www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 Filosofie
 Analytická filosofie, filosofie mysli, jazyka atd.
 Ananlýza procesu myšlení živých organismů
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Previous Page | Next Page
Author Previous Topic Topic Next Topic
Page: of 6

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 26/11/2009 :  09:53:43  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Axel.

Zajisté a to je volba každého.Kdo nechce toto analyzovat prostřednictvím PAM, může o tomtéž diskutovat v Topicu který jsi vytvořila,ale zde je to vše o PAM včetné těch analýz,či možných syntéz dokazujících platnost toho, z čeho bylo vycházeno.To je smysl tohoto topicu.

MB
Go to Top of Page

Sokrates
Aktivní uživatel

Czech Republic
237 Posts

Posted - 05/12/2009 :  18:25:11  Show Profile  Send Sokrates an ICQ Message  Reply with Quote
Slávo
Chápu tvé myšlenky dobře, když říkám že mozek ukládá,po mizení vjemu mínus, informace v polaritě plus? Pokud ano, je tato doba ukládání stavu plus časově omezena? Nebo trvá až do doby výskytu hodnoty Q ? Nebo je ukládání v době mizení nepříjemna nejintenzivnější, tudíž jsou informace v této době nejvíce vyhledáváné?
Je ve schopnostech mostu uložit v polaritě mínus informaci, která předchází informaci, jež přesáhne hodnotu Q?
Dosáhne-li organismus hodnoty Q, ukládají se všechny informace v polaritě mínus?
quote:
Ovšem já bych ten pokus zdokonalil abych ukázal,že ani ten pes nevnímá celý kod,ale pouze jeho částečky (bloky) Takže znovu úprobíhá ten pokus tak jako předtím,ale s tím,že je zvukový signál poté doplněn jinými frekvencemi.Řekněme že signálem je určitý tón a u tohoto dochází k tomu polarizovanému ukládání. POté bude tento tń doplněn o několik dalších, které bych předtím uložil v polaritě plus, čili v době, kdy mizí vjem polarity mínus. Při zaznění celého akordu, by měl pes reagovat právě na ten ton mínusové polarity a na ostatní tony, při chybění tohoto by měl reagovat klidem. Každý ten ton je samostatným blokem (určitá frekvence)

Dejme tomu, že zvukový signál určité hodnoty je uložen v polaritě mínus. Vznikne vědomí polarity, je-li pes vystaven stejnému signálu nižšího tonu? dodatek(Za předpokladu, že signál o jeden ton nižší nebude uložen v žádné polaritě.)
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 06/12/2009 :  12:19:16  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Sokrate.

Tak tohle již jsou ty správné otázky o jaké stojím, ale tím není řečeno,že dokáži ny vše přesně odpovědět. Abych mohl na tuto otázku přesně odpovědět, musel bych projít dost rozsáhlým výzkumem a na mnoha případech. U mne tomu bylo bohužel trošku jinak a tak nějak v mezích mojich schopností a možností. Budu se tedy dle toho odpovídat.
Budeme hovořit o stavu před rozvojem řeči, protože funkce slova vše dost radikálně komplikuje. Ověřeným (v mých možnostech) faktem je, že dojde li ke vstupu polarizujících informací mínus (obsahujících hodnotu Q),či ozvěně informací uložených v paměti v mínusové polaritě, dochází ke stavu při kterém jsou všechny informace ukládány v polaritě mínus a tento stav trvá až do okamžiku mizení polarizujícího vjemu, čili vstupu informací převyšujícíh intenzitou hodnotu Q. Toto není časově omezeno,čili může to trvat třeba až do smrti, chybí li cesta k mizení vstupu těchto informací.Dojde li k mizení těchto polarizujících informací, třeba odstraněním příčiny bolesti, vzniká stav řekněme úlevy. V tomto stadiu dochází k přenastavení mozku a všechny smyslové informace jsou ukládány v poalritě plus. Jak dlouho? Zde nastává velký problém, protože mínusová priorita velmi rychle plní kapacitu operační paměti a priorita plus nemá schopnost porušit bariery a rozšřit operační paměť na úkor rezerv, takže dojde ke spánku,při kterém se operační paměť uvolní, vyprázdní. Takže toto znemožňuje měřit čas trvání plusové priority.Toto je možno sledovat hlavně u novorozenců a po spánku většinou dochází k novému vstupu polarizujících informací, příkladně díky hladu. Je li hlad odstraněn a dojde k plusové prioritě, tato trvá až do vstupu nových polarizujících informací. Nějaké přesné určení by však vyžadovalo, abych ty pocity dítěte cítil i já jako skoumající, což není možné a mohu toto posuzovat pouze v vnějších projevů, které mohou být zpožděné a dá se předpokládat, že jsou. Mínusová priorita vzniká i ozvěnou bloků v paměti aktivovaných vjemem bloku totožné soustavy ve které však není dosaženo hodnoty Q.
Otázkou by mohlo být, co se děje s bloky majícími v paměti polaritu plus, jsou li smyslově vnímané společně s bloky polarizujícími ,čili při mínusové polaritě. Jsou vnímány? Odpověď zní ano, protože k ozvěně bloků shodné soustavy dochází vždy. Dochází tedy k jejich vnímání,ale pouze perifernímu a podobně je tomu i v plusové prioritě,kdy jsou periferně vnímané bloky mající ozvěnu mínus. Protože jsou bloky většinou uložené v obou polaritách, výslednicíí je vědomí rovné rozdílu intenzit obou polarit a pocit je rovný polaritě intenzivněší. A tak a díky tomu je možné přerušit mínusovou prioritu i aktivací bloků intenzivně uložených v polaritě plus s tím, že se v té době tytéž bloky ukládají v polaritě mínus. Toto je důležité si uvědomit zvláště tvoříme li talent.Tvorba talentu je rovna ukládání určitých informací v době mizení priority mínus, protože se intenzivně ukládají v polaritě plus, výslednek bude příjemno a to bude vyhledáváno. Jenže tyto intenzivně ukládané bloky plus mají schopnost přerušit prioritu mínus a toho je často využíváno, při čemž jsou tyto bloky ukládány v polaritě mínus a snižuje se jejich intenzita. A tak je příkladně tvořen talent hudební, čili je hudební vjem ukládán v době mizení priority mínus a tím roste jeho intenzita,ale následně je vjemu hudby využito k zastavení priority mínus a intenzita tím klesá. Čili matka uklidňuje plačící dítě zpěvem a tím niči vznikající talent. Talent je svou podstatou vyhledáváním intenzivní ozvěny plus vjemem, který je nejprve vyhledáván a poté vytvářen díky příjemnu, které je důsledkem.
Takže jsem zřejmě nedal odpověď jakou jsi žádal,protože v mých podmínkách není možné dojít k jakési přesnosti.Máš však zde další informace, které tě mohou zvýšit náhled do dané problematiky.Vše o čem jsem zde psal je dokazatelné,ale s tím,že si tyto důkazy sám vytvoříš. Já mohu pouze poradit jak na to a to u konkrétních příkladů.
Pokud toto pochopíš plně u myšlení okamžitého pocitového,čili u člověka před rozvojem řeči a tím i u zvířat,pak získáš náhled do téhož v myšlení permanentním slovním,protože se jedná o totéž, pouze je zde navíc ta funkce slova, která vše komplikuje třeba tím, že slovo dokáže změnit polaritní prioritu a to oboustranně,takže k tomu střídání priorit dochází skrytěji a také častěji. Zde již o nějakém čase trvání nelze vůbec mluvit. Jediným faktem je, že mozek nedokáže pracovat součastně s oběma polaritami a to je důležité.

