www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 Filosofie
 Libovolné téma
 Směřuje lidstvo ke spáse nebo ke zkáze?
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 26/01/2008 :  18:10:09  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Podle mého názoru s prohlubujícím se poznáním a mocí lidstva lidstvo stojí na rozcestí vlastního sebezničení nebo rozumnějšího lidstva a světa bez válek. Já, protože spíše věřím v Boha, si myslím, že k tomuto sebezničení spíše nedojde. Věříte spíše ve spásu lidstva (tj. rozumnější lidstvo a svět bez válek) nebo v jeho zkázu (např. světovou atomovou válkou, teroristické útoky pomocí atomových zbraní)?

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 27/01/2008 :  08:28:38  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Dalibore.

Věř v boha,ale spoléhej se vždy na sebe.Co si lidstvo udělá, to bude mít ať je to lepší svět, nebo sebezničení a zničení všeho živého na planetě. Podívej se kolem sebe, třeba je v tomto fóru. Co lidi nejvíce rozděluje a staví vzhledem k sobě do největtšího odporu? Jsou to uznané pravdy.Dá se říci, že jsme zde všichni přátelé a přesto nás různost pravd staví proti sobě a tak se zbytečnně napadáme a jeden nechce slyšet co říká druhý aby tím neohrozil svou uznanou pravdu. Bez vzájemné domluvy není možné dojít ke kladnému výsledku.A nyní se podívěj do světa a uvidíš totéž, jen ve velkém. Dokud budou pravdy lidi rozdělovat,pak není možný mír na světě a mají li lidé v rukách schopnosti dostatečné ke zničení všeho života,pak je jejich zneužití a tím zničení života reálné a možné. Dokonce bych řekl pravděpodobné.
Jenže. Takový stav ohrožení vede dozajista mnohé lidi k zamyšlení a třeba nalezení příčin, které je možno odstranit a tak toto nebezpečí může vést k tomu, že lidé naleznou cestu ke světu bez válek a sporů pravd. A tak je zde díky nebezpečí i šance na záchranu a vstupu do nového lepšího světa. Jednou z cest je pochopení rozdělující funkce pravd a jako řešení vznik světového sněmu ve kterém se sejdou zástupci všech pravd a za pomoci pravidel znemožňujících spor budou společně hledat řešení sporných otázek a cest k životu. Tím by byla omezena až zničena rozdělující funkce pravd a svět by byl blíže věčnému životu a lepší společnosti.

Tak a nyní se můžete všichni obrátit proti mně a dokázat tím, jak silné jsou obranné systémy uznaných pravd.Můžete ukázat, že vám současný stav vadí, ale řešit ho vůbec nechcete, protože jsou vám pravdy cennější, než život sám.

MB
Go to Top of Page

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 27/01/2008 :  09:51:02  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Mirku,

podle mého názoru nesmiřitelnost ideologii, která zdánlivě zapříčiňuje války a terorismus, má objektivní příčiny. Těmito objektivními příčinami je bída jedněch a bohatství druhých. Jinými slovy obyvatelé chudých zemí, kde není dostatečný ekonomický růst, vyvolávají války a naopak dostatečný ekonomický růst zvětšuje spokojenost těchto obyvatel, kteří pak chtějí mír. Je tomu tak, protože aktivní lidé mohou uspokojit svou touhu po růstu majetku z ekonomického růstu a věnovat svou aktivitu ve prospěch ekonomického růstu místo toho, aby okrádali resp. olupovali prostřednictvím trestných činů, občanských, mezistátních či světových válek ostatní lidi či země. Jako příklad lze uvést velkou chudobu v Německu před nástupem Hitlera a začátkem druhé světové války a jako opačný příklad vznik Evropské unie mezi bohatými západoevropskými státy.

