www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 Filosofie
 Etika, socialní a politická filosofie
 k čemu je zlepšování sebe sama?
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Next Page
Author Previous Topic Topic Next Topic
Page: of 3

axel01
Velmi aktivní uživatel

Czech Republic
785 Posts

Posted - 17/08/2012 :  16:45:26  Show Profile  Reply with Quote
co lidi vede ke zlepšování sebe sama

mám na mysli zlepšování ve smyslu např. odstranění nějakých svých zlozvyků, vlastností, které člověku relativně nevadí, ale chce je eliminovat jen proto, aby byl "lepší člověk"

chci říct, že tuhle morální motivaci úplně nechápu - jakože "budu lepší já než jsem", anebo "budu víc pomáhat než pomáhám" a tak podobně...
nevím, jak vy, ale když nemusím, tak nikomu nepomáhám (kromě blízkých a to ještě, když chci) ... tak... co z toho kdo má ?

proč se zlepšovat ? proč být lepší ? proč ??
tohle prostě nechápu...

_____________________________
Jdou dva staříci po silnici a najednou kolem nich projede na motorce bezhlavý muž.... Jdou dál a opět kolem nich projede bezhlavý chlap na motorce..... A když se to opakuje už po páté, ten jeden stařík říká tomu druhému: "Hele, Franto, nechceš si tu kosu dát na druhý rameno?"

kirmakX6on
Aktivní uživatel

327 Posts

Posted - 18/08/2012 :  00:07:57  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by axel01

co lidi vede ke zlepšování sebe sama

mám na mysli zlepšování ve smyslu např. odstranění nějakých svých zlozvyků, vlastností, které člověku relativně nevadí, ale chce je eliminovat jen proto, aby byl "lepší člověk"

chci říct, že tuhle morální motivaci úplně nechápu - jakože "budu lepší já než jsem", anebo "budu víc pomáhat než pomáhám" a tak podobně...
nevím, jak vy, ale když nemusím, tak nikomu nepomáhám (kromě blízkých a to ještě, když chci) ... tak... co z toho kdo má ?

proč se zlepšovat ? proč být lepší ? proč ??
tohle prostě nechápu...

_____________________________
Jdou dva staříci po silnici a najednou kolem nich projede na motorce bezhlavý muž.... Jdou dál a opět kolem nich projede bezhlavý chlap na motorce..... A když se to opakuje už po páté, ten jeden stařík říká tomu druhému: "Hele, Franto, nechceš si tu kosu dát na druhý rameno?"

to souvisí s filosofickým náhledem na svět a lidstvo v něm, se smyslem života, v touze pochopit svět jako jeden konzistentně fungující předvídatelný a logický systém a v přesvědčení, že svým chováním může člověk ovlivnit druhé a tím může ovlivnit i to, jak se druzí budou chovat k jemu samému

řekl bych, že je to podobné téma jako jsem tu jednou dávno již založil -- proč být hodný když mohu být taky zlý (dnes již znám odpověď)

můžu to napsat podrobněji, jestli chceš, teď musím spát

Edited by - kirmakX6on on 18/08/2012 00:12:05
Go to Top of Page

axel01
Velmi aktivní uživatel

Czech Republic
785 Posts

Posted - 18/08/2012 :  21:12:25  Show Profile  Reply with Quote
aha....já svět nechápu jako předvídatelný systém... ani si nemyslím, že když na někoho budu hodná, tak se mi to nutně vrátí... (na většinu lidí funguje spíš neutralita, příp. jemně pozitivní chování)
ale nesouvisí to podle mě vůbec se zlepšováním se... "lidé jsou jako zrcadlo" nesouvisí s tím, být lepší. lidi často jsou alergičtí na takové perfekcionisty, kteří mají potřebu se zlepšovat do halelůjá.

