www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 Filosofie
 Etika, socialní a politická filosofie
 právo na dobrovolnou smrt - ano či ne?
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

axel01
Velmi aktivní uživatel

Czech Republic
785 Posts

Posted - 31/05/2012 :  02:59:21  Show Profile  Reply with Quote
Cituji kousek ze své práce.

Východiska současné společnosti pro posuzování dobrovolné smrti vycházejí podobně jako v historii i dnes z určité společenské smlouvy, která vešla v platnost snad již v dobách Platóna. Dá se říct, že prostřednictvím svého narození člověk souhlasí s respektováním této smlouvy, neboť se sám stává součástí společnosti a je její investicí. Je povinen se vzdělávat, pracovat a být ekonomicky činný. Jeho povinností je udržovat své zdraví na takové úrovni, aby byl schopen zvládat své povinnosti vůči státu a společnosti. Duševně nemocný člověk je pro „rozumnou“ společnost vlastně napůl mrtvý. Dá se říct, že společenská smlouva je smlouvou o tom, komu člověk patří. Tak jako se teologie snaží jedinci namluvit, že patří Bohu a má vůči němu závazky, sociologie mu říká, že patří společnosti nebo svým bližním. Žádný obor a samozřejmě samotná společnost mimo filozofů není ochotna připustit, že každý člověk patří sám sobě. Proto je v rámci společnosti majitelem člověka stát.

Existuje celá řada osobností, které sucidální jednání ve společnosti odsuzují, naopak je velmi málo lidí, kteří přiznávají právo jedince na dobrovolnou smrt.


Co si myslíte o právu jedince na dobrovolnou smrt vy???


_____________________________
Zajíčku, proč máš tak krátké uši?
Ale, jsem romantik. Včera jsem poslouchal, jak krásně zpívá skřivan a přeslechl jsem kombajn.

kirmakX6on
Aktivní uživatel

327 Posts

Posted - 31/05/2012 :  12:45:34  Show Profile  Reply with Quote
"morální právo" na to má (tj. když se někde zabije, nelze o něm říct, že udělal něco špatného, nemorálního či odsouzeníhodného)

protiprávní dle právních norem ČR to taky není (dřív bylo)

...takže.......je to docela jasný


"Žádný obor a samozřejmě samotná společnost mimo filozofů není ochotna připustit, že každý člověk patří sám sobě."
dalo by se říct, že člověk se nerodí, ale postupně vzniká

člověk se rodí jako věc, která obvykle patří svým rodičům (a rodiče patří státu a tím, že se rozhodli vytvořit potomka v podstatě odsouhlasili, že dané dítě patří v mezích určených zákony také státu; dítě je tedy vlastněno jednak svými tvůrci a jednak státem, o tom druhém rozhodli též oni tvůrci). Rozhodně nemůže patřit sám sobě, protože kdyby patřil sám sobě, nemohl by existovat - každý člověk je naživu jen a jen díky tomu, že o něj bylo postaráno, tedy že s ním druzí zacházeli jako s něčím, co do určité míry vlastní.
Žádný člověk též nevznikl sám ze své vlastní vůle, ale z vůle jiných.

Tudíž...celý koncept pojímání svobody jako něčeho, co je člověku imanentní, na co má člověk přirozené a nezrušitelné právo (viz listina základních práv a svobod), je totálně postavený na hlavu.
Svoboda je výdobytek, které může člověk dosáhnout svým snažením...a jinak tomu z logiky věci nemůže ani být, je proto nevhodné tohle kritizovat.
V rámci společenského vývoje a společného úsilí došla společnost do stadia, kdy si může dovolit garantovat lidem relativní svobodu. Prohlášení svobody za základní právo je ale čistě formální záležitost, nejde o právo přirozené.

A protože jsme tedy došli k tomu, že svoboda není přirozeně vzato právo, ale komodita (byť v dnešní společnosti garantovaná všem ze zákona, podobně jako základní lékařská péče nebo existenční minimum), tak nutně není pravda, že každý člověk patří sám sobě, neboť člověk nemůže patřit sám sobě, pakliže není svobodný. Jestliže jeho svoboda je dána zákonem (a jinak by ji neměl), potom lze těžko kritizovat, že zákonem jsou dány i limity této svobody.

