www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 Filosofie
 Libovolné téma
 Pěstování rostlin a vědecký důkaz Filos. rovnováhy
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Next Page
Author Previous Topic Topic Next Topic
Page: of 2

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 10/04/2013 :  11:26:28  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Pěstování rostlin a další vědecký důkaz Filosofie rovnováhy


Chci pěstovat podle zásad Filosofie rovnováhy na svém poli brambory, které jsou vedle obilí spolu se sójou největší rostlinnou složkou mé potravy a mohly by se stát důležitou složkou potravy mých slepic.

Chci vychovat škůdce brambor, tj. především pýr a mandelinku bramborovou, aby se nepřemnožili, pak budou mít rovněž oni právo dle mé Filosofie rovnováhy na dlouhý, šťastný a důstojný život a smrt téměř bez tělesné a duševní bolesti. Proto proti nim budu zasahovat dle pravidel Filosofie rovnováhy pouze v případě, že se přemnoží. Jestliže se nepřemnoží, tak je nechám požírat mé rostliny brambor s tím, že tím zřejmě dojde ke zkvalitnění jejich stávající odrůdy, co se týká jejich odolnosti proti těmto škůdcům. Dojde tak k jakési symbióze mezi mými rostlinami, jmenovitě bramborami a těmito jejich škůdci, zejména pýrem a mandelinkami bramborovými.

V případě, že se mi podaří vychovat škůdce mých rostlin brambor, aby se nepřemnožili a žili v symbióze s mými rostlinami brambor, tak to bude důkaz, že příroda může být milosrdná i na tak primitivní úrovni, jako jsou hmyz a rostliny, že tedy i na této úrovni a v tomto případě značně nepřátelských druhů živých tvorů je možné a nejlepší řešení pro všechny zúčastněné jejich symbióza a že jejich Darwinovský boj na život a na smrt je i v tomto případě pouze možné a zároveň nejhorší řešení.

Prvním vědeckým důkazem mé Filosofie rovnováhy, čili možnosti milosrdnosti přírody jako jejího nejlepšího řešení na úrovni zvířat a člověka je mimo jiné symbióza mého psa čili masožravce a mých slepic čili jediné jeho zvířecí kořisti, kdy masitou stravu mého psa a mne jako člověka a zřejmě i mých slepic tvoří již několik let výlučně mrtvoly přirozeně zemřelých slepic zásadně na stáří z mého útulku pro brojlery (viz má kniha Filosofie rovnováhy, II. kniha Použití Filosofie rovnováhy v hmotném světě, 2. díl Chování dle Filosofie rovnováhy).

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 10/04/2013 :  11:27:59  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Koupil jsem 10 sadbových brambor v České republice běžně pěstované odrůdy marabel, pokopal jsem motykou rýčem již předem porytý řádek půdy pro těchto 10 kusů brambor, usmrtil jsem při tom kořeny plevele, který nevyrašil do zelených rostlin, byl ještě v období vegetačního klidu, nechal jsem motykou nepokopané, tj. žít za účelem dle Filosofie rovnováhy předpokládané budoucí symbiózy rostliny-plevel a jahody, které již vyrašily do zelených rostlin. Dle Filosofie rovnováhy je nutné likvidovat obecně zásadně škůdce pouze při jejich přemnožení, či jestliže je tím nutné a možné s pravděpodobností cca 95% bezprostředně zachránit evolučně dokonalejšího živého tvora či dále člověka, jinak je nutné usilovat o jejich symbiózu.

Dali jsme sadbové brambory do skleníku vyklíčit, než slehne půda, kterou ještě vícekrát mezitím pokopu motykou.

Jedna brambora byla z poloviny shnilá, tak jsme ji rozřízli a zasadíme jenom polovinu poté co seřízlá strana oschne, což je podle mé odborné poradkyně možné. Toto byl správný postup, protože plísně jako houby jsou evolučně starší než brambory jako rostliny, tedy plísně jsou zhruba stejně evolučně staré čili dokonalé jako řasy, a tedy plísně jsou tak dle Filosofie rovnováhy schopny cítit bolest zhruba stejně jako řasy a méně než rostliny.

