www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 Filosofie
 Libovolné téma
 Prišiel som na to, v čom je ilúzia kresťanov.
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Next Page
Author Previous Topic Topic Next Topic
Page: of 4

navi
Ultragrafoman

2839 Posts

Posted - 22/12/2007 :  23:41:51  Show Profile  Reply with Quote
Prišiel som na to, v čom je ilúzia kresťanov. Najprv poviem príklad. Voda môže byť rôzna. Čistá, menej znečistená, špinavá. Keby nebolo vody, nemalo by byť čo znečistené, ani špinavé. Rovnako to platí aj o duši. Keby nebolo duše, nemalo by byť čo znečistené. Takže základ akejkoľvek duše je vždy čistý. Zlé vedomie je nečistá duša. Zlo bude uvrhnuté do pekla a bude pod nadvládou nebies, ale asi tak, ako keď vodu očistíte od špiny, a znemožníte jej, aby znova znečisťovala vodu. V čom je ilúzia kresťanov je to, že špinu považujú za vodu. Dobro je voda a zlo je nečistota vo vode.A keďže každá špinavá voda má čistý základ, Pán Ježiš Kristus nemôže zničiť niečo, čo má čistý základ. Môže uvrhnúť do pekla len tú špinu, ktorá ten čistý základ znečisťuje. Preto sa nebojte, že budete naveky zatratený v pekle. V pekle bude zatratená len špina z vašej duše. Všetko ostatné sa vráti do neba, pretože to tam patrí. Špina slúži len pre poučenie, kam sa dostane duša, keď opustí svoju prirodzenú čistotu.

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 09/01/2008 :  07:33:46  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Podle mého názoru je veškeré jednání živých organismů i člověka determinováno, resp. předem určeno pohybem mikročástic v mikrosvětě, který je však dle poznatků moderní fyziky (Heisenbergovi principy neurčitosti) pouze náhodný, resp. daný pouze do určité míry pravděpodobnosti. Zároveň si myslím, že pohybem mikročástic v mikrosvětě je determinováno jak tělo tak duše člověka, která má tělesnou povahu, neboť psychika člověk je zřejmě umístěna v jeho mozku, který opět představuje pohyb mikročástic z hlediska fyziky mikrosvěta. Lidské jednání, které se řídí příkazy mozku, tak závisí na tom, která myšlenska v mozku se bude vyznačovat takovou silou, aby mozek dal příkaz ostanímu tělu k určitému chování. Základem pocitu svobody člověka je pak střetávání různých myšlenek v mozku, aby převládla ta nejsilnější, tento střet v mozku má zároveň podobu pohybu mikročástic z hlediska fyziky mikrosvěta, je nezávislý na samotném člověku a nelze předem na 100% určit jeho výsledek vzhledem k Heisenbergovým principům neurčitosti pohybu mikročástic (jedná se o základ pocitu svobody člověka). Chce-li člověk své jednání nějak ovlivnit, nemůže to totiž učinit jinak než prostřednictvím svého mozku, tedy pohybu mikročástic z hlediska fyziky mikrosvěta.

Z toho plyne, že člověk nese vinu za to má-li nedokonalý nebo nemocný (špatný) mozek, avšak tuto skutečnost nemůže člověk sám zevnitř nijak ovlivnit. Změny nedokonalého mozku je možno dosáhnout pouze s rostoucí zkušeností člověka (která rozšiřuje jeho model světa obsažený v jeho mozku o další myšlenky, resp.paměťové stopy, čímž dochází ke změně činnosti mozku) nebo jiným zásahem zvenčí. Živý tvorové tedy odpovídají za něco, co nemohou nijak ovlivnit, co je determinováno pohybem mikročástic z hlediska fyziky mikrosvěta. Tato odpovědnost, která by jej měla především vychovávat, je pak důležitá z hlediska nabývání zkušeností o dobrém a špatném jednání v rámci modelu světa v mozku tohoto jedince.

