www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 Filosofie
 Analytická filosofie, filosofie mysli, jazyka atd.
 Ananlýza procesu myšlení živých organismů
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Previous Page | Next Page
Author Previous Topic Topic Next Topic
Page: of 6

Andy2
Nový uživatel

7 Posts

Posted - 23/02/2010 :  23:55:39  Show Profile  Reply with Quote
MB, toto bych si dovolil zacyklit a odkázat na svůj předešlý příspěvek. Takováto teorie ve mě vzbuzuje spíš nedůvěru a obavy, než důvěru, proto jsem se snažil nastínit rizika a chybný směr, který by použitím teorie mohl ve vývoji vzniknout.
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 24/02/2010 :  11:13:48  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Andy.
Plně tě chápu a mnoho let jsem rozvažoval, zda mám toto poznání sdělit, nebo si je nechat pro sebe a využít je pouze pro své poznávání světa a pochopení jeho logiky. Jenže toto pochopení je důležité i pro ostatní a může vést k mnoha kladným výsledkům. Pochopí li člověk logiku řídící jeho vlastní myšlení, pochopí i logiku světa kolem a tím pozná třeba chybnost některých uznaných hodnot, které životu škodí a zbavit se jich.Toto poznání vede v důsledku k pochopení logiky algoritmu života na planetě a tím k pochopení nebezpečí a eliminaci těchto nebezpečí. Těch kladů je mnoho,ale záporů také. Nejsou všichni lidé stejní, nejsou všichni jen dobří, nejsou všichni moudří a nejsou všichni schopni domyslet následky svých činů.Poznání dává lidem do rukou schopnosti poznané řídit,či ovlivňovat a vždy záleží na tom, zda je tato schopnost využito promyšleně ve prospěch ostatních a života, či zneužito ve prospěch já kohosi, nebo jeho uznané pravdy.
Otázka tedy zní. " Je správné lidem předávat poznání a dávat jim schopnosti,dokud existují lidé, kteří je mohou zneužít ve prospěch svého já a uznané pravdy,či díky vlastní nedokonalosti a neschopnosti domyslet důsledky svých činů vytvoří cosi záporného?"
Ti lidé budou existovat vždy,ale je možné poukázat na možné důsledky jejich činů. Jenže zde je možno namítnout,že právě to může tyto lidi motivovat k špatnému činu,protože ten výsledek jim může přinést nějaký zisk.
Každé poznání dává lidem určité schopnosti a tyto mohou být zneužity. Obyčejný nůž dává lidem schopnost krájet chléb i zabít člověka. Bylo chybou dát lidem poznání nože? Matematika umožnila lidem výpočty nutné ke vzniku jaderných zbraní. Bylo chybou dát lidem poznání matematiky?
Ano existují poznání,která přijdou v nesprávný čas a taková poznání by neměla a nesmí být v daný čas sdělena. Takovým poznáním je příkladně teorie gravitačního motoru (pouze můj terminus technicus) a vzorce pro jeho výpočet. Toto poznání by dalo lidem do rukou velmi silné schopnosti,příkladně létat do vesmíru bez splodin které ničí ozonovou vrstvu a to volným pádem směrem vzhůru. Totéž poznání by převedlo chemii do fyziky a bylo by možno vypočítat reakce prvků.Kladů je zde mnoho a byl by to totální převrat a totální nárůst lidských schopností.Stejné poznání by však dalo lidem do rukou mnohem vyšší schopnosti než jaderné zbraně a to v době, kdy lidé zneužívají svých schopností ve prospěch svého já a uznaných pravd. Výsledkem by mohlo být zničení všeho života na planetě. Takové poznání je možno sdělit až tehdy,když toto nebezpečí hrozit nebude a pro to musí být vytvořeny podmínky.Člověk musí pochopit ligiku algoritmu života, musí pochopit logiku moci a pravd v algoritmu života aby pochopil chyby ke kterým dochází ,které jsou čehosi důsledkem a dokázal tyto chyby odstranit. Aby mohla být sdělena poznání dávající lidem do rukou vysoké schopnosti, musí být k tomu vytvořena cesta a právě to poznání PAM, otevření podobenství stromu znaků a další poznání o kterých hovořím jsou součásti této cesty. To je důvod, proč jsem se rozhodl své poznání sdělit i když i zde existuje nebezpečí zneužití.Strach s toho zneužití však mám. to musím přiznat.Každý kdo dá lidem do rukou nějaké nové schopnosti může být chválen i proklínán.