_____________________________
Jdou dva staříci po silnici a najednou kolem nich projede na motorce bezhlavý muž.... Jdou dál a opět kolem nich projede bezhlavý chlap na motorce..... A když se to opakuje už po páté, ten jeden stařík říká tomu druhému: "Hele, Franto, nechceš si tu kosu dát na druhý rameno?"
Go to Top of Page

mareq
Nový uživatel

15 Posts

Posted - 19/08/2012 :  16:05:04  Show Profile  Reply with Quote
Když se někdo přece ve společnosti přestane šťourat v nose, tak je pak hned "lepší člověk" ;-)


Edited by - mareq on 19/08/2012 16:05:22
Go to Top of Page

kirmakX6on
Aktivní uživatel

327 Posts

Posted - 19/08/2012 :  21:26:50  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by axel01
lidi často jsou alergičtí na takové perfekcionisty, kteří mají potřebu se zlepšovat do halelůjá.
no já bych řekl, že lidi jsou alergičtí ne na ty, kteří to dělají (ty naopak mají hooodně rádi)
ale na ty, kteří říkají, že to budou nebo chcou dělat. Tato alergie je do značné míry pochopitelná, neboť holedbat se jak na sobě budu pracovat je laciný (až trapně laciný) způsob, jak si získat přízeň, pochopení či odpuštění, respekt atd.

Podle mě správná reakce je +/- neutrální reakce. Alergická agresivní reakce je iracionální a kontraproduktivní, protože se může stát, že tomu člověku tímto skutečně zabráníš se nějak měnit k lepšímu.
Pokud téma nebude rozmyšleno, nebudou známy metody, jak se zlepšit, nebudou známy cíle, kam směřovat - tak je zcela nemožné, aby se někdo nějak změnil. Aby tyto cíle a metody byly známé, je potřeba být schopen o tom (napřed) mluvit !


quote:
Originally posted by axel01
ani si nemyslím, že když na někoho budu hodná, tak se mi to nutně vrátí...
to se ti nevrátí nutně
ale vrátí se ti to velmi pravděpodobně a to by mělo stačit...

nejde o víru, je to dokázáno empiricky, chci se o tom ale rozepsat podrobněji (takže to možná nebudeš číst, takže to dám do dalšího příspěvku)

Edited by - kirmakX6on on 19/08/2012 21:29:58
Go to Top of Page

kirmakX6on
Aktivní uživatel

327 Posts

Posted - 19/08/2012 :  21:30:28  Show Profile  Reply with Quote
k otázce proč se snažit být hodný/lepší/morální bych argumetny rozdělil do třech částí


1. ověřená fakta
"Ten, kdo má druhé lidi rád, kdo je ochoten s nimi navazovat kontakty a být jim nápomocen, ten je též tím, kdo má sám nejvyšší užitek ze sociální opory."(Psychologie zdraví, str. 109 nahoře)

v Průvodce pozitivní psychologií od Aleny Slezáčková (značná část je zpřístupněna na google books - http://books.google.cz/books?id=nNyk_e4rc-sC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false , bohužel potřebné stránky k dispozici nejsou) je věnována celá podkapitola tomu proč využívat svých silných stránek. Takoví lidé mají méně somatických i psychických onemocnění, jsou šťastnější a snadněji dosahují svých vytčených cílů.(nejde o citaci, ale moje shrnutí)

V evoluční biologii i psychologii je dobře vypozorováno (a je to logické, navíc je to dokázáno matematicky - viz teorie her), že skupina altruistů prospívá mnohem lépe než skupina sobců (nejen u lidí). Tak se taky evolučně vysvětluje existence různých pravidel a kodexů, podle kterých se mají lidi chovat. Ty společnosti, které tato pravidla přijali (a měli účinné mechanismy, jak vynutit jejich dodržování) nakonec prosperovaly lépe než skupiny, které taková opatření nepřijali, a tudíž ve světě naprosto převládli (ostatní skupiny vymřely).