Trochu žert: Kontrolní otázka - Proč se říká, že děti mají smích i pláč v jednom pytli. Odpovíš li správně na tuto otázku,pak získáš tím i odpovědi na otázky tvé o tom čase trvání.

MB

Edited by - Miloslav Bažant on 06/12/2009 12:25:51
Go to Top of Page

Sokrates
Aktivní uživatel

Czech Republic
237 Posts

Posted - 11/12/2009 :  18:45:00  Show Profile  Send Sokrates an ICQ Message  Reply with Quote
Slávo
A co ty další otázky? Na ty nedokážeš odpovědět?
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 12/12/2009 :  09:32:13  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Sokrate.

Promiň , moje chyba. Myslel jsem, že odpovědi na ostatní otázky je možno lehce vyvodit s této odpovědi.POtřeboval bych, abys označil ty nezodpovězené otázky u kterých si sám nedokážeš tu odpověď vyvodit. Já nevím, které to jsou.Stačí krátce naznačit.


MB
Go to Top of Page

Sokrates
Aktivní uživatel

Czech Republic
237 Posts

Posted - 12/12/2009 :  16:25:07  Show Profile  Send Sokrates an ICQ Message  Reply with Quote
Je ve schopnostech mostu uložit v polaritě mínus informaci, která předchází informaci, jež přesáhne hodnotu Q?
Dosáhne-li organismus hodnoty Q, ukládají se všechny informace v polaritě mínus?
Dejme tomu, že zvukový signál určité hodnoty je uložen v polaritě mínus. Vznikne vědomí polarity, je-li pes vystaven stejnému signálu nižšího tonu? dodatek(Za předpokladu, že signál o jeden ton nižší nebude uložen v žádné polaritě.)
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 13/12/2009 :  15:20:29  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Sokrate.
1,)Je ve schopnostech mostu uložit v polaritě mínus informaci, která předchází informaci, jež přesáhne hodnotu Q?

Trošku jsi mně touto otázkou zamotal hlavu. Schopnost mostu? Co tím vlastně myslíš? Most je pouze vzájemné propojení smyslových informací společně vnímaných a to všech smyslů.Zde je opět staticky vyjádčeno dynamické,ale popisovat dynamické není možné.Dojde li ke vstupu informací převyšujících hodnotu Q pak dosjde k nastavení mozku na polaritu mínus a všechny informace celého mostu jsou kládané v polaritě mínus. Dojde li k ativaci kteréhokoliv z bloků, který je součástí tohoto mostu, dojde funkcí mostu k aktivaci všech bloků všech smyslů v daném mostu a výsledkem je pocit nepříjemna.Toto není schopnost mostu, ale jeho funkce. Pokud je mozek nastaven na ukládání informací v polaritě plus,čili i před vstupem informací polarizujících, ukládá informace v polaritě plus,protože v tu chvíli nemá schopnost ukládat inforace v polaritě mínus, není na to nastaven.
Smyslovám vjeme však může dojít k aktivaci informací uložených v polaritě mínus, může se aktivovat tento most a tímse mozek nastaví na ukládání informací v polaritě mínus a poté může dojít ke vstupu smyslové informace polarizující, čili za splnění této podmínky je to možné.
2,)Dosáhne-li organismus hodnoty Q, ukládají se všechny informace v polaritě mínus?

OPět je zde slovo které vytváří zmatek.Co tím vlastně myslíš? Pokud by celý organismus dosáhl hodnoty Q informace by se ukládaly do paměti v polaritě mínus,jenže zřejmě krátkodobě, protože by následovala nejspíše smrt.Já si něco takového nedovedu ani představit,že by všechny smysly dodávaly informace polarizující čili bolest.Nejspíše by na toto dokázal odpovědět Jan Hus a to o zážitku na hranici. Takže chyba otázky je ve slovu organismus a nejspíše bylo myšleno všechny smyslové orgány organismu.
3,)Dejme tomu, že zvukový signál určité hodnoty je uložen v polaritě mínus. Vznikne vědomí polarity, je-li pes vystaven stejnému signálu nižšího tonu? dodatek(Za předpokladu, že signál o jeden ton nižší nebude uložen v žádné polaritě.)
Za předpokladu oddělení tohoto smyslového vjemu od všech ostatních by pes ten v paměti polárně neuložený vjem vůbec nevnímal,protože by nemohlo dojít k ozvěně. To je ale pouze za předpokladu,že jsou tyto vjem naprosto izolované a to je zcela nereálné. Navíc každý ton obsahuje soustavu alikvotních tónů, které tvoří jeho barvu a to je celý souhrn frekvencí.Takže se zde nedá jednoznačně odpovědět. Navíc jsou zde dynamické mosty vytvářející s po sobě následujících statickým informací dynamické a zde tvoří synamický blok průběh toho tonu a tímto průběhem je nejen vjem frekvence, ale řada dalších informací. Třeba i opakování signálu. Mnohdy pes reaguje spíše než na frekvenci právě na to různé opakování, třeba písknutí dvakrát po sobě,či třikrát a při stejném tónu mohou být při dvojím opakování aktivovány informace plus třeba spojené s jídlem a tři následující písknutí mohou aktivovat informace mínus spojené s výpraskem. Zde je tolik možných variant a vedlejších vlivů, že není možno na vše dát jednu odpověď. Ta tvoje otázka by mohla směřovat k pokusnému štěněti naprosto izolovanému od všech vedlejších vjemů a muselo by být zaručeno, že ten zvukový signál neobsahuje v alikvotních tonech i ten skoumaný. Potom by pes ten v paměti neuložený vjem vůbec nevnímal, nebyl by toho schopný.
Doufám že jsem na tvoje otázky alespoň trochu odpověděl. Snažil jsem se, ale díky některým tvým slovům a výrazům v otázkách to nebylo příliš reálné.

