www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 Filosofie
 Libovolné téma
 Smysl bytí (života)
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Previous Page | Next Page
Author Previous Topic Topic Next Topic
Page: of 10

Gato
Velmi aktivní uživatel

631 Posts

Posted - 22/12/2007 :  15:14:51  Show Profile  Reply with Quote
Slávo,
buddhisté prosazují podobnou definici.
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 23/12/2007 :  10:01:11  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Gato.

Tu definici není nutné prosazovat, ale spíše pochopit a uvědomovat si jí, třeba na docela malých a bezvýznamných jevech. Potom se ta definice prosadí docela sama. Nyní je doba, kdy je citován Ježíš Kristus (vánoce) zamysli se třeba nad tím, v jaké byla tehdejší společnost situaci a oč se Ježíš snažil a jsi opět u té definice. Skus se však zamyslet i nad Budhovým stromem znaků, nauč se jej vnímat a v duchu vidět pohyb jeho listů. Poznáš že se v celé historii opakuje stále jedno a totéž. Když lidé nejvíc trpí pod útlakem nějaké pravdy, najdou se lidé kteří hledají cesty ke společnosti ve které by stres a utrpení nebylo a tak na tomto stromu vyrůstá nový list pravdy. Ten list je nejdříve malý a je málo těch, kteří jej nad ostatní povyšují.Takový list vždy mluví o lásce a toleranci. Jenže díky tomu jej přijímají další a dlší lidé a list roste a sílí,až dojde k vzniku názoru, že stačí docela málo a zvítězuí nade všemi.To nco málo je zneužití schopností a to již je zde to zlo, které dopadá na lidi jiných pravd a vede k jejich utrpení. A nyní bych mohl začít znovu od začátku. Když se tě podaří takto ten strom vidět ve své duši,pak začneš mnohem zřetelněji vidět zákonitosti, které tento svět řídí. Přestaneš se zlobit na jinověrce a začneš chápat, že jsou na tom stejně jako ty. Poznáš třeba i chyby, kterých se dopustili komunisté a poznáš, že jsou docela stejné jako ty chyby kterých se před nimi dopustili všichni ostatní a třeba tě stejně jako mne napadne toto.!Pokud se stejná chyba v historii neustále opakuje, znamená to, že lidé nepoznali zákonitost která k chybě vede! Vždyť všechny pravdy vznikly díky zlu a utrpení a dávaly si za cíl toto zlo a utrpení odstranit a všechny pravdy se staly poté původcem zla a utrpení. Proč? Protože zneužili svých schopností ve prospěch pravdy. Pro tebe jako člověka pravdy Budhovy by toto mělo být zcela samozřejmé a lehce pochopitelné.

MB
Go to Top of Page

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 08/01/2008 :  19:45:48  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
 
Podle mého názoru je veškeré jednání živých organismů i člověka determinováno, resp. předem určeno pohybem mikročástic v mikrosvětě, který je však dle poznatků moderní fyziky (Heisenbergovi principy neurčitosti) pouze náhodný, resp. daný pouze do určité míry pravděpodobnosti. Zároveň si myslím, že pohybem mikročástic v mikrosvětě je determinováno jak tělo tak duše člověka, která má tělesnou povahu, neboť psychika člověk je zřejmě umístěna v jeho mozku, který opět představuje pohyb mikročástic z hlediska fyziky mikrosvěta. Lidské jednání, které se řídí příkazy mozku, tak závisí na tom, která myšlenka v mozku se bude vyznačovat takovou silou, aby mozek dal příkaz ostatnímu tělu k určitému chování. Základem pocitu svobody člověka je pak střetávání různých myšlenek v mozku, aby převládla ta nejsilnější, tento střet v mozku má zároveň podobu pohybu mikročástic z hlediska fyziky mikrosvěta, je nezávislý na samotném člověku a nelze předem na 100% určit jeho výsledek vzhledem k Heisenbergovým principům neurčitosti pohybu mikročástic (jedná se o základ pocitu svobody člověka). Chce-li člověk své jednání nějak ovlivnit, nemůže to totiž učinit jinak než prostřednictvím svého mozku, tedy pohybu mikročástic z hlediska fyziky mikrosvěta.