Pokud chce být člověk svobodný, aby mohl patřit "sám sobě", musí sám vlastní aktivitou nejprve získat právo na volný pohyb a pak se odstěhovat někam, kde si vlastně může dělat cokoliv, tedy někam do divočiny...

výrok, že
"Žádný obor a samozřejmě samotná společnost mimo filozofů není ochotna připustit, že každý člověk patří sám sobě."
lze tedy považovat za negativní kritiku filozofů, neboť pouze oni jsou ochotni připustit i nepravdu...
(filozofové jsou totiž ochotni připustit cokoliv)
Go to Top of Page

neronis
Ultragrafoman

Czech Republic
2110 Posts

Posted - 31/05/2012 :  20:26:23  Show Profile  Reply with Quote
Axel, vypustil bych to "Platóna" a "mimo filozofů", přidal za ten sociologický postoj ještě nějaký další třeba firemní o porušení smlouvy a napsala si dost dobrý chladný článek. Tou filozofií se hážeš do škatulky a nemá cenu to moc vnímat...

Edited by - neronis on 31/05/2012 20:26:50
Go to Top of Page

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 01/06/2012 :  10:36:23  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
quote:
Originally posted by axel01

Cituji kousek ze své práce.

Východiska současné společnosti pro posuzování dobrovolné smrti vycházejí podobně jako v historii i dnes z určité společenské smlouvy, která vešla v platnost snad již v dobách Platóna. Dá se říct, že prostřednictvím svého narození člověk souhlasí s respektováním této smlouvy, neboť se sám stává součástí společnosti a je její investicí. Je povinen se vzdělávat, pracovat a být ekonomicky činný. Jeho povinností je udržovat své zdraví na takové úrovni, aby byl schopen zvládat své povinnosti vůči státu a společnosti. Duševně nemocný člověk je pro „rozumnou“ společnost vlastně napůl mrtvý. Dá se říct, že společenská smlouva je smlouvou o tom, komu člověk patří. Tak jako se teologie snaží jedinci namluvit, že patří Bohu a má vůči němu závazky, sociologie mu říká, že patří společnosti nebo svým bližním. Žádný obor a samozřejmě samotná společnost mimo filozofů není ochotna připustit, že každý člověk patří sám sobě. Proto je v rámci společnosti majitelem člověka stát.

Existuje celá řada osobností, které sucidální jednání ve společnosti odsuzují, naopak je velmi málo lidí, kteří přiznávají právo jedince na dobrovolnou smrt.


Co si myslíte o právu jedince na dobrovolnou smrt vy???


_____________________________
Zajíčku, proč máš tak krátké uši?
Ale, jsem romantik. Včera jsem poslouchal, jak krásně zpívá skřivan a přeslechl jsem kombajn.axel01,

člověk je podle současné exaktní přírodovědy pouze zhruba 60 biliónů buněk a jiné mikroorganismy, tedy je složené jsoucno, o tyto mikroorganismy se člověk od narození stará, živí je, dává jim pít, šatí je, umývá je atd., jde o jakousi farmu o mnoha živých tvorech, kterou má člověk svěřenu a nese za ni odpovědnost od svého narození. Člověk tak nepatří sám sobě, sám sebe jako složené jsoucno má pouze svěřeno, a totéž platí o společnosti jako vyššímu složenému jsoucnu, ani té nepatří ani člověk ani žádný jiný živý tvor, má je pouze svěřené a nese za ně odpovědnost. Jediný, o kterém by šlo říci, že je vlastněn sám sebou, je ten nejjednodušší možný živý tvor, zřejmě eukaryotická či prokaryotická živá buňka, bakterie či vir, tito živí tvorové jsou však natolik jednodušší(primitivní) či hloupí, že si nějaké sebevlastnictví zřejmě vůbec nejsou schopni uvědomit. Podle mé Filosofie rovnováhy si uvědomují zásadně pouze, jestli je krmíš či jestli je zabíjíš.

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Edited by - Dalibor Grůza on 01/06/2012 11:12:16
Go to Top of Page

axel01
Velmi aktivní uživatel

Czech Republic
785 Posts

Posted - 03/06/2012 :  19:39:51  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by neronis

Axel, vypustil bych to "Platóna" a "mimo filozofů", přidal za ten sociologický postoj ještě nějaký další třeba firemní o porušení smlouvy a napsala si dost dobrý chladný článek. Tou filozofií se hážeš do škatulky a nemá cenu to moc vnímat...Mně jde o tvůj názor na to. Filozofii nevnímej, když ti tam vadí. Neboť nechápu, o jaké škatulce mluvíš - byla to má práce do předmětu "filozofie", a proto jsem se o myšlenky různých filozofů opírala.
Jinak myšlenky sociologie, psychologie i medicíny na toto téma jsem zahrnula do samostatné kategorie. Toto byl jenom historický přehled.

