www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
 All Forums
 Filosofie
 Libovolné téma
 Filozofie mýtu

Note: You must be registered in order to post a reply.
To register, click here. Registration is FREE!

Screensize:
UserName:
Password:
Format Mode:
Format: BoldItalicizedUnderlineStrikethrough Align LeftCenteredAlign Right Horizontal Rule Insert HyperlinkInsert EmailInsert Image Insert CodeInsert QuoteInsert List
   
Message:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON
Smilies
Smile [:)] Big Smile [:D] Cool [8D] Blush [:I]
Tongue [:P] Evil [):] Wink [;)] Clown [:o)]
Black Eye [B)] Eight Ball [8] Frown [:(] Shy [8)]
Shocked [:0] Angry [:(!] Dead [xx(] Sleepy [|)]
Kisses [:X] Approve [^] Disapprove [V] Question [?]

 
   

T O P I C    R E V I E W
Ondra Posted - 16/02/2008 : 15:42:24
Aby bylo možné ve skrytu tahat za nitky, nenápadně usměrňovat vývoj lidské společnosti a ovládat tak celý svět, je třeba vytvořit mýtus. Tuto skutečnost si určité tajné a politické spolky velmi dobře uvědomovaly v celé naší historii a uvědomují si ji i dnes.

Mýtus je v tomto ohledu určitý souhrn představ a myšlenek, který musí být v prvé řadě funkční. Aby však mohl být funkční, je nezbytné, aby byl co největším počtem lidí shledán pravdivým. Je přitom lhostejné, zda-li je skutečně pravdivý. Jeho cílem je pouze funkčnost. Jakmile bude tento mýtus společností přijat, vznikne možnost vytvářet další mýty, které budou odůvodňovány mýtem předchozím. Tak je možné vytvořit rozsáhlý spletenec zdánlivě logicky propojených představ, který v důsledku ovládá celou společnost tím, že určuje její reakce a tedy myšlení, cítění a jednání. A právě taková společnost se stává snadnou obětí manipulací a zákulisních intrik a v podstatě se stává pouhou loutkou v rukách organizovaných mocných skupinek.

Bez mýtu není možné společnost ovládat a vykořisťovat, protože kde není mýtus, tam je realita a kde je realita, tam je vědění a moudrost a kde je vědění a moudrost, tam je ohromná individuální i kolektivní síla.

Aby si lidé tuto svoji skutečnou sílu neuvědomili a byli snadno manipulovatelní, bývá mýtus přímo zaměřen mj. na tyto faktory:

1)ztráta zodpovědnosti
2)vytvoření atmosféry strachu
3)vytvoření pocitu bezmoci
4)vytvoření pocitu oddanosti a pokory
5)odejmutí času prostřednictvím rituálů
6)vytvoření souboru nelogických pravidel
7)vytvoření nezpochybnitelné autority
8)finanční vykořisťování
9)vytvoření nevědomosti a falešné informovanosti
10)vytvoření lhostejnosti, lenosti a nekritičnosti myšlení a jednání
11)atd.atd.atd.

Těmito a mnohými dalšími stěžejními faktory bývá mýtus protkán, aby odtržení od reality a sebe samotného bylo co nejdokonalejší.

Dnešní extrémně přelidněný svět je všemi těmito faktory doslova přeplněn. Lidé uzavřeli své smysly a své vnímání před tím reálným, pravdivým, co zde bylo od počátku světa a co zde bude až do jeho konce; a co zde bude i po jeho konci až do nekonečných časových dálav. To prvotní, tvořivé, láskyplné, harmonické, mírné, krásné a prosté bylo nahrazeno tím destruktivním, nenávistným, disharmonickým, rozporným, hnusným a komplikovaným. Lidé se odcizili vlastnímu smyslu života, ženou se slepě za přeludy v podobě majetku, moci, slávy a úzké rozkoše, přestávajíc rozlišovat mezi dobrým a zlým, pravdivým a nepravdivým. Lidé jsou rozerváni různými pohledy na svět a hledají na sobě rozdíly a odlišnosti, místo aby hledali shody a podobnosti, místo aby hledali a rozpoznali univerzální lidství, vlastní všem bytostem této Země i jiných světů.

Konkrétními funkčními prostředky, ve kterých se různou měrou projevují výše jmenované stěžejní faktory jsou v dnešní době mj.:

1)náboženství
2)sekty
3)filozofická učení
4)materializmus
5)konzum
6)propaganda a agitace
7)mainstreamová média
8)věda
9)atd.atd.atd.