Ze shora uvedeného plyne, že smysl života má objektivní nikoliv subjektivní povahu, protože lidské jednání i myšlení je determinováno shora uvedeným pohybem mikročástic mikrosvěta. Podle mého názoru nízkou nebo větší pravděpodobností odchylky různých mikročástic od jejich nejpravděpodobnějšího pohybu je zajištěno v přírodě, aby tyto srážky byly postupně omezovány vzájemnou interakcí mikročástic, kdy pohyb všech mikročástic (tedy energie) s vysokou pravděpodobností je v konečném důsledku směřován do místa výskytu mikročástic (tedy energie) s nízkou pravděpodobností, čímž dochází k snižování pravděpodobnosti srážky mikročástic v mikrosvětě a v konečném důsledku i těles v makrosvětě (jde o mechanický základ evoluce). Jinými slovy evoluce směřuje podle mého názoru k ustávání srážek a představuje vývoj od méně pravděpodobného k pravděpodobnějšímu stavu přírody.

Hlavním prostředkem tohoto ustávání srážek mikročástic v mikrosvětě je 3. Newtonův pohybový zákon akce a reakce. Jestliže jedno těleso působí silou na druhé těleso, pak i druhé těleso působí na první těleso stejně velkou silou opačného směru. Síly současně vznikají a zanikají. Třetí Newtonův zákon říká, že působení těles je vždy vzájemné. Přitom účinky sil akce a reakce se navzájem neruší. Nelze je sčítat, protože každá z těchto sil působí na jiné těleso. (Nejedná se proto o rovnováhu sil.) Čili při srážce působí na mikročástice či makročástice (tělesa) dvě síly opačného směru, čímž příroda maximálně omezuje jejich další budoucí srážky. Např. při čelním střetu dvou mikročástic či těles se tyto budou po srážce nadále vzdalovat opačným směrem, čímž je maximálně omezena jejich budoucí srážka.

Je-li nějaký Bůh pak musí smysl světa ze shora uvedených důvodů vidět v postupně stále dokonalejším, avšak zřejmě nikdy nekončícím pohybu směřujícím k souladu všech všeho, tedy ve shora uvedené evoluci. Jinými slovy Bůh nebo evoluce, buď jako instrument tohoto Boha nebo sama od sebe, směřuje dle mého názoru k tomu, abychom se stále zdokonalovali, aniž bychom zřejmě v konečném čase dosáhli dokonalosti, resp. všemocnosti a vševědoucnosti a vyrovnali se tak tomuto Bohu, nebo moci přírody.

Objektivní smysl života tedy vidím v tom, aby člověk zdokonaloval soulad světa, resp. soulad a věrnost modelu tohoto světa vnímaný a obsažený v jeho mozku. Přičemž tak člověk činí vědomě nebo nevědomě, protože se jedná dle mého názoru o objektivní směřování pohybu všech mikročástic, které jak jsem uvedl výše, determinuje myšlení a chování každého živého jedince i neživé přírody. 

Edited by - Dalibor Grůza on 16/02/2008 08:00:06
Go to Top of Page

okref
Velmi aktivní uživatel

672 Posts

Posted - 20/03/2008 :  18:13:59  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by Miloslav Bažant

Pánové.
Okref a Žiťo.
Definice by měla být platná vždy a zde se o definici jedná. To vše o čem jste napsali zapadá do definice, kterou jsem ukázal.ˇ" Život je neustálou snahou dojít od nepříjemna k příjemnu." Příjemno je cílem a záleží jen na formě ,či cestě k tomuto cíli. Pálí li vás oheň, uděláte cosi aby bolest zmizela, třeba odejedete od ohně a ochladíte se.Pálí li vás příkladně situace ve společnosti, snažíte se tuto situaci zmněnit. Ať dělá živý tvor cokoliv, vždy to odpovídá této definici a to přímo, nebo vyvozeně. Uvědomění si této definice může dle mého názoru umožnit pochopení mnohého v jednání lidí i ostatních živých tvorů. I to o čem jste napsali této definici odpovídá.