MB
Go to Top of Page

neronis
Ultragrafoman

Czech Republic
2110 Posts

Posted - 05/07/2010 :  18:06:51  Show Profile  Reply with Quote
Otázka tedy zní. " Je správné lidem předávat poznání a dávat jim schopnosti,dokud existují lidé, kteří je mohou zneužít ve prospěch svého já a uznané pravdy,či díky vlastní nedokonalosti a neschopnosti domyslet důsledky svých činů vytvoří cosi záporného?"

Otázka by spíš měla znít. "Je správné lide předávat poznání, která nemusí úplně korespondovat s realitou?"

Já si myslím, že ano. Totiž nemám tuto teorii ještě do detailu prostudovanou, ale i když může být třeba nedodělaná nebo chybná, dá se přizpůsobit tak, aby do sebe obsáhla všechny nové nebo vyplývající poznatky.

On to Noemus dobře vyhodnotil jako jakousi transformaci na jedničky a nuly. Jenže když do toho postupem času vsypáváš tolik proměnných, může to ledacos vysvětlovat nebo to minimálně umožňuje pohled na realitu z nestandardní perspektivy. To ovšem jen do doby, kdy vysvětlení nějakého principu neprobíhá jen ve formě "tohle je příjemno a tohle nepříjemno protože kdyby se uládaly informace opačně, došlo by k blokování..." atd. V tom se nevyzná ani prase.
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 06/07/2010 :  16:42:07  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
To ovšem jen do doby, kdy vysvětlení nějakého principu neprobíhá jen ve formě "tohle je příjemno a tohle nepříjemno protože kdyby se uládaly informace opačně, došlo by k blokování..." atd. V tom se nevyzná ani prase.
Neronisi.
To jsem skutečně někde napsal? Jestli ano,pak jsem musel být přinejmenším ožralý i když nepiji. Jak bych mohl říci,že toto je příjemno,když cokoliv může být dle okolností uložení uloženo v kterékoliv polaritě,čili cokoli může mít ozvěnou polaritu plus či mínus a dle toho je zde pocit příjemna, či nepříjemna. S tím blokováním vůbec nec nechápu. Co by vlastně mělo být blokováno? Napadá mne jediné a to fakt,že jsou li právě ukládány informace v polaritě mínus,je blokováno ukládání informací v polaritě plus a to proto, že je mozek nastaven na ukládání informací v polatitě mínus,
Skus nějak vysvětlit oč jde, protože se v tom nějak nevyznám.Jaký byl kontext?
K té transformaci na jedničky a nuly.
Zde jde pouze o snahu popsat těžko popsatelné.Problém tohoto vyjádření je v tom,že to může být směšováno s počítačovým binárním systémem a pak se ty dvě logiky navzájem mísí.Představ si bílý papír a na něm černé obrazce.Odražené světlo dopadá na sítnici kde jsou tělíska Na které tělísko dopadne světlo odražené od bílé plochy vznikne elektrický potencionál,který je nervy veden do mozku.Od černých ploch se světlo neodráží a tím pádem na sítnici nedopadá a nevznikne ten elektrický potencionál.Toto je možné označit jako jedničky a nuly,čili proud prochází, nebo neprochází.V mozku pak vzniká soustava těch jedniček a nul. Tím ovšem neříkám, že vznikne obraz stejný jako na té sítnici oka. Tento výsledný energetický obraz může být zcela přeházený,ale a to je důležité vždy při stejném obrazci na sítnici vznikne stejná soustava v mozku.Celkovou projekci všech jedniček a nul jsem pojmenoval kód, částečky kodu jsem pojmenoval bloky. Samozřejmě se o jedničky a nuly vůbec nejedná,ale o to zda v daném bodu proud prochází,nebo neprochází, zda je tam ten elektrický potencionál, nebo není.Jak bys to pojmenoval ty?
Nyní bys mohl namítnout,že ta bílá může mít různou intenzitu,že ta černá může být v různých odstínech šedé a že dochází navíc k vnímání barev.A právě zde je ten markantní rozdíl mezi procesem myšlení a počítačovou technikou. V případě počítače má jednička i nula hodnotu konstantní v procesu myšlení proměnnou.
Takže nemyslím,že by se jesnalo o transformaci na jedničky a nuly,ale pouze o možná zavádějící spůsob vyjádření tohoto.Já jsem se to snažil zjednodušit pro chápání ostatních,ale ten rozdíl zde vysvětlený již byl.