Podle mého názoru je tudíž třeba, aby bohaté státy a jednotlivci věnovali větší pozornost nastartování ekonomiky chudých rozvojových států k většímu ekonomickému růstu, protože jinak nelze vyloučit ani války ani meziárodní terorismus, který časem jistě bude využívat atomových zbraní ze strany těchto států. Protože podle mého názoru při zkonstruhování atomových zbraní nezní otázka, jestli ale, kdy i tyto státy toho dosáhnou (viz. Severní Korea či Irán).

Přesto jsem spíše optimista, který věří, že, co Bůh řídí, dobře řídí. Věřím tedy, že se bohaté státy a jejich obyvatelé čím dál více budou věnovat problematice ekonomické růstu v těchto chudých státech.

Edited by - Dalibor Grůza on 27/01/2008 10:26:02
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 27/01/2008 :  11:00:50  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Dalibore.
Mé jméno je Miloslav,tedy nejsem Mirek,ale můžeš mne jmenovat Sláva, jsem na to zvyklejší.

Jak vidím, celkem se v názoru shodujem, až na toho pánaboha a jeho řízení. Nejsem zvyklý spoléhat na nikoho jiného, než sám na sebe a dle toho i jednám a myslím. S tou závistí chudých a jejich vyvolávání války jsi to myslím trošku přehnal. Všimni si, že války většinou vyvolávají ti bohatší státy a to tehdy, myslí li si že mohou zvítězit. Cožpak Vietnam začal válku s Amerikou, či tomu bylo naopak a došlo k invazi USA? Nebo byla ta Amerika chudší, než Vietnam? Cožpak je chudší než Irák,či Byla chudší než Korea? A vidíš, silná Amerika vždy prohrála a s ostudou musela odejít. Chudoba je zlá věc a zvláště tehdy, když hladem a nemocemi umírají tisíce lidí.Právě ta chudoba vede k hledání náhradních zdrojů příjemna a takovou cestou, která nic nestojí je třeba zneužívání sexu a následkem je růst populace a růst chudoby. Bohatství a blahobyt vede k pravému opaku.Všimni si, že nejbohatší lidé jsou často bezdětní,nebo mají jedináčka, zatím co chudí mají třeba deset dětí.Tak je tomu i u nás, takže nemusíš daleko. Víra, že bohaté státy dojdou nějakým zázrakem k tomu, že začnou likvidovat bídu v těch chudých je bohužel zatím utopie. Přesto by to byla cesta nejen ke snížení polulačního nárůstu a přelidnění, ale i k světovému míru.Jenže to by museli pochopit zákonitost dvou definic o kterých jsem hovořil a toto poznání aplikovat.Potom by zjistili, že je to pro ně samé výhodnější a bylo by vyhráno.Jenže ten kdo zneužívá svých schopností vytváří odpor a opět zneužití schopností, což jej utvrzuje v tom, že nemůže jednat jinak, protože jsou lidé tak špatní. Naopak ten kdo svých schopností využívá ve prospěch druhých v nich vytváří lásku a ta je vede k tomu, že mu dávají i oni své schopnosti. S toho musí udělat zákonitě závěr, že lidé jsou tak dobří, že on nemůže jednat jinak. A tak zůstává zákonitost skryta jedněm i druhým. Teprve až si tyto zákonitosti začnou lidé naplno uvědomovat, začne se svět měnit k lepšímu a tehdy začnou ti silní pomáhat slabším ,protože budou vědět, že tím získají mnohem více než válkou.Potom bude vyřešena i to tvoje přelidnění a to bez násilných kroků, které by pouze vyvolaly odpor.

MB
Go to Top of Page

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 27/01/2008 :  12:40:43  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Slávo,

podle mého názoru typickým příkladem války a chudoby jsou státy Afriky, které, když získají peníze ze západu, za ně často nakoupí zbraně. V afrických státech nedochází většinou ke změně vlády ve volbách ale pučem, běžné jsou pak vlekoucí se občanské války (např. Kongo). Jinými slovy aktivní chudí lide realizují svou aktivitu radši v občanské válce, tedy v rozporu se zájmem společnosti, místo, aby ji mohli, chtěli nebo uměli realizovat k ekonomickému růstu.