Podle mého názoru nízkou nebo větší pravděpodobností odchylky různých mikročástic od jejich nejpravděpodobnějšího pohybu je zajištěno v přírodě, aby tyto srážky byly postupně omezovány vzájemnou interakcí mikročástic, kdy pohyb všech mikročástic (tedy energie) s vysokou pravděpodobností je v konečném důsledku směřován do místa výskytu mikročástic (tedy energie) s nízkou pravděpodobností, čímž dochází k snižování pravděpodobnosti srážky mikročástic v mikrosvětě a v konečném důsledku i těles v makrosvětě (jde o mechanický základ evoluce). Jinými slovy evoluce směřuje podle mého názoru k ustávání srážek, k souladu všech a všeho a představuje vývoj od méně pravděpodobného k pravděpodobnějšímu stavu přírody

Z toho plyne, že s rostoucí zkušeností je možné zdokonalit každého jedince, resp. každou populaci určitého druhu živých organismů. Na každý živý organismus, na svatého člověka či zločince, na zvíře či člověka se je z tohoto hlediska nutno dívat jako na jakýsi polotovar ve výrobě představované evolucí přírody, přičemž cílem této výroby, resp. evoluce je hotový výrobek jako dokonalost takového jedince. V každém živém organismu je tak dle mého názoru třeba vidět budoucího dokonalého jedince, nikoliv současný nedokonalý "polotovar". Tato výroba je však, jak jsem již výše uvedl zcela determinována pohybem mikročástic z hlediska fyziky mikrosvěta, resp. evolucí přírody, či chápeme-li tuto evoluci jako Boží nástroj, pak touto Boží vůlí představovanou tímto nástrojem.

Přičemž přínosem křesťanství je, že spojilo řadu lidí s myšlenkou jejich souladu, chtěnou Bohem. Křesťanství však vylučuje z tohoto souladu určité živé jedince, jinověrce, ateisty, menšiny, zvířata, kteří nemají nárok žít v ideální společnosti, ať již na Zemi nebo v nebi. Toto podle mého názoru je v rozporu se shora uvedeným stanoviskem o tom, že všichni živí jedinci jsou nakonec určeni k dokonalosti, je to podle mého názoru v rozporu se zákonem evoluce přírody, která směřuje dle mého názoru k souladu všech a všeho. Chápeme-li tuto evoluci jako Boží nástroj, pak je to v rozporu rovněž s Boží vůlí.

Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 09/01/2008 :  16:07:59  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Dalibore.

Co takhle skusit vysvětlit, co myslíš těmi pohyby částic v mikrosvětě?

MB
Go to Top of Page

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 09/01/2008 :  19:01:04  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Mikročásticemi chápu částice viditelné pouze po zvětšení mikroskopem, dle mého názoru tyto mikročástice jsou pak složeny z dalších mikročástic a tyto mikročástice jsou opět složeny z dalších mikročástic atd. nekonečněkrát. V konečném důsledku se tak dostáváme k mikročásticím o nulové hmotnosti, vyznačujících se zřejmě absolutní nepřítomností hmoty, mohlo by se jednat o fotony světla v klidu nebo o rychlosti nižší než je rychlost světla c, fotony totiž mají podle fyziky nulovou klidovou hmotnost, a zároveň reálně existující body našeho časoprostoru. Protože z takto definovaných mikročástic o nenulové hmotnosti je složena všechna hmota, musí být pohyb této hmoty determinován pohybem takovýchto mikročástic. Zároveň protože veškerá skutečnost (hmota, světlo, absolutní vakuum) je složena z bodů časoprostoru, je veškerý pohyb skutečnosti zároveň podle mého názoru determinován pohybem všech bodů časoprostoru.
Go to Top of Page

noemus
Grafoman

Czech Republic
1149 Posts

Posted - 10/01/2008 :  09:50:00  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by Dalibor Grůza

Mikročásticemi chápu částice viditelné pouze po zvětšení mikroskopem, dle mého názoru tyto mikročástice jsou pak složeny z dalších mikročástic a tyto mikročástice jsou opět složeny z dalších mikročástic atd. nekonečněkrát. V konečném důsledku se tak dostáváme k mikročásticím o nulové hmotnosti, vyznačujících se zřejmě absolutní nepřítomností hmoty, mohlo by se jednat o fotony světla v klidu nebo o rychlosti nižší než je rychlost světla c, fotony totiž mají podle fyziky nulovou klidovou hmotnost, a zároveň reálně existující body našeho časoprostoru. Protože z takto definovaných mikročástic o nenulové hmotnosti je složena všechna hmota, musí být pohyb této hmoty determinován pohybem takovýchto mikročástic. Zároveň protože veškerá skutečnost (hmota, světlo, absolutní vakuum) je složena z bodů časoprostoru, je veškerý pohyb skutečnosti zároveň podle mého názoru determinován pohybem všech bodů časoprostoru.


