www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 Filosofie
 Libovolné téma
 Kam život spěje. Důležitá otázka.
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author  Topic Next Topic  

Sokrates2915
Nový uživatel

31 Posts

Posted - 09/04/2016 :  17:18:28  Show Profile  Reply with Quote
Ptáte se na to někdy? Kam život spěje? KAM? Podle mého názoru - když se ptáme na otázku: Proč? - ptáme se na to kam - rozdělil jsem si to slovo - proč - pro co; a když jsem se ptal paní profesorky na otázku proč, aby mi vysvětlila, co to znamená to proč - tak mluvila o příčině - ptala se mě, proč jsem šel na daný předmět - odpověděl jsem - protože jsem se přihlásil - ona na to ne - šel jsem na daný předmět proto, abych se tu naučil to, to, to - proto jsem šel na daný předmět a to je odpověď na proč - příčina - ale zase jsem ji chtěl říct - proč jsem šel na daný předmět - tak můžu se na to zeptat - Kam? - kam jsem s tím chtěl dojít? - že by naučit se to, to, to - to slovo Kam - že to označuje budoucnost - o to mi jde - že slovo proč - ptám se na budoucnost - proč jsem šel na daný předmět - abych se něco naučil - ptám se na minulou věc, ale v podstatě na budoucí - šel jsem tam, protože v budoucím čase, co tam budu, tak udělám to, to, to.
Můžu to ještě probírat, ale když si to každý probere sám v hlavě, tak si myslím, - myslím si, že to jak to říkám, myslím si, že to je dobře
a filosofové se pořád ptají proč, proč jsem tady, proč - a na co se ptají filosofové? - kam to vede - to si myslím - kam - ono se něco stalo? A za jakým účelem? na to se ptají filosofové - k čemu - pro co - za jakým účelem - příčina - kam to směřuje - jaká je budoucnost této příčiny - jaká je budoucnost života - jaká je budoucnost vesmíru
život vznikl proto, aby se mydlil hlava nehlava - třeba vymyslel jsem příklad - taky to je účel - k čemu to je - a když znám účel - mohu ho provést - nebo vím, k čemu, za jakým účelem něco existuje - tudíž jaká bude budoucnost toho subjektu, objektu - kam ten subjekt, objekt směřuje - to je myslím ono - směr - filosofie se ptá na směr - já to beru podle Einsteina
Logika Tě dostane z bodu A do bodu B. Fantazie Tě dostane všude.
Ptáme se na bod A (vznik života) - a ptáme se tím proč vznikl život - tudíž se ptáme na B - kam směřuje - kde to končí - ten cíl - účel - a tím když já jsem uprostřed - že vznikl život - a teď kam směřuje - kam vede - takže zjistím tím, když si na to odpovím - zjistím směr - směr života
a když budu znát směr života - můžu se tím směrem vydat - a tím bych mohl dojít k B - k cíli - k účelu - můžu vykonat životní účel.

Filosofie je hledání směru v životě - abych se tím směrem mohl vydat - mohu mít vlastní směr; pokud se ptám na smysl života (v podstatě smysl beru jako z A do B) - takže pokud se ptám na smysl života - tak hledám směr života samotného - nějaký hlavní směr - poslání životní - něco vyššího než můj úsudek - něco hlavního - možná objektivního - co platí pro všechny - pro veškerý život - a tím bych se vydal směrem životním opravdu životním - to už je jenom otázka - co je ten směr životní - třeba ještě nejsme dostatečně vyvinutí k tomu, abychom to určili - třeba přírodní zákony jsou jinak postavené, které nejsme schopni vnímat, pozorovat, protože na to možná nejsme přizpůsobeni - pořád si říkám, třeba to funguje jinak, než jsme vždy pozorovali a vnímali - třeba život není dostatečně vyvinut k tomu, aby pochytil něco, co nedokážeme pochytit, možná dokážeme pochytit vše, nevím, třeba jsme jenom na začátku - je teprve druhé tisíciletí a v posledních letech se začal více vyvíjet mozek a všechno je to takové rychlé, předpokládáme, že se budeme vyvíjet dál, že mozkovna se bude zvětšovat, že budeme chytřejší, co když to tak nebude, co když se vývoj změní a nepůjde to do mozkové činnosti vývoj?

Jednou mi jeden člověk řekl: Nic se neděje bezdůvodně.
Já na to: fakt?
A on: Myslíte si, že něco existuje bezdůvodně?
A já: Ne.

Je to otevřená věc - člověk si o tom může sám popřemýšlet.

Narodili jsme se do tohoto světa. Jsou tu věci takové, jaké jsou. Z věcí, co tady jsou formujeme věci, technologii. Z věcí, co tu jsou. Je to přirozené, řekl bych, že my, co jsme se narodili tady, do tohoto světa, formujeme, vyrábíme, děláme věci takové, které děláme, protože tu prostě jsou.

A technologie, kterou máme - počítače - to je technologie.
Řekl bych, že dokážeme ovládat proud elektronů, elektřinu - to je obrovská věc bych řekl.
Dokázat to, že elektrony běhají z jedné strany na druhou, dokázat, aby elektrony dělaly přesně to, co chceme a fungovalo to, tomu říkám pořádná věc.
Protože my žijeme v tomto světě, a tento svět je položený na principech - a my tyto principy začínáme chápat, rozumět jim. Více víme o světě, o věcech kolem nás.

Jsme v tomto světě a tady jsou jedny principy, řekl bych. Jsou tu jedny principy, a my v nich žijeme a buď jim rozumíme a vytváříme drsné věci, nebo nerozumíme a neumíme vytvořit počítač. Říkám my, ale to není naše zásluha, ale těch, kdo to udělali, těch dotyčných.

Budoucnost je, si myslím, o pochopení principů našeho světa a vytváření technologií, forem, dokonalejších technologií. Nemusíme dělat nic, ale ve světě se to tak stejně děje, jde se kupředu, ve vývoji se postupuje.

A vývoj, si myslím, vypadá tak, že přicházíme na ty principy, přicházíme na to, kdo jsme, co jsme zač, z čeho jsme, naše principy, principy všeho, co tu je, všechno, co tu je, tak vědět, co to je.

To pochopíme, možná nejsme ještě dostatečně vyvinutí, ale možná, to ale ani nemusí být jisté možná, že nebudeme nikdy schopni poznat svět kvůli našim omezením. Třeba vůbec nedokážeme vnímat to, co tady je, třeba je to úplně mimo nás a my to nevidíme, možná, to nevím.

Jíme proto, abychom se nerozpadli, si myslím. Rozmnožujeme se proto, protože se rozpadáme s časem a tak vytvoříme novou formu, aby tu mohla být. O to tu jde, aby tu mohla být. Ta forma, aby mohla existovat v čase dál, protože my jednotlivci se rozpadáme po nějaké době, takže potřebujeme novou formu, aby pokračovala a byla a žila.

Funkční mechanismus, který odolává podmínkám a příjímá energii a tím má formu.