Vytrhla jsem to z kontextu, abych nastínila trochu tu situaci, ale jde mi opravdu spíše o tvůj - subjektivní - názor na to, zda by dobrovolná smrt, příp. eutanazie měla být právo každého člověka, či ne. Zatím člověka-sebevraha nikdo moc nerespektuje, a to právě proto, že zasáhla středověká náboženská vize hříchu v sebevraždě. Ptám se na tvůj názor - jestli by měl mít člověk, který si vše důkladně promyslí a přesto se chce zabít (takže ne v afektu), jestli by mu společnost i přesto měla zabránit nebo by měl mít na to právo. (Neptám se ani, jak to teď je,ale co si o tom myslíš)

_____________________________
Zajíčku, proč máš tak krátké uši?
Ale, jsem romantik. Včera jsem poslouchal, jak krásně zpívá skřivan a přeslechl jsem kombajn.
Go to Top of Page

axel01
Velmi aktivní uživatel

Czech Republic
785 Posts

Posted - 03/06/2012 :  19:55:26  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by kirmakX6on

"morální právo" na to má (tj. když se někde zabije, nelze o něm říct, že udělal něco špatného, nemorálního či odsouzeníhodného)


Tohle soudíš podle nějakých tvých objektivních norem nebo subjektivně? Protože objektivně to odsuzováno je.
quote:

protiprávní dle právních norem ČR to taky není (dřív bylo)


Nejsem si jistá, jestli to není protiprávní jednání, neboť v případě, že zadrží člověka, který se o sebevraždu pokusil- vrazí ho na léčení a vyšetřují, jestli ho k tomu někdo nenavedl.
I kdyby to ale protiprávní nebylo.... Tak rozhodně společnost nedefinuje "právo člověka se zabít". Zdá se, že mu v tom spíš zabraňuje.
quote:


...takže.......je to docela jasný


"Žádný obor a samozřejmě samotná společnost mimo filozofů není ochotna připustit, že každý člověk patří sám sobě."
dalo by se říct, že člověk se nerodí, ale postupně vzniká

člověk se rodí jako věc, která obvykle patří svým rodičům (a rodiče patří státu a tím, že se rozhodli vytvořit potomka v podstatě odsouhlasili, že dané dítě patří v mezích určených zákony také státu; dítě je tedy vlastněno jednak svými tvůrci a jednak státem, o tom druhém rozhodli též oni tvůrci). Rozhodně nemůže patřit sám sobě, protože kdyby patřil sám sobě, nemohl by existovat - každý člověk je naživu jen a jen díky tomu, že o něj bylo postaráno, tedy že s ním druzí zacházeli jako s něčím, co do určité míry vlastní.
Žádný člověk též nevznikl sám ze své vlastní vůle, ale z vůle jiných.Myslím, že jsi to dobře vystihnul. Aby člověk patřil sám sobě, musí přestat existovat - proto člověk, který chce patřit sám sobě, se musí zabít. Je to také Améryho koncepce.
quote:

Tudíž...celý koncept pojímání svobody jako něčeho, co je člověku imanentní, na co má člověk přirozené a nezrušitelné právo (viz listina základních práv a svobod), je totálně postavený na hlavu.


Když člověk dospěje 18 ti let, začne se o sebe starat a začne být nezávislý na rodičích, stává se plnohodnotnou osobou. Vlastnictví státu - právě stát neumožňuje sebevraždu proto, že by z toho člověka už nic neměl. Proto si myslím,že je mu to jedno akorát v případě, kdy se jedná o žebráka nebo člověka jinak nečinného - společnost z něho nemá zisk.
Domnívat se nicméně, že základní práva a svobody k ničemu nejsou, je velice odvážné tvrzení. Se kterým nesouhlasím. Neřeším otázku práv,která máme ani svobod - řeším, jestli by tam mělo patřit i právo na dobrovolnou smrt. K Tomu bych chtěla slyšet tvůj názor.
quote:

Svoboda je výdobytek, které může člověk dosáhnout svým snažením...a jinak tomu z logiky věci nemůže ani být, je proto nevhodné tohle kritizovat.
V rámci společenského vývoje a společného úsilí došla společnost do stadia, kdy si může dovolit garantovat lidem relativní svobodu. Prohlášení svobody za základní právo je ale čistě formální záležitost, nejde o právo přirozené.