MB
Go to Top of Page

neronis
Ultragrafoman

Czech Republic
2110 Posts

Posted - 06/07/2010 :  17:44:15  Show Profile  Reply with Quote
Ono je celkem jedno jak to nazveš. Může to být o žlutých a oranžových míčcích které skáčou do rytmu, přičemž rytmus může být nějaká frekvence chápání nebo tak nějak. Ten princip může vypadat jakkoli a není to důležité, důležité je jestli jsi schopen formu, kterou si zvolíš na začátku transformovat a přizpůsobovat si tak aby si v ní měl sám pořádek a vyznal se v ní i když se rozvine do mnohem komplexnějšího nástroje.

Zatím to vypadá, že ano, protože jsi mou citaci správně vyhodnotil jako od ožralého. Já jsem si ji vymyslel abys viděl jakýma očima to co principielně vyjadřuješ, vidím já. Proto je dobré když se držíš nějakých věcnějších argumentů a tento systém, kterým se orientuješ je spíše na pozadí. Protože když něco vychrlíš jen takhle v kódu, je dost obtížné se v tom vyznat i když ne nemožné (odhadem).

Edited by - neronis on 06/07/2010 17:45:08
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 07/07/2010 :  07:58:07  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Neronisi.

Jasně. Rozumím tě. Problém je v tom,že v tom kódu,čili celku já ty bloky, čili detaily vidím a uvědomuji si je. Pro mne je to vlastně strašně jednoduché a nedokáži si sám představit v čem je to pro někoho jiného složité.Kdyby se ti ostatní ptali na ty detaily, ukáží tím co je jim nejasné a v čem nedokáží spojit logiku.Potom bych ty detaily upřesnil a logiku spojil. Pokud někdo soudí celek, aniž by mu rozuměl,či soudí spíše mne, pak nevím co bych měl odpovědět.Prostě není nač odpovídat.
Včera, když jsem tě odpověděl, napadlo mne cosi podobného jako tebe s těmi barevnými míčky.Mohl jsem na místo jedniček a nul užít písmena, třeba A,B a u každého specifikovat o jaký jev se jedná.Potom by nedocházelo k propojování s binárním systémem počítače.Jsem ale stoprocentně přesvědčen o tom, že bych byl kýmsi upozorněěn,že se vlastně jedná o binární systém.Skutečností je, že se vlastně o binární systém nejedná,protože u jedničky je hodnota proměnná od intenzity vyšší nuly,až po sto procent potence daného čidla smyslu. Mezi těmito hodnotami je navíc ještě fodnota Q.Pokud bych užil těch písmen,pak A by bylo rovné nule,proud neprochází a B by muselo býz doplněno číslem označujícím jeho intenzitu třeba v procentech.Ta "jednička" by potom vypadala třeba takto. B60Q Znamenalo by to že je zde intenzita 60% potence čidla a bylo dossaženo hodnoty Q, čili se jedná o informaci polarizující mínus.
Takto již bys tomu lépe rozuměl? Mno. Já myslím, že jsi tomu porozuměl již dávno,ale snažíš se mne přivést k lepšmu vyjadřování aby to mohli ochopit i ti, kteří to zatím nechápou. To je chvályhodné a kdybych byl třeba nějaký vědec s renomé,pak by to i fungovalo. Jenže zde je největší problém v mé dúvěryhodnosti. Lidé si příjem informací většinou zjednodušují. U tohoto člověka můžeme očekávat správné výsledky,protože je to člověk vysoce vzdělaný a uznávaný.Tento člověk nemá vzdělání a proto je vše určitě chybné. No a pak se tím prostě nezabývají a pouze to odsoudí jako celek.Kdybych užil lži a vylhal si akademické tituly, nejspíše bych sklidil velký úspěch a najednou by každý ukazoval, jak tomu porozuměl. Nabízí li tě boty švec, je to normální.Nabízí li je houslista jako svůj výrobek,předpokládáš, že budou tlačit,či se rozpadnou a to i tehdy jsou li lepší, než ty od ševce.