2. argument neschopnosti
...............k výše uvedeným faktům lze namítnout, že to je hezký, ale platí to jen v průměru, včetně těch psychologických studií. Tedy, nejlépe se bude mít chytrý sobec, který bude k správným lidem hodný a k jiným naopak zlý - v situacích, v kterých se mu to hodí, navíc zapracuje na tom, aby zlikvidoval zbytky svého svědomí a tedy ho skutečně nic netrápilo.

protiargument je, že nikdo není takový genius a nikdo neumí tak dobře předvídat budoucnost, aby věděl, kdy je pro něj výhodné se chovat morálně a kdy amorálně. Tudíž, "být hodný" možná není ten nejoptimálnější způsob, ale snažit se o to je nejjednoušší způsob jak prožít spokojený život (ve smyslu že nebýt hodný by možná vedlo k o trochu lepšímu životu, ale za cenu obrovské námahy anebo obrovského rizika, že se něco nepovede a člověk skončí podstatně hůře než kdyby se snažil být vždy morální)

Navíc, v dnešní době jsi stejně společností donucena se ve většině případů chovat morálně. Nejjednodušší je tedy toto přijmout a chovat se morálně i když tě zrovna někdo nekontroluje -- je to prostě pohodlné !!

3. argument nežádoucího svědomí
když mě praští někdo, koho jsem já před tím praštil, cítím bolest, ale nemohu si (pokud jsem duševně zdráv) upřímně stěžovat (protože vím, že jsem ho před chvílí praštil)

když se nad tím člověk filosoficky zamyslí...proč tomu tak je, musí dojít k dvoum závěrům.
i) když někdo člověku způsobí zlo a daný člověk ono zlo oplatí, nemůže si dál (nemá morální právo, ne že by tě něco fakticky bránilo projevit to chování) jakkoliv upřímně stěžovat, vyčítat atd., neboť oplacením člověk vyrovnal skóre, je tedy v podstatě stejně tak špatný jako ten, kdo si začal
ii) jakékoliv spáchané zlo, přestože utajené, zůstane člověku v paměti a člověk o sobě ví, že páchal na ostatních zlo. Když pak se stane, že ostatní páchají zlo na něm, člověk jim to nemůže mít nikterak za zlé.

Podle mě, přestože tohle mnoho lidí vědomě odmítne, minimálně podvědomě musí vědět a cítit, že je to pravda. Vědomé odmítnutí tedy nic nemění na tom, že to fakticky funguje (samozřejmě jen u lidí, co mají alespoň trochu svědomí, avšak - pro některé bohužel - to jsou téměř všichni)

Jistý náznak si lze přečíst v této studii: http://endthestigma.com/wp-content/uploads/2011/03/painpurifies.pdf
(lidé, kteří citili vinu dobrovolně drželi ruku v kýblu s ledovou vodou podstatně déle než lidi, kteří ji necítili - tedy se dobrovolně a nevědomě (!), trestali)
To není jediný empirický náznak, že tomu tak je, ovšem nechce se mi dále hledat podklady. Jiný náznak je např. fakt, že partneři, kteří druhého partnera zneužívají (ve smyslu, že mu "dávají" méně než od něj "dostávají") jsou nespokojení (na první pohled by měli být spokojení). Jinými slovy, na svou nespravedlivost též doplácejí, přestože si to neuvědomují.

No a nyní k tomu, jak z toho plyne, že je vhodné být morální. Důvod je ten, že poměrně velké množství lidí je rádo v morální převaze, může je posilovat a může jim posilovat sebevědomí a cítit se díky tomu hrdi.
jetě jeden edit: Jinými slovy, pokud budeš nemorální, přestože si toho nemusíš být vědoma, budeš trpět (v koutku duše) výčitkami svědomí, tedy jakýmkoliv nemorálním chováním ubližuješ sama sobě.

