www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 Filosofie
 Libovolné téma
 Ráj pokračuje mým chovem mléčného dobytka
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 28/01/2012 :  10:19:08  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Dosud piji biomléko, avšak piji ho velké množství a přibírám na váze, ze 74 kg nyní vážím 79 kg. Podle hlavního pravidla Filosofie rovnováhy, které zní: "Každý je povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti", se dostávám do zásadního rozporu, protože současní tuzemští zemědělci, a to i bio (tj. ekologické) chovy, zabíjí samce telat (tj. býčky), aby mohli mléko od kojící krávy ve velkém prodávat. Řešením není ani snížit spotřebu mléka, protože by současní tuzemští zemědělci toto neřešili nezabíjením býčků, ale vyřešili by to pravděpodobně zabitím přebytečných chovaných krav. Jediným správným řešením tedy podle shora uvedené základní zásady mé Filosofie rovnováhy je pořídit si vlastní vzorový chov mléčného dobytka, kde nebudou zvířata zabíjeny úmyslně žádným člověkem, tedy umřou zásadně na stáří.

Proto jsem se rozhodl pořídit si vlastní chov, který by měl vyprodukovat minimálně 124 gramů mléka pro mne jako jednu osobu na den, což byla spotřeba mléka v Indii, kde jsou všichni prakticky vegetariáni (tj. kromě mléka jedí pouze rostliny), v padesátých a šedesátých letech, kdy Indie nebyla ještě tak bohatá jako dnes, dnes je spotřeba mléka v Indii 226 gramů na osobu a den. U mne by se mohlo jednat spíše o tu nižší hodnotu, protože vedle mléka se krmím rovněž vajíčky domácích slepic (jedno za dva dny) a také velmi málo masem svých slepic, které nebyly úmyslně zabity žádným člověkem a umřely např. na srdeční selhání (tj. infarkt) či bakteriální choroby, a to přes dohled veterináře nad mým chovem slepic včetně např. podávání antibiotik.

Prosím o rady, jaký dobytek si pořídit, zda ovce, kozy, případně hovězí dobytek a jaký druh, tak, aby vyprodukoval minimálně výše uvedených 124 gramů mléka denně, dále prosím o radu, jak velký pozemek bych si měl pořídit pro tento Vámi doporučený dobytek určitého druhu produkujícího výše uvedené požadované množství mléka denně. Dále prosím o všechny další potřebné rady, které Vás napadnou.

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Literatura:

Despite its being the largest milk producer in the world, India's per capita availability of milk is one of the lowest in the world, although it is high by developing country standards. The per capita availability of milk, which declined during the 1950s and 1960s (from 124 grams per day in 1950-51 to 121 grams in 1973-74) expanded substantially during the 1980s and 1990s and reached about 226 grams per day in 2001-02 The per capita consumption of milk and milk products in India is among the highest in Asia, but it is still growing. It is still below the world average of 285 grams per day, and also the minimum nutritional requirement of 280 grams per day as recommended by the Indian Council of Medical Research (ICMR) (see Sharma et.al., 2003).

Přestože je největší výrobce mléka na světě, indická dostupnost, použitelnost mléka na hlavu je jedna z nejnižších na světě, ačkoliv je vysoká podle měřítek rozvojových zemí. Použitelnost mléka na hlavu, která klesla během padesátých a šedesátých let (z 124 gramů na den v 1950-51 na 121 gramů v 1973-74) vzrostla podstatně během osmdesátých a devadesátých let dvacátého století a dosáhlas 226 gramů na den v letech 2001-02. Spotřeba mléka a mléčných výrobků na hlavu je mezi nejvyššími v Ásii, ale je stále rostoucí. Je stále pod světovým průměrem 285 gramů na den, a také pod minimálním nutričním-výživovým požadavkem 280 gramů na den jak je doporučen Indickou Radou Lékařského Výzkumu (ICMR) (viz Sharma et al., 2003)

www.indexmundi.com/india/unemployment_rate.html" target="_blank">http://www.indexmundi.com/india/unemployment_rate.html

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 28/01/2012 :  14:46:42  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Ještě budu potřebovat rovněž cca 124 gramu mléka na den pro svého psa, který rovněž tvoří mou domácnost a ode mne nedostává k jídlu mrtvoly zvířat úmyslně zabité nějakým člověkem, a přestože váží pouze cca 10 kg (kilogramů) tak sní stejné množství mléka a mléčných výrobků s neživočišným sýřidlem jako já zřejmě, protože je masožravec.