MB
Go to Top of Page

Sokrates
Aktivní uživatel

Czech Republic
237 Posts

Posted - 17/02/2010 :  23:00:46  Show Profile  Send Sokrates an ICQ Message  Reply with Quote
Slávo
Jestli tě to potěší, tak jsem velmi rád za to, že mám tu čest si psát s tak zajímavým a moudrým člověkem jako si ty. Díky PaM ale i dalším věcem jsem si ledascos uvědomil. Myslím si ale, že samotná PaM je jen hrubou kostrou podmiňování, které už má v psychologii své místo. Tedy, že si objevil již objevené. Přesto všechno vysoce hodnotím tvou snahu poukázat na závažné důsledky, které z podmiňování vycházejí a které jaksi unikají naší pozornosti.

quote:
A tak bylo poznáno,že k ukládání informací v polaritě plus dochází v době mizení vjemů polarity mínus.

S tímhle tvrzením souhlasím, pokud to však není podmínka. Je-li to podmínka, potom se dostáváme do zajímavé situace.
Já si totiž myslím, že ukládání informací v polaritě plus funguje na stejném principu jako ukládání informací v polaritě mínus. Problémem je, že ačkoliv každý z nás tvrdí něco jiného, naše tvrzení se explicitně nerozcházejí. Proč? Protože tu máme všeho všudy pouze dva stavy. Stav plusu a stav mínusu. A vycházíme-li ze skutečnosti, že nelze tyto dva stavy zažívat současně, je celkem logické, že stav plus se objeví po stavu mínusu. Otázkou je kdy? Je to hodně důležité, protože jinak je to to samé, jako kdybych tvrdil, že jedině války způsobí oslavy.

Sám ani nevíš, kdy stav plusu začíná a kdy končí, čímž tato verze ještě více ztrácí na věrohodnosti. Ale znova opakuji. Kritizuji podmínku, ne samotnou verzi. Vem si takového psa. Můžeš jej naučit ledajakým kouskům. Podle tebe se ten pes kousky nejlépe naučí bitím klackem. Nebo jsem to pochopil špatně? Pořádným švihem klackem přes čumák u psa dosáhneme bodu Q, který posléze ustane a pes začne ukládat informace v polaritě plus. Já myslím, že ne.
Psa lehce naučíš kouskům pomocí něčeho hodně dobrého a on toto bude vyhledávat, aniž by před onou pochoutkou něco špatného předcházelo. Víš, kolikrát jsem zažil blažený stav, který se dostavil po odeznění nějakých hrozných muk. Někdy se ale dostavuje i bez nich. Není to podmínka. Každopádně je to velice diskutabilní, protože sám člověk přesně nikdy neví, v jakém psychickém rozpoložení se zrovna nachází.

Mnohým lidem Slávkova teorie nic neříká a jistě mnoho z vás přemýšlelo, kam by se vlastně měla zařadit. Musím přiznat, že i já jsem si nevěděl rady až do doby, kdy jsem si něco přečetl o podminování. Podmiňování je proces učení organismu, při němž organismus spojuje podnět s dalším podnětem na základě opakovaného spojení těchto dvou podnětů. Tímto procesem učení prochází celá živočišná říše. Samozřejmě některým druhům stojí v cestě biologická omezení, učení je však v principu stejné. Rozhodně ale není dobré brát podmiňování na lehkou váhu. Podmiňování ovlivňuje člověka a zvířata v té největší míře. Právě díky podmiňování reagujete tak, jak v životě reagujete, at už se bavíme o reakci na doslova cokoliv. Podmiňováním se vytváří vaše osobnost, proto lze díky podmiňování doslova lidi zblbnout. No a řeč. Jak vzniká řeč? Řeč vzniká učením se jednoduchým asociacím. Nic víc. Nic míň.
Kolikrát se chováme neadekvátně nebo se jen chováme tak, jak se správně má a ptáme se sami sebe. Proč se chováme tak, jak se chováme? Odpověd nalezneme v podmiňování. A proč přemýšlíme způsobem, jakým přemýšlíme? Odpověd naleznete na stejném místě.
A to je asi poznání, které se nám Sláva snaží říct. Protože vše má svůj důvod. Svou příčinu. Víte ...
Narodíte se a rodiče vás naučí vyslovovat např. slovo láska a vy si, aniž by jste nad tím přemýšleli, začnete dosazovat onen nemasný,neslaný pojem, který byl pro vás dříve jen pazvukem, do obrazu lásky, tedy do situace se kterou je onen pojem spojován. A tento fakt berete za úplnou samozřejmost až do doby, kdy potkáte jiného člověka, kterému byla láska vyobrazena jinak a pohádáte se. Kolikrát může jít i o zdraví. Pravdu však nikdy nezjistíte, protože každý bude trvat na svém. Jakmile ale pochopíte moc podmiňování, odprostíte se od klamné mlhy, kterou jste byli celou tu dobu oslepeni. Už totiž nebudete hledat pravdu ale příčinu.