MB
Go to Top of Page

neronis
Ultragrafoman

Czech Republic
2110 Posts

Posted - 07/07/2010 :  18:05:49  Show Profile  Reply with Quote
To je dost blbé, to je fakt. No ještěže nejsme podle svého renomé placeni, to bychom se snažili už jen uspokojovat publikum a plácali samé hovadiny. Takhle to má aspoň šťávu, je to odvážné a více pravděpodobné.

Ten důvod proč konvertovat ony kódy do nějakých věcnějších výnamů je taky v tom, že ona konverze sama o sobě nabízí neskutečné možnosti propojení logických a významových vazeb. Tedy pokud budeš mluvit třeba o logice při popálení ruky a následné polarity mínus, mohl bys skončit relativně jednoduše popsáním onoho mechanismu a nic dalšího by z něj nevyplývalo. Nicméně pokud se budeš snažit, můžeš následně významovým rozborem dojít třeba k myšlence, "při popálení se učíme předcházení bolesti, toho je možné docílit tak" .. teď se zamyslíš protože nevíš jak dál, ale víš, že tě to někam vede .. "že se zamyslíme ne nad tím jak se popálení pro příště vyhnout, ale spíš nad tím jak se mu bránit, pakliže by k němu mělo dojít" .. no a napadnou tě třeba rukavice

Tedy se nesnažit to pouze generalizovat v nějakých kódech, ale jistým způsobem se od nich i odpoutat. Normálně to přirovnáváš k podobenství. Já si myslím, že není podobenství mnohdy vůbec zapotřebí, pakliže načneš nějakou větu, nasměruješ ji někam a řekneš si, že ji zkusíš v takovém tvaru i dokončit. Časem to jde samo.
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 07/07/2010 :  18:40:20  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Neronisi.
S tím popálením a vyvozováním jsi již u funkce slova a s těmi rukavicemi zcela.To jsou ty tvoje skoky.Zdá se že si začínáš uvědomovat o čem to je a jaký to má význam a že je možno s toho vyvozovat,ale zatím nechápeš jak a co všechno.Pokud to správně pochopíš a naučíš se s tím pracovat,poznáš že je to klíč ke všemu, co má svou podstatu v procesu myšlení a že to jako klíč i funguje.Myslím, že bude vhodné, když nadneseš nějaké téma , nějakou otázku, nějaký důsledek a já tě ukáži jak je možné to těmito konstantami PAM analyzovat.
Takže : pokud se popálí zvíře (myšlení okamžité pocitové)jsou do jeho paměti uloženy všechny současně vnímané informace v polaritě mínus. Dojde li k totožnému vjemu třeba bez ohně, dojde díky funkci mostu k aktivaci všech návazných informací, výsledkem je pocit nepříjemna a snaha se nepříjemna zbavit.Čili zvíře se přemístí (uteče) aby se zbavilo toho vjemu,který nepříjemno vyvolává.Přitom zde žádný oheň nemusí být,třeba pouze jen dým, nebo zvuk oheň připomínající.Zvíře o tom nepřemýšlí a neví proč utíká.Člověk díky fukci slova ano.Co tím chci říci? Že je vždy třeba si uvědomovat o jaké myšlení jde a jaké jsou v něm platné konstanty a pouze s těmi platnými pracovat.POkud budeš analyzovat mšlení zvířete, nemůžeš užívat k analýze konstanty platné pouze u člověka.Pokud mluvíš o lidském myšlení,pak s těmito konstatmi pracovat naopak musíš, jinak vznikne chybná logika.
Pokud tedy mluvíme o základu, čili polárním ukládání informací,jsme pouze v rozměru myšlení okamžitého pocitového.Vyvozuješ li s vlastního myšlení,čili permanentního slovního a nebereš s potaz platné konstanty jako funkci slova, dojdeš k nesmyslným závěrům.