Že by život byl takový, že jsou prostě prvky, částice, hmotné složky, které tady jsou, a teď máme Slunce a to vydává energii, tady na Zemi to prvky zachycují a tím se formují do složitější podoby a vytvoří se složitější, komplexnější mechanismus, který bere a bere energii a tím zachovává formu na přijatelné úrovni, na takové, že dokážou částice, složky být pospolu v komplexu v průběhu času a nerozpadnout se.

Ale jednotlivec se v průběhu času, prostě se rozpadá a jí, takže přidává energii, ale když si řeknu, z kolika prvků jsem, z jakého kvanta, tak toho je hodně hodně - a tím se stávají chyby - a za sto let se stanou už chyby, protože to funguje už dlouho dlouho a chyby se prostě objeví, tak už ten aparát padne.

Tudíž potřebujeme nový aparát vytvořit, aby mohl pokračovat život - tedy forma hmoty - pospojovaná energií - a tím, že energie je uvnitř a je dodávána, tím je pospolu.

V podstatě vývoj je mutace, možná řekl bych.
Jak říkal Hawking - někdy nastane při kopírování, replikování chyba a ta chyba má lepší reprodukční vlastnosti, tudíž převládne.

Co to je přizpůsobování se podmínkám? - podmínky jsou vlivy. Podmínka je třeba světlo - světlo svítí a na mě nějak působí - může mě rozebírat - tudíž se budu přeformovávat tak, aby mě neropadával svým působením - protože mě nesmí rozložit, to život padne a život chce v podstatě žít

život chce být pospolu, protože tak dokáže příjímat energii, tento aparát příjímá energii a metabolismus - štěpí to, co rostliny nafotosyntetizovaly - spojily za spotřeby energie - za dodávky sluneční energie - a ony si myslím tu energii ze slunce dodají molekulám, tím udělají jednu komplexnější a my to sníme a rozštěpíme a tím získáme energii a je v nás.

proč život chce žít? - Tak té hmotě jde o energii - proč? Proč jde hmotě o energii? Když se to tak vezme - tak tu nic moc není než hmota, energii a možná informace - ale reálné objekty jsou hmota energie

a hmota chce energii - a tvoří život - který přijímá energii a energii

bez Slunce bychom nežili - energii potřebujeme - ale my jsme život sám, tudíž to vnímáme ze subjektivního pohledu - když se na to podíváme objektivně - život chce energii

tudíž by asi všechny prvky chtěly energii možná.

Hawking ve stručné historii času říkal
entropie - míra neuspořádanosti - s časem vzrůstá - takže míra neuspořádanosti s časem vzrůstá - čím déle to trvá - tím je to neuspořádanější - tudíž to beru - že se to více a více rozpadá
to je, myslím, zákonité - že entropie s časem vzrůstá a nikdy neklesá

určitým úsilím a energií se může zvýšit uspořádanost - tudíž snížit entropii

a energii máme ze slunce - tím se mohly spojovat molekuly

vlastně jsme závislí na neustálé dodávce energie ze Slunce
dobré na tom všem je - že Slunce je hvězda a určitě někdy vyhasne nebo vybuchne.

Je možná zajímavě hezké říct, že náš život je velmi dynamický, křehký, naprosto nestálý.

Ale zase Slunce se zažehne samo od sebe - dříve to byla taky jenom hmota - a tím, že tam toho bylo hodně té hmoty už u sebe - tak asi síly byly tak velké, že se zažehlo, a energie se musela vymrštit pryč. Prostě kolabs asi

a my - jako v optimálních podmínkách jsme se pospojovali a prostě ani moc horko, ani zima - tudíž teplota dobrá - ale teplota ze zdroje - ze Slunce - elektromagnetické záření - teplo.

Zajímavá věc - Hawking - Stručná historie času - Maxwell - určité poruchy spojeného elektromagnetického pole s neměnnou rychlostí - jako koule rozšiřující se (protože neměnná rychlost - rychlost světla 300 000 000 m/s - s touto rychlostí si nejsem tak jist) liší se to vlnovou délkou - dráha kterou urazí jedna vlna, než začne druhá (si myslím) - a ta vlnová délka - tím se tedy liší jestli to jsou rádiové vlny - mikrovlny - viditelné spektrum - gama záření, paprsky X - ještě možná jsem něco vynechal - přirovnával to k tomu, když hodíme kámen do vody a vlny se začnou tvořit s přibývajícím časem se rozšiřuje vlna - a tak se to šíří jako koule a ta definice - té si všímám - určitá porucha spojeného elektromagnetického pole s neměnnou rychlostí - právě to je to, co vysílá slunce a my to příjímáme - si myslím

takže díky tomu máme ten život - nevím - je to prostě energie ne?

stejně s časem se rozpadáme - když nebudeme jíst - tak se nám to rozpadne si myslím. Nemáme energii.No a ten vývoj kupředu - nová technologie (vytvoření dokonalejší formy) - pochopení principů světa

Myslím si, že se můžeme inspirovat přírodou.
Tak jak funguje lidské tělo - tak tak si to představit ve větším měřítku - tak si představit celou společnost - celé lidstvo - jako jedno lidské tělo - jeden komplex - a lidské tělo má své části specializované - a tyto specializované části přenést i do společnosti - specializovaná část jako mozek, svalstvo, játra, srdce - tak tím se inspirovat

funkce mozku je ta - tudíž vytvořit orgán společnosti, který má stejnou funkci jako lidský mozek

tak jsem vždy přemýšlel - brát si inspiraci z přírody - protože to je logické, má to hlavu a patu.

Lidské tělo je z tohoto světa - je adaptované na tento svět - je přizpůsobené na tento svět

mít lidské tělo jako základ

naprosto všichni na světě se spojit a učinit jednotný systém

a teď za jakým účelem, že? - to je velká otázka a na mě až moc zodpovědná

neodvažoval bych si tvrdit, že vím, za jakým účelem by se lidé měli spojit - já světu nerozumím, chci mu rozumět, ale neodvažuji se tvrdit, že mu rozumím
tudíž nevím, kam život spěje - můžu mít na to názor - ale neodvažuji se říct, že je správný

jednou jsem - na vysoké - to se mi líbil ten moment - jsem ve vyučování řekl - bavili jsme se, proč není dobré hrát si s genetickým kódem - a já jsem řekl - víte proč to není dobré? - protože člověk nebude nikdy chytřejší než sama příroda

proč nebude moudřejší? - protože si myslím, že moudrost je možná by se dalo říct dcerou zkušenosti

a příroda má zkušenosti za 3 a půl miliardy let a člověk žije tady pouhých sto let

a moudré je velice obtížné být moudrým - příliš moc - není zas tak moudré - příliš málo - taky ne - zlatá střední cesta

nevím, jestli je někdo moudřejší než sama příroda - dokáže člověk vytvořit něco tak dokonalého jako je člověk sám? Aby byl prostě tak dokonalý? Dokáže to? To nevím.


