Zahlavi


Reklamni buttonValid HTML 4.0!

spampoison
Follow us on


Reklamni button

České zdroje o filosofii na Internetu

Školství, vědecké společnosti apod.

Ústav filosofie a religionistiky FF UK v Praze
Katedra filosofie FFMU v Brně
Katedra filosofie Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra filozofie a dejín filozofie Univerzity Komenského v Bratislavě
Katedra filosofie VŠE v Praze
Fakulta humanitních studií UK
Filozofický ústav AV ČR

Centrum pro fenomenologická bádání, Praha
Česká platónská společnost
Aristotelská společnost
Jednota filosofická - Vinohradská odbočka
Jednota filosofická - Brněnská pobočka
Jednota filosofická - Olomoucká odbočka
Společnost Tomáše Akvinského - S.I.T.A.
Sdružení učitelů filosofie na teologických fakultách
 

Časopisy a vydavatelství

Elektronické

Profil - časopis vydávaný katedrou filosofie FF MU Brno
E-Logos - časopis vydávaný katedrou filosofie VŠE Praha
Marathon
http://vulgo.net - kultura, filosofie, kritika. Kosík, Agamben, Bělohradský, Hybler, La Richardais, Wernisch. Každý může být autorem. Instantní kulturní revue.
PAIDEIA - časopis vydávaný katedrou filosofie a občanské výchovy UK PedF.

 

Papírové

OIKOYMENH

Filosofický časopis
Akta společnosti Tomáše Akvinského - časopis vydávaný Společností Tomáše Akvinského
Studia neoaristotelica - časopis vydávaný Aristotelskou společností

Ostatní

Fysis - stránka Zdeňka Kratochvíla
Antika - stránky věnované antice
Francouzský institut v Praze
CeFReS : Centre français de recherche en sciences sociales
Slovník českých filosofů
Stránka užitečných odkazů - rozcestník zejména ke středověké filozofii
Agora Metaphysica - Filosofické internetové diskusní fórum. Stránky obsahují též archiv, články a diskuse.
 

Zahraniční zdroje o filosofii na Internetu

Vyhledávače

NOESIS - vyhledávač pro filosofii na webu (nefunguje)
HIPPIAS - vyhledávač pro filosofii na webu (nefunguje)

Rozcestníky

www.filozofia.sk - průvodce slovenskou a světovou filosofií
Philosophy Sites on the Internet - přehled nejdůležitějších míst Internetu věnovaných filosofii
Philosophy research base - směřovač k důležitým knihám
Philosophy in Cyberspace
Filosofico - Italský rozcestník pro filosofii

Instituce

Center for Advanced Research in Phenomenology
Philosophy documentation center

Slovenské filozofické združenie

Elektronické texty

The Internet Classics Archive
Perseus Project, Tufts University

Ostatní

Ethics Updates

Filosofické encyklopedie a slovníky

FILIT - otvorená filozofická encyklopédia
Meta-Encyclopedia of Philosophy - srovnávací encyklopedie 7 on-line slovníků
Dictionary of Philosophical Terms and Names
The Internet Encyclopedia of Philosophy
Stanford Encyclopedia of Philosophy - výběr z encyklopedie
ISM BOOK : A Field Guide to the Nomenclature of Philosophy
Dicitonary of Philosophy of Mind
phillex.de : Lexikon der Philosophie
AnPhilNet : The Database of l'Année Philologique on the Web
Archivio multimediale - antologie, biografie v italštině

 

(základ odkazů byl převzat ze stránky ÚFARu)