Ahoj Dalibore
To jsou dost neortodoxní představy, ale když už rád fantazíruješ, tak by to chtělo aby tvé fantazie byly alespoň konzistentní. A trochu by ses měl také orientovat v tom o čem mluvíš. Myslím, že se na tebe zatím nesnesla drtivá kritika jen proto, že tu zřejmě panuje zimní lenivá atmosféra.

1. Když nekonečněkrát rozdělíš něco co má nenulovou hmotnost, tak nedostaneš nulovou hmotnost, ale "nekonečně malou" hmotnost a to je dost podstatný rozdíl. Protože když nekonečněkrát nulu sečteš, tak dostaneš vždy nulu, ale u nekonečně malé hmotnosti by to už (alespoň z hlediska matematiky) dávalo smysl

2. Světlo nemůže mít nižší rychlost než c, proto je také rychlost světla konstanta, v některý materiálech se světlo zdánlivě pohybuje pomaleji než c, ale to ve skutečnosti není nepřerušovaný pohyb, ale pohyb, který je pravidelně přerušován absorbcí a opětovnou emisí světla, která pohyb zdržuje, tímto způsobem se dá pohyb světla (nikoliv fotonů) téměř až zastavit, fotony se všek nemohou pohybovat pomaleji než c.

3. Světlo nelze jednoznačně považovat za složené z částic - spíše je možné v některých případech jeho chování vykládat jako částice a v jiných jako vlny. Pojem foton nebyl zaveden jako jméno částice, ale jméno pro kvantum energie světelné (elektromagnetické) vlny, které dále nelze zmenšit, toto kvantum se v některých případech chová jako častice.

4. to, že má foton nulovou klidovou hmotnost, je jen jinak řečeno to, že foton v klidu neexistuje. Nulová hmotnost je totéž co nulová energie a foton je kvantum energie, není-li tedy energie, pak není kvantum a není ani foton. Takže abych to shrnul, všechny fotony, které kdy existovaly a budou existovat energii, a tedy i hmotnost, mají.

5. také je trochu zavádějící představa o částicích jako bodech časoprostoru - už vůbec nemluvím o tom, jestli je časoprostor reálný nebo jen vymyšlený. Tak předně částice v časoprostoru musí být minimálně křivka a ne bod, jinak by existovala jen nekonečně krátkou dobu. Dále jsou tu výsledky kvantové mechaniky, které jsou podle mne v rozporu s představou, že částice má nějakou přesnou polohu v prostoru, tedy že je geometrickým bodem.

Omlouvám se Navimu, že do této diskuze vstupuji, protože původně evidentně nebyla o fyzice

Ad iluze křesťanů:
Myslím si, že ne jen křesťané žijí v iluzích, spíše bych řekl, že drtivá většina lidí, ne-li všichni, si neustále vytváří iluze o světě, o sobě, o minulosti. Takže v tomto kontextu mi iluze o Bohu nepřipadají nijak zvláštní. Skoro bych řekl, že dělat si iluze o něčem je pro člověka příznačné. Já osobně se snžím nedělat si o sobě a o světě iluze, ale je to jen snaha a ne vždy se to daří. Náboženství má kromě toho tu výhodu, že je to institucionalizovaná a promyšlená iluze, která má sjednocující i inspirativní účinky. Dává lidem pocit sounáležitosti, potřebnosti, smyslu, atd.

Iluze jsou pro mnoho lidí nezbytné proto, aby vůbec ve světě dokázali přežít a nemyslím si, že je pro každého použitelná cesta skeptika a programového bezvěrce. Navíc si myslím, že většina tzv. bezvěrců jen vymění jednu iluzi za jinou. Daliborovi názory jsou toho jasným příkladem. Neber si to Dalibore osobně. Totéž si v různě míře myslím o všech, včetně mne. Důležité je podle mne, alespoň občas své vlastní iluze odhalovat a pokoušet se být k sobě upřímný. Je ovšem otázka do jaké míry je toho kdo schopen.
Go to Top of Page

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 10/01/2008 :  13:12:29  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Myslím si, že nekonečně malá část je 0, příkladem může být geometrie a měrné jednotky. Vezmeme-li bod prostoru má nulové rozměry, vezmeme-li nekonečně bodů prostoru, které následují za sebou, dostaneme nenulové rozměry přímky, čili nekonečněkrát malá část rozměru přímky (tj. bod prostoru) má nulový rozměr. Na druhé straně s tebou souhlasím, že ani absolutní vakuum by v tvém pojetí nešlo označit slovem nic, protože obsahuje části (prostoru), i když tyto části, v konečném důsledku body časoprostoru, mají nulovou hmotnost (viz výše příklad bodu jako nekonečně malé části přímky).