Ale říkám si toto - kam by se člověk měl směřovat - to myslím velice záleží, jaký je smysl života celkově - možná si tak pokorně řeknu - že lidstvo by se mělo spojit za opravdovým účelem života - za tím účelem, k čemu je život stvořen - možná toto mi dává smysl - ale to nemůže být jenom z jednoho názoru - proto je asi demokracie - jako názor většiny - ale zase Platón říká, že v čele státu má být filosof - takže když to rozhodne jeden - v ideálním případě nejmoudřejší - tak když se tím řídí i ostatní bez ohledu, jaké mají názory - protože stačí jeden moudrý názor a ty ostatní nemají takovou kvalitu - - anebo že to všechno řídí - řídí to ten, který má nejmoudřejší názor - a ne že sám - ale že on řídí všechny kvůli svým hodnotám

těžko říct - těžko říct - podle koho - nebo kdo má mít moc - jestli je to vůbec správné mít někoho v čele - těžko říct

když si tak řekneme - co má v životě smysl - a když někdo je v čele státu - tak co má dělat? - Co má dělat člověk v čele státu? nebo v čele?

Má mít nějaké schopnosti, vlastnosti?
A my máme mít jistotu, že je právě takový a má takové vlastnosti?

Když je zase malá skupina - tak se dá kontrolovat, jestli velitel, vedoucí - jaký je - lidé ze skupiny mají zpětnou vazbu - dá se to lehčeji určit - čím větší je počet příslušníku skupiny - třeba milión lidí - tím se více stává, že nemáme zpětnou vazbu o veliteli

ještě čím lepší základy, tím lépe se povede

říkám si, jaké máme právo někomu něco nutit? Určovat někomu, co má a co nemá dělat.

Ještě si říkám, že je v lidské povaze možná mít negativní vlastnosti. Nebo že ne vždycky se chováme morálně

co je základním kamenem správné politiky? - morálka?

chtěli bychom, aby v čele státu byl někdo morální nebo nemorální?

Když v čele státu bude někdo, kdo je nespravedlivý, nečestný, zloděj, a tak dále, to se nám líbit nebude.

Jak ale zasít morálku lidem? Jak zasít morálku do lidí? Kde je ten bod, kde se to má stát? Můžeme to nějak ovlivnit?

Jak se říká o lékařích - že řeší následky ne příčiny

tak následek špatné vlády - tak se musí odstranit nebo dát jiná příčina

takže kde se zasívá morálka?
co to vlastně morálka je?
K čemu je morálka?
Jak to ve skutečnosti vypadá s morálkou?

Dobrá poznámka si myslím - teorie je správná - nebo správně chápu teorii, když ji dokážu uplatnit v praxi - to jsem se doslechl od paní profesorky - velmi důležité

myslím si tedy z toho, že teorie je pro praxi
může se to zdát vtipné, ale já to tak nevnímal
pokud je konečným cílem teorie praxe - tak se tímto směrem i má teorie ubírat


co to vlastně znamená morálka?
můžu si na to odpovědět sám, a potom se podívat do literatury
podle mě - morálka je - správné chování?
jo - kdo ví, co je správné, správně i činí, jelikož nikdo nedělá úmyslně, nebo vědomě věci špatně
a že chybujeme pouze z nevědomosti
toto říkal Sókratés myslím - Sókratés je fakt dobrý - pak napíšu, co jsem si o něm myslel - co jsem vyvodil z jeho učení

takže kdo ví, co je správné, správně i činí

aha, už myslím si, že vím, jak na to

musíme vědět, co je správné, potom budeme správně i činit.

A naučí nás to Sókratés, si myslím

takže on chodil mezi lidi a ptal se jich
chtěl jim zbourat jejich myšlenkový systém, si myslím
a vykonstruovat nový

proč? Protože když mám pokřivený pohled na svět, tak je to špatně - vidím ho špatně - když mám správný - tak mě nevyvede z omylu - jen se ujistí, že mám správný pohled

vykonstruovat nový - správný - snažit se o to

no a on tvrdil myslím - že je důležité umět rozlišit mezi dobrým a špatným
vědět kdo a jací jsme

teď napíšu to, co jsem o Sókratovi napsal

ještě něco jiného

říkám si - že si všichni vytváříme svůj hodnotový systém
logicky si zdůvodňujeme jednotlivé věci - v podstatě si to sami vytváříme - usuzejeme logickými závěry o tomto světě a tím si na něj vytváříme názor
sami si logicky zdůvodňujeme a můžeme se na něčem shodnout - shodneme se ale na pár našich vytvořených logických závěrech - v podstatě nic není stálé - i naše vytvořené myšlenkové - imaginární světy - naše názory jsou jenom vytvořené námi samými a jsou to pouze hodnotové systémy nás samých - na něčem se můžeme shodnout, na něčem ne

ale vždycky jsme to vytvořili my - je to z našich logických závěrů

a proto - to je důležitá věc - vždycky můžeme začít znova
úplně od nuly vytvářet nové a nové hodnoty

toto bych chtěl říct - vždy můžeme začít znova - znova a znova si vytvářet logické domněnky o světu

všechno jsou jenom naše logické úsudky o našem světě - naprosto všechno a proto si myslím - že se všichni můžeme mýlit - všichni můžeme mít pravdu - já nevím - i všechno, co tu píšu - jsou logické usuzování o tomto světě

a proto můžeme začít vždy znovu úplně od píky - úplně z ničeho - naprosto se osvobodit od všech logických úsudků, co kdy kdo vyvodil a brát to jako jeden logický úsudek

naprosto všechno, co vytvoříme myšlenkově jsou jenom názory - naprosto všechno, co vytvoříme, je jenom náš výtvor, není to nic zakotveného, není to nic dogmatického - jsou to jenom naše logické úsudky, domněnky, naše výtvory a proto to není svazující - naprosto nic nemusí platit - všechno jsou jenom naše názory a tak by se i, myslím, měly brát - jako jednotlivé názory a ne jako dogma, co platí, ale jako něco, co někdo vymyslel a sám si odvodil

tím se můžeme osvobodit od naprosto všech myšlenek - nebrat žádnou myšlenku jako dogma, jako něco, co platí, ale brát to jako výtvor

myšlenku brát jako výtvor - i to, co tady říkám, brát jako výtvor - jako něco, co vytvářím
možná že ty myšlenky, co tu vytvářím, tak to můžu brát jako teorie - třeba jako Einsteinova teorie relativity - nemyslím to tak, jako že by moje teorie byly tak zásadní, to nevím, možná - jen z toho pohledu - že Einsteinova teorie relativity je docela přesná a podle této myšlenky - informace - se dá docela přesně počítat, nebo brát, uvažovat o světě - takže něco je přesnější, něco je méně přesnější o světě

ale zase nic nemusí být správné; jsou to jenom naše výtvory - vytváříme tím informace bych řekl
myšlenkové principy - informace - a tyto informace - jak podle Platóna bych řekl - jsou věčné - a s tím já osobně souhlasím
protože abstraktní, imaginární, nereálné - to se s časem nemění - ta samotná informace se nemění - i když vlastně veškerá informace je i v hmotném světě - to je fakt, si myslím - protože i naše představa i myšlenka - je v mozku to probíhá - a prostě tam přebíhají elektrony a když veškeré informace jsou někde v reálném světě zaznamenané - neexistují v nereálnu, ale ve skutečném světě - i v mé hlavě to je reálné, protože to je působením elektronů, a mozkovou aktivitou - a z bílkovin se z paměti vybavuje obraz - a když ta informace je zapsána v bílkovině, v reálné částici - tak se i to rozpadá - no ale zase - no i když - dokud si informaci všichni uvědomují, tak existuje - když zaniknou všichni, kdo si informaci uvědomují - tak informace zanikne také?
nebo informace existuje věčně a nemá vliv, jestli si informaci někdo uvědomuje nebo ne
ikdyž informace například, že aminokyselinu Lysin kóduje CAG - to je informace a ta bude asi vždycky - tak se to bude dít vždycky, nezáleží

nebo že by informace byla zobecnění?