Co myslíte? Najdete něco, co této definici neodpovídá a není toto rovné duševní poruše? Nebudeme tedy hovořit o sebepoškozování a podobných patologických jevech.Ahoj Miloslave,
nepodcenuj univerzalnost sve definice "potreby naplnovani smyslu" zivota. Tak jak si ji uvedl, se mi zda schopna vysvetlit i subjektivni ucelovost chovani dusevne nemocnych lidi - patologickych jevu. jejich patologicnost tkvi ve ztrate objektivniho rozumu, v jakemsi jeho oslabení. kdyz se na takove patologicke jevy divame, jasne jejich nedostatecnost naplnovani smysluplnosti vidime. proc bychom si ale nemeli myslet, ze se nesnazi o to, o co, jak jsi definoval ty, vsichni zivi tvorove, ze. A tak skutecne vsechno zive se snazi dojit blazenosti. jen nekteri to z pohledu jinych delaji spatne.

Edited by - okref on 20/03/2008 18:16:38
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 21/03/2008 :  08:00:29  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Okrefe.


Pokud je vyřčena definice, neměla by být zamlčena její druhá polovina a ta druhá polovina říká,že chybí li cesta k příjemnu a to zdánlivě, nebo skutečně,pak každý živý organismus ztrácí zájem o život. A teprve nyní zde máš i to,co se může jevit jako duševní porucha a co může vést k sebepoškozování.
Život je stálý pohyb mezi nepříjemnem a příjemnem.Nepříjemno vede k aktivaci schopností ve prospěch dosažení příjemna a je li příjemna dosaženo,pak dochází k útlumu veškerých aktivit,což vede znovu ke vzniku stavu nepříjemna a tak to jde stále dokola u všech živočichů včetně člověka.Jen člověk však získal vstupem slova do procesu myšlení schopnost uvědomit si na konci života smrt a tak vznikl fenomen trvalého strachu z nepříjemna zvaného smrt. Druhá polovina definice hovoří o ztrátě zájmu o život, když chybí cesta k příjemnu. A opět je zde slovo a jeho účinky v procesu myšlení, které umožnilo člověku přemýšlet a také vymýšlet si. A tak si člověk vymyslel posmrtný život a boha. Díky tomuto zmizel stress vědomí smrtelnosti,čili bylo dosaženo příjemna.
Jak jsem poznal, neexistuje žádná činnost, která by nezapadala do této definice. Máš hlad? Najíš se-Vadí tě utrpení které vzešlo z nedokonalého řádu,pak najdeš cestu k řádu jinému, který slibuje více příjemna. Ať děláš co děláš, stále to zapadá do této definice a to platí pro celou živou přírodu.

Toto je dle mého názoru základní definice smyslu života vycházející z jeho podstaty. Vše ostatní jsou pouze vyvozeniny,čili částečky toho, co obsahuje tato definice. Jak jsi poznal, tuto svou definici v žádném příoadě nepodceňuji a znám její význam i cenu. Cena je v tom,že tato definice ukazuje cestu k pochopení mnoha jevů od těch nejmenších, až po nejsložitější otázky lidské činnosti.

Otázkou je, zda význam této definice nepřeceňuji. Na tuto otázku mohu odpovědět, že nikoliv,ale to je důsldem toho,že jsem s pohledu této definice sledoval příčiny a následky mnoho let a tím vzrostlo u mne procento pravděpodobnosti. Ten, kdo se s touto definicí setkal prvně,tomu toto ověřování chybí a to ovlivňuje jeho názor. A tak se může přiklonit k odpovědi, že tuto definici přeceňuji.

