www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 Filosofie
 Libovolné téma
 Řešení válečných utečenců v Evropě dle Fil.rovn.
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 19/04/2015 :  22:19:59  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Řešení válečných utečenců v Evropě dle Filosofie rovnováhy


Dle pravidel Filosofie rovnováhy je třeba začít co nejdříve jednat o míru a uznání Islámského státu jako reprezentanta uznávaného iráckými a libyjskými Sunnity a zřídit velké utečenecké tábory v Africe či na jihu Evropy střežené západními vojáky a policisty, kde budou soustředění níže uvedení uprchlíci do nastolení shora uvedeného míru a poté budou tito uprchlíci repatriováni zpět do Iráku, Sýrie a Libye.

Výše jde o dočasné řešení, které nevyřeší dle Filosofie rovnováhy krizi, která má nastat jako pomsta živých mikroorganismů za naší společností umučené živé tvory zejména odlišných od člověka, nedojde-li ke změně našeho vztahu k živým tvorům a přírodě.

Literatura: Více než 10 tisíc běženců se během posledních šesti dnů dostalo po moři do Itálie. Stovky dalších k italským břehům dál připlouvají, oznámila v pátek podle agentury AFP italská pobřežní stráž. OSN uvedla, že riskantní cestu z Afriky do Evropy letos už zaplatilo životem téměř tisíc migrantů. Viz http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/367296-italie-celi-prilivu-deseti-tisic-ilegalnich-migrantu-pomaha-jim-pocasi.html .

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Edited by - Dalibor Grůza on 03/09/2015 14:41:57

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 03/09/2015 :  14:28:07  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Prvním cílem by mělo být vrátit utečence do jejich bezpečných domovských zemí, proto je za prvé nutno jednat o míru s Islámským státem. Nebude-li to možné, je třeba dle pravidel Filosofie rovnováhy nikdy nezpůsobit smrt žádného člověka, tedy i utečence ve válce, zároveň je třeba dle pravidel Filosofie rovnováhy odpovědět na invazi utečenců protiútokem jako na každý jiný útok tak, aby nám útočník vážně neublížil a abychom způsobili co možná nejméně smrti a bolesti. To znamená, že je třeba přijmout kvóty válečných utečenců v Evropské unii, avšak válečné utečence je třeba zásadně zadržovat ve vojensky hlídaných táborech na území České republiky, a to vyjma těch, které se podaří integrovat do české společnosti pro to, aby se Česká republika nestala z hlediska světových ekonomických utečenců žádanou cílovou zemí a byli tímto odrazováni od ekonomické migrace do České republiky. Prvořadým cílem by mělo i v tomto případě být navrácení válečných utečenců do jejich bezpečných domovských zemí. Váleční utečenci by si v prvé řadě měli být schopni udělat ve svých domovských zemích pořádek a nikoliv emigrovat. Z vojensky hlídaných utečeneckých táborů na území České republiky by měli být propouštěni pouze dospělí váleční utečenci, kteří složí zkoušku z českého jazyka a najdou si mimo tábor práci a jejich nejbližší rodiny, které budou tito integrovaní váleční utečenci schopni uživit ze svého příjmu za tuto svou práci. A dále rovněž děti utečenců v místě tábora, aby měli příležitost navštěvovat školy společně s českými dětmi, nebudou-li české děti velmi zpomalovat ve výuce.

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Edited by - Dalibor Grůza on 03/09/2015 22:07:29
Go to Top of Page

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 03/09/2015 :  19:23:08  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Celý článek na toto téma viz http://www.spvzt.cz/reseneprikladydleFR.htm#a18 .
Go to Top of Page

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 03/09/2015 :  22:30:24  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
K nošení muslimského oděvu žen ve školách na Západě dle Filosofie rovnováhy


quote:
Originally posted by Dalibor Grůza

K nošení muslimského oděvu žen ve školách na Západě dle Filosofie rovnováhy: Měli by existovat vybrané školy, kde je tento oděv povolen, aby muslimské ženy nepřišly o možnost vzdělání, což je plnění povinnosti dle Filosofie rovnováhy k působení co možná nejméně smrti a bolesti, jmenovitě duševní bolesti těchto žen.

(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )Výše jde o dočasné řešení, které nevyřeší dle Filosofie rovnováhy krizi, která má nastat jako pomsta živých mikroorganismů za naší společností umučené živé tvory zejména odlišných od člověka, nedojde-li ke změně našeho vztahu k živým tvorům a přírodě.