nejdříve je reálná, skutečná věc
teď jsem měl takové "vnuknutí"
nejdříve je jablko a potom, co uvidím jabko, tak si řeknu jabko

že by klíč k životu byl v genové expresi? V tom, že by byl klíč k pochopení života i k vývoji života, evoluci?

máme 1,2,3 a když za sebou jsou v pořadí 1,2,3 tak se přidá lysin - je to poznávací signál, znamení - poznávací - pokud tam je toto, tak ano, pokud tam toto není, tak ne (si říkám, jak by si to mohla říkat příroda - snažím se přemýšlet jako příroda - to jsem si ještě nikdy neuvědomil :-)) jsem v pozici přírody - to si musím zapamatovat toto uvědomění - mysli jako příroda

já jsem příroda a dělám toto - já mám aminokyselinu lysin a v tRNA

jaktože to žije? Jakto?
ono to řídí elektrické vzruchy - to řídí aktivitu - takže když přejdou elektrony z jedné části na druhou, tak se něco stane - je to řízení - celé tělo je řízeno nervovou soustavou a jinak hormonální a hormonální je řízeno mozkem hypofýzou - a mozek je v principu v přenostu elektronů - takže to, že něco se děje, tak to způsobuje přenos elektronů si myslím - jenom elektrony se pohybují - se tak dá říct, si myslím - když jde nervový vzruch z mozku do svalu, aby se pohnul, tak to jsou elektřina - elektrony se pohybují uspořádaně drátem

všechny naše technologie jsou imitací přírody a lidského těla

konstrukce? Kostra
Počítač? Mozek - mozková aktivita - nervový vzruch
?doprava - svaly?
registrace prostředí - smysly - to tu nepatří :-)

zajímavé je to - že z rozmnožovací soustavy - z jedné jedinné buňky vznikne celý organismus - nebo ze dvou

organismus vzniká podle programu

(jinak já mám nejraději to, že začínám znova - to bych doporučoval - začínat znova - odprostit se od logických úvah - usuzení - dřívějších a začít znova - rozpojit všechny informace a znova je spojovat - udělat nové spoje - člověk se prvně asi musí odprostit od toho, co mu je předloženo - a začít znova přemýšlet s tím základem, co se naučil - ale znova tvořit - vlastně usmrtit myšlenky stávající a syntetizovat nové - stejně jako smrt - to se rozloží všechno na součástky - atomy - a ty se zase spojí do jiného komplexu)

s takto se inspirovat přírodou i s informacemi - s názory - usmrtit - rozložit stávající názory na jednotlivé součástky - zbořit sesyntetizované systémy a začít znovu - ono se to stejně tak děje

systém Řím - padl po čase - všechny říše po čase padly - nebo hodně jich

a hledá se optimální verze

optimální verze

zlatá střední cesta - ani moc, ani málo - tak akorát - když jednoho je moc - tak to škodí někde jinde - optimální

jak se říkalo myslím někde - jsem to četl na wikipedii - umírněnost je považováno za ctnost

a Aristotelés, myslím, říkal, že ctnost je ani moc, ani málo - zlatá střední cesta - myslím - že to tak je

Říše - římská - moc velká - krach - nestabilita - nejednota - prý že z nejednoty se to rozpadlo jsem četl v knize

no jo - když máme jeden směr a každý z nás jde jiným směrem, tak to může vadit

jednota - myslím si, že to je dobré - u mravenců, když se podíváme

ale možná si myslím, že některé slova si člověk může vyložit po svém a ne vždy to je dobré

podle přírody

takhle to vzít - teď mě napadlo

příroda tvoří systémy - takže máme systémy mravenců
máme systémy buněk

inspirace systémů
takže pochopení systémů přírody a poté jejich napodobování
takhle

systém mravenců - v podstatě společenství třeba včel, nebo mravenců - hledat v logiku a tu potom použít ve společenství lidí

ale ještě jedna věc - když mám pět bodů
tak je můžu uspořádat různými způsoby - takže můžu mít různé formace

RŮZNÉ - formace z 5 bodů

a tyto různé formace mají různé vlastnosti

stejně jako mravenci mají formaci asi možná jinou než včely, které také žijí ve společenství

a tak fungují jinak

ale zase jsou to přirozeně přírodně vytvořená společenství a má to svou moudrost si myslím, protože už tu existují dlouhou, dlouhou dobu a fungují, fungují jako jeden celek a přežívají přežívají - to je důležité

přežít - existovat - zajistit dalšímu potomstvu to samé - a když prostě jsou různě na různém stupni organizované molekuly, tak jsou různě specializované a tato formace molekul tyto různé formace mají různé vlastnosti - a fungují jako jeden celek

já jako člověk jsem z atomů a z molekul a tyto molekuly tvoří různé formace ve mně v těle a a fungují dohromady - moje molekuly fungují dohromady

to bych bral jako heslo - heslo - dohromady

to vždycky funguje - ale dohromady - za jakým účelem - to je otázka

dohromady ano - ale kam? a co když to kam je sporné, ale dohromady bych bral já osobně jako ano

takže máme společnost která každý si jde svou cestou ale dohromady fungujeme

kooperujeme - je to tak? Je

máme různé organizace a tak

město? Co to je?
velké seskupení lidí
život tam kypí - lidí
člověk je specifický - dokáže tvořit z věcí v přírodě různé tvary - formy

to díky mozku a rukoum bych řekl - a také lokomocí - nohama - že se dokáže hýbat

není to úžasné, jakými vlastnostmi člověk disponuje?