4. psychologický argument
(četl jsem to kdesi v jakési knížce, bohužel jsem zapomněl v které...)

morální člověk efektivně žije v lepším světě než nemorální

průměrný nemorální člověk si totiž nutně NEMŮŽE být jist, že existuje morální člověk (protože ve skutečnosti může s jistotou posoudit každý jen sám sebe). Mohl by mít pocit, že KDYBY chtěl, tak by mohl být morální, tedy že je schopen býti morálním (kdyby chtěl), tedy že je možné být morální a zřejmě mnoho lidí morálních je, ale nemá nikde důkaz, že tato myšlenková konstrukce je pravdivá; mohlo by být, že každý uvažuje přesně tak, jak on (a tedy že každý si myslí, že morální člověk může existovat, ovšem reálně morální člověk neexistuje (jen se o jeho existenci lže), protože nikdo nechce být morální).

Naproti tomu, pokud se člověk rozhodne být morální, má JISTOTU, že alespoň jeden morální člověk existuje (totiž on sám) a vzhledem k tomu, že pravděpodobnost jeho jedinečnosti je téměř nulová, může si být téměř jist, že morálních lidí je mnoho.

Je to tedy zcela psychologický argument (faktické počty nejsou v podstatě ovlivněny rozhodnutím jednoho člověka) - morální člověk nutně bude ostatní nahlížet v pozitivnějším světle, nebude se tolik lidí bát, bude klidnější, bude mít naději. Nemorální člověk bude nutně spíše každého nahlížet jako potenciálního nepřítele -- tento pohled na svět značně vyčerpává.

Edited by - kirmakX6on on 19/08/2012 22:40:42
Go to Top of Page

axel01
Velmi aktivní uživatel

Czech Republic
785 Posts

Posted - 19/08/2012 :  21:36:34  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Pokud téma nebude rozmyšleno, nebudou známy metody, jak se zlepšit, nebudou známy cíle, kam směřovat - tak je zcela nemožné, aby se někdo nějak změnil. Aby tyto cíle a metody byly známé, je potřeba být schopen o tom (napřed) mluvit !


já když se v něčem zlepšuju, tak se teda o tom napřed nemusím bavit s nikým a nemusím si to ani nikam psát, ani to nikomu sdělovat - stačí to udělat

_____________________________
Jdou dva staříci po silnici a najednou kolem nich projede na motorce bezhlavý muž.... Jdou dál a opět kolem nich projede bezhlavý chlap na motorce..... A když se to opakuje už po páté, ten jeden stařík říká tomu druhému: "Hele, Franto, nechceš si tu kosu dát na druhý rameno?"
Go to Top of Page

axel01
Velmi aktivní uživatel

Czech Republic
785 Posts

Posted - 19/08/2012 :  21:37:51  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by mareq

Když se někdo přece ve společnosti přestane šťourat v nose, tak je pak hned "lepší člověk" ;-)a k čemu to tomu člověku je?

_____________________________
Jdou dva staříci po silnici a najednou kolem nich projede na motorce bezhlavý muž.... Jdou dál a opět kolem nich projede bezhlavý chlap na motorce..... A když se to opakuje už po páté, ten jeden stařík říká tomu druhému: "Hele, Franto, nechceš si tu kosu dát na druhý rameno?"
Go to Top of Page

axel01
Velmi aktivní uživatel

Czech Republic
785 Posts

Posted - 19/08/2012 :  21:51:34  Show Profile  Reply with Quote
to kirmak

takovýho místa popsáno a je to v zásadě o 3 věcech, které se dají popsat jednou větou.

to, že jsou lidi jako zrcadlo, už jsem psala a to vim. ostatně ve společnosti lidí není moc na výběr jak se chovat, ale o tom jsem nemluvila.
kolektiv/komunikace/nedělej, co nechceš, aby druzí dělali tobě....
tohle VŠE jsem neměla na mysli. protože to vim sama.

otázka byla v tom proč JÁ nebo kdokoliv (jednotlivec) se má snažit být lepší PRO SEBE SAMOTNÉHO - zapomeň tady na chvíli na kolektiv

protože o kolektivu, vůbec nebyla řeč....

já chci vědět proč mně samotné má být prospěšné být před sebou samou lepší a morálnější. i kdyby zbytek světa neexistoval.