Literatura: http://en.wikipedia.org/wiki/Plant#Evolution , http://cs.wikipedia.org/wiki/Houby , http://cs.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%ADse%C5%88 , http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98asy , http://granosalis.cz/ebooks/evolucniteorie.htm

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Edited by - Dalibor Grůza on 12/05/2013 11:39:55
Go to Top of Page

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 10/04/2013 :  11:30:31  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Mé sadbové brambory bude možno zasadit do půdy nejdříve za 10 dní, kdy ve skleníku naklíčí.

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Go to Top of Page

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 17/04/2013 :  10:31:09  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Včera jsme zasadili 10 kusů sadbových brambor do půdy na zahradě, ještě nevzklíčených. Na internetu jsem si našel a uložil do počítače přípravky na ochranu rostlin, které je možné použít v ekologickém zemědělství (viz http://www.bioinstitut.cz/publikace/documents/vnitrek_final.pdf ), a dále hnojiva v ekologickém zemědělství (viz http://www.bioinstitut.cz/documents/Povolene_vstupy_do_pudy.pdf ), které bych měl především používat při pěstování mých brambor při přemnožení škůdců a hnojení mých rostlin brambor. Udělal jsem zároveň včera chybu, když jsem včera při sadbě brambor ničil trháním a pokopáním několik mladičkých rostlin plevele, když to nebylo mé působení nezbytné smrti a bolesti. Tuto chybu bych již neměl opakovat, protože brání symbióze škůdců a mých rostlin brambor, která je cílem mého pokusu.

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Edited by - Dalibor Grůza on 12/05/2013 11:40:52
Go to Top of Page

rajis
Velmi aktivní uživatel

Czech Republic
517 Posts

Posted - 06/05/2013 :  12:33:19  Show Profile  Reply with Quote
"Jestliže se nepřemnoží, tak je nechám požírat mé rostliny brambor s tím, že tím zřejmě dojde ke zkvalitnění jejich stávající odrůdy, co se týká jejich odolnosti proti těmto škůdcům."

Tomu skutečně věříš? Nejsem žádnej zemědělec, ale už z podstaty věci - jestli si do svého záhonu s bramborama záměrně nasadíš škůdce, tak si piš, že se ti dřív nebo později rozmnoží, pokud k tomu má živý organismus podmínky tak se rozmnožuje tak dlouho dokud to jde. Jinak by mě velmi zajímalo v čem bude spočívat zkvalitnění odrůdy brambor, které ožerou škůdci.
Go to Top of Page

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 09/05/2013 :  22:40:45  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Existují dva druhy zemědělství, resp. potravního řetězce, v prvém případě jde o parazitický, popř. predátorů (dravců) potravní řetězec, resp. zemědělství. O parazitické zemědělství jde v případě standardního současného zemědělství, kde je za života zvířat, hmyzu či rostlin zhoršována jejich fitness (zdatnost) ve prospěch parazitujícího druhu, kterým je člověk, v případě hospodářských zvířat nebo v případě tzv. škůdců rostlin jako jeho hostitelů. O predátorské zemědělství jde v případě tzv. ekologického zemědělství, kde je maximálně šetřena fitness (zdatnost) za života hospodářských zvířat či škůdců pěstovaných zemědělských rostlin, aby posléze tyto hospodářská zvířata či rostlinní škůdci byli humánně zabiti ve prospěch predátora, kterým je člověk.

Oba tyto přístupy jak parazitické současné standardní zemědělství tak i současné ekologické zemědělství, které se vyvinulo z pravicové filosofie Rudolfa Steinera a jeho biodynamického zemědělství, vychází výslovně nebo mlčky z evoluční teorie Charlese Darwina o nutném vzájemném nemilosrdném boji různých druhů živých organismů o život, má jít o nutný boj na život a na smrt těchto organismů v přírodě.

