Zahlavi


Reklamni buttonValid HTML 4.0!

spampoison
Follow us on


Reklamni button

Texty a statě

Zde chceme umisťovat převážně české texty, různých autorů. Ke čtení některých textů je potřeba program Acrobat Reader.

Karlheinz Lüdeking - Vnímání a zalíbení (RTF) (PDF) - český překlad Pavla Zahrádky

 

Texty ze starého webu

Následují texty ze starého webu www.filosofie.cz . Tyto jsou uloženy na serveru www.fysis.cz a zde jsou jen odkazy na české texty. Originální seznam textů je zde.

Umberto Eco
Úvaha bederní - český překlad Vl. Zusky

Gilles Deleuze
Postskriptum ke společnostem kontroly  - český překladatel neznámý

Jarmila Doubravová

Dialog a imagince - kniha české sémiotičky, věnující se některým problému analysy uměleckého díla a především díla hudebního. Kniha je zatím "zazipovaná" a je ve formátu doc pro MS Word 97, tak jak jí poskytla autorka se svolením nakladatelství Supraphon.

Nelson Goodman

Způsoby světa tvorby první čtyři kapitoly, český překlad Vl. Zusky

František Kovář

Filosofické myšlení hellenistického židovstva - kniha je ve formátu PDF a k jejímu čtení je třeba program Acrobat Reader.

Zdeněk Kratochvíl

Prolínání světů - kniha je ve formátu PDF a k jejímu čtení je třeba program Acrobat Reader.

Výchova, zřejmost, vědění - kniha je ve formátu PDF a k jejímu čtení je třeba program Acrobat Reader.

Evangelium pravdy - kniha je ve formátu PDF a k jejímu čtení je třeba program Acrobat Reader. Dostupná je i verze ve formátu plain-text

Jan Sokol

Člověk jako osoba - nová kniha pražského filosofa Jana Sokola. Kniha je ve formátu HTML a lze ji, v tištěné podobě, koupit v knihovně UK IZV, Celetná 13, Praha 1, nebo objednat v UK IZV, Legerova 63, Praha 2. Z důvodu velikosti HTML souborů je kniha rozdělena do tři částí Člověk jako osoba I.část, II.část., III.část.

Radim Valenčík

Lidé mátě ještě rozumu? - kniha jeden z možných směrů současného marxistického myšlení. Kniha je ve formátu RTF.

A.N. Whitehead

Symbolismus, jeho význam a účin - český překlad Vl. Zusky

Vl. Zuska

K estetice XX. století: MIMÉSIS - FIKCE - DISTANCE