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Go to Top of Page

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 03/09/2015 :  22:31:29  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Justiční mučení (na Guantánamu) dle Fil. rovnováhy


quote:
Originally posted by Dalibor Grůza

Znásilňovaný a bitý nerozeznal den od noci. Vězeň č. 760 popsal horor na Guantánamu. Američané ho vězní na Guantánamu 12 let, aniž by proti němu vznesli obvinění. Mauritánec Mohamedou Ould Slahi líčí, jak ho vyšetřovatelé sexuálně zneužívali, připravovali ho o spánek, vystavovali ho zimě, inscenovali před ním falešné únosy a popravy a hrozili, že na Guantánamu skončí i jeho matka.

(viz www.novinky.cz/zahranicni/amerika/359486-znasilnovany-a-bity-nerozeznal-den-od-noci-vezen-c-760-popsal-horor-na-guantanamu.html )

Dotčená pravidla Filosofie rovnováhy:

FILOSOFIE ROVNOVÁHY
FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:
"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory (spekulace).


1.) Člověk nesmí nikdy zabít žádného živého tvora, zejména člověka (ani sebe). (tj. podle mne při pravděpodobnosti 0-5% zabití člověka člověkém musí ten druhý člověk začít zachraňovat tohoto prvého člověka, v nejhorším případě pouze ustupovat)
2.) Člověk má povinnost zabít co možná nejméně (tj. při ochraně života) živých tvorů, a aby přirozeně co nejméně cítili bolest.1) (tj. podle mne člověk může zabít živého tvora jen při nejméně 95-100% pravděpodobnosti, že tím zachrání život jiného živého tvora, tak aby tím způsobil co možná nejméně smrti a bolesti) Filosofie rovnováhy s. 24

Jestliže nebude objektivně možno dosáhnout tohoto souzvuku živých hmotných pohybových soustav-jedinců bez ztráty některé živé hmotné pohybové soustavy-jedince, je možné připustit jejich ztrátu, avšak v nejmenší možné míře s tím, že lze např. připustit diktaturu, doživotní vězení pro nenapravitelného vraha nebo tělesný trest vyjma trestu smrti nebude-li pro něj možno zajistit vězení, avšak pouze postupně v případech nutné obrany a krajní nouze s respektováním zásady subsidiarity, tedy neodvratitelnosti, a proporcionality, tedy menšího než hrozícího zla. Filosofie rovnováhy s. 176

(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )To znamená, že Filosofie rovnováhy připouští mučení teroristů Západem za níže uvedených podmínek. Tedy pouze mučení v případě krajní nouze, tj. bezprostředně hrozícího jinak neodvratitelného nebezpečí mnohem většího než toto mučení, jako např. bezprostředně hrozícího teroristického útoků, který má usmrtit větší počet lidí. Avšak mučit lze pouze osobu, u níž je 95-100% pravděpodobnost, že smrt živých buněk jejího těla při tomto mučení zachrání jiné živé tvory, např. lze mučit teroristu chyceného při činu, např. při přípravě tohoto teroristického útoku. Zároveň u tohoto mučení nesmí být připuštěna mučiteli možnost tohoto teroristu usmrtit. A toto mučení musí být co možná nejmilosrdnější, aby splnilo svůj účel, tj. získání potřebné informace. Toto mučení musí probíhat pod kontrolou justice.

Z výše uvedených pravidel justičního mučení plyne, že preventivní justiční mučení, tak jako ho aplikuje USA na Guantánamu, je dle Filosofie rovnováhy nepřípustné.
Go to Top of Page

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 16/09/2015 :  22:18:49  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Podle jednoho z pravidel Filosofie rovnováhy člověk nesmí nikdy zabít zejména žádného člověka (ani sebe). Podle jiného pravidla Filosofie rovnováhy je třeba vždy na útok odpovědět přiměřeným protiútokem tak, aby nám útočník vážně neublížil a abychom způsobili co možná nejméně smrti a bolesti. Protiútok proti útoku v podobě invaze válečných utečenců z Blízkého východu do Evropy může mít rovněž podobu českého vzdorování kvótám válečných utečenců v Evropské unii, abychom odradili tyto válečné uprchlíky od masivního přesunu do České republiky. Toto vzdorování by však nemělo být přemrštěné, protože, kdyby alespoň část válečných utečenců odmítly vpustit na své území všechny státy, zejména státy sousedící s válečnými zónami, tak by velký počet těchto válečných utečenců byl již dávno vyvražděn v etnických čistkách, což by bylo zásadní porušení Filosofie rovnováhy (viz výše uvedené pravidlo Filosofie rovnováhy). Proto je třeba, aby Česká republika v konečném důsledku přes svůj přiměřený odpor počítala s přijetím přiměřené části těchto válečných uprchlíků.