_____________________________
Jdou dva staříci po silnici a najednou kolem nich projede na motorce bezhlavý muž.... Jdou dál a opět kolem nich projede bezhlavý chlap na motorce..... A když se to opakuje už po páté, ten jeden stařík říká tomu druhému: "Hele, Franto, nechceš si tu kosu dát na druhý rameno?"
Go to Top of Page

kirmakX6on
Aktivní uživatel

327 Posts

Posted - 19/08/2012 :  21:58:15  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by axel01

to kirmak

takovýho místa popsáno a je to v zásadě o 3 věcech, které se dají popsat jednou větou.

to, že jsou lidi jako zrcadlo, už jsem psala a to vim. ostatně ve společnosti lidí není moc na výběr jak se chovat, ale o tom jsem nemluvila.
kolektiv/komunikace/nedělej, co nechceš, aby druzí dělali tobě....
tohle VŠE jsem neměla na mysli. protože to vim sama.

otázka byla v tom proč JÁ nebo kdokoliv (jednotlivec) se má snažit být lepší PRO SEBE SAMOTNÉHO - zapomeň tady na chvíli na kolektiv

protože o kolektivu, vůbec nebyla řeč....

já chci vědět proč mně samotné má být prospěšné být před sebou samou lepší a morálnější. i kdyby zbytek světa neexistoval.

_____________________________
Jdou dva staříci po silnici a najednou kolem nich projede na motorce bezhlavý muž.... Jdou dál a opět kolem nich projede bezhlavý chlap na motorce..... A když se to opakuje už po páté, ten jeden stařík říká tomu druhému: "Hele, Franto, nechceš si tu kosu dát na druhý rameno?"

mně nenapadlo, že budeš reagovat tak rychle

já ještě svůj příspěvek značně zeditoval...

pro tebe samotnou hovoří všechny 4 argumenty přeci...
1. je zjištěno, že to prospěje TVÉMU duševnímu zdraví, 2. je to PRO TEBE nejméně namáhavá a nejvíce bezpečná a zaručená cesta za štěstím, 3. + 4. TY budeš víc psychicky v pohodě, přestože si to nemusíš uvědomovat

máš pravdu, že se to točí kolem jedné jediné věci : buď morální, protože budeš víc psychicky v pohodě

ovšem uvedl jsem pro to 3 různé teoretické argumenty, které měly podpořit 1 argument "empirický" (který je zpochybnitelný tím, že neplatí pro každého)

kromě toho bych měl i jiné argumenty, subjektivní (o nich jsem mluvil v prvním postu), ovšem ty by tě neuspokojily zcela jistě - právě pro svou subjektivitu

Edited by - kirmakX6on on 19/08/2012 22:02:31
Go to Top of Page

kirmakX6on
Aktivní uživatel

327 Posts

Posted - 19/08/2012 :  22:35:01  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by axel01

quote:
Pokud téma nebude rozmyšleno, nebudou známy metody, jak se zlepšit, nebudou známy cíle, kam směřovat - tak je zcela nemožné, aby se někdo nějak změnil. Aby tyto cíle a metody byly známé, je potřeba být schopen o tom (napřed) mluvit !


já když se v něčem zlepšuju, tak se teda o tom napřed nemusím bavit s nikým a nemusím si to ani nikam psát, ani to nikomu sdělovat - stačí to udělat

tak si to povíme až budeš chodit do autoškoly

chci vidět, jak ihned, co tě instruktor řekne "pouštěj tu spojku pomaleji" (jak primitivní příkaz !!!)
...tak ji okamžitě začneš pouštět pomaleji

když i tak neskonale triviální věc jako rychlost pouštění spojky spočívající v opičím pohybu kontíku....dělá tak obrovskému množství lidí tak velké problémy... (pořádně se to naučí až za několik měsíců)