Lidé v rozvojových státech jsou jakoby v situaci Biblického Jóba, který však jedná altruisticky pouze v Bibli, ve skutečnosti nedostatečné uspokojení potřeb s vysokou pravděpodobností nutí lidi k tomu, aby jednali čistě egoisticky (viz. vlastní zisk, popř. krádeže, loupeže, války). Na charitu přispívají zásadně lidé, kteří mají více méně uspokojené své potřeby.

Co se týká Ameriky, tak to samé, co platí o chudobě a bohatství mezi rozvinutými evropskými státy a rozvojovými státy, tak to platí o sociální struktuře v USA. USA mají nedostatečnou sociální politiku, která by umožnila uplatnění chudým aktivním lidem (s velkými potřebami). Proto USA rovněž může vyvolat nespravedlivou válku, aby umožnila uplatnění chudých aktivních lidí v armádě (zřejmým přikladem je Irák) a přenáší tak vnitřní konflikty, resp. malý sociální smír v USA (tyto konflikty se projevily válkou gangů např. při zaplavení New Orleans v důsledku hurikánu Katrina)za hranice USA.

Řešení situace chudých rozvojových států je podle mého názoru věcí nejenom bohatých států, ale i každého obyvatele těchto bohatých států, kteří mohou přispívat na charitu v těchto rozovojových státech. Zároveň si spíše myslím, že na to příjdou všichni lidé sami, dříve než zničí v bratrovražedných válkách sami sebe, řízeni evolucí, přírodou či Bohem
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 27/01/2008 :  13:59:59  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Dalibore.

Každý má před sebou nejméně dvě cesty.Jedna je snadnější a druhá složitější. Je snadnější vzít do rukou zbraně a získat tím cosi, než totéž získat třeba prací.Pro nevzdělané, často negramotné je mnohdy ta cesta zbraní téměř jedinou a na výběr mají mezi smrtí hladem a přežitím.Jenže tyto boje většinou probíhají uvnitř těchto národů, nebo mezi sousedními státy, viz Afrika.Pokud bys těmto lidem dokázal otevřít tu druhou cestu, čili dát jim základní podmínky pro život a vzdělání,apk tu první rádi opustí. Něco jiného je to v Iráku. Předtím to byl Irán. Zde proti sobě stojí dva zájmy. Jedním je zájem o lacinou ropu (Amerika) a na druhé straně víra, která tvrdí, že ten kdo zahyne za pravdu Mohameda bude žít ve věčné blaženosti věčně. Přesto si všimni, že bojovníci Jihádu většinou vraždí své vlastní lidi. Opět je na místě připomenout stupeň negramotnosti a primitivní podmínky chudých lidí v této oblasti.A znovu je zde ta volba, kterou mají stíženou i tím, že jim kněží vymývají mozky. A tak zaůtočili sebevražedně i na USA a Amerika ví, že čemusi takovému není možno účinně čelit,či tomu zabránit. A tak má krásný důvod k útoku na Irák a vytvoření tam proamerické vlády. A již má Amerika přístup k ropě.Čili cesta definice druhé se vyplatila ,čím byla potvrzena správnost této cesty.Jenže národy Islámu sbírají síly a schopnosti, které zneužijí a Amerika pocítí krušné chvíle,kdy se jí druhá věta vrátí na vlastní hlavu. A tak pravda opět vítězí na úkor života. Kdyby Američané na místo zbraní vydali dolary třeba na zůrodnění pouští a školství v těchto oblastech a nic za to nežádali, tyto národy by je milovaly a Amerika by získala daleko víc a bez krve. Tito lidé by získali nové prostory pro život a vzrostl by blahobyt.Růstem vzdělání by sami našli tu cestu druhou a jejich úroveň by rostla. A ejhle, náhle by neměli potřebu deseti dětí, ale stačily by jim třeba dvě. Jen pravda Islámu by byla trošku oslabena.
Mluvíš o charitě a o tom, že by každý měl cosi věnovat těm lidem. Já mám bohužel s charitou trošku špatnou skušenost.Znám člověka,který se charitou velmi dobře živí a jeho plat by mu nejspíše záviděl i ministr a z čeho myslíš, že jdou peníze na jeho plat a platy ostatních funkcionářů? Z těch peněz, které lidé posílají těm ubohým. A tak ti chudí dostávají jen zlomek aby se neřeklo. Oni třeba nemají co do úst a oni jim pošlou toaletní papír. Charita zde není proto, aby pomáhala potřebným, ale proto aby ukázala jak je církev hodná a dobrá.Kdyby taková byla, pak by uvolnila na takové účely miliardy ze svých kont,které jsou jedna z nejtučnějších na světě.Tak hodná však církev není.