MB
Go to Top of Page

neronis
Ultragrafoman

Czech Republic
2110 Posts

Posted - 08/07/2010 :  18:15:10  Show Profile  Reply with Quote
Já bych do toho možná zabřednul, ale to až někdy kdy nebudu muset být tolik závislý na tom, že dokážu mluvit a vypadat jako normální člověk. Pokud by se mi čirou náhodou kvůli tomu měla vyloupnout lebka a hlava v horní části a na bocích zvětšit jako mimozemšťanovi, celkem by to iluzi o tom, že jsem normální kazilo. Dost na tom, že se musím koukat na kreslené seriály abych u postav neregistroval mikroreakce. Kdybych si to ještě spokoval do nějakého algoritmického pavouka, to bych si mohl dávno hodit mašli.

Edited by - neronis on 08/07/2010 18:15:29
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 09/07/2010 :  09:18:08  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Neronisi.
Já tě ale k ničemu nenutím.Že by tě rostla lebka, to bych nepředpokládal,ale je zde kapacita rezerv. Tu máš dánu genetikou a ta je u každého jiná a u všech omezená. Ta během života neroste,ale je z ní čerpáno. Je li čerpáno příliš často může dojít k defektům ,jako třeba u Dalibora a díky těm vyplaveným chemickým látkám dojde k propojení neuronových spojení patologicky a pak ztrácíš schopnost vnímat realitu. Pokud jsou rezervy vyčerpány,dochází k urychlenému stárnutí a smrti. Takže nebezpečí zde je a reálné.Abys mohl ty algoritmické pavouky zvládnout musíš mít přes své myšlení superkontrolu.Musíš mít cosi jako útočiště,čili začne li to příliš růst, odejít od toho věnovat se umění a dodržovat režim častého spánku.Takže považuji od tebe za správné,že do toho skutečně vstoupit nechceš. Vím, že bys to rád pochopil a porozuměl té skryté logice,ale nikoliv za každou cenu. Tak je to správné a chráníš si tím sám sebe.Žít na hraně není lehké ,ale nebezpečné. Každý nemůže být provazochodcem.Může jím být ten kdo má zvládnutou rovnováhu.Jinak spadne a natluče si. Já měl to štěstí,že jsem poznal to co mně tu rovnováhu dokáže dát,ale stále to musím hlídat. I skušený provazochodec může spadnout.