tak mi netvrď, že něco asi tisíckrát komplikovanějšího - změna vzorce svého chování (tedy opuštění vzorce chování upevňováno přes 20 let tvého života)
...je tak jednoduché, že to stačí "pouze udělat"
Go to Top of Page

axel01
Velmi aktivní uživatel

Czech Republic
785 Posts

Posted - 19/08/2012 :  22:40:14  Show Profile  Reply with Quote
ano, udělat to stačí, protože nový zvyk trvá přesně jeden měsíc

ale pro mě je něco udělat např. to, jít si zasportovat, a to fakt stačí jenom udělat a nevymlouvat se

stejně tak začít se učit, stačí jenom přestat se bavit a začít se učit, není na tom nic nereálně těžkého a změna je možná ihned.

směšné mi připadá vytváření pravidel typu "od zítřka budu morální" a pro "lepší život" pomáhat lidem, kteří tě akorát tak využijou... a ty se celou dobu bavíš vlastně o lidech.

já mluvila o tom, co je ideální pro můj život, resp. pro život jednotlivce, ačkoliv kdybych žila sama na pustém ostrově, tak nemám jediný důvod nepokácet palmu nebo nepodupat trávu, i když mi to k ničemu nebude.

_____________________________
Jdou dva staříci po silnici a najednou kolem nich projede na motorce bezhlavý muž.... Jdou dál a opět kolem nich projede bezhlavý chlap na motorce..... A když se to opakuje už po páté, ten jeden stařík říká tomu druhému: "Hele, Franto, nechceš si tu kosu dát na druhý rameno?"
Go to Top of Page

neronis
Ultragrafoman

Czech Republic
2110 Posts

Posted - 20/08/2012 :  17:24:42  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by axel01


otázka byla v tom proč JÁ nebo kdokoliv (jednotlivec) se má snažit být lepší PRO SEBE SAMOTNÉHO - zapomeň tady na chvíli na kolektiv
Axel, pro sebe samotnou to můžeš dělat, když máš moc ráda zvířátka, usměvavé lidi, takový ten fonetický pocit z tekoucí řeky a vůně mechu. Nebo když někdo zavírá dveře tak, že udělají jenom "klap", když v průvanu cinkají zvonečky, které si koupila pro feng shuei feeling...

Někdo má velké stresy z konfrontace nebo nemá v rukou nic, čím by mohl ve společnosti nebo někde jinde prospívat. Existuje spousta věcí, které může člověk dělat, třeba hrát na kytaru a na to se nabalí třeba sousta exhibicionistických manýrů. Pohoda. Do té doby může být pro člověka samotného lepší být aspoň "lepší člověk". A to i třeba v tom smyslu, že musí být za každou cenu v něčem lepší než ostatní nebo tak vypadat nebo si tak připadat.

Je to celkem přirozená věc, ale tak pro lidi, kteří nic neumí. Pak to časem všechno jakoby mizí, když se člověk naučí manipulovat se svým okolím. (jako používat prostředky a tak)
Go to Top of Page

neronis
Ultragrafoman

Czech Republic
2110 Posts

Posted - 20/08/2012 :  17:31:10  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by kirmakX6on1. je zjištěno, že to prospěje TVÉMU duševnímu zdraví, 2. je to PRO TEBE nejméně namáhavá a nejvíce bezpečná a zaručená cesta za štěstím, 3. + 4. TY budeš víc psychicky v pohodě, přestože si to nemusíš uvědomovat
Kirmaku, shrnul jsi to dobře, ale od té doby, co jsme lidmi jenom nevyhledáváme příjemno nebo nepříjemno. Pohodlí, bezpečí atd nehledě na to co je jakoby "za tím".

Je to jako šachy. Když je někdo hraje blbě (jako já), tak táhne jenom tím co vidí a někdo zase pamatuje šest tahů dopředu co by mohlo eventuelně následovat.