MB
Go to Top of Page

Gato
Velmi aktivní uživatel

631 Posts

Posted - 21/03/2008 :  14:09:58  Show Profile  Reply with Quote
Slávo,
myslím, že ta definice není tak dokonalá, jak bys ji rád viděl.

Protipříklad: Ježíš, Šankara, Sokrates, Gandhí, Ramakrišna, Vivekánanda, Jan Hus a mnozí další zemřeli DOBROVOLNĚ PŘEDČASNĚ. Vědomě se rozhodli pro smrt tj. pro nepříjemno, nechtěli se mu vyhnout.
Zemřeli, aby dosáhli Boha. Myslím, že zažívali smrtelnou úzkost např. Ježíš na kříži.
Nemyslím si, že nadřazovali příjemno nepříjemnu, považovali je za stejně hodnotné.
Příjemno a nepříjemno jsou jen stavy mysli.
Go to Top of Page

Dragonier
Aktivní uživatel

Czech Republic
115 Posts

Posted - 21/03/2008 :  14:33:35  Show Profile  Reply with Quote
MB

Jak to tak čtu tak mi to snad dochází. Tvůj domeček se rosypal a zkušenost tý bolesti, toho pádu, si už nikdy nechceš zopakovat, tak se zuby nehty držíš své teorie, byť o tom jsou důkazy.
Můžeš tady určit třeba milión argumentů proti Bohu, ale tím Boha nezničíš a věřící nepřesvědčíš. Tvoje víra vznikla na strašně chabých základech a když se k tomu připojila tvrdá úpřimnost od přítele, tak následoval bolestný pád. Astrální cestování existuje, je známo několik tisíc let a nyní to potvrzuje i věda, ale svým způsobem, prostě a jednoduše, nechce ji přisuzovat Bohu. Existuje i Lucidní snění, které zrovna tak už věda potvrdila, existuje dalších nespočet důkazů o existenci toho, o čem se ani vědě nesnilo. Já mám svých x důkazů o Bohu o mluvení ke mně o magii, já jsem přesvědčem o existenci, né fanaticky, ale tyhle důkazy ani nejde ignorovat, nebo si je nevšímat. To že to existuje, s tim nic neuděláš, existovat to bude pořád, můžeš se pořád rejpat, co by kdyby jakby, pročby, co je to Bůh, že je to jenom výmysl, ale takhle budeš přemýšlet celý celičičky život.
To, že nedokážeme obhájit Boha ve všech směrech, neznamená, že si natrefil na nějakou naši slabou stránku. Je to jako o existenci elektřiny, vím, že existuje, ale vím o ní hrozně málo, vím něco o proudu, napětí, odporu, vodičech, ale nemůžu o ní hovořit s nějakým vědcem, který se jí zabývá několik desetiletí.

Maty
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 22/03/2008 :  13:43:34  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Jak to tak čtu tak mi to snad dochází. Tvůj domeček se rosypal a zkušenost tý bolesti, toho pádu, si už nikdy nechceš zopakovat, tak se zuby nehty držíš své teorie, byť o tom jsou důkazy.

Dragoniere.
Je to trošku jinak. Tehdy jsem stavěl bez kritičnosti k tomu, z čeho je dům stavěn a viděl jsem stvbu krásného zámku. Když jsem se vrátil ke kritičnosti, dalo by se říci i soudnosti a poznal z čeho jsem stavěl,rozhodl jsem se že od té doby budu stavět jen s materiálů u kterých je možné si ověřit jejich kvalitu a nosnost. A to dělám.Nezařazuji do své stavby to o čem nemám jistotu,že stavbu unese. I tak se však mohou mezi stavební díly vloudit špatné díly,pokud o nich nemám ty správné informace. Důležité je,že jejich pevnost kontoroluji. U věřících však vidím jak do své stavby zařazují ty vzdušné díly stejně jako jsem to dělal já. Jenže já již vím, že je to chyba a stačí někdy docela málo,aby ten jejich dům spadl.Teprve potom by začali vidět ty chybné díly a stydět se za to, že je do savby zařadili.Nejde tedy nyní o mne,ale o to,aby třeba druzí nedělali tutéž chybu jakou jsem tehdy udělal já. Je li jim však milejší ten vzdušný zámek,pak moje slova nemusí poslouchat.
Ty důkazy jsou těmi stavebními díly a u věřícího je důležité,aby do logiky zahrnoval i důkazy rovné mýtům a třeba si to docela obyčejné a přirozené převrátil a vysvětli jako cosi, co jeho pravdu podporuje.