A jaký máme pohled na člověka? Jak se na člověka díváme?
Máme na sebe různé pohledy

a proto si myslím, že zbourávání svých pohledů a tvoření nových

brát všechny logické principy jako naše výtvory, které nic neznamenají a jsou jenom naše výtvory

ještě další příklady imitace přírody. Tak nějaké náměty
voda, oheň, země, vzduch
voda - lodě, ponorky, čluny - doprava přes vodu
voda - pití
oheň - slévárenství - vytváření sloučenin
oheň - zničení života - uhlíku

to bude hodně důležité - proces hoření - že právě uhlík je

v podstatě - co se tu děje na tomto článku?
já o věcech přemýšlím - neberu věci tak, jak si o těch věcech přemýšleli lidé ve světě, od kterých jsem se doslechl, že věci jsou tak a tak

neříkám, že o životě něco vím - i když toto je podceňování se

přemýšlení - nové uvažování - nové logické závěry

věnuji energii tomu - že syntetizuji z jednotlivých věcí nové myšlenky - takže tady skládám nové myšlenky - nové informace - ta informace tady ještě nebyla - pokud někdo nevymyslel to samé
to by byla náhoda - jde mi o to, že to nekopíruji a vymýšlím to z hlavy

věnuji energii syntéze - více uspořádávám

takže tvořím nové myšlenky - nové uspořádání prvků

prvky jsou jednotlivé elementy - jednotlivé složky a já to kupím do sebe - tvořím logické cesty - logické úsudky - z jednotlivých prvků tvořím nové spojení

ano - někdo spojil, že červená je vlnová délka od 340 do 420 nm (vymýšlím si) - ano toto někdo vyvodil - to někdo experimentálně ověřil - ale jít na to zase jinak - toto je jedna věc a teď o světle přemýšlet jinak novým způsobem

teď jako bych se ocitl v pasti teorie a experimentálního ověření, že bych se měl věnovat pouze experimentálnímu ověřování - takový pocit - že to, co není experimentálně ověřené, že to není potvrzené

ale prvně je pozorování (si myslím) - pak teorie - pak experiment - potvrzení, či vyvrácení teorie
při vyvrácení - znova pozorování - nová teorie nebo pouze nová teorie - experiment

při potvrzení experimentem - potvrzená teorie - braní teorie jakože platí - na nějaké úrovni

ale když máme určité teorie - no potvrzování experimentální je potvrzování teorií
že si to potvrdíme, že to tak skutečně je

ale prostor pro teorii musí být, bez žádné teorie není co potvrzovat - teorie předchází experimentu

a pozorování předchází teorii

a po potvrzení teorie je uvedení teorie do praxe a používání teorie v praxi

no asi budou i teorie, které se jen tak ověřit nedají - dal jsem zrovna takový příklad

ale co taková teorie morálky, co to je morálka
na to jsou různé teorie asi - něco, co není ověřené pokusem

tak teorie tedy ověřovat pokusy, experimenty - tím se ověří platnost teorie - záleží i na samotném experimentu

co takto, jak provádět experimenty?

no a mě šlo o to, když mám nějaký názor na svět, že svět je takový a tak prostě nevěřit těm logickým úsudkům - ale vlastně - takže potvrzovat experimentálně, jestli teorie platí a tím zjistit platnost teorie

takže ověřování platnosti teorií v praxi

takže zkoušení teorií - tím ověření, jestli teorie funguje

a teorie je k tomu, aby byla uplatnitelná v praxi

k čemu je teoretik?
vytváření nových teorií?
takže je to někdo, kdo vytváří teorie - asi
a potom se mají uplatňovat v praxi

takže teorie a praxe jsou ve vzájemném vztahu

prvně teorie a praxe (a pozorování bude opět praxe)

takže praxe - teorie - praxe

a teorie bude tedy možná zobecňování - dávání logických principů a úsudků

a proč to děláme? - když si něco zobecníme - tak to platí pro více věcí - máme třeba nauku o biologii

tím jsme si zobecnili včely - nemáme jednotlivé včely - včela Ája, včela Bája, ale včela - a to poznáme, že se jedná o včelu - označení, pojmenování - že každý tvor, forma takovéhoto charakteru, specifikace je označováno jako včela, a teď víme, že včela je tohoto charakteru a zahrnuje tento pojem mnoho mnoho včel - je to logický princip včela - označuje formu, která je z prvků a součástí a složek a částí a částic, která je v tomto uspořádání a toto uspořádání, tato specifická forma je včela - tudíž když řeknu včela mám na mysli mnoho mnoho jedinců - třeba miliardu jedinců na Zemi - či kolik - a včela jako pojem je zobecnění

tudíž se dokáži orientovat

jde tu o rozlišování forem možná - nebo o rozlišování

poznámka: Velmi jemné rozlišování a třídění rozvíjí myšlení (od paní profesorky - velmi kvalitní informace podle mého názoru)

až budeme mít zjištěné, jak funguje mozek - jeho principy - všechny jeho principy fungování - tak můžeme začít sestrojovat stroj, který dokáže mít stejné funkce jako člověk

proč ano?
má člověk neomezené funkce? Je člověk omezený? Myslím si, že ano.
myslím si, že člověk funguje nějak a má dejme tomu 5 000 různých funkcí - nemá jich 5 001 ani 10 000, ale pouze 5 000 - to je příklad - jde o to, že jsou omezené

když je dokážeme identifikovat tyto fuknce - dokážeme jim správně porozumět, tak budeme vědět, jak funguje mozek
no v podstatě pochopit celého člověka - všechny jeho principy

potom ještě předpovídat, jakým způsobem se vyvine člověk dále a to tímto způsobem
zjistit - sesbírávat informace o předešlém vývoji člověka a sledovat tak vývojovou linii člověka a tím pokračovat v této vývojové linii a vytvářet teorie o tom, jakým směrem se bude člověk vyvíjet dále

tím, že budeme znát, jak funguje člověk
(proč si myslím, že to budeme znát? Kam asi směřujeme? Chceme to pochopit a bod A - tam, kde jsme - je že to nevíme a chceme to vědět - takže se o to budeme pokoušet a prostě se nám to podaří - nevím, jestli existuje něco jiného než minulost, přítomnost, budoucnost - a přítomnost - nevíme to - a míříme do budoucnosti - a naše touha je - chceme to vědět - kdo jsme - jak fungujeme - a tak tam směřujeme - a myslím si - že prostě nic jiného - žádná jiná cesta než budoucnost není - nevím - ale prostě že za nějaký čas na to přijdeme

takže až to budeme vědět - můžeme sestrojovat přístroje - technologii, která zvládne to, co člověk - prostě budeme formovat - tak, jak se formujeme my, tak budeme formovat i věci, kolem nás - prostě si vezmeme uhlík, a vodík, a kyslík a dáváme to do kupy a sestrojujeme formy.

imitace přírody
tak ptáci - letadla - to jo
a když jsem tak viděl auta jak jezdí - kamióny - představoval jsem si krev, jak proudí v těle a přenáší jednu věc tělem, z jednoho místa na druhý a taky přenáší nějakou věc - to bych také mohl považovat za imitaci

tak to nazveme teorie imitace přírody
světlo - lampa - tak energetický zdroj - Slunce - a lampa - aby svítilo
obraz - imitace? nevím
stůl - nevím
hudba - nevím
zahrada - imitace přírodního prostředí?