Tolik stručně v obecné rovině. Nyní se na věc podívejme s použitím konkrétního příkladu: terorizmus, válka proti teroru.

Jak naše historie ukazuje, zločinné živly vždy potřebovaly nějakou krizi, aby mohly bezostyšně provozovat vlastní politiku. Krize je zapotřebí, aby byli lidé zastrašeni a vyděšeni a bez reptání přijali libovolnou politiku, která má údajně sloužit jejich bezpečí. Lidé jsou pak ochotni smířit se s omezováním vlastních svobod a privilegií a svoji suverenitu a moc dobrovolně vkládají do rukou státního aparátu, vedeného úzkou nekontrolovatelnou elitou.

Tak např. 11. září byla čistá práce zevnitř, na níž se podíleli zločinci uvnitř americké vlády ve spojení s tajnými službami a elitou globalistů. Zcela chladnokrevně zabili přes 3000 vlastních občanů, aby mohli vytvořit falešný mýtus tzv. války proti teroru, který ospravedlnil popření americké ústavy a neoprávněnou invazi do Afghánistánu a Iráku, což odpovídá válečnému zločinu první třídy. Dále tento mýtus ospravedlnil vznik zločinných zákonů, které zásadně omezují svobody amerických občanů, a které vkládají veškerou moc do rukou prezidenta a tedy i do rukou mocenské elity stojící na pozadí. Válka proti teroru je skutečně pouhý mýtus, uměle a cíleně vytvořená fraška proti fiktivnímu nepříteli, kterého nikdy není možné porazit. A právě v tom tkví ta geniální zvrhlost: je možné celá desetiletí a staletí bojovat proti teroru a tak si ospravedlnit zvrhlé mocenské choutky a touhu po novém světovém pořádku, kde hraje Amerika prim. Tento mýtus odpovídá principu ´pod falešnou vlajkou´, tj. ´udělej zločin a sveď jej na nepřítele´, který s tím samozřejmě nemá nic společného; pak je možné proti němu vyrazit a docílit vlastních zájmů, ať už jsou jakékoliv - za potlesku veřejnosti.

Princip ´pod falešnou vlajkou´ – což vlastně není nic jiného, než vytvoření specifického funkčního mýtu – se táhne celou pozemskou historií až dodnes a byl a je hojně využíván diktátory a vládami na celém světě za účelem manipulace veřejným míněním a prosazování vlastních chorobných plánů a představ. Tento princip je však možný jenom tehdy, když je většina populace v nevědomém, lhostejném a nesebevědomém stavu, pročež je tento stav vládou a diktátory všemožně iniciován a podporován viz školství, masmédia, zábavní průmysl, konzum atd. Pouze nevědomost je možné manipulovat a vykořisťovat, což je obecně platný princip. Většina lidí žel právě nemá ani tušení o tom, co se na světě ve skutečnosti děje a to je velmi smutné a je třeba to změnit vlastní nápravou, příkladem a poskytováním pravdivých informací. Jedinou cestou je vlastní motivace, nasazení a iniciativa. Působnost jedince je obrovská a je nezbytné ji plně využít, neboť tato společnost si to žádá a volá o pomoc a o zájem nás všech.
15   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Sokrates2915 Posted - 02/04/2016 : 20:12:47
Já si myslím, že mýtus - podle toho, co jsem četl - sám jsem si to z toho vyvodil

mýtus rezonuje naše archetypy

archetyp mudrce, archetyp muže, hrdiny, dítěte a další

jo je to prostě, že se cítíme nějak zvláštně - magicky možná - ono to v nás si myslím, rezonují, nebo něco dělají naše archetypy - a proto jsou mýty tak zajímavé z pohledu, že se cítíme někdy tak zvláštně - zajímavý pocit u toho

a prostě se nám to možná líbí ty mýty, protože se nám líbí rezonance našich archetypů

zdá se mi to velmi zajímavé z tohoto pohledu - pokud je to pravda a to co považuji za archetypy - když mám takový zvláštní magický pocit u nějakého příběhu nebo mýtu - u všech mýtů možná skoro asi je mám a tak si myslím, že to se mnou něco dělá - nějak to útočí na psychiku a myslím, že právě na tyto archetypy

je to super mýty jsou super - mám je rád - beru je jako příběhy a dostávám se u nich do atmosféry takových příběhů, magických a takových