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Edited by - Dalibor Grůza on 16/09/2015 22:54:28
Go to Top of Page

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 21/09/2015 :  20:20:56  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Před stupňováním válečného konfliktu v Iráku a Sýrii se zapojením Ruska je třeba se pokusit o dohodu všech na tomto konfliktu zúčastněných stran, zejména Kurdů, Islámského státu, zástupců sunnitů v Sýrii, šíitů v Iráku a Sýrii, Alavitů o vytvoření dílčích nárazníkových států těchto skupin na území Iráku a Sýrie, které by ochránili Evropu před další invazí utečenců a umožnili brzkou repatriaci válečných utečenců z Iráku a Sýrie na území těchto nově vzniklých států. Mírové rozhovory by byly pod patronací všech zúčastněných světových i regionálních mocností. To vyžaduje odpuštění vzájemné odůvodněné pomsty všemi těmito účastníky mírových rozhovorů. Tyto nárazníkové státy byly vždy v minulosti (viz např. Babylonie a Asýrie) nezbytné k udržení mocností sousedících s Blízkým východem.

Výše jde o dočasné řešení, které nevyřeší dle Filosofie rovnováhy krizi, která má nastat jako pomsta živých mikroorganismů za naší společností umučené živé tvory zejména odlišných od člověka, nedojde-li ke změně našeho vztahu k živým tvorům a přírodě.

Literatura: https://cs.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1fiz_al-Asad , http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/381096-asad-nemusi-odejit-hned-podle-usa-je-hlavni-ukoncit-valku-v-syrii.html , http://www.novinky.cz/domaci/380171-syrsky-charge-d-affaires-v-cesku-kvoty-pro-uprchliky-jsou-jen-kosmeticka-operace.html , http://www.novinky.cz/domaci/380935-cesko-prijme-dalsi-tisice-uprchliku-mluvi-se-az-o-7500.html , http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/381247-rusko-prislo-zachranit-asada-bude-to-jako-druhy-afghanistan-varuji-syrsti-povstalci.html , http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/380987-islamsky-stat-v-iraku-se-vojensky-hrouti-tvrdi-britove.html

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Edited by - Dalibor Grůza on 21/09/2015 21:50:17
Go to Top of Page

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 25/09/2015 :  15:31:28  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
3. Řešení krize v Iráku a Sýrii dle Filosofie rovnováhy


Author: Dalibor Grůza
Time: 17/09/2014 07:37:53
Post:

Západ by se před zahájením další války v Iráku a Sýrii, která způsobí mnoho smrti a bolesti a aplikaci zákona Koránu o krevní mstě vůči Západu ze strany muslimů obdobně jako v Libyi či Afghánistánu, měl pokusit o diplomatické řešení rozdělením území a garantováním práva na život jejich obyvatel na základě dohod garantovaných mezinárodním společenstvím mezi sunnity a šíity v Sýrii a Iráku, a to i bez či s Islámským státem, který je zřejmě legitimním státním zřízení iráckých a syrských sunnitů. Hranice těchto území a garanci práva na život jejich obyvatel by měl Západ zejména vůči agresi Islámského státu garantovat, a to i hrozbou náletů popř. následné pozemní vojenské operace v Iráku či Sýrii při dodržování hlavní povinnosti dle Filosofie rovnováhy působit co možná nejméně smrti a bolesti, což zejména znamená politiku zadržování agrese na daných územích s minimálními nutnými vojenskými zásahy na území agresora pro ochranu života jeho obyvatel s co největší minimalizací obětí na životech, a to i agresorů.

Celý článek na: http://www.spvzt.cz/reseneprikladydleFR.htm#z31 nebo viz http://forum.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1732

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Edited by - Dalibor Grůza on 25/09/2015 15:40:50
Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum © (c) 2009 webmaster Go To Top Of Page
Snitz Forums 2000