to je ale nové přemýšlení
staré - zahrada - součást domova
nové - zahrada - imitace přírodního prostředí
takhle jsem nad tím dříve neuvažoval
a tím to nastává - smrt staré myšlenky - spojení smrt spojení zahrada součást domova - to je rozpojení
a teď znovu vezmu zahrada a spojím to s jiným
zahrada imitace přírodního prostředí

takhle se boří staré představy a tvoří nové - inovace myšlení a představ - tak si to inovují lidé, kteří přemýšlí

budu tady psát své nápady - mám mnoho nápadů a ne vždycky je realizuji, třeba někoho inspiruji
třeba nápad - učit se psát všemi deseti
http://www.nedatluj.cz/kurz-zakladni
zdá se mi to jako velice užitečné v dnešní době a sám se k tomu musím donutit - ale ta myšlenka - impulz myšlenky k započetí procesu učení se všemi deseti - ten můžu rozšířit - můžu rozšířit své nápady - mám plno nápadů a ne vždy je realizuji

tím můžu poznat i lidi, kteří mají stejné úmysly - stejné cíle, stejné sny a poznat lidi, kteří chtějí to samé, co já
a vydat se stejnou cestou, stejným směrem a nebýt na cestě sám

směrem myslím - učit se všemi deseti - a když já půjdu tímto směrem - někdo jiný půjde tímto směrem a řekneme si, že jdeme tímto směrem - oběma se tento směr líbí, tak to bude pro nás ten pocit sounáležitosti

myslím si, že jsem přišel na to, co to je sounáležitost - alespoň zčásti

nová teorie - protože jsem u toho měl zajímavý pocit, jak jsem to psal

tady nejde o nic víc - než to - čemu já věřím - můj sen - a je to prostě opravdu můj sen - a teď tento sen dělá i někdo jiný - není nic potřeba - jen vědomí - že člověk jde tím samým směrem, co já

takového člověka má člověk hledat - ten - kdo jde stejným směrem - ne ten, kdo má stejné hodnoty - ale ten, kdo JDE stejným směrem - kdo dělá to samé

nejdřív musím dělat to, čemu věřím - můj sen a potom najdu člověka, který má stejný sen jako já a jde tímto směrem - takže jdeme stejnou cestou a můžeme jít spolu a už POUZE TOTO VĚDOMÍ, že jdeme stejnou cestou, tak to je všechno, co je potřeba - POUZE TO VĚDOMÍ - to vědomí, že on jde tou samou cestou, co já - vědomí

paní profesorka mi říkala - že volba partnera je rozhodující - musí mít stejné hodnoty

a to jsem právě řekl - stejnou cestou musí jít

takže první cesta je najít sám sebe - to, co chci
dělat to, co chci a potom si najít lidi, kteří jdou tou samou cestou a potom budu šťastný, bude mě naplňovat vědomí, že dělám to, co chci a znám lidi, kteří dělají to samé a jdou tou samou cestou - mám pocit - že při tomto vědomí budu mít právě POCIT správný, ten, po kterém toužím

tady to je pouze lokalizace toho, o co jde, o co mám usilovat - pouhá lokalizace budu, který hledám - obecný bod, který hledají všichni - ale ve všech ostatních bodech se ztratí a nemohou nalézt tento bod

toto je můj logický úsudek

a toto je teorie a teď to uplatnit v praxi

takže musím říct, musím si nějak najít lidi tak, abych našel ty lidi, které hledám

najít sám sebe a najít ty lidi

tak já dělám tady toto, píšu tady na fórum, právě filosofii jsem si našel, protože jsem - protože to mě baví - tady tato cesta - a teď poznávat lidi, kteří jdou tou samou cestou, což předpokládám, že je najdu tady, ale asi počkám, až se ozvou

když si vzpomenu - vždycky jak jsem psal tady na fórum, nebo na svůj blog - tak každý koment - se mi až zastavilo srdce - opravdu to byl tak silný pocit

asi jsem si uvědomoval, že to, na čem mi v životě nejvíce záleží - můj sen - toto můj sen - tak když to je opravdové - tak se mi až zastaví srdce, když to má přijít - někdo hodnotí to, na čem mi záleží v životě nejvíc - na to, nad čím přemýšlím

můj svět vnitřní - o který se chci podělit - ve kterém si žiju, který chci sdílet a když už slyším odezvu, tak se mi zastaví srdce kvůli tomu, jaká bude - naprosto se mi uleví a potěší neskutečně nejvíce v životě - když je to pozitivní a zdrtí, když je to negativní

myšlenky jsou nejvíc na světě, na čem mi záleží - moje filosofie
nebo něco s tady tím

moje přemýšlení a uvažování - jakékoliv hodnocení zvnějšku beru si strašně osobně

je to moje přijetí do společnosti nebo odmítnutí

je to - můžu být takový, jaký chci být
nebo nemůžu být takový jaký opravdu chci být

a buď tedy žiji tak jak chci a jsem šťastný - a to ve společnosti

nebo mimo společnost

otevřít se pro mě je velmi těžké, vždy bylo

u vodnáře, což jsem, jsem četl - že nitro vodnářů je jemné a křehké

a křehké tedy nitro mám - pokud mi na toto někdo odpoví nějak negativně, tak to pro mě bude zlé - ne že by se mi něco stalo

ale toto je velmi otevřené - vždy jsem se snažil být upřímný

věřil jsem v hodnoty - filosofické - moudrost, spravedlnost, upřímnost

v nitru tomu opravdu věřím - ikdybych se podle toho nechoval - vnitřně svědomí mě tíží

a tomu se nedá vyhnout

když udělám něco, co pro mě morální není - tak mě prostě svědomí tíží

si pamatuji - jak o Sókratovi řekli - to by neudělal, na to si až příliš cení svého svědomí - tu větu si pamatuji

vnitřní hodnoty jsou asi nejvíc, co může být

to je to, kdo opravdu jsem

a jak říkal Sókratés - poznat kdo a jací jsme a umět rozlišit dobré a zlé

a poznat kdo a jací jsme - tak to tím, že se rozebírám analyzuji

když jsem si vzal slovíčko analýza - an a lýza - lýza je rozklad, a - an je ne - takže nerozklad bych to přeložil - a tak jsem si to vyložil tak, že to je nerozkládající rozklad - nerozebírající rozbor

rozeberu to, ale nerozložím to při tom - jen to zanalyzuji - tudíž rozeberu a zůstane to v celku - ale přitom to rozložím na části, i když to je v celku to zůstane

zajímavé možná

a tak tedy můj úkol podle mého úsudku je přijít na můj sen, na můj cíl a tím jít a potkávat lidi a prostě zjistit, jestli jdou stejnou cestou, anebo chtějí jít stejnou cestou - a potom z lidí mohou vzniknout přátelé na základě společných cílů

to má pro ty lidi hodnotu takovou, že nejsem sám - nejsem sám se svou cestou

moje opravdová vnitřní touha

já jsem vodnář - a to je hlavní přednost kamarádství - a kamarádství mi chybí, řekl bych - proto asi nejsem moc šťastný

ale není kamarád jako kamarád - chtěl jsem to zkusit tak, že když řeknu takový jaký jsem, tak nějakého kamaráda získám, tím, že budu takový, jaký jsem, v podstatě se nebát