V případě ekologického zemědělství lze hovořit o boji na život a na smrt mezi lidmi navzájem, popř. mezi lidskými rasami, protože ekologické zemědělství upřednostňuje jakost potravin na úkor jejich nízkého množství a tudíž i vysoké ceny, jednoduše řečeno úzká skupina lidí, zejména bohatých lidí na Západě při současném omezeném rozsahu zemědělské půdy má mít k dispozici celkové malé množství ekologicky vypěstovaných jakostních drahých potravin, zatímco většina chudých lidí zejména v rozvojových zemích v důsledku tohoto omezení množství potravin v rámci ekologického zemědělství bude umírat hladem.

V případě současného standardního zemědělství lze hovořit o boji na život a na smrt mezi lidským druhem a ostatními živými tvory, kdy při tomto zemědělství je obětována fitness (zdatnost) živých tvorů za jejich života vyjma lidí výživě lidstva.

Oba tyto přístupy jsou tak v rozporu s myšlenkou milosrdnosti přírody a možného svrchovaného milosrdného Boha, který by měl ze své lásky vylučovat některé živé tvory, ať již výše uvedené chudé lidi, hospodářská zvířata nebo výše uvedené rostlinné škůdce, přestože by měl být tento možný svrchovaný milosrdný Bůh i jejich stvořitelem, zřejmě prostřednictvím evoluce přírody.

V druhém případě jde o mnou nabízený model potravního řetězce, který by bylo možno označit za symbiotické zemědělství vycházející z toho, že symbióza všech na tomto zemědělství zúčastněných živých tvorů přinese z dlouhodobého hlediska všem těmto živým tvorům nejvyšší možné výhody, a to i větší výhody pro lidi, než jim mohou přinést shora uvedené podoby parazitického současného standardního zemědělství nebo predátorského současného ekologického zemědělství.

V případě symbiotického rostlinného zemědělství se jedná v podstatě o rozvinutí způsobu ekologického rostlinného zemědělství, z něhož přebírá většinu postupů, ze současného standardního parazitického rostlinného zemědělství přebírá pouze malou menšinu postupů, a to v závislosti na splnění základní povinnosti každého působit co možná nejméně smrti a bolesti, zásadně jde o ekologické rostlinné zemědělství rozvinuté o zásadu odstranění rostlinných škůdců pouze při jejich přemnožení vše při působení co možná nejméně smrti a bolesti.

Jmenovitě řečeno podle mne může mnou zamýšlená symbióza např. mezi pýrem a mandelinkou bramborovou a mnou pěstovanými pokusnými rostlinami brambor přinést velkou úrodu jakostních, tj. zdravých brambor.

Teoretickým důvodem většího výnosu a jakosti potravin ze symbiotického oproti shora uvedeným parazitickému současnému standardnímu zemědělství a predátorskému současnému ekologickému zemědělství by mělo být, že např. u brambor tyto obsahují mikroorganismy, zejména živé buňky příbuzné s pýrem a mandelinkou bramborovou, které se u brambor vyvinuly v průběhu evoluce (všichni jsme údajně příbuzní, protože pocházíme z jediné prabuňky, příkladem u člověka v lidském mozku jsou části příbuzné s plazy tzv. archikortex a příbuzné s ostatními savci tzv. paleokortex), které nebudou např. bramborám v případě jejich symbiózy s pýrem a mandelinkou bramborovou škodit.

Jde o pokus prokázat milosrdnost přírody s možným svrchovaným milosrdným Bohem oproti převládajícímu evolučnímu darwinismu. Obrazně-biblicky řečeno jde o pokus o obnovení ráje v přírodě, v biblickém ráji měla rovněž být mimo jiné největší možná úrodnost a jakost pěstovaných rostlin a všeobecná symbióza všech živých tvorů, cílem je, aby i chudí lidé, hospodářská zvířata a škůdci byli především lidmi chápáni jako tvorové možného svrchovaného dobrého Boha možného tvůrce milosrdné přírody, které tito milosrdná příroda a možný Bůh stejně jako všechny ostatní své živé tvory rovněž milují a chtějí býti jimi milováni a nikoliv nenáviděni.

(viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Pred%C3%A1tor , http://cs.wikipedia.org/wiki/Parazitismus , http://cs.wikipedia.org/wiki/Biodynamick%C3%A9_zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD , http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekologick%C3%A9_zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD , TV seriál: "Byl jednou jeden život", v originále: "Il était une fois ... la Vie", created by Albert Barillé, music composed by: Michel Legrand, characters designed by: Jean Barbaud, copyright PROCIDIS-Paris, v České republice copyright: BH promo CZ 2008, titulní píseň Jana Mařasová, Ľuba, 1,2,4,5 DVD 104 minut, 3,6 DVD 130 minut, 26 dílů seriálu, 3 DVD, díl „9. Mozek“, čas 2:30-3:55, čas 4:10-5:48, čas 23:30-25:50 , DVD 1, díl 1. Planeta Buněk, čas 3:20-8:20)

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Edited by - Dalibor Grůza on 21/05/2013 13:21:41
Go to Top of Page

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 12/05/2013 :  11:00:35  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
U svých rostlin brambor na poli jsem měl větší množství plevele, ještě ne úplně moc, tak jsem ho ještě nechal žít podle pravidla Filosofie rovnováhy: 2.) Člověk má povinnost zabít co možná nejméně (tj. při ochraně života) živých tvorů, a aby přirozeně co nejméně cítili bolest.1) (tj. podle mne člověk může zabít živého tvora jen při nejméně 95-100% pravděpodobnosti, že tím zachrání život jiného živého tvora, tak aby tím způsobil co možná nejméně smrti a bolesti).

Jeden zemědělec mi poradil, že mé rostliny brambor potřebují pro růst zelené masy ledek čili dusík, ten se vyrábí především synteticky, zřejmě z odpadních rostlinných a živočišných látek, minerální chilský ledek se již téměř nepoužívá, proto jsem k hnojení opatrně použil odležené kuřince z mé zahrady, na kterých již částečně rostly rostliny plevele tak, abych je nepoškodil.

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Edited by - Dalibor Grůza on 18/05/2013 06:57:05
Go to Top of Page

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 16/05/2013 :  20:10:10  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Na jedné z rostlin brambor jsem objevil dvě mandelinky bramborové, aby nevzniklo hned z počátku smrtelné nepřátelství mezi těmito brouky a mou rostlinou brambor, tak jsem jednu z těchto dvou mandelinek vzal a přenesl na nejsilnější mou vzrostlou rostlinu brambor. Jedna mandelinka na jedné rostlině brambory, pokud se nepřemnoží, by ji neměla ohrozit a zároveň rovněž mandelinka bramborová je živý tvor, který má právo na život a na potravu podle základního pravidla mé Filosofie rovnováhy, že každý je stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti. Brouci jako hmyz mj. i mandelinka bramborová a rostliny mj. i brambor jsou zhruba stejně evolučně staří, tedy zhruba stejně evolučně dokonalí, tedy zhruba stejně schopni cítit způsobenou bolest. Jestliže mandelinka bramborová se nepřemnoží a bude pojídat občas nějaký list rostliny brambor bez toho, aby ji zahubila, tak při svém pojídání nutném k přežití tohoto brouka zabije, resp. stráví pouze živé buňky tohoto listu jako samostatné živé jedince, živá buňka je však evolučně starší, tudíž méně evolučně dokonalá a méně schopná cítit bolest než hmyz, mj. i mandelinka bramborová a rostliny, mj. i brambor, povinnost každého stálé působit co možná nejméně smrti a bolesti tak bude dodržena jak ve vztahu k rostlině brambor tak ve vztahu k mandelince bramborové a rovněž tak ve vztahu k živým buňkám listů rostlin brambor, i případně snědených mandelinkou bramborovou.