a pokud to je biologického prvku, psychického - že - jako je třeba agrese, hněv, radost - takové hodnoty - nebo prostě principy životní, které tu na světě vládnou - tak si myslím, že archetypy mohou být velmi mocné

velmi mohou ovlivňovat lidi - protože když zavřu oči a vidím medvěda a mám strach nebo nějaké opravdu silné pocity, tak prostě nevím, co si o tom mám myslet - když to dokážu identifikovat - jako sílu mé psýché - jako nějaký prvek v mé duši nebo mé psychiky - jako hněv, radost - tak to můžu brát jako součást mé psýché a tak k ní přistupovat - a tak to na mě nějak působí

stává se to oblastí mého zájmu - archetypy
protože mě u toho vždycky mrazí - když vidím příběh hrdinský, draka a takové
ty krásné příběhy, co mě zasáhnou

sám archetypům ještě moc nerozumím, ale budu se o ně zajímat - začnu Jungem - ten o nich psal

jo a ještě jsem zapomněl dodat - kolektivní nevědomí - to k tomu myslím také patří

jsou to velice zajímavé věci - a myslím, že ty síly přírody - v podstatě nic moc o tom nevím, a tak tomu budu chtít porozumět, ať to identifikuji, co to archetyp je

může to být skvělé náměty k příběhům - používat archetypy, aby to rezonovalo v psýché lidí - já sám nevím, jak to funguje

ale zdá se mi to velmi velmi zajímavé
Miloslav Bažant Posted - 15/04/2008 : 08:14:09
úplně ne, přílišným přemýšlením a vyhnocováním se sami v sobě ztrácíme,

Dragoniere.
Náš život se skládá s toho co je pro i proti.Opomíjíme li jedno pro druhé,pak vždy to jedno ztrácíme. Vnímáme li obojí,pak se vlastně nalézáme v celku. Víra nám vždy bere část našeho já a nezáleží na tom, zda je to víra v boha, nebo víra v neexistenci boha. To hledání nám otevírá cestu k celistvosti svého já a hlavně k reálnějšímu pohledu na svět kolem nás. Jediným problémem je fakt, že zde dochází k efektu kruhu,čili věřící v jedno i druhé jsou po obvodu kruhu a toho kdo je uprostřed vidí vždy na straně protilehlé,čili u těch, kteří mají víru opačnou. A tak se můžeme jevit člověku věřícímu v boha jako ateisti a ateistovi jako věřící,takže ve výsledku proti nám mohou bojovat jedni i druzí. Faktem je, že čistý střed více méně není možný. Vždy je takový hledač trošku mimo střed , čili blíže k tomu či onomu a toto se může během života přiklánět na tu či onu stranu,dle toho, jak člověk dokáže či nedokáže analyzovat ty mýty a události.
Věřící té či oné strany vždy opomíjí jednu část svého já a jedině člověk hledající může nalézat svou celistvost.

MB
Dragonier Posted - 14/04/2008 : 16:05:36
úplně ne, přílišným přemýšlením a vyhnocováním se sami v sobě ztrácíme, tedy stojíme na pomezí, ale no jo, o tom je právě víra-věřit

Maty
Miloslav Bažant Posted - 14/04/2008 : 07:12:43
Dragoniere.

Tady jde o to vyhodnocení informací. Stačí chybně vyhodnotit jednu takovou shodu náhod a je zde chtění uvěřit.Chceš li uvěřit,pak přijímáš intenzivně vše co tu víru podporuje a zapomínáš co víře odporuje a to je sám základ víry.Nechceš li věřit,pak se snažíš vyhodnocovat spíše to, co víře odporuje,takže je to sice opak, ale vlastně jedno a totéž. To správné by mělo být někde uprostřed,a to je vlastně neustálé hledání a snaha vyhodnotit správně to co víru podporuje i to co jí odporuje. A to jsme vlastně opět u stromu znaků a urovnání jeho listů do stejné výše.

MB
Dragonier Posted - 13/04/2008 : 20:32:17
MB

Moc hezky napsáno, ale nejde o to, že by ho toho známého měl potkat kouzelný dědeček, nebo že se mu zjevil duch svatý a řekl ať jde tam a tam, že tam se bude odvíjet jeho budoucnost, nebo tak něco. Tyhle věci jsou různé a jak jsou různé tak si je lidi rozdělili do skupin a přikazujou jim různé důležitosti, pravděpodobnosti. Tedy ať už padající jablko přijme člověka přemýšlet o gravitaci nebo jiné vnuknutí, v konečném důsledku je to stejné.