Kolik matek si dnes se svými ratolestmi neví rady a přitom by stačilo tak málo. Jen kdyby si pořádně nastudovali operantní podmiňování.
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 18/02/2010 :  09:42:04  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
S tímhle tvrzením souhlasím, pokud to však není podmínka. Je-li to podmínka, potom se dostáváme do zajímavé situace.
Já si totiž myslím, že ukládání informací v polaritě plus funguje na stejném principu jako ukládání informací v polaritě mínus. Problémem je, že ačkoliv každý z nás tvrdí něco jiného, naše tvrzení se explicitně nerozcházejí. Proč? Protože tu máme všeho všudy pouze dva stavy. Stav plusu a stav mínusu. A vycházíme-li ze skutečnosti, že nelze tyto dva stavy zažívat současně, je celkem logické, že stav plus se objeví po stavu mínusu. Otázkou je kdy? Je to hodně důležité, protože jinak je to to samé, jako kdybych tvrdil, že jedině války způsobí oslavy.
Sokrate.
Máš sice s hlediska logiky pravdu,ale zde jde o cosi zcela jiného.
Vstup polarizující informace obsahující body převyšující hodnotu Q svou intenzitou vyvolávají proces doprovázený chemickými vlivy a podobně. Jedná se o mechanismus a nikoliv jednu variantu ze dvou. Výsledkem je stav,při kterém dochází k celému komplexu jevů majících jako důsledek to ukládání informací v polaritě mínus.Připomínám, že nejde o polaritu elektrickou,ale pocitovou. Ten pocit je důsledkem všech tě jevů a pokud dochází k ozvěně těchto bloků mínus, vytváří se opět celý ten komplex jevů včtně toho vyplavování chemických látek a teprve toto vyvolává opět ten pocit nepříjena, čili mínus. Jenže tento stav, čili ten celý komplex vytváří podmínky pro stva opačný,čili plusový.Lapidárně řečeno máme zde soustavu alfa, která vytváří stav nevyváženosti.Mizí li stav alfa pak vzniká snaha o vyvážení a třeba vyplavováním chemických látek majících opačný účinek,čili vzniká stav Beta,čili plus.Bez toho stavu Alfa však nevniknou podmínky pro vznik stavu Beta, protože nedojde k nevyváženosti a podmínkám pro snahu stav vyvážit. Stav Alfa i Beta jsou celým komplexem jevů a tyto jevy jsou k sobě protikladné. K tému komplexu jevů dochází při ozvěně těchto bloků v paměti uložených. To je dáno mechanikou procesu a nikoliv jen tím, že je zde bu%dto jeden nebo druhý stav a třeté neexistuje.
Bylo by výhodou popsat ty komplexy Alfa i Beta a popsat účinky třeba těch vyplavovaných látek,ale na to já znalostmi nestačím a mám dojem,že ani současná věda. Pokud by toto bylo známo, nemusel bych o polaritách vůbec hovořit, protože by to byla informace známá.Proto soudím, že toto ani současná věda nedokáže. Ovšem pokud by se vědci snažili popřít, či ověřit to co tvrdím, mohli by být k poznání toho nasměrováni a pak by bylo vše mnohem jasnější. Pokud vím co hledat pak toto spíše najdu.

Sám ani nevíš, kdy stav plusu začíná a kdy končí, čímž tato verze ještě více ztrácí na věrohodnosti. Ale znova opakuji. Kritizuji podmínku, ne samotnou verzi. Vem si takového psa. Můžeš jej naučit ledajakým kouskům. Podle tebe se ten pes kousky nejlépe naučí bitím klackem. Nebo jsem to pochopil špatně? Pořádným švihem klackem přes čumák u psa dosáhneme bodu Q, který posléze ustane a pes začne ukládat informace v polaritě plus. Já myslím, že ne.
Psa lehce naučíš kouskům pomocí něčeho hodně dobrého a on toto bude vyhledávat, aniž by před onou pochoutkou něco špatného předcházelo. Víš, kolikrát jsem zažil blažený stav, který se dostavil po odeznění nějakých hrozných muk. Někdy se ale dostavuje i bez nich. Není to podmínka. Každopádně je to velice diskutabilní, protože sám člověk přesně nikdy neví, v jakém psychickém rozpoložení se zrovna nachází.

Ano, skutečně tyto protiklady téměř nevnímám a souhlasím i s tím ostatním a přesto je tomu jinak. Jen nevím, jak to vyjádřit. Je třeba si uvědomit, že my lidé máme myšlení slovní a to vše komplikuje. Některé informace aktivované slovem mají polaritu plus, některé mínus a tak se tyto ozvěny střídají a my v tom máme tak trošku bordel ve kterém se nikdo pořádně nevyzná. Pokud však člověk ví co hledat,pak k tomu může cestu najít. Samozřejmě jsem nemohl hledat toto v myšlení slovním,ale v nižším vývojovém stupni,čili v myšlení pocitovém, které je platné u zvířat a člověka v době mezi narozením a rozvojem řeči. Jde však spíše o pozorování a vyvozování, ež mlácení klackem přes čumák.I hlad vyvolává polarizující vjem. Předkládáš li třeba zvířeti,které je v tomto stavu nějaký předmět, či třeba zvuk (nějaký podnět)vznikne u zvířete k tomuto podnětu cosi jako odpor.Použiješ li třeba hračku, bude se snažit ji zničit.Poté dojde ke krmení a ty předložíš ke vnímání jiný vjem (podnět) Samozřejmě v obou případech nepolární. Poznáš že si zvíře tuto hračku oblíbí.POkud to skoušíš dlouho a v různých variantách,pak poznáš,že zvíře nebo třeba dítě před rozvojem řeči ukládají informace právě tak, jak jsem popsal.Chceš li aby dítě mělo odpor k něčemu co může později ohrozit jeho život, či zdraví, nech je toto vnímat v době, kdy má hlad, nějakou bolest.Pak dítě nakrm, nebo odstraň příčinu bolesti a předkládej ke vnímání to co chceš aby vyhledávalo, třeba vjem hudby.Když toto budeš dělat vědomě a třeba si budeš dělat poznámky,jako jsem to dělal já (protože si houby pamatuji) Pak poznáš polární ukládání informací a třeba i podstatu mostů a zároveň vytvoříš odpor k tomu, co by dítěti mohlo uškodit a zároveň vytvoříš třeba hudební talent.Ten příklad s mlácením psa mne dost pobavil a pokud bych to analyzoval,pak bys došel k úpěkně matečním výsledkům,protože by ses sám ukládal v polaritě mínus do apměti psa a pokus s opačnou polaritou by tím byl zkreslený. Ten odpor k tobě by se projevil a zničil výsledky pokusu.
Odděl si od sebe myšlení okamžité pocitové a permanentní slovní. POkud chceš bádat na polárním ukládáním informací,pak toto slovní myšlení naprosto skreslí.Slovo aktivuje bloky plus v tvé paměti aniž by před tím musel být pocit nepříjemna.Funkci musíš poznat v podstatě na jednodušším myšlení a poté vědět, že stejný princip je platný i v tom myšlení slovním aby ses i v tomto vyznal.Ve svém myšlení tu podstatu nepoznáš protože myslíš slovně.
Odpověď na otázku zda je moje poznání nové, či jsem objevoval objevené bych také rád poznal. Když však naslouchám příkladně psychologům, dal bych často krk za to, že toto neznají a často tvrdí to, co tomuto odporuje. S toho soudím, že to mé poznání asi nové a originální bude.Jinak bych od toho už dávno odešel a nezabýval bych se tím.

Kolik matek si dnes se svými ratolestmi neví rady a přitom by stačilo tak málo. Jen kdyby si pořádně nastudovali operantní podmiňování.