MB
Go to Top of Page

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 27/01/2008 :  18:51:26  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Slávo,

podle mne lze jednání člověka charakterizovat dvěma vysoce pravděpodobnými fázemi, první fáze, kdy jedná egoisticky, chce revoluci a není ochoten se dohodnout, a to tehdy nemá-li uspokojené své hmotné potřeby. A druhá fáze, kdy má uspokojeny své hmotné potřeby a jedná altruisticky, podporuje charitu, upřednostňuje evoluci, dohodu a je konzervativní. Jinými slovy Biblický Job, který je nemocný, chudý apod. a jedná altruisticky, je ve skutečnosti velmi málo pravděpodobný.

To samé platí o církvi, o bohatých i chudých státech a jejich bohatých a chudých občanech či obyvatelích. Jde podle mne o zákon lidského myšlení, proto nelze vinit církev z toho, že není chudobná, jak káže Ježíš Kristus, a usiluje o své hmotné zajištění a teprve poté přispívá na chudé, nelze vinit chudé státy a lidi z toho, že chtějí revoluci a nechtějí se dohodnout. Podle mne o všem tom lze říci, lidské jak lidské.

Proto je podle mého názoru nutné nejdříve dosáhnout ekonomického růstu v chudých státech a teprve poté je možno očekávat pokles konfliktů způsobených rozporem mezi bohatými a chudými lidmi. Teprve poté bude možné pokročit v dosažení ráje pro všechny v našem světě, který je v našich rukou. V tomto ráji pro všechny, jejichž hmotné potřeby budou uspokojeny, lze čekat větší lásku k bližnímu i podle mne i ke zvířatům.

Podle mne k tomuto poznání lidstvo samo v budoucnu dospěje řízeno evolucí, přírodou či Bohem, jak se komu líbí.

Edited by - Dalibor Grůza on 27/01/2008 18:53:01
Go to Top of Page

SkidZ
Nový uživatel

Czech Republic
7 Posts

Posted - 27/01/2008 :  19:33:08  Show Profile  Reply with Quote

Nemyslim si,ze by pro vsechny bylo jednodusi vzit do rukou zbran.... Lide jsou ruzni a clovek se musi potykat s moralnimi zakony te ci one skupiny.Pokud jsou presvedceni,ze kdyz nekoho zabiji,nebo nasledkem jejich cinnosti zemre jiny clovek,tak pro nej zrovna nebude snazsi cestou zbran.
Hlavni klin nejni ruznorodost nazoru kazdeho jednotlivce, ci skupiny,ale to ze nejsou lide schopni tolerovat ten ci onen nazor a to ze se nikdo nechce otevrit k jinym myslenkam a na nich dale pracovat.


------------------------
V přirozené podstatě mysli nenalezneme zmatenost, zmatenost znamená pouze to, jakým způsobem věci prožíváme, věci které máme označeny v mysli jako zmatené. (Topga Julgjal rinpočhe)
Go to Top of Page

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 28/01/2008 :  07:42:05  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Skidzi, Slávo,

podle mého názoru je třeba v budoucnu dospět k exaktní filosofii, tedy filosofické pravdě. V současnosti jednotlivé filosofie se této pravdě pouze přibližují, čím více se jí přiblíží, tím větší mají účinek z hlediska trvalého. Zároveň podle mého názoru každá filosofie, resp. každý člověk má částečně pravdu a částečně se mýlí, z toho plyne požadavek tolerance vůči jiným názorům. Proto podle mého názoru by hlavním úkolem filosofa nemělo být hledání co největšího počtu stoupenců ale úsilí o co největší díl exaktnosti jeho filosofie.