Tím, že v sobě člověk vědomně utužuje tendenci nejít přes nějakou emocionální překážku, i když bezpečně ví, že ho za ní něco čeká, tím se ochuzuje o to čím se odlišuje od zvířat.
Go to Top of Page

neronis
Ultragrafoman

Czech Republic
2110 Posts

Posted - 20/08/2012 :  17:41:15  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by kirmakX6on


V evoluční biologii i psychologii je dobře vypozorováno (a je to logické, navíc je to dokázáno matematicky - viz teorie her), že skupina altruistů prospívá mnohem lépe než skupina sobců (nejen u lidí). Tak se taky evolučně vysvětluje existence různých pravidel a kodexů, podle kterých se mají lidi chovat.
kirmak, mám pořád pocit, jakobys nevnímal lidi nějak konkurenčně. Třeba tady na fóru rozebíráme nějaká témata, tak ti nikdo neřekne, že jsi šulin. Mě taky ne.

Jenže třeba na pařbu nejdeš s tím, že chceš něco rozebírat. Lidi tě hodnotí podle tvého vystupování, podle toho jaké téma tě zajímají nebo jestli hodnotíš zajímavě ostatní lidi.

Život už není jenom o přežití a sdílení prostředků. Když se mě nějaká holka zeptá, že chce koupit panáka, tak po ní za to nechci sex nebo aby mi toho panáka vrátila. Když se s někým budu ten večer hodinu bavit, tak si nebudu připadat dlužný nebo tak, ani nepředpokládám, že se mě zastane až mi bude někdo chtít rozbít držku. Prostě dávám najevo, že jsem pánem svého osudu a lidé kolem mě taky. Jak se k čemu kdo postaví, tak to udělá sám za sebe a otázka je jestli za tím něco nesleduje a co.

Teorie evoluce počítá s tím, že jsme jako organismy v zásadě na sobě závislé a to je ten problém. Já jsem jako organismus závislý akorát na tom jestli nebude ten večer nuda, jestli si potom dám pizzu a dobře se vyspím.

Edited by - neronis on 20/08/2012 17:44:12
Go to Top of Page

kirmakX6on
Aktivní uživatel

327 Posts

Posted - 20/08/2012 :  20:06:10  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by neronis
Když se mě nějaká holka zeptá, že chce koupit panáka, tak po ní za to nechci sex nebo aby mi toho panáka vrátila.
já proto nikdy nechápal, proč kluci pomáhají hezkým holkám více než škaredým..
to si myslí, že za to dostanou sex?

Ale dá se na tom dobře demonstrovat platnost evoluční biologie, přestože už neskáčeme po stromech. Tyto principy jsou prostě v nás zakódované a lidi mají sklony se tak stále chovat, přestože je to naprosto iracionální a padlé na hlavu (protože ten sex nedostanou...ale např. u Šarinuhajských indiánů v Peru je samozřejmé, že muž má sex s tou ženou, které věnuje z lovu maso... :-)

proč teda je v labu u nás na koleji běžně k vidění situace, kdy sedí jedna atraktivní žena a kolem hlouček matfyzáků, kteří se ze všech sil snaží jí s čímsi pomáhat...
proč je ve středu toho hloučku vždy jen atraktivní žena?
proč tam není nikdy šeredka?

quote:
Originally posted by neronis
Teorie evoluce počítá s tím, že jsme jako organismy v zásadě na sobě závislé a to je ten problém. Já jsem jako organismus závislý akorát na tom jestli nebude ten večer nuda, jestli si potom dám pizzu a dobře se vyspím.

na druhé straně souhlasím - vypovídací schopnost evoluční biologie je omezená...
ovšem zrovna onen závěr o tom, že altruistické skupiny prospívají více je platný stále. Spíš se prodloužilo to období mezi tím, kdy člověk udělá dobrý skutek a tím, kdy se mu to vrátí...

Edited by - kirmakX6on on 20/08/2012 20:07:24
Go to Top of Page
Page: of 3 Previous Topic Topic Next Topic  
Next Page
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum © (c) 2009 webmaster Go To Top Of Page
Snitz Forums 2000