Jistě promineš, že jsem jeden odstavec přeskočil.Myslím, že jsi v něm nemluvil přímo ke mně.
Kolik matek by si ze svými ratolestmi vědělo rady, kdyby jim někdo popsal základní logiku aby to operativní podmiňování pochopily v samé podstatě? Mno. Část by si s tím poradila a část ani tehdy ne.Věděly by co mají dělat, kdy to mají dělat a stejně by dělaly pravý opak,protože se řídí více než rozumem láskou a instinkty.A tak by matka věděla jak a kdy ukládat informace hudby aby vznikl talent,ale pokud by dítě plakalo vzaly by je do náručí a zpívaly,protože by se tím dítě ztišilo /aktivací bloků plus) a tak by hudební vjem ukládaly ěkně v polaritě mínus,ale dosáhly by svého cíle, ke kterému je vede láska. Já si o tom iluze nedělám a opět to mám podložené vlastní skušeností.Dokonce i já jsem tak jednal a věděl jsem, že jednám špatně.Vyznat se v tom je dobré,ale realizovat to je těžší a ne vždy přínosné.Ony ta trocha chyb z lásky je také dobrá,protože člověku zabrání v tom aby udělal ze svého potomka jednostranně dokonalého robota a blbce ve všem dalším.Každé poznání je možno využít ,ale také zneužít a uškodit.Otázkou je, zda poznání lidem dávat,když jej někteří z nich mohou zneužít a nadělat mnoho škod.Kdyby bylo odpovědí ne,pak bychom ještě lezli po stromech jako opice.


MB
Go to Top of Page

Sokrates
Aktivní uživatel

Czech Republic
237 Posts

Posted - 18/02/2010 :  17:44:14  Show Profile  Send Sokrates an ICQ Message  Reply with Quote
Slávo
quote:
Odpověď na otázku zda je moje poznání nové, či jsem objevoval objevené bych také rád poznal. Když však naslouchám příkladně psychologům, dal bych často krk za to, že toto neznají a často tvrdí to, co tomuto odporuje. S toho soudím, že to mé poznání asi nové a originální bude.Jinak bych od toho už dávno odešel a nezabýval bych se tím.


Budu tě muset zklamat. Tvé poznání,alespoň podle mého názoru již objevené je. Nebylo by špatné, kdyby se tu objevil i názor Rzwalda jako studenta psychologie. Já sám totiž psycholog nejsem ale podobnost principu podmiňování a tvého PaM je obrovská. Problém vidím v úplném pochopení a následném vyvození důsledků. Lidé obecně vstřebávají obrovské množství informací po povrchu. Nejdou do hloubky, protože to stojí čas i peníze. A ti, co se podmiňováním déle zabývají věci samotné nakonec porozumí ale nakonec nemají sílu ani prostředky šířit své zkušenosti dál, už z toho důvodu, že narážejí na odpor, který je vytvářen nezájmem(nechápu to, je to nějaká kravina) či narušením vnitřních stabilních hodnot.
quote:
Chceš li aby dítě mělo odpor k něčemu co může později ohrozit jeho život, či zdraví, nech je toto vnímat v době, kdy má hlad, nějakou bolest.Pak dítě nakrm, nebo odstraň příčinu bolesti a předkládej ke vnímání to co chceš aby vyhledávalo, třeba vjem hudby.

Dobře ale jak ten stav mínusu odstraňuješ? Stavem plus je odpověd. Jenomže díky tomuhle u tebe vzniká dojem, že stav plus se zapíná pouze po odeznění stavu mínus, což není pravda. Ten stav mínus totiž na to nemá žádný vliv. Mám pocit, že si došel k určitému poznání, ke kterému si se snažil vytvořit nějakou logiku. Ta tu však dávno je. Jak správně píšeš, smyslem každého živočicha je vyhledávat příjemno a vyhýbat se nepříjemnu. Proč? Protože je to z hlediska evoluce zachování druhu to nejdůležitější. A právě proto fungujeme na principu podmiňování, protože kdyby tomu tak nebylo, tak tu dneska asi nejsme.