...Tady jen reflektuješ, že si stát vytváří nárok na člověka, nicméně jak jsem podotkla, není tento nárok absolutní - jde tam, potud mu to jedinec dovolí.
quote:


A protože jsme tedy došli k tomu,
že svoboda není přirozeně vzato právo, ale komodita (byť v dnešní společnosti garantovaná všem ze zákona, podobně jako základní lékařská péče nebo existenční minimum), tak nutně není pravda, že každý člověk patří sám sobě, neboť člověk nemůže patřit sám sobě, pakliže není svobodný. Jestliže jeho svoboda je dána zákonem (a jinak by ji neměl), potom lze těžko kritizovat, že zákonem jsou dány i limity této svobody.


Zatrhla jsem ty výroky, které považuji za nesmyslné. "Došli jsme k tomu" si dovolím eliminovat na "ty jsi došel k tomu" - my nebo já nebo oni - došli k něčemu jinému. Pod čarou.
Přirozenost a nepřirozenost v právu bych sem vůbec netahala. Lze hovořit o tom, zda je dobrovolná smrt přirozená,ale právo?
Svoboda není "dána" zákonem - v tom se hluboce mýlíš. Zákonem nelze říct "budeš žít" nebo "nebudeš žít" - to možná tak u zločinců. Nic jako "limitovaná svoboda" též neexistuje - svoboda buď je a nebo není. Pokud ji jedinci nedá nějaký zákon nebo stát - musí si ji dát on sám.

Člověk,který se zabije, se od společenských norem i všech jejích zákonů oprostí - stane se svobodným.

_____________________________
Zajíčku, proč máš tak krátké uši?
Ale, jsem romantik. Včera jsem poslouchal, jak krásně zpívá skřivan a přeslechl jsem kombajn.

Edited by - axel01 on 03/06/2012 19:59:19
Go to Top of Page

kirmakX6on
Aktivní uživatel

327 Posts

Posted - 04/06/2012 :  01:34:49  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by axel01

quote:
Originally posted by kirmakX6on

"morální právo" na to má (tj. když se někde zabije, nelze o něm říct, že udělal něco špatného, nemorálního či odsouzeníhodného)


Tohle soudíš podle nějakých tvých objektivních norem nebo subjektivně? Protože objektivně to odsuzováno je.
dokud neuvidím sociologickej průzkum, neuvěřím...

nevidím žádný důvod, proč by to mělo být nemorální
a nejsem si ani vědom toho, že by to ostatní za nemorální považovali

považují to někdy za slabost, jindy za úchylnost (řeknou, že mu "ruplo v bedně"), někdy to prostě jen nechápou
...relativně nedávno jsme tu měli sebevraždu skladatele Karla Svobody. Nesledoval jsem to sice nijak podrobně, ale co jsem zahlédl, tak obvykle to bylo ostatním lidem líto - tj. reagovali lítostí. Když někdo udělá něco nemorálního, lidé reagují pohoršením, příp. agresí.

Mimochodem odsuzují se i jiné věci než nemorální. Podle mě lidi sebevraždu nepovažují za nemorální, pouze ji považují za nehodnotnou.


quote:
Originally posted by axel01
quote:

protiprávní dle právních norem ČR to taky není (dřív bylo)


Nejsem si jistá, jestli to není protiprávní jednání, neboť v případě, že zadrží člověka, který se o sebevraždu pokusil- vrazí ho na léčení a vyšetřují, jestli ho k tomu někdo nenavedl.
I kdyby to ale protiprávní nebylo.... Tak rozhodně společnost nedefinuje "právo člověka se zabít". Zdá se, že mu v tom spíš zabraňuje.
protiprávní je sebevraždě nezabránit...

quote:
Originally posted by axel01
quote:"Žádný obor a samozřejmě samotná společnost mimo filozofů není ochotna připustit, že každý člověk patří sám sobě."
dalo by se říct, že člověk se nerodí, ale postupně vzniká