MB
Go to Top of Page

neronis
Ultragrafoman

Czech Republic
2110 Posts

Posted - 09/07/2010 :  19:31:59  Show Profile  Reply with Quote
Jakým způsobem jsi došel k závěru, že za předpokladu vyčerpání genetických rezerv, dochází k zrychlenému stárnutí a smrti?
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 10/07/2010 :  08:21:41  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Neronisi.
V tomto případě se jedná spíše o statistiku.To je však nepřesné. Nejedná se o skutečnou statistiku,ale spíše podvědomou.Prostě umět se dívat a mít schopnost viděné vyhodnotit a dokázat si výsledky pamatovat a shromažďovat.Následně shromáždíš dostatek informací a ty statisticky vyhodnotíš.Bylo by však těžké vypisovat vše s čeho jsem k výsledku došel.Bylo toho mnoho a jednalo se o různé informace.Navíc pokud dojdu k závěru,to co k němu vedlo s myšlení vyřazuji a ponechám si ten závěr.
Skutečně tě nedokáži ten proces nějak přesně popsat.Nejprve si něčeho všimneš a tušíš v tom nějakou logiku. Pak shromažďuješ informace,ale zde již by bylo nutné hovořit o zajímavé funkci procesu myšlení. Tuto funkci jsem objevil zvláštním spůsobem. Moje myšlení je mnohem rychlejší,než projev.O mluveném ani nemluvit a u psaného to vedlo k myšlenkovým skokům a podobným jevům.Prostě jsem si toho více myslel, než jsem napsal a v tom psaném to pak chybělo.Vždy jsem chtěl psát v klidu a tichu,ale jednou jsem nechal puštěné rádio a ejhle.Náhle se myšlení a psaný projev dostaly do shody. A tak jsem to začal využívat.Zajímavé na tom bylo,že jsem vlastně nevnímal co vysílali a kdyby se mně někdo zeptal, nedokázal bych vůbec odpovědět.Jakmile však v rozhlase zaznělo téma,které bylo nějak blízké,začal jsem to vnímat natolik, že jsem zcela ztratil schopnost psát (psal jsem román) A tak jsem poznal funkci Priority velkých mostů.Před tím jsem tento jev poznával také. Zjišťoval jsem,že skoumám li cosi, okamžitě začnu dostávat informace všemi možnými cestami,jako by se nějaké nadpřirozeno snažilo mně pomoci.Málem jsem té myšlence podlehl a stal se věřícím.Teprve když jsem poznal prioritu velkých mostů a pochopil její logiku,poznal jsem, že ty informace zde byly stále, ale já jsem je pouze nevnímal. Začal li jsem skoumat třeba funkci těch rezerv, začal jsem intenzivně vnímat ty potřebné informace a to někdy po malých částečkách,které však v důsledku byly velmi důležité.Já nevím jak ot říci,ale ono jde skutečně hlavně o to umět se dívat, umět slyšet a umět to vyhodnotit. To se nedá popsat.
Proč mají genální děti většinou před sebou krátký život? Takové a podobné otázky shrneš li je a vyhodnotíš mají jako výsledek poznání funkce rezerv a jejich logiku. Poté když toto poznáš,začne fáze ověřování,čili vědomé sledování tohoto jevu.Poznáš li tu logiku, je pro tebe snadné ji poznat v mnohých jevech a toto poznání roste a je čím dál tím přesnější. Prostě je to podmíněno určitými schopnostmi myšlení. Takto vlastně pracují i vědci,ale na rozdíl ode mne u nich následuje fáze ověřovacích pokusů.Já takovou možnost nemám.Pokud se však setkám s vědeckými výsledky, tyto většinou ukazují správnost mých závěrů.Prostě moje metoda je tak nějak shodná s první fází vědecké práce,ale na další již nemám možnosti ani schopnosti.Ta druhá fáze totiž vyžaduje řadu dalších znalostí,které nemám.Třetí fází je sdělení a v tom lítám ještě více.Takže mám dojem a myslím že správný,že to co dělám může sloužit pouze jako motivace pro vědce,kteří pak mohou přejít rovnou do druhé,čili ověřovací fáze. Jiný smysl asi to vše nemá.


MB
Go to Top of Page

neronis
Ultragrafoman

Czech Republic
2110 Posts

Posted - 10/07/2010 :  14:46:36  Show Profile  Reply with Quote
Eh, spíš jsem se měl zeptat jinak, Zajímal by mě jakýkoli příklad vyčerpání rezerv. Jestli jde o nějakou všepamatující nebo hyperaktivní mentalitu. Taková věc přece nejde jen tak poznat. Myslíš, že šachysté a analytici umírají dříve v důsledku vyčerpání rezerv?

Pokud je někdo geniální a brzy zemře je to dáno spíš tím, že se neumí stabilizovat. Totiž motivace a všelijaké emotivní reakce jsou u normálního člověka koncipovány tak, že může být třeba celý život nasraný, a přitom funguje normálně. Nicméně pokud je člověk už chytřejší, podobný psychický stav mu příliš nevyhovuje a více hledí do sebe a snaží se o introspekci. To, že skončí takový život dřív je spíš důsledek toho, že si nedokáže poradit a to co je jinému jen trochu nepříjemné, je pro takového člověka třeba nesnesitelné. Tedy si nemyslím, že jde o výsledek nějaké geneticky omezené kapacity mozku, ale jde spíš o vliv soustředění.

To puštěné rádio podle mě hodně pomáhá tím, že je mozek více podvědomně zaměstnán a ty máš možnost místo toho aby jsi se prodíral nějakými náhodnými vzruchy a asociacemi, můžeš se v tu chvíli a vice v klidu soustředit na myšlenku jako takovou. Totiž funkce mozku se dají podle mě generalizovat na paměťové a procesní. Přičemž onen proces bývá metoda s jakou k vyvolávání a zpracování paměti přistupuješ (tedy myšlení). Nevýhoda je v tom, že jakmile se naučíš myslet na spoustu věcí zároveň a hodně toho zohledňovat najednou, mozek ti poté podobné prvky nabízí neustále i když je nepotřebuješ. Tedy pomáhá jej zaměstnat něčím jiným a hlavně nebýt otrokem těchto automatických myšlenek. (respektive pořád se na ně nesoustředit, ale dát tomu nějakou formu, věnovat jim pozornost jen ve chvíli, kdy provádíš činnost, při níž jsou zapotřebí)