Zároveň bych chtěl podotknout, že nemluvím o bodech trojrozměrného prostoru, ale o bodech čtyřrozměrného prostoru tj. časoprostoru, který není světlem, jde tedy o náš hmotný svět (který však díky relativitě pohybu může představovat světlo vůči pozorovateli, který si za vztažnou soustavu svého pozorování zvolí světlo), kde kromě prostorových rozměrů přistupuje rovněž určitý časový rozměr (tzn. jde o nulový časový interval z hlediska tohoto času i relativního času dle STR). Tento bod časoprostoru se pak pohybuje v relativním čase, a z hlediska třírozměrného prostoru (daného pouze prostorovými mírami bez ohledu na relativní časové míry) může skutečně jít např. o křivku apod. v závislosti na pohybu tohoto bodu v relativním čase.

Zároveň si myslím, že žádný bod časoprostoru není stabilní, tedy, slovy antického filosofa Herakleita vše plyne (tj. vše je v pohybu), nevstoupíš dvakrát do stejné řeky.
Go to Top of Page

noemus
Grafoman

Czech Republic
1149 Posts

Posted - 10/01/2008 :  13:15:08  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by Dalibor Grůza
Vezmeme-li bod prostoru má nulové rozměry, vezmeme-li nekonečně bodů prostoru, které následují za sebou, dostaneme nenulové rozměry přímky


To se mýlíš, když dělíš postupně hmotu na menší a menší části, tak v každém kroku dělíš na konečné množství menších částí, a nekonečno o kterém mluvíš je tedy spočetné, ale přímka v rovině obsahuje nespočetné množství bodů!!

Ze spočetného množství bodů nikdy nevytvoříš souvislou množinu, která by měla nějakou velikost, a obecně to neplatí ani pro nespočetné množství bodů, viz. např Cantorovo discontinuum, které obsahuje stejné množství bodů jako přímka, ale celková délka je nulová

quote:

Na druhé straně s tebou souhlasím, že ani absolutní vakuum by v tvém pojetí nešlo označit slovem nic, protože obsahuje části (prostoru), i když tyto části, v konečném důsledku body časoprostoru, mají nulovou hmotnost (viz výše příklad bodu jako nekonečně malé části přímky).


Souhlasit se mnou nemůžeš, protože nic takového jsem neřekl, o existenci prostoru jako takového jsem totiž nemluvil
Nicméně by ses měl zamyslet nad tím, jak bys v tebou uvažovaném modelu zajistil že se body které mají hmotnost budouv prostoru pohybovat, co by to vlastně znamenalo pohybovat se (vyměňovat si místo s jinými body, které hmotnost nemají??) Uvědom si prosím, že v geometrickém prostoru se body překrývat nemohou, buď jsou stejné nebo různé.

quote:

Zároveň bych chtěl podotknout, že nemluvím o bodech trojrozměrného prostoru, ale o bodech čtyřrozměrného prostoru tj. časoprostoru, kde kromě prostorových rozměrů přistupuje rovněž určitý časový rozměr (tzn. jde o nulový časový interval z hlediska tohoto času i relativního času).


Je dobře, že to říkáš, ale mám pocit, že si neuvědomuješ důsledky, bod v časoprostoru není částice, ale spíše událost a mluvit u události o hmotnosti je trochu divné, nemyslíš??

quote:

Tento bod časoprostoru se pak pohybuje v relativním čase


Body v prostoročasu se nepohybují. Pohybuje se částice v normálním prostoru a tím vytváří v prostoročase svoji trajektorii, což je křivka.

quote:

Zároveň si myslím, že žádný bod časoprostoru není stabilní, tedy, slovy antického filosofa Herakleita vše plyne (tj. vše je v pohybu), nevstoupíš dvakrát do stejné řeky.


V prostoročase není nic v pohybu, neplyne zde totiž čas, ten je jen jedním z rozměrů tohoto prostoru. Na průběh času v prostoračase se můžeš dívat z hlediska různých souřadných systémů, nebo i vzhledem k dané částici, to dělá běh času relativním. Ale běh času je v prostoračase vyjádřen právě tím, že částici nekreslíme jako bod, ale jako křivku!!
Go to Top of Page

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 10/01/2008 :  15:53:32  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Ponechme stranou mé i tvé spekulace o bodu časoprostoru jako částici o nulové hmotnosti.