člověk se rodí jako věc, která obvykle patří svým rodičům (a rodiče patří státu a tím, že se rozhodli vytvořit potomka v podstatě odsouhlasili, že dané dítě patří v mezích určených zákony také státu; dítě je tedy vlastněno jednak svými tvůrci a jednak státem, o tom druhém rozhodli též oni tvůrci). Rozhodně nemůže patřit sám sobě, protože kdyby patřil sám sobě, nemohl by existovat - každý člověk je naživu jen a jen díky tomu, že o něj bylo postaráno, tedy že s ním druzí zacházeli jako s něčím, co do určité míry vlastní.
Žádný člověk též nevznikl sám ze své vlastní vůle, ale z vůle jiných.Myslím, že jsi to dobře vystihnul. Aby člověk patřil sám sobě, musí přestat existovat - proto člověk, který chce patřit sám sobě, se musí zabít. Je to také Améryho koncepce.
no..Améryho jsem nečetl, ale z toho, co jsem napsal neplyne, že se člověk musí zabít, pokud chce patřit sám sobě (a navíc je otázka, proč by měl chtít patřit sám sobě).
...já se k tomu, co má člověk udělat, aby byl svobodný, vůbec nevyjádřil. Rozhodně ale ne zabít se, protože zabitím člověkova existence končí a pokud člověk přestane existovat, nemůže být svobodný, neboť co neexistuje, nemůže mít žádné atributy, tedy ani svobodu.

quote:
Originally posted by axel01
quote:

Tudíž...celý koncept pojímání svobody jako něčeho, co je člověku imanentní, na co má člověk přirozené a nezrušitelné právo (viz listina základních práv a svobod), je totálně postavený na hlavu.


Když člověk dospěje 18 ti let, začne se o sebe starat a začne být nezávislý na rodičích, stává se plnohodnotnou osobou. Vlastnictví státu - právě stát neumožňuje sebevraždu proto, že by z toho člověka už nic neměl. Proto si myslím,že je mu to jedno akorát v případě, kdy se jedná o žebráka nebo člověka jinak nečinného - společnost z něho nemá zisk.
jak se vyrovnáváš s faktem, že stát investuje miliony do lidí, kteří jsou mu k ničemu, např. bezdomovců?

naštěstí, stát není podnikatel a nesleduje vlastní zisk...


quote:
Originally posted by axel01
Domnívat se nicméně, že základní práva a svobody k ničemu nejsou, je velice odvážné tvrzení. Se kterým nesouhlasím.
já rozhodně neřekl, že listina základních práv a svobod je k ničemu

řekl jsem jen to, že pojímání svobody jako přirozeného práva, je padlé na hlavu, neboť jde jednoznačně o právo pozitivní.
viz přirozené a pozitivní právo

Nevěřila bys, kolik lidí si myslí, že jde o práva přirozená.


quote:
Originally posted by axel01
Neřeším otázku práv,která máme ani svobod - řeším, jestli by tam mělo patřit i právo na dobrovolnou smrt. K Tomu bych chtěla slyšet tvůj názor.

právo na dobrovolnou smrt, které by garantoval stát, podle mě schopný člověk mít nemá, neboť je zbytečné (pokud jde o lidi neschopné, např. připoutané k lůžku, tak by podle mě právo na usmrcení mít měli, ovšem rozhodovat by o tom měli odborníci, nikoliv jen ten daný člověk), neboť kdokoliv se zabít chce, zabít se může a nikdo a nic mu v tom nemůže zabránit.

Každá nedokonaná sebevražda znamená jen dvojí. Buď je člověk natolik neschopný, že pravděpodobně ani není způsobilý k tomu, aby se sám mohl platně rozhodnout (a je tedy na místě psycholog/doktor/psychiatr, kteří mají rozhodnout za něj), anebo se zabít nechtěl a přesto se pokusil, takže je na místě psycholog/psychiatr, který uvede jeho chtění v soulad s jeho chováním ku prospěchu všech včetně ho samého.

quote:
Originally posted by axel01
quote:

Svoboda je výdobytek, které může člověk dosáhnout svým snažením...a jinak tomu z logiky věci nemůže ani být, je proto nevhodné tohle kritizovat.
V rámci společenského vývoje a společného úsilí došla společnost do stadia, kdy si může dovolit garantovat lidem relativní svobodu. Prohlášení svobody za základní právo je ale čistě formální záležitost, nejde o právo přirozené.


...Tady jen reflektuješ, že si stát vytváří nárok na člověka, nicméně jak jsem podotkla, není tento nárok absolutní - jde tam, potud mu to jedinec dovolí.

já ale nechtěl "jen reflektovat" ..chtěl jsem mnohem víc

chtěl jsem říct, že
1. stát má a nutně musí mít právo kecat lidem do života
2. svoboda je výdobytek, luxus, který si můžeme dovolit, nikoliv cosi automatického
3. svoboda nemůže být absolutní, s čímž se jest nutno smířit

quote:
Originally posted by axel01
Nic jako "limitovaná svoboda" též neexistuje - svoboda buď je a nebo není. Pokud ji jedinci nedá nějaký zákon nebo stát - musí si ji dát on sám.
musí? To by pak těžko mohl být svobodný, ne? :-)

ad nesmyslnost pojmu "limitovaná svoboda"
...zkus definovat, co to znamená "být svobodný", jak poznáš člověka svobodného od člověka nesvobodného.