Pomocí pamlsků a vhodného zdroje specifického zvuku dokážu psa ledasčemu naučit, aniž by byl pes jakkoliv stresován. Jak toto vysvětlíš?
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 19/02/2010 :  09:48:42  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Dobře ale jak ten stav mínusu odstraňuješ? Stavem plus je odpověd. Jenomže díky tomuhle u tebe vzniká dojem, že stav plus se zapíná pouze po odeznění stavu mínus, což není pravda. Ten stav mínus totiž na to nemá žádný vliv.
Sokrate.
Stále si nerozumíme.Ty vše konfrontuješ s již probíhajícím procesem a já mluvím o podstatě ze které ta logika vychází. Právě v tom se to liší od té teorie principu podmiňování.Postoupím tedy ještě k jednoduššímu myšlení ,kterému říkám (z nouze) mechanické.Jedná se o Proces myšlení nejjednodušších živých organismů. U těchto kromě procesu myšlení nic není. Jsou to pouze soustavy atomů a tyto atomy vytváří určitý energetický stav díky své vzájemné pozici.Vlastně se jedná o gravitační vztahy atomů v molekule mající jako důsledek uečitý energetický stav vyváženosti.V ideálním stavu je tato soustava stabilní,ale není to pereptum mobile.Tato soustava vyžaduje vstup energie z vnějšku. Poklesne si energetický stav,dochází ke změně pozic atomů a soustava se stává nestabilní. To je stav mínus. Poté dojde příkladně k reakci této soustavy s molekulou kyslíku. Kyslík je schopný energii předat. lapidárně řečeno tu soustavu nabije energií a soustava se tím vrátí do svých pozic a znovu se stává stabilní. To je stav plus. S těchto organismů se evolucí vyvinulo docela vše živé a k témuž dochází zřeba i u člověka, jen se toto evolucí doplnilo o další funkce.Ten základ však zůstává stejný. Nedojde li ke vzniku té nastability,čili stavu mínus,ta soustava vstup energie s vnějšku nepřijímá.To je základní princip.U těchto nejjednodušších organismů nevniká pocit,ale pouze to napětí nevyváženosti a k tomu stavu plus dochází pouze mechanicky.Prostě vzniká stav schopnosti přijmout vnější vstup energie a díky tomu vzniká stav plus a toto se periodicky střídá. Proto tomuto elemntárnímu myšlení říkám mechanické.
S tohoto myšlení se vešeré ostatní evolucí vyvinulo.Ke vzniku toho stavu vyváženosti a stability soustavy však může dojít i reakcí s další soustavou a tím vzniká soustava složená. K tomu vlastně dochází i dnes a je to příkladně reakce viru s jinou skupinou, třeba DNA. I toto je myšlení mechanické a nejde o nějaké chtění viru.Prostě se stetká se soustavou a dojde k reakci.
Otázkou je zda mám takto popisovat celou evoluci procesu myšlení,abys pochopil,že tento princip je platný třeba i u člověka,kde je toto doplněno mnoha dalšími funkcemi, které se evolucí vytvořily.Pokud ano,pak bude nejspíše vhodné abych toto zpracoval a ten rozsáhlý soubor tě poslal mailem.Mám dokonce dojem,že mám toto kdesi mezi papíry již popsané,ale to jsem ještě psal na psacím stroji a musel bych to přepsat do elektronické podoby.
Ty píšeš,že ke stavu plus může dojít i bez předchozího stavu mínus a já tě dávám za pravdu v celém rozsahu.Jenže to platí v již probíhajícím procesu ,kdy již jsou bloky plus v paměti uložené. Tím, že dojde díky vjemu k jejich aktivaci, čili ozvěně, výsledkem je pocit plus. Jenže příkladně v prenatálním období,čili v těle matky tyto informace v paměti polárně uložené nejsou a zde platí,že pokud nedojde ke vstupu polarizujících informací a jejich uložení do paměti, nevnikne možnost uložení těch bloků plus.Dojde li však v těle matky ke vstupu polarizujících informací, dojde k tomu stavu nevyváženosti jako u těch nejjednodušších, čili vznikne stav mínus, napětí a toto vyžaduje mnohem větší potřebu vstupu svější energie, než je matka schopna poskytnout. Tím ta nevyváženost roste,až díky tomu napětí dojde k reakci mozku,čili chaotickému "vysílání" impulsů do celého organismu plodu. Impuls zasáhne svaly bránice, ty se smrští a dojde k naplnění plic, ale nikoliv vzduchem a kyslíkem schopným dodat tu potřebnou energii,ale plodovou vodou. Logicky s toho vyplývá, že v těle matky nemůže plod uložit do paměti jediný blok v plusové polaritě, pouze v polaritě mínus a to jej zabije. Vědci předpokládají prenatální myšlení a toto je chybné. Kdyby byl znám ten základní princip,pak by tuto chybu poznali, čili s toho vyplývá cosi o tom jestli je moje poznání nové, či nikoliv.
Základní rozdíl mezi teorií podmíněnosti a Pam je ten, že Ta teorie podmíněnosti vychází s vnějšího pozorování příčin a jejich následků. S tohoto je vyvozováno.Pam vychází s poznání základu a podstaty a směřuje k tomu povrchu,ze které ta logika vychází. Tyto teorie jsou tedy vzájemně protikladné a dalo by se říci,že směřují proti sobě a v určitých bodech se zákonitě schází. Poté vzniká dojem,že se jedná o jedno a totéž.Já bych řekl,že se tyto dvě protichůdné teorie navzájem potřebují a jedna pomáhá druhé.Mohu se však mýlit.

Já skutečně nevím,jak vysvětlit,že jde pouze o výchozí body o podstatu.Pokud mluvím o principu polárního ukládáí informací,pak popisuji třeba jen to, k čemu dochází několiv vteřin po narození, kdy se uloží prvotní informace mínus díky změně prostředí, odpojení od přísunu energie od matky, chybění kyslíku a podobně. Vznikne ten stav nevyváženosti, napětí, které roste a vede k tomu chaotickému vysílání impulsů, což není rovno jakési vědomé činnosti, ale čitě mechanickým důsledkem toho růstu napětí. impuls zasáhne bránici a dojde k prvnímu nádechu,toto je rovno doplnění té energie pro soustavy vzniku stavu vyváženosti a následnému prvnímu uložení informací v polaritě plus, což je opět záležitost mechaniky procesu a nikoliv chtění.Jenže a to je právě ten problém vyjádření. Člověk, tedy i to dítě již není tím jednoduchým tvorem jako třeba vir,ale evolucí vznikla celá soustava doplňujících prvků,které tento proces doplňují a zdokonalují, třeba různé ty chemické procesy a podobně.V principu se však jedná o totéž.
Navíc se jedná o proces dynamický a takový nelze popsat. Proto popisuji staticky,čili pouhý princip. Jev dynamický je sled po sobě následujících stavech statických v čase. Mohu tedy popsat to statické a popsat několik stránek textu a při tom hovořím o několika málo vteřinách ve kterých to vše probíhá. Pokud toto konfrontuješ s tím co následuje po těchto několika vteřinách již to není správné, protože jsou tam další funkce. Pokud totéž chceš srovnávat se svým myšlením slovním, je to průšvih na entou. To vše jsou jen popsané výchozí body ze kterých můžeš vyvozovat stav dynamický a další logiku,protože těmto výchozím bodům je vše svou logikou podřízeno.POkud toto budeš takto přijímat a takto s tím pracovat pak dojdeš k tomu co říká teorie podmíněnosti,ale budeš to chápat mnohem lépe a třeba v této teorii najdeši chyby, které vychází z neznalosti podstaty . Jenže stejně tak dojdeš k setkání s filosofií, která také jde od povrchu a snaží se nalézt podstatu a přesto PAM není rovné filosofii.Můžeš se setkat ve filosofii třeba s problematikou pravdy a k tomuto problému přistoupíš s pohledu PAM a zjistíš,že cosi jako pravdu vůbec není možno poznat třeba proto, že cokoliv může být uloženo v kterékoliv polaritě.Budeš vědět, že neexistuje jediná informace polární,ale pouze smyslový vjem, složený s jedniček a nul, který je ukládán v určité polaritě za určitých okolností. Filosofie a Pam jsou tedy protisměrné a vzájemně se doplňují a upřesňují.Pam vlastně není teorie, ale pouze pomůcka schopná sloužit všem oborům zabývajícím se tím co má podstatu v procesu myšlení. Jako samostatný obor však význam nemá.
S tím psem jsi opět příliš daleko kupředu a musel bys zde pracovat s více veličinami, než jen s tím základním polárním ukládáním informací.Ten pes již žije určitou dobu, uložil určité informace v obou polaritách, fungují zde mosty a jeediné co zde není funkční je slovo i když u domestikovaných a navíc cvičených zvířat může k určitému stupni funkce slova dojít, čili pes reaguje na slovní příkaz a podobně. Nemůže však vzniknout ta navzájem propojená síť mostů slovních a smyslových informací jako je tomu u člověka a ty slovní mosty jsou u domestikovaných zvířat navzájem odpojené.Nemmůže tedy vzniknout myšlení permanentní slovní,čili lidská duše.
Jistě tě zlobí, že tě neustále vracím na začátek a vůbec mne to netěší,ale jak jsem napsal, popisuji jen výchozí body a ta mozaika rovná pochopení vznikne až tehdy budeš li je jako výchozí body vnímat a takto s nimi pracovat.Pokud pokročíš tam, kde jsou platné další funkce ,pak musíš s těmi funkcemi, čili opět výchozími body počítat,jinak si ve všem vytvoříš zmatek.
Skus pohladit psa,který tě nemá v paměti uloženého v převládající polaritě plus a ukousne tě ruku.Nech psa aby tě vnímal smysly,když trpí a skryj se mu, když je mu dobře.Pak se mu ukážeš a on tě pokouše i když tě zná.Pokusů a ověřování správnosti veličin PAm je nekonečně mnoho a důležitě je si ty základní veličiny pamatovat a myslet na ně. Potom budeš dostávat důkazy na každém kroku a začneš logice světa kolem lépe vidět,protože budeš vycházet od podstaty a ten pohled s povrchu dokážeš analyzovat.
Jen nevím, zda jsem tě opět trošku nezahltil.