Nemám zájem boha ničit a z mého pohledu by to bylo čímsi jako plácnutím do prázdna.Nechci ani ničit víru v boha,protože někomu může sloužit k životu.Pokud bych si cosi přál,pak aby zmizel spor a zneužívání schopností ve prospěch velkých pravd a to nejen těch které hlásají boží existenci,ale všech.Chtít a dokázat jsou však dvě naprosto odlišné věci a tak je to pouze můj sen.

Tu elektřinu nemůže s otázkou boží existence spojovat. Fyzika je pragmatické věda a zabývá se tím, co je dokazatelné.Jsou zde tedy pevná fakta na rozdíl od víry,která se zabývá pouze čímsi nedokazatelným a tak do toho může zařadit téměř cokoliv. Zde není hranice a proto odborník na boha může pracovat s naprosto chybnými důkazy boží existence i kdyby na tom pracoval stovky, či tisíc let.
Právě to srovnávání nesrovnatelného je jednou z cest užívaných jako stavební díly stavby logiky věřících.
Astrální cestování? Tak tuhle cestovku neznám,nejspíše zkrachovala. Máš li na mysli fantazii,či snovou fantazii,atk to znám,ale s bohem to nemá nic společného.MB
Go to Top of Page

Dragonier
Aktivní uživatel

Czech Republic
115 Posts

Posted - 22/03/2008 :  14:31:34  Show Profile  Reply with Quote
důkazy jsou, ale tyhle důkazy jsou známi jenom v jakémsi okruhu a nikdo se nedozví, dokuď to také nezkusí a stane se to také jeho vlastní zkušeností. Co myslíš, že taoističtí, buddhističtí, křesťanští mniši, celý život dělají? Myslíš, že jim dává víru žit takhle jenom nějaká představa, že hodně lidí to říká tak existuje?
takhle žijou možná lidi, který nežijí pro Boha celý život, ale ti co ano, tak mají své důkazy, jinak by nevěřili!! Nestálo by jim to zato, obětovat mu celý život! Zkus to pochopit. Hodně věřících lidí má sestavený dům z pevných materiálů, ale někdy také můžou klopýtnout. Já rozhodné mezi ně nepatřím, protože se zatím hledám, ale jsem přesvědčen, jak minulostí, důkazy, zkušeností, že něco nad náma je něco tohle jaksi řídí a dal jsem mu jméno Bůh a věci, co píšou třeba pro někoho v pochybných knížkách, se praxí a čistým vědomím povedou, podaří a mně se dokonce povedli. Kdybych tyhle zkušenosti neměl, tak v Boha nevěřim, ale oni tady jsou a dennodenně se s nima setkávám a je to fakt, né výmysl