...uvidíš, že se dostaneš do takových potiží, že budeš nucena přiznat, že to není "limitovaná svoboda", která neexistuje, ale je to ona "absolutní svoboda" (stejně jako "absolutní nesvoboda"), co neexistuje. Jinými slovy, jakákoliv svoboda/nesvoboda bez ohledu na svou velikost, je vždy limitovaná.

quote:
Originally posted by axel01
Člověk,který se zabije, se od společenských norem i všech jejích zákonů oprostí - stane se svobodným.

jak jsem řekl, kdo se zabije, ten není a pokud není, nemůže být svobodný

pokud bychom to vzali metaforicky...tak:
zabitím člověk sice maximalizuje svou tzv. negativní svobodu (mrtvý člověk není k ničemu povinován, nic nemusí a co nic nemusí, je negativně svobodné), ale zcela zničí svou tzv. pozitivní svobodu (mrtvý člověk nic nemůže a co nic nemůže je pozitivně nesvobodné).

Edited by - kirmakX6on on 04/06/2012 17:49:55
Go to Top of Page

axel01
Velmi aktivní uživatel

Czech Republic
785 Posts

Posted - 04/06/2012 :  16:19:25  Show Profile  Reply with Quote
kirmaku,ty si to srovnej v hlavě.

Nic z toho, co jsi napsal, se vůbec nevztahuje k mým příspěvkům, minimálně polovina z toho jsou jakési tvé bláboly.

Otázka:
Co si myslíte o právu jedince na dobrovolnou smrt vy???

zkus jednoduše odpovědět..................
_____________________________
Zajíčku, proč máš tak krátké uši?
Ale, jsem romantik. Včera jsem poslouchal, jak krásně zpívá skřivan a přeslechl jsem kombajn.

Edited by - axel01 on 04/06/2012 16:30:34
Go to Top of Page

kirmakX6on
Aktivní uživatel

327 Posts

Posted - 04/06/2012 :  17:51:55  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by axel01

kirmaku,ty si to srovnej v hlavě.

Nic z toho, co jsi napsal, se vůbec nevztahuje k mým příspěvkům, minimálně polovina z toho jsou jakési tvé bláboly.

Otázka:
Co si myslíte o právu jedince na dobrovolnou smrt vy???

zkus jednoduše odpovědět..................
_____________________________
Zajíčku, proč máš tak krátké uši?
Ale, jsem romantik. Včera jsem poslouchal, jak krásně zpívá skřivan a přeslechl jsem kombajn.

a tohle nebyla jednoduchá odpověď?
quote:
Originally posted by kirmakX6on

právo na dobrovolnou smrt, které by garantoval stát, podle mě schopný člověk mít nemá, neboť je zbytečné (pokud jde o lidi neschopné, např. připoutané k lůžku, tak by podle mě právo na usmrcení mít měli, ovšem rozhodovat by o tom měli odborníci, nikoliv jen ten daný člověk), neboť kdokoliv se zabít chce, zabít se může a nikdo a nic mu v tom nemůže zabránit.

Každá nedokonaná sebevražda znamená jen dvojí. Buď je člověk natolik neschopný, že pravděpodobně ani není způsobilý k tomu, aby se sám mohl platně rozhodnout (a je tedy na místě psycholog/doktor/psychiatr, kteří mají rozhodnout za něj), anebo se zabít nechtěl a přesto se pokusil, takže je na místě psycholog/psychiatr, který uvede jeho chtění v soulad s jeho chováním ku prospěchu všech včetně ho samého.pokud jde o zbytek, nesouhlasím, že se to nevztahovalo k tomu, co jsi psala
ty tvrdíš, že lidi odsuzují sebevrahy, já tvrdím opak (v oranžové části)
ty tvrdíš, že stát je proti sebevrahům, protože z nich nemá zisk, já tvrdím, že to není pravda (zelená část)
ty tvrdíš, že sebevraždou člověk svobodu získá, já tvrdím, že je tomu tak není (hnědá část)
a v černé části jsem musel jen opravit nedorozumění, neboť jsi mi do úst vkládala něco, co jsem říct nechtěl

Kde jsi přišla na to, že se to nevztahovalo k tvým příspěvkům?