Pouze podotýkám:

V případě bodů o rozměru 0cm přímky o rozměru 1 cm mám tedy na mysli dělení nespočetným nekonečnem, tedy dělení, které by proběhlo v nekonečném čase, přičemž v každý časový okamžik (v nulové intervalu času) by proběhlo jedno dělení hmoty.

Jednotlivé body časoprostoru, které současná fyzika nazývá události a matematicky s nimi zacházíme jako se čtyřvektory, se podle mého názoru pohybují. Dráhy bodových částic v prostoročasu pak nazýváme světočáry. Vícerozměrný objekt vykresluje v časoprostoru tzv. světoplochu.

Proto dávám k zamyšlení následující fakt, který není spekulací a je podle mého názoru "vědecky exaktní":

Veškerý vývoj přírody, resp. do jisté míry náhodný (tj. pouze více či méně pravděpodobný dle Heisenbergových principů neurčitosti) vše samoregulující pohyb ji tvořících mikročástic zcela určuje (determinuje) chování a pohyb jimi tvořených všech živých organismů a vší neživé přírody. Mikročásticemi chápu částice viditelné pouze po zvětšení mikroskopem. Protože z takto definovaných mikročástic o nenulové hmotnosti je složena všechna hmota, musí být pohyb této hmoty determinován pohybem takovýchto mikročástic.
Go to Top of Page

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 25/03/2008 :  07:24:43  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
Je-li nějaký Bůh, který stvořil přírodu, pak by měl být prvotně poznáván vědeckým zkoumáním přírody samotné, nikoliv ze svatých či posvátných textů, jako je např. Bible apod. Je tomu tak, protože v případě přírody jde o případné bezprostřední Boží dílo a v každém takovém bezprostředním díle lze poznat bezprostředně jeho tvůrce, jeho vlastnosti, myšlení či moc.

Co se týká svatých či posvátných textů, tak ty jsou na rozdíl od přírody vždy dílem lidí, vesměs kněží a Bůh se v nich jeví mnohem více zprostředkovaně, protože mezi Bohem a posvátným či svatým textem vždy stojí interpretace určitého spisovatele-kněze. Přičemž kněží přirozeně chápou posvátný či svatý text rovněž jako určitý obchodní artikl a jejich cílem je prodat ho co největšímu počtu lidí a získat tak pro svou církev co největší bohatství a moc. Tyto lidské pohnutky v případě poznávání přírody jako případného bezprostředního Božího díla neexistují.

Proto lze podle mého názoru odmítnout náboženský postoj, např. křesťanský, představovaný kněžími: Co je od Boha, to je ve svaté knize, např. v Bibli, a to je zároveň užitečné pro člověka (který vede často k náboženskému fanatismu založeném na úplném spoléhání se na znění svatého textu jako kněžského díla). Je třeba trvat na postoji: Co je pro člověka užitečné, to je od Boha, a je zároveň v souladu s určitým svatým textem, např. s Biblí (který vede k spoléhání se na exaktní poznání přírody jako bezprostředního případného Božího díla).

Edited by - Dalibor Grůza on 25/03/2008 07:25:56
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 25/03/2008 :  07:59:48  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Dalibore.

Co je dobré pro člověka a ostatní přírodu, je prostě dobré a nějaký bůh v tom není vůbec důležitý.To co je pro člověka dobré můžeš nají i třeba v Bibli, či jiných knihách a opět je zde Bůh zbytečný.

Vše se skládá s atomů,ale mám dojem,že ty pod mikroskopem neuvidíš.Jedná se tedy o pohyb větších celků,třeba buněk? O těch by se dalo říci, že člověka a vše živé do jisté míry determinují.Jsou li to buňky ze kterých se skládají rybí žábry,pak můžeš dýchat pod vodou,ale na souši nikoliv a podobně. Ta determinace je dána evolucí každého druhu a má přímý vliv na určité jednání živého tvora,ale to není nic nového a je to všeobecně známé. Člověk nemůže dýchat pod vodou a nemůže létat a tím je determinován? Já myslím, že právě u člověka to neplatí,protože člověk má rozum a dokáže si vymyslet přístroje, které mu umožňují dýchat pod vodou i létat. Pohybem těch mikročástic v mozku je tedy možné determinace se zbavit a rozšířit své možnosti téměž bez omezení.