Maty
Miloslav Bažant Posted - 13/04/2008 : 16:14:08
Dragoniere.

Ano, bylo to mnoho náhod a bylo těžké tomu nepodlehnout,či přesněji řečeno podléhal jsem tomu,ale dostal jsem se s toho. Poznal jsem totíž,že to náhody tak docela nebyly,jen člověk na cosi pozapomněl a pak si díky tomu vše chybně vyložil.Mimo jiné mohu přidat další takovou náhodu a je docela čerstvá. Minulý týden v pátek jsme s manželkou hovořili o tom, jak se kolem nás od naší svatby vyměnili všichni sousedé.Manželka říkala jak sivždy stěžovala,ž jsou kolem samé staré báby a nic se zde neděje.Dnes jak říká se jí stýská po tom nádherném klidu. Mezi těmi sousedy byla i matka kamaráda,kterého jsem neviděl skoro deset let a tak jsem si povzdechl, že bych se s ním rád ještě setkal,ale to že se mně asi nevyplní, když už zde nemá za kým by jezdil a navíc podniká a nemá čas. V neděli se ozvalo zaklepání na okno a ten kamarád byl zde.Jel odněkud z německa a jak sám říkal, jako by ho sem něco táhlo, jako by musel odbočit a udělat si zajížďku. Opět jedno vyplněné přání a opět jednaa náhoda. A opět je zde cosi,co není možné si logikou vysvětlit. S těmi sny to bylo jednodušší a vlastně to vysvětlila manželka. Já jsem docela zapomněl, že jsme o sestrách hovořili a to se promítlo do snu.Kdyby to nebylo v době jejich smrti, prostě by se na takový sen zapomnělo,jako by nebyl.že se to spojilo s jejich smrtí, získalo to logiku mýtu a to je to podstatné. Mnoho se toho děje,na co člověk zapomene,ale když se to náhodou s něčím spojí ,vznine mýtus a to již v paměti zůstane,dokud to člověk nedokáže od sebe oddělit a správně vyhodnotit. S tou návštěvou kamaráda to bude složitější,ale během návštěvy jsem poznal,co ho za mnou táhlo.Potřebuje muziku na nějaké akce. Takže ho nepřemluvil nějaký plnič mých přání, ale docela prosaická záležitost. To že jsme si o něm povídali byla prostě jen náhoda,ale jak lehce by mohl vzniknout ,či spíše být podpořen mýtus mých splněných přání si jistě dokážeš představit.
Co se týká mýtu s držením předmětů na těle, tak se mýlíš,pokud myslíš,že tento mýtus považuji za vyřešený. Byla nalezena jedna z možných cest k řešení a nic víc.Aby bylo toto ověřeno , musel bych udělat experiment přímo s tou osobou a třeba mu změřit možný podtlak na pokožce. Pokud bych došel ke stejnému výsledku, padl by mýtus.Takto je zde jen možná cesta k vysvětlení, nic víc a nic méně.

MB
Dragonier Posted - 13/04/2008 : 10:22:18
MB

Heh, zase si se dopustil stejného. Objevil si jednu z podstat a už si myslíš, že je jediná správná, všichni ostatní to tak dělají a vše ostatní se odvíjí od toho. Dám ti příklad-řešili jsme na fóru existenci energie ,,Ki", zhlédli jsme video, kde mistr pomocí Ki na dva metry házel kolem 50 lidí, byl pozván aby to vyzkoušel na bojovníkovi, který dělal asi thai-box nebo tak něco, přesně nevim. Toho mistra ten bojovník totálně zmlátil a zpacifikoval. Co z toho vyplývá? Rozhodně ne, že jsme rozvázali mýtus kolem Ki, minimálně jsme rozvázali mýtus kolem toho ,,mistra". Jinak na to jsem nepřišel já, ale někdo jiný, abych si nepřivlastňoval jeho objevení za své.

Jo a všimni si kolik ,,náhod" si prožil, aby si dosáhl poznání co zde píšeš(tohle, věštecké sny, přání,...), není to nějaká moc velká a častá náhoda?

Maty
Miloslav Bažant Posted - 11/04/2008 : 09:23:05
Dragoniere.