Edited by - neronis on 10/07/2010 14:52:05
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 10/07/2010 :  16:36:41  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Eh, spíš jsem se měl zeptat jinak, Zajímal by mě jakýkoli příklad vyčerpání rezerv. Jestli jde o nějakou všepamatující nebo hyperaktivní mentalitu. Taková věc přece nejde jen tak poznat. Myslíš, že šachysté a analytici umírají dříve v důsledku vyčerpání rezerv?

Neronisi.
Poznat ano,ale dokázat těžko.Živý mozek nemůžeš skoumat a na mrtvém nepoznáš k čemu daný neuron sloužil..To nemusí být zrovna nějaaký analytik, či šachista. K témuž výsledku můžeš dojít třeba díky bolesti, třeba díky rakovině.K témuž výsledku může vést třeba ta schizofrenie .Zde také dochází k vysokému stupni rozšiřování operační paměti na úkor rezerv.Jde to vypozorovat, když víš co máš sledovat a výsledky je možno užít ke statistice. Výsledek statistiky čili závěr je možno srovnávat opět s důsledky a tím roste či klesá pravděpodobnost. Najednou začneš rozumět logice evoluce a vše se spojí navzájem a jedno ukazuje na správnost druhého. Pokud celý ten proces nějak dokomentuješ, výsledek je přesvědčivý. Pokud ne,pak to chápeš ty,ale nedokážeš o správnosti přesvědčit ostatní a to je můj případ.Dá se říci, že vím a dokáži s těmi informacemi pracovat a pak se to každým dalším využitím dokazuje,ale dokazuje se to mně. Měl jsem dojem,že ten proces je možno přeskočit,pokud vyjádřím oč jde a jak s tím pracovat, jak to užívat k analýze i syntéze a tím budou ostatní získávat vlastní důkazy i bez té zdlouhavé cesty. Jenže to by vyžadovalo alespoň minimální důvěru a třeba to přijmout pouze jako možnost a naučit se s tím pracovat. Následkem toho by se to samo postupně dokazovalo tak jako mně. Tato cesta však zřejmě nefunguje,potože chybí ta důvěra. A tak si k tomu asi bude muset dojít každý sám za sebe pokud má o takové informace vůbec zájem,pokud chce více rozumět světu kolem sebe. Když se mluví o vyhynutí nějakého druhu, stačí poznat podmínky v jakých žil,jak dlouho, zda byl stressovaný, nebo nebyl ohrožovaný a k jaké změně došlo. Pak tě vyjde cosi jako algoritmický vzorec a můžeš příčinu toho vyhynutí popsat s hlediska procesu myšlení.Ta logika na sebe navazuje a vše se postupně navzájem prováže. Jakmile poznáš podstatu, to ostatní již není otázkou.Je li chybná poznaná podstata, logika algoritmu má díry a není možno ji spojit.Dle toho nejlépe poznáš,zda je či není ta poznaná podstata správná.Máš li práci s tou podstatou zvládnutou, není pro tebe tajemstvím ani budoucnost,či máš schopnost budoucnost změnit. Tu zlouhavou a složitou cestu je možno přeskočit,ale jak říkám, vyžaduje to důvěru ve výsledek.Kdysi bylo možno tvrdit, že čtverec nad přeponou pravoůhlého trojůhelníku se rovná součtu čtverců nad oběma odvěsnami. Jenže lidé to ještě nevěděli a tak pochybovali o správnosti.Nikdo k tomuto nemusel docházet pracně cestou Pythágorovou,ale přijali li vzorec a začali s ním pracovat, správnost se ukázala každým použitím. U tohoto je tomu podobně.Lidé však snáze přijmou myšlenku všemocného, vševědoucího,nehmotného boha i když jeho existenci nic nedokazuje.
S tím rádiem to vidím asi takto.Pokud se plně soustředím v klidném prostředí,využívám k tvorbě rozsáhlého algoritmického mostu téměř celou kapacitu operační paměti. Pustím li rozhlas pak vše co má v paměti obdobu v mysli zazní, čili je zde vědomí,ale nedochází díky tomu velkému mostu k tvorbě vedlejších mostů, čili ty informace jsou pouze vnímány, zazní v mysli,ale dále s nimi není pracováno.Proto ty zvuky a slova slyším,ale neuvědomuji si nic dalšího návazného,protože nedošlo k aktivaci příslušných mostů.Přesto tyto informace sníží volnou kapacitu operační paměti,čili se rychlost myšlení o něco sníží.Prostě je pracováno s menší kapacitou operační paměti. Jakmile však zazní cosi, co má nějakou logickou spojitost s tím velkým mostem,začne docházet k propojování a zařazování těchto informací do logiky mostu.Díky tomu dojde opět k využívání většiny kapacity operační paměti. A tak ve výsledku vzniká pocit, že tě ty informace kdosi dodává, že jsou určeny pro těbe, že jsi vyjímečný, že máš poslání a podobně.Když nepoznáš podstatu tohoto, podlehneš a dopadneš jako Dalibor.Poznáš li podtstau, můžeš prioritu velkých mostů a té zvýšené vnímavosti využívat. Někdo potřebuje haldy knih, někdo získá mnohem víc informací,když správně využije priority velkých mostů a prostě ty informace díky tomu intenzivně vnímá. Ty informace zněly i předtím,ale nesouvisely s daným mostem poznání a tak nebyly vnímány i když jich bylo velmi mnoho.Prostě zněly v mysli,ale okamžitě byly zapomenuty.Takže žádné předurčení, žádný bůh vedoucí kohosi aby mně informace dodával,protože plním jakési poslání,ale priorita velkých mostů. A tak využitím tohoto poznání můžeš dojít mnohem dál, než ti kteří si do hlavy cpou řadu jalových informací a vedle nich ty podstatné téměř nevnímají.