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Edited by - Dalibor Grůza on 16/05/2013 20:11:06
Go to Top of Page

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 17/05/2013 :  16:44:41  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Přírodovědecký nepřímý důkaz existence svrchovaného dobrého Boha?


Podle mne většina skutečných materialistů zastávajících darwinismus vychází z představy světa, resp. přírody jako paraziticko-predátorské soustavy (viz satanismus o ďáblu, zlu jako vládci tohoto světa), kde jedince lze rozlišit ve vztahu k lidem, ale zejména i k ostatním živým tvorům, na predátory čili lovce, kteří milosrdně loví, resp. zabíjejí kořist a stále pouze bojují o život s jedinci vně své smečky, a parazity čili cizopasníky, kteří postupně vysávají život z ostatních živých tvorů, a to i predátorů ze své smečky, dokud to je možné. Darwinismus, ze kterého může plynout shora uvedená paraziticko-predátorská představa světa, je současný převládající přírodovědecký názor o podstatě světa, resp. přírody a vědomě či nevědomky ho zastávají i mnozí tzv. věřící. Z pohledu této představy neexistuje dobrý jedinec, vždy jde ve skutečnosti buď o predátora nebo parazita, a to i v rámci nejrůznějších charit. Z pohledu této představy symbióza ve světě slouží pouze k lepšímu lovu či účinnějšímu parazitismu v rámci vlastní skupiny, resp. smečky.

Proti tomu stavím představu potencionální čili možné symbiózy v rámci celé přírody, resp. světa ve vztahu ke všem jejím živým tvorům, kde predátorství a parazitismus jsou okrajové a pouze slouží lepší a účinnější symbióze.

Podle shora uvedené paraziticko-predátorské představy světa jde o slib spásy v symbióze za trochu peněz, jak to slibují mnozí dnešní údajní věřící a církve, ve skutečnosti však jde o sliby shora uvedených predátorů či parazitů, kteří tím sledují pouze svůj osobní užitek a tito paraziti či predátoři pak musí získat co nejvíce majetku, který zajistí jejich bezpracný budoucí život, a to do doby, než se zjistí, že v jejich případě opět nejde ve skutečnosti o nic jiného než o parazitismus nebo predátorství. Získají-li toto velké množství majetku do této doby, tak se budou prý moci po svém odhalení jako skutečného parazita či skutečného predátora odstěhovat někam, kde jejich lži ještě neznají, či si zde či jinde budou užívat získaného majetku.

Dále lze proti tomu postavit představu světa, kde není převážující ani shora uvedená paraziticko-predátorská povaha světa, resp. přírody ani shora uvedená symbiotická povaha světa, resp. přírody.

Moje představa celosvětové, resp. celo-přírodní symbiózy je však schopna vyvrátit shora uvedený paraziticko-predátorskou představu světa, resp. přírody, protože je s ní neslučitelná a je založena na vědeckém a přírodovědeckém přístupu a vědeckém pokusu.

První krok je mnou dosažená symbióza mého psa a mých slepic jako jeho jediné mrtvé živočišné kořisti, kdy tyto slepice umírají přirozeně, zásadně na stáří pod veterinárním zdravotním dohledem a při dodržování platných zákonů proti týrání zvířat a poté jsou jejich mrtvoly snědeny mnou a mým psem. Námitka z pohledu shora uvedené paraziticko-predátorské představy o světě by mohla být, že toto je možné pouze parazitováním mne, mého psa a mých slepic zejména na škůdcích pšenice a této pšenici, kterou kupuji ze zemědělského družstva, kde je pěstována současným standardním způsobem zemědělství a nepochází z ekologického zemědělství. Současné standardní i ekologické zemědělské pěstování rostlin zároveň odpovídá shora uvedené paraziticko-predátorské představě o světě vůči tzv. škodlivému hmyzu a tzv. škodlivému plevelu, kteří jsou bez milosti v standardním zemědělství či milosrdně v ekologickém zemědělství zabíjeni. Z pohledu shora uvedené paraziticko-predátorské představy o světě, resp. přírodě by tak šlo pouze o rozšíření hranic mé smečky na mne, mého psa a mé slepice, tato smečka by však opět měla shora uvedenou paraziticko-predátorskou povahu např. vůči škůdcům pšenice, která je hlavní potravou pro mé slepice.