Správně. Máme zde třeba mýtus o člověku který dokáže na hrudi udržet předměty. Vědci si nad tím lámali hlavu a příčinu, či podstatu toho nepoznali. Výsledek zde byl, ale vysvětlení nikoliv. Pro mne to bylo nevysvětlitené také a mohl jsem přijímat různá vysvětlení včetně mystiky. Náhoda tomu chtěla,že jsem o tom mluvil s přítelem a ten mně řekl."Když jsem byl malý kluk dokázal jsem na hrudi udržet jídelní příbor a šlo to tak nějak samo od sebe." A tak jsme si dohledali informace a přítel si dle návodu oholil hruď ,pořádně se umyl a do sucha vysušil a ejhle.Ono to fungovalo. Držel na hrudi předměty,ale pouze ty neprodyšné a tak jsme aspolu nalezli podstatu tohoto mýtu. Určití lidé mají zvýšenou schopnost dýchání pokožkou a vlastně ty předměty "přicucnou". Po určitém tréningu by možná udržel i ktouč činky.Prodyšný kapesníček však udežet nedokáže. A tak byla poznána podstata mýtu a mýstus přestal být mýtem.Přesně jak ty říkáš.

MB
Dragonier Posted - 10/04/2008 : 18:54:01
Tak to s tebou souhlasím, jenom takový mýtus se může zdát na první i na druhý pohled jako báchorka, výmysl, možná i na třetí, pak už třeba ne

Maty
Miloslav Bažant Posted - 10/04/2008 : 08:33:18
Dragoniere.

Já zde nesoudím věřící,ale pouze ukazuji,co jsem prožil a k jakým závěrům jsem došel. Nikdo nemáme patent na pravdu. Mohu se mýlit já a stejně tak se mohou mýlit věřící.Já jsem poznal,jak snadno člověk podléhá mýtům a jak snadno uvěří když uvěřit chce.Od té doby pouze více kontroluji a skoumám, než uvěřím. Kdo z věřících chce, může udělat totéž a revidovat to co přijal, kdo chce tak prostě nemusí. To je věc každého zvlášť. Když někdo dojde k tomu, že přijal správné informace a udělal z nich správné závěry pak ať si klidně třeba věří.
Já mluvím o sobě. Co si kdo s toho vezmě, či nevezme je čistě jeho věc.

MB
Dragonier Posted - 09/04/2008 : 18:04:58
představ si, že bych ti říkal příběhy, jak bys je poslouchal, tak bys zjistil, že jakmile skončim příběh a začnu vyprávět další a další, poznáš, že jsou naprosto stejné, u nějakého 16. chvíli před koncem řekneš, dost vím co je nakonci, jako v těch předešlých je vrahem zahradník!
-Tedy několik příběhů si zhodnotil, našel si v nich opakující se algoritmus, předpokládáš, že i ty ostatní mají stejný, přesto ten šestnáctý může končit jinak.
Co to znamená? Měl jsi zkušenost s vírou, přesto si to ještě nemohl pokládat za fakt, tak si začal pozorovat další věřící a zjistil jsi stejný algoritmus nebo téměř stejný jako byl u tebe, tím vlastně sis vštěpil, že je to u všech věřících jak u tebe s rozdílem, že ty jsi to pochopil, porozuměl a oni věří v mýty.
Přesto to tak být nemusí


Maty
Miloslav Bažant Posted - 08/04/2008 : 11:56:55
Gato.

Já nevím, co je to snový svět. Pro mne je sen jako sen a vjem světa ve snu je dán pouze tím, co mám v paměti uloženo.Nic víc ve snu vnímat nemohu. Nebo snad ano a co?

MB
Gato Posted - 08/04/2008 : 11:40:31
Myslím, že uznáš-li existenci snového světa, pak bys tomu mohl lépe porozumět. V opačném případě budeš interpretovat ty sny tak, jak děláš.
Miloslav Bažant Posted - 07/04/2008 : 16:02:34
Gato.