MB
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 19/02/2010 :  10:47:02  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Dobře ale jak ten stav mínusu odstraňuješ? Stavem plus je odpověd. Jenomže díky tomuhle u tebe vzniká dojem, že stav plus se zapíná pouze po odeznění stavu mínus, což není pravda. Ten stav mínus totiž na to nemá žádný vliv. Mám pocit, že si došel k určitému poznání, ke kterému si se snažil vytvořit nějakou logiku. Ta tu však dávno je.
Sokrate.
Toto jsem nějak přehlédl a chybí mně ikona edit,proto odpovídám samostatně i když si myslím, že již odpověď znáš.
Stav mínus odstraníš tím, že najdeš a odstraníš příčiny .Na to by tě odpověděla každá matka. Ta pozná, jestli má dítě hlad, má naděláno v plenách, nebo je třeba bolí břicho.Neví li to, pak skouší to i ono až příčinu najde.Nenajde li příčinu vyhledá třeba lékaře.Odstraní li příčinu,pak přestane docházet ke vstupu polarizujících informací vyšších hodnoty Q. Jenže tím vznikl určitý stav,čili celý komplex jevů včetně chěmických a důsledkem je nastavení,čili opět vznik určité soustavy které důsledkem je ukládání informací v polaritě plus.Stav ukládání informací v polaritě plus je tedy výslednicí. Dojde li poté smyslovým vjemem k aktivaci takto plusově uložených informací, dojde opět k replikaci toho stavu plus včetně třeba té chemie a všeho dalšího. Výsledkem celého komplexu je stav vědomí pocitu příjemna.Mluvit zde pouze o jednom faktoru, třeba chemii nevyjdřuje situaci.Prostě se opakuje celkový stav, který byl v okamžiku uložení a to je dáno i funkcí mostů,ale zde bych se dostal do neprobádané oblasti informací mimoslyslových, kde se dostatečně nevyzznám a spíše jejich existenci jen logikou tuším.Měly by tto být cosi jako technické bloky přpojující se k mostům smyslových informací,ale to jsou jen bláboly a já nemám cesty k tomu abych toto nějak probádal,či ověřil.Respektive cestu bych možná měl, ale nemám možnosti objekty výzkumu, přístroje a znalost zacházení s nimi.Takže bych mohl pouze někoho motivovat k směrovanému bádání a nic víc.Takže hovořím jen o tom, co jsem byl schopný alespoň nějak ověřit a toto do toho nepatří.
Nic se nezapíná,ale vše je čehosi důsledkem.POkud hovoříme o základu a výchozích bodech,pak stav mínus vytváří určitý stav a jeho důsledkem je vznik stavu nového. Čili s tím něco spolčného má.Pokud budeme mluvit o složitějším myšlení, kde již dochází k ozvěně uložených informací smyslovým vjemem či funkcí mostů,pak již zde stav mínus vliv mít nemusí. Stav plus může následovat po stavu plus,pokud dochází k ozvěně bloků plus smyslovým vjemem, nebo funkcí mostů. Jsou i chemikálie, které dokáží mozek na stav plus nastavit a zde je možno označit třeba čokoládu,ale také endorfiny vznikající při svalové činnosti. O drogách nemluvě. Jenže to již jsme mnohem dále, než u polárního ukládání informací a je zde řada dalších faktorů toto ovlivňujících.Takový stav není vhodný pro posouzení základu,čili základního principu polárního ukládání informací. To je to co stále opakuji.Pokud chceme posuzovat určitou fázi,pak musíme počítat se všemi konstantami tento stav vytvářejícími. Chci li mluvit pouze o zákonitostech polárního ukládání informací,pak toto nemoho posuzovat dle stavu ve kterém již dochází k ozvěně uložených informací a funkci mostů.

Pomocí pamlsků a vhodného zdroje specifického zvuku dokážu psa ledasčemu naučit, aniž by byl pes jakkoliv stresován. Jak toto vysvětlíš?
Opět totéž. Posuzuješ stav ve kterém již jsou informace polárně uloženy, kde je funkce mostů a další faktory stav ovlivňující.
Zajímavé na tom je, jak si lidé podvědomě to polární ukládání informací a dokonce i tvorbu mostů uvědomují a v praxi toho využívají,aniž by věděli, k čemu při tom dochází.Spojují do mostu díky společnému vnímání informace vyvolávající stav příjemna a informace požadované a tak vytváří most,při kterém dojde k plusové polaritě k uložení mostu vjemu pamlsku, zvukového či vizuálního smyslového vjemu a požadovaného stavu. Pak stačí dodat smyslový vjem třeba zvukový a ktivuje se celý most složený ze všech ostatnch informací a to v plusové polaritě.Pes pak plní rozkaz (požadovaný stav) s pocitem příjemna a ve všdomí je aktivována i ta informace o pamlsku.POkud si uvědomuješ ty základní veličiny a budeš s nimi pracovat ,pak toto můžeš analyzovat jejich pomocí a vlastně tě to může sloužit i jako jeden s důkazů funkce polárního ukládání informací, ozvěny uložených informací i funkce mostů.Pokud však to užiješ jako ukázku toho, že je to spolárním ukládáním informací jinak a ty ostatní funkce pomineš, pak dojdeš k chybnému výsledku.