MB
Go to Top of Page

Gato
Velmi aktivní uživatel

631 Posts

Posted - 25/03/2008 :  08:25:18  Show Profile  Reply with Quote
Dalibore,
bůh existuje. Bůh není materiální objekt, ale duchovní vědomí. Příroda vzniká v tomto duchovním vědomí.

Doporučuji proto hledání ducha ve vlastním nitru a pozdeji i v okolních předmětech, protože duch je všudypřítomný a poznáním ducha ve formách poznáme dokonale i formy.

Svaté texty obsahují i přírodovědné znalosti vysoké kvality.

Někteří jógini žijí velmi dlouho a moderní věda nemá ani ponětí o tom.

Vyzývám materialisty, aby si nebrali Boha do úst a aby prezentovali své názory jako své domněnky a ne jako vědecké pravdy.
Go to Top of Page

Dragonier
Aktivní uživatel

Czech Republic
115 Posts

Posted - 25/03/2008 :  22:09:32  Show Profile  Reply with Quote
Tady jde snad o největší mílku lidstva vs Bůh
-Snažíte s totiž definovat, shodnotit a určit Boha lidským vědomím, vašimi nekonečnými početními teoriemi ve kterých se nakonec ztratíte sami, jak právě v té nekonečnosti
př. když jsem byl malej(evangelík), dával jsem si otázky, jak může Bůh všechny slyšet, všechny modlitby atd a to je ta chyba, Bůh totiž není člověk ani žádná hmota k našim teoriím a otázkám je v podstatě netečný, on je nepopsatelný, lidi ho popsali, jenom kvůli zjednodušení. Můžete si tady dávat teorie jaké chcete, ale nepopřete Boha, možná natrefíte na nedokonalosti náboženství, ale náboženství je věc lidská, je to jenom nahlížení na Boha, i já mám své náboženství a i v mém se dají nalézt díry, ale Bůh je a je to prostě tak

Maty
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 26/03/2008 :  08:06:58  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Dragoniere.

Tak tohle by mohl být závěr a konec řečí o bohu. Pokud to shrnu,pak nevíme o bohu vůbec nic.To co si vymysleli lidé je plodem lidské nedokonalosti a neschopnosti pochopit jeho skutečnou podobu. Nic víc zde však není, jen to, co si vymysleli lidé,ale my víme,že bůh je.Jak to víme při své nedokonalosti sice nevím, ale prostě to víme.Konec, schluss, amen.

MB
Go to Top of Page

Gato
Velmi aktivní uživatel

631 Posts

Posted - 26/03/2008 :  09:21:02  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by Miloslav Bažant

Dragoniere.

Tak tohle by mohl být závěr a konec řečí o bohu. Pokud to shrnu,pak nevíme o bohu vůbec nic.To co si vymysleli lidé je plodem lidské nedokonalosti a neschopnosti pochopit jeho skutečnou podobu. Nic víc zde však není, jen to, co si vymysleli lidé,ale my víme,že bůh je.Jak to víme při své nedokonalosti sice nevím, ale prostě to víme.Konec, schluss, amen.

MBMluv za sebe a ne za nás. Já nedal tobě právo vyjadřovat se v tvém zastoupení o bohu.
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 26/03/2008 :  09:56:20  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Gato.

Nevím, ale nejspíše je to tím, že moje právo na tvém přání není závislé. Já mluvím za sebe a to je moje právo,které mně nikdo, tedy ani ty nesmí odpírat. Jinak řečeno, ty nejsi tím, kdo mně moje práva určuje. Pokud si takové právo usurpuješ,pak by ses nad tím měl nejspíše zamyslet.

MB
Go to Top of Page

Gato
Velmi aktivní uživatel

631 Posts

Posted - 26/03/2008 :  09:59:18  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by Miloslav Bažant

Gato.

Nevím, ale nejspíše je to tím, že moje právo na tvém přání není závislé. Já mluvím za sebe a to je moje právo,které mně nikdo, tedy ani ty nesmí odpírat. Jinak řečeno, ty nejsi tím, kdo mně moje práva určuje. Pokud si takové právo usurpuješ,pak by ses nad tím měl nejspíše zamyslet.

MBJá ti odpírám toto právo. Respektuješ nějakou vyšší autoritu nebo jen své hloupé ego?
Go to Top of Page
Page: of 4 Previous Topic Topic Next Topic  
Next Page
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum © (c) 2009 webmaster Go To Top Of Page
Snitz Forums 2000