MB
Go to Top of Page

neronis
Ultragrafoman

Czech Republic
2110 Posts

Posted - 11/07/2010 :  16:45:11  Show Profile  Reply with Quote
Pokud se plně soustředím v klidném prostředí,využívám k tvorbě rozsáhlého algoritmického mostu téměř celou kapacitu operační paměti. Pustím li rozhlas pak vše co má v paměti obdobu v mysli zazní, čili je zde vědomí,ale nedochází díky tomu velkému mostu k tvorbě vedlejších mostů, čili ty informace jsou pouze vnímány, zazní v mysli,ale dále s nimi není pracováno.Proto ty zvuky a slova slyším,ale neuvědomuji si nic dalšího návazného,protože nedošlo k aktivaci příslušných mostů.

Jde v podstatě o běžný jev, jen je zřídkadky využíván ve větším rozsahu. Totiž spojování souvislostí způsobem, kdy se můžeš zaměřit později úplně jinak na stejné vjemy jež tě obklopují, na základě nějaké dedukce nebo klíče k rozšifrování - to je vlastnost která se ti hodí tak možná když jsi detektiv nebo pracuješ na nějakém výzkumu.

Tedy si nemyslím, že by byla teorie o vyčerpání rezerv a tím i organismu pravděpodobná. Spíš to bude dáno rozšířenými možnostmi soustředění, přičemž ty mohou přejít do defektu, jakmile dochází k opakování nějaké destruktivní introspekce.

Pokud jde o informace, jež tě obklopují, existuje také hromada rušivých vlivů, kterým můžeš rozumět jako souvisejícím, ale přitom nic užitečného nepřináší. Pokud jsi zaměřený způsobem, jakým popisuješ, neměl bys význam tohoto uvažování příliš porovnávat s jinými způsoby nebo motivy dedukce. Totiž jde o nástroj, který může sloužit i tak, že se transformuje na pouhé potvrzování o jeho významu, přičemž se k vlastnímu použití dostaneš třeba jen okrajově a tím i chybně. Může to být dáno tím, že se jakýsi "hurá efekt", v momentě kdy přijde idea, soustavně uspokojuje pouze tím, že onen nástroj funguje.

Edited by - neronis on 11/07/2010 17:12:40
Go to Top of Page
Page: of 6 Previous Topic Topic Next Topic  
Previous Page | Next Page
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum © (c) 2009 webmaster Go To Top Of Page
Snitz Forums 2000