Maty
Go to Top of Page

Dragonier
Aktivní uživatel

Czech Republic
115 Posts

Posted - 22/03/2008 :  15:49:02  Show Profile  Reply with Quote
dám ti jiný příklad-navštěvuji fórum vyhrazené těmto věcem, tedy magii-je tam několik lidí, kteří se chlubí, že vyvolali nějakýho ďábla, duchy, že umí myšlenkou zapálit knot svíčky. U těchhle by se dalo předpokládat, že kecají. Jsou tam takový, ktery jsou vychytralý, pokládaj se za nějakého posla, mistra kdo ví co, tady je taky patrné, že se chlubí, aby je někdo obdivoval, a aby se smál jak vyběhl s lidma. Je tam ale třeba člověk, který moc krát nepřispívá, ničím se nechlubí a pociťuješ, takovou přirozenou moudrost, rovnahu. Dále jeden, který sbírá bylinky a zná jejich moc. Co si myslíš asi, že se asi chlubí jak je mocný bylinkář? Tohle nejsou věci na vychloubání, to uznej. Tyhle věci, tihle lidi, pozorování světa, sebe, zkušenosti, někdy nepatrné, někdy dost, přemýšlení o napsaných dílech, náhledu na náboženství, veškerá dost zajímavá znamení, tohle všechno ve mně utváří víru, že je, že to nejsou iluze, že to nejsou náhody a já v to věřim

Maty
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 23/03/2008 :  07:59:53  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Dragoniere.


A právě zde jsi narazil na důležitou věc. Řada těch věcí nemá s vírou vůbec nic společného a mají zcela přirozenou podstatu.Jenže ten kdo věřit chce,či ten kdo chce víru vnutit jiným lidem toto s vírou spojí. A tak tím nejdůležitějším pro vnik a růst víry je "Chtít věřit". Chceš li věřit, pak si ty důkazy sám vyhledáš a nejsou li, pak si je vytvoříš. Chceš li věřit v boha,pak i obyčejné zakopnutí můžeš považovat za důkaz jeho existence. Nechceš li věřit, pak nacházíš důkazy o jeho neexistenci a i to zakopnutí je takovým důkazem. Lidská logika je schopna protojit informace dle tvého přání a tak lidé šidí sami sebe a říkají tomu logické myšlení.Podaří li se tě dostat kamsi mezi vřit a nevěřit,začneš každou informaci ověřovat, budeš stále hledat, nebudeš mít jistotu,budeš pochybovat,ale tvoje logika nebude přáními ovlivňována v takové míře. Je to však nesmírně těžké a jak se říká, není to pro každého.


MB
Go to Top of Page

Dragonier
Aktivní uživatel

Czech Republic
115 Posts

Posted - 23/03/2008 :  08:37:31  Show Profile  Reply with Quote
MB

Vše má přirozenou podstatu, nic není nepřirozený.
Ano máš pravdu, kdo hledá v Bibli hloupost, naivitu, výmysl tak ji tam najde, kdo tam hledá pravdu, sdělení, trochu metafory i alegorie, najde ji tam rovněž. Tak je to i s Bohem, přesto pravda je jenom jedna.

Maty
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 25/03/2008 :  16:36:21  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Dragoniere.

Pravda je jen jedna. Dobře, ale která to je? Ta tvoje, ta moje,nebo která? A právě o tom to je.Já v Bibli a podobných knihách hledám a nacházím mnoho moudrého, jen toho Boha k tomu nepotřebuji a tak ho ani nehledám.Kdybych jej hledal, nejspíše bych jej i našel a ztratil cestu k tomu moudrému,protože by to získalo jiné souvislosti.

MB
Go to Top of Page

Dragonier
Aktivní uživatel

Czech Republic
115 Posts

Posted - 25/03/2008 :  21:47:22  Show Profile  Reply with Quote
každý k něčemu dojdeme, jakákoliv cesta jednou skončí, i kdyby jsme chodili pořád v kruhu, ale vždycky další započne, na nás je, jak se k tý cestě postavíme, jak se k ní postavíme, tak se bude odehrávat náš život a to se odrazí v realitě

Maty
Go to Top of Page

Gato
Velmi aktivní uživatel

631 Posts

Posted - 26/03/2008 :  06:52:46  Show Profile  Reply with Quote
Slávo,
co je přirozená podstata?
Přirozená podstata je vědomí tj. bůh. Bůh je základna zdravého myšlení i logiky.
Go to Top of Page
Page: of 10 Previous Topic Topic Next Topic  
Previous Page | Next Page
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum © (c) 2009 webmaster Go To Top Of Page
Snitz Forums 2000