Edited by - kirmakX6on on 04/06/2012 18:04:49
Go to Top of Page

neronis
Ultragrafoman

Czech Republic
2110 Posts

Posted - 04/06/2012 :  18:17:05  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by axel01


Mně jde o tvůj názor na to. Filozofii nevnímej, když ti tam vadí. Neboť nechápu, o jaké škatulce mluvíš - byla to má práce do předmětu "filozofie", a proto jsem se o myšlenky různých filozofů opírala.
Jinak myšlenky sociologie, psychologie i medicíny na toto téma jsem zahrnula do samostatné kategorie. Toto byl jenom historický přehled.Stejně bych to tam neházel být tebou. Určitě jsi dost chytrá na to, abys pochopila, že to tomu nepřidá na váze, vlastně na ničem. Důležitá je ta myšlenka.

quote:


Vytrhla jsem to z kontextu, abych nastínila trochu tu situaci, ale jde mi opravdu spíše o tvůj - subjektivní - názor na to, zda by dobrovolná smrt, příp. eutanazie měla být právo každého člověka, či ne. Zatím člověka-sebevraha nikdo moc nerespektuje, a to právě proto, že zasáhla středověká náboženská vize hříchu v sebevraždě. Ptám se na tvůj názor - jestli by měl mít člověk, který si vše důkladně promyslí a přesto se chce zabít (takže ne v afektu), jestli by mu společnost i přesto měla zabránit nebo by měl mít na to právo. (Neptám se ani, jak to teď je,ale co si o tom myslíš)Já si nemyslím, že by člověk měl mít možnost si vyžádat souhlas. Pokud to myslí vážně, najde si stovky způsobů jak to udělat aspoň napodruhé.

Ono by se to časem mohlo brát jako něco úplně normálního. Přitom i když je člověk úplně v hajzlu a nepodařilo se mu vůbec nic co chtěl, pořád si tu existenci může nějak zpříjemnit.

Nemusí být v pořádku, že někdo rozhoduje za nás co vlastně máme dělat. Ale je přirozené když to tak je. Člověk není individualita, na to si jenom hrajeme, a přitom jedeme pořád podle toho jak jsme naprogramovaní. Jestli ale je vlastní smrt jednou z hlavních věcí, nad kterou bychom se jako individuality měli zamyslet, stejně to vždycky bude nakonec tak, že se lidé rozhodnou podle toho jak sami sebe vidí před ostatními. Takže ne úplně samostatně, jen by z toho bylo více mrtvých.

Někdo by si v tom i liboval. Četl jsem jak Dostojevskij v poslední vteřině vyvázl od popravy a čtvrt knihy bylo o tom, jak počítal poslední nádechy a cvrlikání ptáků, píčus. Vsadil bych se, že 9,99999 z 10ti legálních sebevražd by se způsobilo jen z toho důvodu, že by subjekt cítil že je k ní čas kvůli ostatním nebo kvůli tomu co nezvládá a "měl" by a vůbec nevnímal co vlastně on sám ještě může nebo chce.
Go to Top of Page

kirmakX6on
Aktivní uživatel

327 Posts

Posted - 05/06/2012 :  12:57:40  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by neronis
Stejně bych to tam neházel být tebou. Určitě jsi dost chytrá na to, abys pochopila, že to tomu nepřidá na váze, vlastně na ničem. Důležitá je ta myšlenka.

tohle mě inspirovalo k dotazu, byť offtopicovému

...proč vlastně používáš tolik vulgarismů? (z tohoto příspěvku např. "píčus" u Dostojevského)

předpokládám, že máš nějaký důvod, ale přesto:
Stejně bych to tam neházel být tebou. Určitě jsi dost chytrý na to, abys pochopil, že to tomu nepřidá na váze, vlastně na ničem. Důležitá je ta myšlenka.

Edited by - kirmakX6on on 05/06/2012 13:02:58
Go to Top of Page

neronis
Ultragrafoman

Czech Republic
2110 Posts

Posted - 05/06/2012 :  17:13:17  Show Profile  Reply with Quote
Před půl rokem jsem dával odkazy na videa, kde jsem si dělal z těchhle věcí srandu, teď zkouším něco nového. Od roku 2008 do roku 2009 jsem tady psal pokaždé zhulený nebo ožralý. Jenom magor si to připouští moc k tělu i když užitečné to pro mě je, a tak jsem tady.