Proti shora uvedenému odůvodnění paraziticko-predátorské povahy světa, resp. přírody i v případě mé shora uvedené symbiózy mne, mého psa a mých slepic jsem postavil svůj vědecký pokus ohledně symbiotického pěstování rostlin brambor, kde bych měl nastolit přátelství mezi mými rostlinami brambor a jejich škůdci zejména pýru a mandelinky bramborové s tím, že jejich symbióza má přinést největší možné výhody všem zúčastněným, tj. z dlouhodobého hlediska i největší možnou úrodu brambor, a to z důvodu vyloučení ztrát způsobených bojem těchto hospodářských rostlin a těchto jejich škůdců na život a na smrt.

Úspěch tohoto vědeckého pokusu tak může vyvrátit shora uvedený paraziticko-predátorský model a potvrdit možnost mého celého života a tudíž i celého života všech ostatních živých tvorů v symbióze s ostatními živými tvory v přírodě, šlo by tak o další podstatný důkaz v přírodě skryté možnosti symbiózy celé přírody čekající na své objevení živými tvory, nyní zejména člověkem. Neúspěch tohoto pokusu by zřejmě s konečnou platností vyvrátil možnost symbiózy celé přírody.

Zároveň v případě tohoto pokusu jde o nepřímé potvrzení možnosti existence svrchovaného dobrého Boha. Nutná obecná platnost shora uvedené paraziticko-predátorské představy o světě by totiž zřejmě nepřímo vyvracela možnost existence svrchovaného dobrého Boha, kdyby totiž svrchovaný dobrý Bůh stvořil svět, resp. přírodu, které by byly ve své podstatě zlé, resp. strašné (viz shora uvedená paraziticko-predátorská představa o světě), pak by šlo o zřejmý spor s jeho výše předpokládanými vlastnostmi jeho svrchovanosti či jeho dobroty.

Prokáže-li však tento vědecký pokus možnou symbiózu celé přírody, pak lze spíše předpokládat, že takovouto potencionálně obecně dobrou přírodu spíše stvořil svrchovaný dobrý Bůh, protože svrchovaným zákonem přírody by bylo rovněž dobro, resp. výše uvedená symbióza.

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Edited by - Dalibor Grůza on 21/05/2013 13:20:36
Go to Top of Page

Milan.Miló
Velmi aktivní uživatel

671 Posts

Posted - 19/05/2013 :  14:03:14  Show Profile  Reply with Quote
Dalibore.

Každý člověk by měl
činit to jak činí.

Krom tělesných potřeb
jako je jídlo, pití
a jiné může přijímat
zcela vše.

A však musí si být
vědom, že to všechno
se stává oním pravým
problémem.

Až v momentě kdy naše
psychika začne působit
a vyvolávat patřičné
odezvy a vazby.

Které působí a
které ji ovlivňují.

Milan.Miló.
Go to Top of Page

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 21/05/2013 :  06:44:22  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Z deseti zasazených brambor mi zatím vyrašilo do nadzemních zelených keříků devět. Zatím mé brambory nejsou ničeny mandelinkami bramborovými, aniž bych proti ní nějakými prostředky zasahoval, podle mého poradce mandelinky zatím můj záhon podle pachu neobjevily, protože je nově zřízený, je možné, že mé rostliny brambor chrání před mandelinkami bramborovými mladé plevelné rostliny, proti kterým jsem zatím rovněž nijak nezasahoval. Z plevelných rostlin mám na bramborovém záhonu podle mého poradce mládé rostliny pýru, lebedy, kopřiv a jednu mladou rostlinu kostivalu lékařského.