MB
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 22/02/2010 :  13:33:27  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Sokrate.
Přečetl jsem to po sobě a zjistil, že jsem vše ještě více zamotal.
Skusím to zjednodušit i když nevím, zda se mně to podaří.
Skus si namalovat úsečko,která znázorňuje děj v čase.Na samém začátku této úsečky je to základní polární ukládání informací jak jsem je popsal. Pouze zde je samostatné a nic dalšího je neruší.Platné je však po celý život a to ostatní se k němu přidává.I to dítě těsně po porodu má smysly a všechny tyto smysly dodávají své informace dle toho základního mustru. Jenže jsou do paměti ukládané společně a to vždy v polaritě, na kterou je mozek nastaven. Takže vznikají mosty. Zde platí to co jsem napsal o mostech a tím je ten základ, čili princip polárního ukládání informací částečně skryt. Zde již je možné aktivovat mostem informace plus v paměti s tím nastavit mozek na ukládání informací v této polaritě aniž by předcházel stav mínus.A to jsme stále ještě v době těsně po narození. Když se k tomu přidá i funkce slova, pak je možno aktivovat polárně uložené informace slovem a tím je ten základ ještě více skryt,ale platí stále. Pokud tedy hledáš to základní polární ukládání informací ve svém vlastním myšlení, ve kterém je funkce slova,pak najdeš zmatek,protože je ukryté za důsledky funkce mostů a slova.I přesto že je toto ikryté, je toto stále funkční,čili mínusová polarita připravuje mozek na to aby po zmizení příčiny ukládal informace v polaritě plus.
V životě člověka dochází ke zvláštnímu jevu,který nevím jak nazvat.Člověk prochází od početí zrychleně všemi fázemi evoluce procesu myšlení.Jedna fáze evoluce se napojuje na předešlou až vzniká kompletní myšlení lidské ,čili nejvyšší evoluční stupeň. Pokud přijmeš třeba jen pokusně ty popsané konstanty, začneš vnímat logiku celé evoluce. Nemohu to dokázat, protože skušenost není přenosná. Přenosná je pouze cesta k poznání a tu nabízím.
Já když mám problém s pochopením něčeho složitého,pak si kreslím a nejednou se ta složitost ztratí.Naneseš li si barevně ty konstanty na tu úsečku ,pak bude vše mnohem jasnější.

MB
Go to Top of Page

Andy1
Nový uživatel

12 Posts

Posted - 22/02/2010 :  22:33:01  Show Profile  Reply with Quote
Jen drobná poznámka.
U teorií opecně platí, že jejich hodnota je míra toho, nakolik je prospěšná pro běžný život. Je-li tato teorie funkční, pak je především třeba se tázat, co prospěšného může přinést. Teorie se dotýká citlivého tématu a tím je svobodná vůle. Existuje-li způsob, kterým lze ovlivnit a řídit způsob našeho uvažování, potom může být stejně dobře využit jako zneužit. V tomto ohledu je potom především mít na zřeteli co největší respekt ke svobodě jednotlivce utvářet svůj vlastní život dle svých představ.

Zjistilo-li by dítě po dovršení určitého věku, že hraje rádo na housle, nikoliv proto, že to má rádo, ale proto, že jej k tomu někdo "naprogramoval", jak by samo sebe reflektovalo? Jako milovníka hry na housle, nebo robota, který plní program svého programátora? Byl by pro něj úspěch v koncertní síni hodnotnější, než pocit vlastní individuality a naprosté osobní svobody ve výsledcích práce své jedinečné osobnosti? Jak by takové dítě vyřešilo problém s nahlížením samo na sebe, pokud by vědělo, že některé prvky z jeho života a osobnosti do něj byly vloženy plánovitě a záměrně někým cizím. Kam by se poděla osobní svoboda v rozvoji sama sebe?
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 23/02/2010 :  11:04:50  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Andy 1

Opět je zde otázka, zda je dobré poznávat svět, když každé poznání dává člověku schopnosti a ty je možno využít ve prospěch života ,ale také zneužít. I kamenem je možno robít ořech i hlavu jinému člověku. Měl tedy přechůdce člověka zůstat na stromu a neměl se učit zacházet s nástroji?
POznání toho jak vlastně živí tvorové a člověk myslí je nutné k pochopení základní logiky světa kolem,protože vše co se života týká má svou podstatu v procesu myšlení. Pochopím li tento proces v základní logice, získávám schopnost analyzovat vše co s této podstaty svou logikou vychází.Poznání dává člověku schopnost díky analýze poznat to co mu škodí a vědomě toto řídit ve svůj prospěch. Stejně tak totéž může zneužít a to nejen ve úprospěch svého já a uznané pravdy,ale třeba i z houposti a neznalosti dalších faktorů.
A tak mohu využít znalosti Pam k vědomé tvorbě talentu,čili budu ve správný čas předkládat podněty a vytvořím bloky, které se budou při aktivaci projevovat silnou ozvěnou plus. Pro toto příjemno budou vyhledávány a opakovaně aktivovány a třeba může být výsledkem genilní houslista jednostranně zaměřený a ostatní přehlížející, čili robot.Pokud je to můj potomek , nejspíše budu cítit pýchu nad jeho hudební genialitou,ale to,že jsem mu tím vlastně zničil celý život, že nedokáže cítit krásno jinde ,již nevnímám.Jde tedy o zneužití schopností daných poznáním ve prospěch svého já (ta pýcha).
Jenže tato znalost vede i ke schopnosti analyzovat důsledky a posoudit jejich hodnotuu. A tak mohu posilovat různé talenty,polarizovat kladně to co životu slouží a záporně to co život ohrožuje,či mu škodí.

Ono to vypadá složitě,ale běžní rodiče toto zvládají naprosto běžně i bez této znalosti, vedeni láskou k potomkům.Přesto i s tou láskou dělají chyby, které si neuvědomují.Zde je navíc uvědomění toho co se při tom děje a proč se tak děje,čili je toto cesta k odstranění chyb, ale stejně tak k vytvoření chyb mnohem horších.Je však třeba zrušit auta, když se někteří lidé nedokáží naučit řídit?
V problematice tajemství myšlení si nejsem zcela jist, zda má být toto tajemství otevřeno, zda těch záporů nebude víc než kladů. Takže jistotu ode mne nečekej.MB
Go to Top of Page
Page: of 6 Previous Topic Topic Next Topic  
Previous Page | Next Page
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum © (c) 2009 webmaster Go To Top Of Page
Snitz Forums 2000