Edited by - neronis on 05/06/2012 17:13:59
Go to Top of Page

okref
Velmi aktivní uživatel

672 Posts

Posted - 03/07/2012 :  18:30:20  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by axel01
Co si myslíte o právu jedince na dobrovolnou smrt vy??? [/b]Nejdříve je nutné se ptát: jakého jedince? Koho se otázka týká a kdo se ptá. Jestliže se ptám na sebe, pak si každý odpoví podle své životní situace, která životu buď dává nebo nedává žitelnost.

Pokud se ptám na druhého jedince, pak opověď ovlivní důvody. Ty je možné stanovit dosti libovolně podle založení tázajícího. Například, když jsem soucitně založený tázající, pak bude převažovat ohled na výpověď dotazovaného ohledně žitelnosti jeho života. Důvodem pak bude citová přesvědčivost. Jestliže jsem pragmaticky založený tázající, který se silně identifikuje se společností, pak pro mě bude rozhodující například užitečnost, kterou dotazovaný pro společnost odvádí. Důvodem pak bude užitečnost nebo neužitečnost.

Nebudu se rozepisovat o dalším možných založeních charakteru tázajícího.
Přesunu se rovnou k mému vlastnímu přesvědčení, že totiž opověď na takovou otázku není jednoduchá a je potřeba zohledňovat všechny následky, které sebevražda způsobí. A tam je možno zahrnout úplně všechny možnosti, které si lze jen představit. (Např. dluhy, odpovědnost, atd. atd. Tedy před aktem sebevraždy by musela nastoupit komise, která by posuzovala "připravenost" sebevraha. Zda má dluhy, zda má děti, zda...)
Společnost není a nebude schopna takto přehledně kontrolovat činy svých členů. Pokud společnost bude schopna kontrolovat tak soukromý čin, jako je sebevražda, pak se odvažuji trvdit, že jedinec v takové společnosti nebude mít vůbec žádnou svobodu. Tolik k sebevražedné zábraně.
Co se týká pomoci se sebevraždnou jedinci, který toho není ani mocen, pak se s odpovědí vracím k druhému odstavci.

Edited by - okref on 03/07/2012 18:35:04
Go to Top of Page

axel01
Velmi aktivní uživatel

Czech Republic
785 Posts

Posted - 20/08/2013 :  07:40:30  Show Profile  Reply with Quote
to okref

právě o tu žitelnost jde. respektive.. možná jsi přehlédnul, že už na začátku jsem napsala, že by šlo o člověka srovnaného sám sebou v tom smyslu, že ví, že jeho život nestojí za nic (k čemuž dojde logickou úvahou), tedy si předem promyslí, že smrt je jediná možnost.

no a pak to chce realizovat... a otázka je, jestli má na takový čin právo, resp. svobodu v jednání z hlediska společnosti...
právě.. společnost, i když najde sebevraha, který to má v hlavě rozmyšlené, nemá depku, chce svobodně umřít po zralé úvaze o svém životě... tak mu to chce přesto rozmlouvat. dát ho třeba k psychologovi, motivovat ho a tak... ale nedovede respektovat, že to ten daný člověk chce svobodně udělat.

jakože.. tenhle odpor k sebevraždám tady nebyl vždycky. prostě dřív bylo úplně normální se zabít na základě něčeho, třeba i blbosti. dneska není normální se zabít, ani na základě vážných problémů. tohle vnímání "špatnosti sebevraždy" právě obecně vychází z rozšíření křesťanství.

více méně teda pohled společnosti obecně znám... proto se ptám konkrétních lidí na jejich názor...

třeba.....

- považuješ sebevraždu za špatnou? nemorální, příp. nějak ohrožující? když je spáchána člověkem, který to má předem promyšleno/předem ví, že dál nechce žít (a nemá u toho depku)?

- měli by podle tebe být sebevrazi společností odsuzováni? (z morálního hlediska,jako že provedli něco špatného, když si sáhli na život)

- vadí ti osobně člověk, který plánuje se zavraždit, příp. člověk, který se pokusil zavraždit? odsuzujete ho?

- mělo by jim být (vždycky) v sebevraždě zabraňováno?

- měli by mít na sebevraždu právo, stejně tak jako někteří lidé na eutanazii?


....otázky platí obecně pro kohokoliv, kdo by chtěl odpovědět...

_____________________________
Jdou dva staříci po silnici a najednou kolem nich projede na motorce bezhlavý muž.... Jdou dál a opět kolem nich projede bezhlavý chlap na motorce..... A když se to opakuje už po páté, ten jeden stařík říká tomu druhému: "Hele, Franto, nechceš si tu kosu dát na druhý rameno?"
Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum © (c) 2009 webmaster Go To Top Of Page
Snitz Forums 2000