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Edited by - Dalibor Grůza on 21/05/2013 07:01:43
Go to Top of Page

Fallout
Uživatel

58 Posts

Posted - 22/05/2013 :  13:05:09  Show Profile  Reply with Quote
Pane Gruza,

Vy byste mi mohl jistě pomoci, jakožto studovaný právník - bylo by možné Vás zažalovat za záměrně šíření lží, výmyslů a nesmyslů? Uvažuju o podání žaloby na Vás. Škodíte svému okolí, tím že šíříte svoje myšlenkové fekálie.

Děkuji za odpověď.

S úctou Fallout
Go to Top of Page

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 22/05/2013 :  17:25:42  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Dnes jsem částečně vytrhal přemnožený plevel.

(viz fota http://www.facebook.com/media/set/?set=a.4909932348371.1073741825.1299966627&type=3 )

(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )

Edited by - Dalibor Grůza on 22/05/2013 17:26:50
Go to Top of Page

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 25/05/2013 :  08:25:45  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Dnes jsem přihrnul trochu zeminy okolo svých rostlin brambor.

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Edited by - Dalibor Grůza on 25/05/2013 14:05:24
Go to Top of Page

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 05/06/2013 :  14:27:14  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Včera se mi stalo neštěstí u mých slepic, jehož jsem byl příčinou, buď jsem ho zavinil z nevědomé nedbalosti, nebo jsem ho vůbec nezavinil, podle mé Filosofie rovnováhy za něj však stejně ponesu odpovědnost. Dále na mne útočí kvůli pachu mé slepičí farmy sousedi. Podle mne za tímto neštěstím a za těmito útoky sousedů je pomsta buněk havěti, tj. rostlinných a živočišných škůdců, kteří byli zabiti herbicidy a pesticidy při pěstování pšenice a sušené vojtěšky ze standardního zemědělství, kterými krmím ve velkém množství své slepice, i když já jsem nedávno přešel v mém případě mj. na rostlinnou stravu prakticky pouze z ekologického zemědělství. Řešením je, že budu kupovat ekologické zrní za ¨900,- Kč až 2700,- Kč za 100 kg, ekologickou vojtěšku ze SUŠÁRNA POHOŘELICE, s.r.o. a ekologickou kukuřici za 900,- Kč za 100 kg a začal jsem pěstovat ekologicky jetelotravní směs košárováním v zahradním výběhu mých slepic. Přechodem na bio krmiva mých slepic by tak nešlo o shora uvedené rozšíření hranic mé smečky na mne, mého psa a mé slepice a tato smečka by neměla opět shora uvedenou paraziticko-predátorskou povahu např. vůči škůdcům pšenice, nýbrž by celý tento můj potravní řetězec existoval v co možná největší symbióze.

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Edited by - Dalibor Grůza on 12/06/2013 07:29:26
Go to Top of Page

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 08/06/2013 :  08:22:50  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Krmení chovaných zvířat bio pšenicí nelze přijmout jako celosvětové, obecné řešení, toto je totiž v rozporu s výživou zejména chudší části lidstva. Podle pravidla Filosofie rovnováhy (Člověk nesmí nikdy zabít žádného živého tvora, zejména člověka (ani sebe).) budu krmit své slepice zejména přírodní pšenicí 100 kg za 900,- Kč, která má být dle prodejce pěstována po staru údajně bez chemických postřiků, a nikoliv certifikovanou bio pšenicí, protože bych více riskoval, že nějaký člověk zejména v rozvojových zemích zemře hladem v důsledku pěstování tohoto většího množství drahé bio pšenice pro mé slepice místo levné pšenice ze standardního zemědělství.

Neokopáváme mé brambory, protože je to v rozporu se zásadou mé Filosofie rovnováhy zabít co možná nejméně živých tvorů, a to včetně plevele, pokud se nepřemnoží a neohrozí mé brambory na životě.

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Edited by - Dalibor Grůza on 12/06/2013 07:29:05
Go to Top of Page
Page: of 2 Previous Topic Topic Next Topic  
Next Page
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum © (c) 2009 webmaster Go To Top Of Page
Snitz Forums 2000