Proto podle mého názoru rozporné názory na filosofické otázky nejde vyřešit prostou dohodou stoupenců té či oné filosofie či náboženství, ale je třeba najít exaktní poznání, čili ověřitelnou (verifikovatelnou) vědeckou pravdu v těchto otázkách.

Edited by - Dalibor Grůza on 28/01/2008 07:58:23
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 28/01/2008 :  08:57:16  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Dalibore.

Ano, to je jedna z možných variant. Udělat s filosofie exaktní vědu, aby její výsledky byly prokazatelné a dokazatelné. Celkem vzato se o to snažím, třeba tím, že jsem hledal konstanty řídící proces myšlení aby bylo možno jít od podstaty k povrchu, čili aby došlo k exaktnímu přístupu. A ejhle. Popsal jsem podstatu lidské duše jako důsledek funkce slova v procesu myšlení,což je dokazatelné a dalo by se říci, že jsem vnesl exaktnost do této části filosofie. Jsou zde však lidé jiných pravd a sám se můžeš přesvědčit o tom jaké jsou jejich reakce. Považují to za podkopávání základních pilířů idealismu. Takže ani ta tvoje navrhovaná cesta není vůbec lehká a jak sám vidíš, již se na tom pracuje.Možná by to chtělo ty cesty spojit.Možná by to chtělo najít cestu zcela jinou.Ideálním stavem by bylo aby ta cesta nikomu nebrala co je mu svaté a všem dala cestu k dohodě. Takovou cestu jsem však ještě nepoznal.

SkidZ.
Představ si, že jsi negramotný, nic neumíš a nyvíc jsi pod hranicí chudoby v oblasti kde se bojuje. Co je pro tebe snazší? Vzít samopal do ruky a jít bojovat, nebo se začít učit a snažit se zdokonalovat společnost? Pro tebe je jistě snazší to druhé, ale pro Palestince, nebo jim podobné je snazší a schůdnější to první.Jako vojáci dostanou najíst, mají kde spát a některé životní podmínky mají mnohem lepší než v téže oblasti civilisti.Když jim navíc kběží tvrdí, že jsou bojovníci Aláha a zemřou li,pak dosáhnou věčné blaženosti po jeho boku,pak je vše zcela jasné. Ty se na věc díváš ze svého pohledu a to je chyba.Z jejich pohledu vše je zcela jiné.

MB
Go to Top of Page

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 28/01/2008 :  11:00:29  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Slávo,

díky za tvé podněty, proto si myslím, že vyhnout se zkáze lidstva, je možné pouze jeho dokonalejším spojením, resp. sjednocením v celosvětových mezinárodních organizacích, kterou budou demokratické a zároveň budou mít i sociálně tržní rozměr, tedy bude v nich platit solidarita bohatých s chudými. Jedině tak lze zajistit, aby politika v těchto státech nebyla věcí náhody, tedy nejčastěji prosazení v určité chvíli nejmocnějšího diktátora, který se nebude zdráhat použít atomové zbraně k útoku na jinou zemi (např. v současnosti, kdyby došlo k islamistickému převratu v Pákistánu). Státy sdružené v takovéto celosvětové organizaci budou vázány a zároveň jejich vnitrostátní politika bude předurčována jejich mezinárodněprávními závazky plynoucími z jejich členství v takovéto celosvětové mezinárodní demokratické a sociálně tržní organizaci. Takovou cestou by mohlo např. být rozšiřování Evropské unie o asijské či africké státy, v současné době jde např. o Izrael, Turecko apod.

Edited by - Dalibor Grůza on 28/01/2008 11:16:29
Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum © (c) 2009 webmaster Go To Top Of Page
Snitz Forums 2000