když druhý bude vědět jaký jsem, kdo jsem, tak se může svobodně rozhodnout, jestli mě přijme, nebo ne

chtěl jsem být upřímný vždycky a na tom zakládat vztah - na upřímnosti

ale otevírat se veřejně nemá, asi ne, není to bezpečné

já byl důvěřivý a chtěl se otevřít všem a s tím jsem narazil

co jsem chtěl od ostatních bylo pochopení a soucit

a nevím, co vlastně můžu dokázat, třeba můžu tím někoho inspirovat, aby sám se zamýšlel sám nad sebou a hledal sám sebe a může to někomu pomoci

mým snem je něco vytvořit
vytvořit něco, co má smysl, co má význam - ne jen tak něco
ale něco velkolepého

to je dobré - říkat své sny
co kdyby každý řekl své sny - své opravdové sny
víte Vy, že je to i myslím si, docela těžké
já sám nevím, co chci

ale tím, že to zkusím, tím to možná najdu

chtěl jsem vytvořit DNA - celý genom DNA člověka - model

myslím si, že budoucnost v učení je v modelech

když jsem hledal modely na internetu - našel jsem tuto stránku

http://www.ucebnipomucky.net/katalog/zbozi/chemie/modely-molekul/molymod_197

to jsou modely pomůcek do třídy - a teď proč to je dobré - k čemu to

myslím si - že je ideální - naprosto skvělé si vytvořit model molekuly třeba chlorofylu a mít to v ruce - mít to celistvé ve 3D v ruce a moci to otáčet dívat se na to z různých úhlů - to člověk ihned více pochopí více - a teď když si vytvoříme molekulu chlorofylu
molekulu hemoglobinu a tak dále a dále - tak si vytvoříme všechny známé molekuly

a teď si vezmeme molekulu hemoglobinu a chlorofylu a dáváme je k sobě

my se neustále učíme ve školách to, že tady hemoglobin, tady chlorofyl - a furt to opakujeme

POTŘEBUJEME MODELY!!! potřebujeme je!

potřebujeme si představovat - jak to vypadá - potřebujeme autentické modely - se správnými úhly

a vylepšovat naše modely - potřebujeme to dostat do škol - autentický model hemoglobinu - aby každý žák to měl před sebou - a díval se na to - a pozoroval to a studoval to třeba hodiny - protože hemoglobin je jenom JEDEN - a bude vždycky jenom jeden a je pořád stejný

a potřebujeme si ho umět představit - stačí jednou ho dostat do ruky a pět hodin učení máme zkrku - si myslím

protože když si vezmeme - knihu anatomie člověka - a model člověka - tak co je lepší studovat pro představu - model nebo knihu

ale důležité je to pro molekuly - ty jsou těžko představitelné - to co je na atomární, molekulární mikroskopické úrovni - to je třeba modelovat - ne to co vidíme - ne kost - i když modely já rád

prostě modely molekul - to je důležité - tak strašně důležité pro vývoj molekulární biologie - chemie a dalších - tak se mohou studovat struktury a interakce molekul mezi sebou

protože vidíme, jak ty molekuly jdou k sobě - potřebujeme autentické modely - AUTENTICKÉ

a ještě u učebních pomůcek mě napadlo - http://www.ucebnipomucky.net/katalog/

v tom katalogu jsou i jiné demonstrační věci pro pochopení principů přírody - a to je si myslím naprosto skvělé

protože podle toho demonstračního přístroje se to člověk naučí - on to pochopí - a to je strašně důležité - bude tomu rozumět - to je tak absolutně důležité - to pochopit - ne to mít v knize - ne to mít na počítači, ale rozumět tomu

a tak můj postup? - koupit si sám demonstrační přístroj na cokoliv - třeba demonstrační přístroj na akustické vlny nebo něco - člověk si to koupí a pak PŘEMÝŠLÍ nad tím, jak to funguje - a zjišťuje, že ono to je všude kolem - je to všude kolem - vždyť akustické vlny - to je příroda - to se s ní setkávám každý den - každý den to slyším - a co když tomu porozumím? - když tomu budu rozumět? Když si dokážu představit, jak ty vlny jdou - prostě on je to DŮKAZ - demonstrační přístroj na DŮKAZ - DŮKAZ toho, že to tak funguje - v přírodě to funguje a to je demonstrace toho - a prostě na tom to je prokazatelné

tím si člověk může získat vztah k porozumění přírodním zákonům
a to ve všem věku - ve škole se to učíme

doporučoval bych ve škole, aby si to vyzkoušeli

ZKOUŠKA - dbát na to, ať si to lidi zkusí! - a prostě přemýšlet nad tím - jak to udělat - aby se s tím ČLOVĚK - STUDENT - DOSTAL DO KONTAKTU!!! KONTAKT - držet to sám v ruce - až to budu držet v ruce - tak to pochopím - to chybí - musím to držet v ruce - musím o tom přemýšlet sám - musím si to VYZKOUŠET - sám - sám si to nějakým způsobem musím zkusit, ať to pochopím

a jedna věc - JEDNOU TO POCHOPÍM - A VÍM TO CELÝ ŽIVOT

můžem to hustit do sebe fakt dlouho - roky a nepochopím - někdo přijde a vysvětlí to přesně způsobem tak, jak to pochopím hned

ZPŮSOB VYSVĚTLOVÁNÍ JE ROZHODUJÍCÍ PRO POCHOPENÍ

ZPŮSOB!!!

plánuju si koupit demonstrační přístroje pro sebe - proč? - ABYCH SÁM POCHOPIL PŘÍRODNÍ ZÁKONY

jenom tak se POSOUVÁM DÁL - jen tak se posouvám dál

tak se dostaneme dál lidi všichni - POROZUMĚNÍM

porozuměním přírodním zákonům

JAK TOMU POROZUMÍME?

demonstračním přístrojem - vyzkoušíme si to sami - prostě si to sami zkusíme - sami si to vyzkoušíme - to je podstatné - hlavní - nic víc - sami vyzkoušet

sám s tím přijít do kontaktu

paní profesorka je toho důkazem - vyprávěla jak právě tímto způsobem porozuměla - byla ve třídě hlavní, kdo vysvětlovala ostatním - a je paní profesorka s titulem profesorky - velmi úspěšná řekl byl

a v tom je klíč - klíč - porozumět přírodním zákonům

otázka: JAK ZAŘÍDIT, ABY VŠICHNI !!!!!ROZUMĚLI!!!!!! PŘÍRODNÍM ZÁKONŮM?

odpověď: SAMI SI TO MUSÍ !!!!!!VYZKOUŠET!!!!!!!

musí nastat tzv. AHA EFEKT, AHA MOMENT

"aha" teď to chápu

když to nenastane, tak to člověk nechápe

je tu možnost, že lidé myslí různě - různě lidi myslí a s tím je možná třeba počítat, ale to, že lidé různě myslí je jen domněnka