Totéž bych mohl říci o tvých duchovních, nebo jiných snech.Ve snu nemáš svědky protože jsi tam vždy sám. Přesto svědka mám a to manželku, které jsem ty sny vyprávěl a to v době, kdy nikdo z nás nevěděl,že již nejsou mezi živými. I když svědka mám, není mně to nic platné,protože ani tomu nemusí být věřeno. A tak si klidně můžeš myslet, že jsem si vše vymyslel, ono na tom vlastně ani nezáleží. Chtěl jsem od tebe dozvědět, co myslíš těmi duchovními sny a u tebe to jinou cestou nešlo. Ačkoli jsem se několikrát ptal, odpvěd jsem nedostal. Nyní jsem tě dal na vybranou a ty jsi ty duchovní sny označil. Cíe bylo dosaženo ať je to pravda nebo výmysl.
Ono je to s těmi jak říkáš duchovními sny trošku složité.Ony jsou to vlastně normální sny jako všechny ostatní,jen si těžko vybavujeme co jim předcházelo,protože jsme to nepovažovali za důležité. A tak jsme to tehdy rozebírali s mynželkou a ta mně připomněla,že před tím telefonovala mladší sestra a říkala že sestra na tom není dobře a i pak jsme se o tom bavili mezi sebou a jistě jsem o tom i pak přemýšlel.To ostatní byla pouze shoda náhod.K tomu snu mohlo dojít i tehdy, kdyby sestra přežila,jen by se na něj zapomnělo,jako by nikdy nebyl. Mohlo k němu dojít třeba tři dny před její smrtí a pak by mohl být považován za sen věštecký. A podobně tomu bylo i u druhé sestry. Kdyby si manželka toto nepamatovala a nepřipomněla by to, jistě bych podlehl tomuto mýtu. Takto byla poznána podstata mýtu a mýtus zmizel. Byla to skutečnost,ale vlastně o ničem.Mozek si vyprazdňoval operační paměť.

Kdybych si přál mít duchovní sny, odmítl bych ty informace manželky a vše co by mohlo mýtus ohrozit a myslím si, že tak je tomu u všech.Jsou tedy lidé podléhající mýtům s vlastního přání, jsou lidé, kteří podléhají proto, že nedokázali najít cestu k prosté podstatě mýtu a jsou lidé, kteří třeba s pomocí druhých nachází podstaty mýtů a pak jim nepodléhají. A o tom to je. Jedni, druzí ani třetí nejsou ničím větším než ostatní a nejsou ani menší. Rozdíl je jen v přístupu k jedné a týž problematice.Přesto si každý myslí, že právě a jen ten jeho přístup je správný a ty ostatní chybné.Ani já nejsem výjimkou a mám pocit,že je lepší nacházet ty prosté podstaty na místo podléhání mýtům. Pro tebe to však může být přístup chybný. Tím podstatným je uvědomit si to dostatečně a navzájem nebojovat. Tím jediným co má význam je ukazování si svých výsledků navzájem bez nevraživosti a nepředpojatě pokud to je pro nás samé možné.

MB
Gato Posted - 07/04/2008 : 10:58:39
quote:
Originally posted by Miloslav Bažant

Dragoniere.

Odpoěď je prostá. Pouze a jedině já sám a třeba moje zbrklost. Pokud vím jak se zachovat a jaké hrozí nebezpečí a udělám cosi jiného, co vede k jinému cíli, jsem sám na vině, že jsem k tomuto cíli došel.Čili jde o správnost rozhodnutí a vše ostatní je v tomto případě nepodstatné. Mohl jsem vzít třeba suchý klacek a vodič příteli z ruky vyrazit.Mohl jsem jej odtáhnout suchou částí oděvu a podobně. Faktem však zůstává,že bych vinu nedával nikomu, tedy ani sobě, protože a nýbrž bych byl mrtvý.

Sen skutečně není jen záležitostí mozku protože při něm dochází i k projevům v motorické a senzorické oblasti což se projevuje v celém organismu. To vše je však druhotné a jsou to pouze důsledky funkcí mozku. Mluvíš o tom, že mám strach toto skoumat,ale to se hluboce mýlíš. Jen neskočím na první možné vysvětlení, které se nabízí,jak jsem to činil v době svojí víry,ale snažím se dostat až k podstatě.

Pokud jsem mluvil o těch podivných snech,pak to nebylo proto, abych ukázal svou skušenost s duchovnem.Co jsem tím sledoval atím neprozradím a počkám si na další reakce
MBDomnívám se, že Sláva si ty duchovní sny vymyslel. Sám jsem nad jejich pravdivostí nehloubal. Možná se nechal inspirovat fakty a dovedně zkombinoval obojí. Dělá to, co tvůrci pořadu Věřte, nevěřte.

www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum © (c) 2009 webmaster Go To Top Of Page
Snitz Forums 2000