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Edited by - Dalibor Grůza on 28/01/2012 14:49:13
Go to Top of Page

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 28/01/2012 :  15:06:46  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Otec mi nabídl, abych choval dobytek na jeho pozemku, a poradil mi, abych choval nedojivé ovce, které se nemusejí dojit, protože, když se nepodojí, tak se u nich netvoří mléko, které nechám za účelem mléka oplodnit beranem u nějakého cizího chovatele a které se možná nebudou pářit se svými samčími potomky, jinak je budu muset oddělit. Tyto jejich samčí potomky-berany nechám s nimi vyrůstat a nikdy je zřejmě úmyslně nezabiji ani nenechám nějakým člověkem úmyslně zabít. Otec mi schválil, abych se poradil se svým sousedem-chovatelem koz a ovcí, jak ohradit ovce a berany (obojí dle význámu dále též jako ovce) např. elektrickým ohradníkem, tj. dvěmi dráty na tyčkách nabitými elektrickým proudem nebo zda bude nutný plot (jde o tzv. košár či košárování). Tento ohradník či plot bych mohl posouvat, aby ovce spásaly trávu na určitém místě, poté na jiném místě, kdy by tráva na původním místě mohla zase vyrůst, než by byla jako stará spasena mými ovcemi.

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Edited by - Dalibor Grůza on 28/01/2012 15:23:41
Go to Top of Page

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 29/01/2012 :  10:57:03  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Chovat dobytek dle mého souseda-chovatele koz a ovcí je velmi náročné, je třeba zřejmě být registrovaným chovatelem, pod kontrolou veterinárních a hygienických orgánů, je třeba dobytek dvakrát denně dojit, je třeba na zimu nejméně cca 500 kg sena na jeden kus, dále okopaniny a řepu. Chov bez zabíjení samčích potomků dobytka (dále též býků) dlouhodobě provádí a má tak dlouhodobé zkušenosti hnutí Haré Krišna (viz literatura), které umožňuje navštívit jejich farmu (viz literatura) a získat tak zkušenosti s tímto milosrdným chovem pro případný vlastní chov. Nejlepší řešení pro neodborníka však je kupovat i draze mléko a jakékoliv mléčné výrobky pouze od chovatelů, kteří nezabíjejí úmyslně býky ani je nedávají zabít úmyslně nějakým člověkem. Můj výše uvedený soused mi doporučil chovatelku koz, která vyrábí kozí mléko a sýry (podle Filosofie rovnováhy možno užít jen sýry z neživočišných syřidel), která nezabíjí ani nedává zabíjet býky a prodává je, když má vysokou jistotu, že budou určeni výhradně na chov, nikoliv na maso, a toto si kontroluje dalším kontaktem s chovatelem (zaslání fotek, pozdější návštěva kupce apod.).

Literatura:

Indie je plná krav, býků a telátek, potulujících se ulicemi sem a tam. Některá zvířata mají nafouklá břicha ze všech těch plastů, které snědla s vidinou pochutnání si. Trochu mi připomínají divoké a volné hippies. Nikdo jim neubližuje, ale také se o ně nikdo nestará. Zato krávy, býci a telátka v péči oddaných (rozuměji členů hnutí Haré Krišna), překypují zdravím, srst se jim leskne a zrovna z nich čiší spokojenost i jistota, že určitě na žádném talíři neskončí.

(viz http://harekrsna.cz/cvs/2009/indie_2009_majapur )

KRÁVY
Dávná védská kultura je přirozeně spojena s kravami. Dávají nám nejdůležitější složku lidské potravy – mléko. Můžete si vyzkoušet:
•ruční dojení
•péče o krávy
•údržba gošaly (kravína)
•zpracování mléka

(viz http://www.krisnuvdvur.cz/farma-nabizime.html )

(viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz )

Edited by - Dalibor Grůza on 18/05/2012 20:18:10
Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum © (c) 2009 webmaster Go To Top Of Page
Snitz Forums 2000