou jeden zvláštní sen. Byl jsem na zahradě a kousek dál stála sestra a dívala se na mne.Probudil jsem se a řekl to manželce. Druhý den jsem dostal zprávu,že zhruba v ten čas sestra zemřela. Když se to stalo poprvé, mohl jsem to brát jako projekci podvědomí,protože jsem věděl, že má rakovinu a není na tom příliš dobře.Když se totéž opakovalo s nejstarší sestrou, logické vysvětlení chybělo,protože jsem ani nevěděl, že je v nemocnici a že jí něco hrozí. Když jsem to řekl manželce, okamžitě volala jednomu s jejich synů a ptala se na zdraví sestry. Odpověď zněla."maminka právě zemřela." Tak takové sny považuji za skutečně zvláštní. Bylo to jako by se se mnou přišly rozloučit a chybí zde jakékoliv logické vysvětlení. Snad v podvědomí bylo cosi,co mohlo vést k předvídání,ale jisty si nejsem a vysvětlení již asi nenajdu. Toto tvoří určité procento mojí víry,protože si to nedokáži rozumem vysvětlit.Kdybych to neřekl manželce před vlastními dětmi,když ještě o jejich smrti nikdo nevěděl,ale až poté, zřejmě by si každý myslel, že jsem si to vymyslel.
A tak máme každý nějaký kousíšek víry. Někdo větší, někdo menší,ale dokud bude cosi, co rozumem vysvětlit nedokážem,té třeba jen maličké víře se nikdo z nás nevyhne. Právě ty střípky nevysvětlitelného tvoří nejistotu ,kterou mně tak často vytýkáš.

MBTy tělesné jsou ty sexuální. Sex=tělo.

Je nesprávné směšovat třeba hlušinu se zlatem. Ty duchovní sny jsou zlato.
Sám rozlišuješ ty sny. Domnívám se, že ty sny byly duchovní. Snový svět existuje!
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 06/04/2008 :  16:05:05  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Gato.

Myslím, že tě rozumím a vím co považuješ za duchovní sny.To mně nebylo jasné, protože jsi to nikdy nevyložil.Proto jsem tě nabídl možné alternativy abys označil, co za duchovní sen považuješ. Ty sny o sestrách, které se přily rozloučit jsou skutečné a zajímavé na tom bylo i to, že se ve snu objavila každá z nich na jiném místě zahrady a když jsem vyšel potom na zahradu poznal jsem ta místa. My jms měli v dětství každý jeden strom. Ty stromy jsou sice dávno pryč a na jejich místech rostou jiné,ale každý z nich stála na místě svého stromu a ty nové stromy vždy ten rok uschly.
Základem náboženství není víra, ale údiv. Údiv nad tím co není možné rozumem vysvětlit. A tak jsem byl udiven kdysi,ale postzupně jsem našel pro vše co k údivu vedlo prosté logické vysvětlení a údiv zmizel spolu s vírou. U těchto snů údiv doposud platí,ale skušenost mně říká, že to může být pouze neschopnost prostou podstatu takového jevu najít. A tak k tomu i přistupuji.

MB
Go to Top of Page

Dragonier
Aktivní uživatel

Czech Republic
115 Posts

Posted - 06/04/2008 :  16:34:13  Show Profile  Reply with Quote
MB

Sen není jen otázkou mozku, snad přinejmenším jde skrze. Jako kdybych si myslel, že teďka sedím na židli, né, já sedím na židli, v domě, ve městě, na planetě ve vesmíru a kdo vi kde ještě. Asi rozumíš, i když to nebyl nejšťastnější příklad. Vidím, že sám máš duchovní zkušenosti, ale bojíš se jich já taky, rozdíl je ten, že já je chci, chci jim porozumět, zato ty ne, minule ses popálil, teď už nechceš.
Dám ti otázku-Sedíš doma, oblastí se prohnal hurikán a chce se ti jít ven, ale ještě sám nevíš jestli půjdeš, jestli nechce něco paní manželka a řekne ti, že ať jdeš, ať nezůstáváš doma. Tak vyjdeš ven, ale nechce se ti samotnýmu, tak půjdeš za kamarádem a jdete se spolu projít, pokecat a tak. Půjdete cestou a nad vámi se tyčí stožáry, tvůj kamarád omylem zavadí o spadlej drát, který spadl díky tomu hurikánu a začne probíjet, ty ho v rychlosti chytneš a přeskočí to na tebe. Tvůj přítel šťastnou náhodou přežije, ty však ne. Možná to úplně nesouvisí, ale chtěl bych znát tvůj názor.
Kdo tě zabil? Manželka, která tě pustila, kamarád, hurikán, ten kdo postavil tu silnici, T.A. Edison, nebo...?

Maty
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 07/04/2008 :  08:14:40  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Dragoniere.

Odpoěď je prostá. Pouze a jedině já sám a třeba moje zbrklost. Pokud vím jak se zachovat a jaké hrozí nebezpečí a udělám cosi jiného, co vede k jinému cíli, jsem sám na vině, že jsem k tomuto cíli došel.Čili jde o správnost rozhodnutí a vše ostatní je v tomto případě nepodstatné. Mohl jsem vzít třeba suchý klacek a vodič příteli z ruky vyrazit.Mohl jsem jej odtáhnout suchou částí oděvu a podobně. Faktem však zůstává,že bych vinu nedával nikomu, tedy ani sobě, protože a nýbrž bych byl mrtvý.

Sen skutečně není jen záležitostí mozku protože při něm dochází i k projevům v motorické a senzorické oblasti což se projevuje v celém organismu. To vše je však druhotné a jsou to pouze důsledky funkcí mozku. Mluvíš o tom, že mám strach toto skoumat,ale to se hluboce mýlíš. Jen neskočím na první možné vysvětlení, které se nabízí,jak jsem to činil v době svojí víry,ale snažím se dostat až k podstatě.

Pokud jsem mluvil o těch podivných snech,pak to nebylo proto, abych ukázal svou skušenost s duchovnem.Co jsem tím sledoval atím neprozradím a počkám si na další reakce

MB
Go to Top of Page
Page: of 5 Previous Topic Topic Next Topic  
Previous Page | Next Page
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum © (c) 2009 webmaster Go To Top Of Page
Snitz Forums 2000