člověk rozumí víc, víc, víc - možná

víc rozumí - možná

možná to tak není

jak zefektivnit porozumění?

rozdělil bych to tak:

1) Nerozumím - celý život
2) Aha moment - okamžik
3) Rozumím - celý život

nerozumím a jsem v tomto stavu CELÝ ŽIVOT
staně se v jednom okamžiku aha moment a rozumím CELÝ ŽIVOT

tak bych to prostě shrnul

a prostě DOKUD !!!!!!!!!!!!NENASTANE!!!!!!!!!!! !!!!AHA MOMENT!!!! TAK NEROZUMÍM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
toto si lidé musí zapamatovat si myslím - DOKUD NENASTANE PROCES AHA MOMENT, TAK NEROZUMÍM

lidi se strašně diví, když se pořád ptám - protože AHA MOMENT prostě nenastal a oni si myslí, že já rozumím a já nerozumím

TOTO JE PRINCIP POROZUMĚNÍ, SI MYSLÍM

dokud to nenastane V HLAVĚ TOHO, CO CHCE POROZUMĚT - v hlavě TOHO, co chce porozumět - tak tomu nerozumí

když v hlavě toho učitele, který vysvětluje nastane aha moment, ale v žákovi ne, a učitel si myslí, že aha moment u žáka NASTAL, ale nenastal, tak prostě tomu žák nerozumí, a UČITEL !!!!!!SI MYSLÍ!!!!!!, ŽE !!ŽÁK TOMU ROZUMÍ!!! - ale nerozumí

a to je strašně důležité - strašně

potom z toho vyplývá to, že někdo se pořád ptá a nemůže se ve škole ptát, protože je považován za Hujera

musíme si nastolit pořádek v tom, že

musíme pochopit, že dokud nenastal AHA MOMENT, tak člověk nerozumí

A TO MUSÍ MÍT NA PAMĚTI UČITELÉ!!!!!!!!!!! UČITELÉ!!!!!!!!!

UČITEL MUSÍ MÍT NA PAMĚTI, MUSÍ ABSOLUTNĚ S JISTOTOU VĚDĚT, ŽE U ŽÁKA NASTAL AHA MOMENT!!

nejde o zkoušení - nejde tu o to zkoušet žáka

jde o to, aby žák rozuměl

a žák porozumí tehdy, až nastane !!!!!!!U ŽÁKA!!!!!! AHA MOMENT - tehdy žák rozumí - a to musí sledovat učitel

protože !!!učitelova snaha!!!! - BY MĚLA být, aby žák porozuměl

a když žák nerozumí, tak jak může jít UČITEL dál, když žák NEROZUMÍ?
klidně sedět s žákem dva roky, dokud nenastane aha moment

já osobně říkám, že je ZÁZRAK, POKUD NASTANE AHA MOMENT

to si myslím - je to zázrak - a jak může učitel chtít po studentovi zázrak?

řeknu Vám zastavte déšť - a budu tak naštvaný, že jste ho nezastavil - prostě nemůžete ho zastavit, ale já (učitel) se budu vztekat a vztekat a obviňovat Vás z toho, že nezastavíte déšť - prostě ho nezastavíte, protože to není ve Vaší MOCI!!!

a to NENÍ V MÉ MOCI TO POCHOPIT - aha moment není v mé moci vytvořit

aha efekt musí přijít sám - já jako učitel se mohu snažit aha efekt vytvořit - ale musím být trpělivý a čekat na aha efekt, aha moment, až prostě se zjeví

prostě učitel musí být u žáka tak dlouho, dokud aha moment nepřijde - aha moment nemusí přijít nikdy!!!! - s tím musí učitel počítat - SPRÁVNÝ UČITEL

správný učitel - si myslím - snaží se vytvořit aha moment u žáka - a čeká, dokud aha moment není vytvořen u žáka - ne čeká, ale pomáhá žákovi aha moment vytvořit - a je trpělivý do té doby, než se aha efekt vytvoří

prostě aha efekt se vytvořil? Ne - takže nemůžu počítat s tím, že aha efekt je vytvořen a rozumím, protože nerozumím!

a co je ještě důležité? - od paní profesorky

důležité zákonitosti:
Abych se něco naučil - aby se mi něco z krátkodobé paměti uložilo do dlouhodobé - musím mít !!!!POCIT BEZPEČÍ!!!. - jinak se mi to do dlouhobé paměti neuloží
Abych se něco naučil - aby se mi něco z krátkodobé paměti uložilo do dlouhodobé - musím mít !!!POCITY LIBOSTI!!!. - jinak se mi to do dlouhobé paměti neuloží (pocity libosti jsou takové - že mám dobrý pocit, když se to učím)

tyto dvě věci jsou zcela zásadní - když mám strach - tak se nic nenaučím - jsou zcela zásadní z praktického hlediska - člověk se bojí - a bojí se každý den - takže se nic nenaučí - je to zbytečné - on se bojí - mozek není schopen něco uložit

a když nemá pocity libosti - tak se mu to taky neuloží - nejsem si tak jist

ale řekl bych, že to má význam - ale sám to schválně zpochybním, aby se to nebralo jako dogma, ale jako inspirace - pravdivá i nepravdivá


Když tak přemýšlím, asi je mým posláním toto dělat - budu vytvářet filosofické systémy jako Confucius, Buddha a další filosofové

prostě svoje myšlenky - budu to dávat do spisu - a budu se snažit přispět světu tím, co si myslím - své nejlepší myšlenky

tím se osvobodím od pocitu, že ve mě pořád něco je
vytvořím nové moje filosofické systémy
mohu něco dokázat
poznám lidi, kteří mají stejný názor, či komu se to líbí
mohu i něco vytvořit, něco hodnotného
může to přispět společnosti
může mě to rozvinout duševně - mě samému to může prospět
budu dělat to, co mě baví
můžu tak získat postavení založené na tom, co mě baví, ze všeho nejvíc
tudíž budu dělat tady toto dobře, protože to miluju

mám skvělou technologii pro šíření a zapisování informací - takže skvělá doba pro tuto možnost

uchová se to možná dlouho - záleží - pokud tento systém nezkolabuje - nezestárne a neodstraní se - že by to nahradilo něco vyspělejšího

jak říkal Steve Jobs - stay hungry, stay foolish - zůstaň hladový, zůstaň hloupý

já chci přispívat světu

chci postavit nějaký hodnotový systém - tak jako měl Confucius nebo nějací filosofové

chci přemýšlet o tom, co je správné
a chci, aby nad tím přemýšlel každý, kdo chce
aby měl každý svobodnou volbu - když někdo nechce - jeho volba - má na to právo, si myslím
nikomu nechci zasahovat do jeho věcí
ale jsou i lidé, kteří jdou stejnou cestou a s těmi můžu jít

říkám si, co mě v životě udělá šťastným

co má v životě smysl

a vůbec proč a co to znamená, když jsem s někým a někomu píšu tady toto, proč toto píšu, proč toto chci psát? Proč to dělám a proč to chci dělat? Co mě k tomu vede, co v tom vidím?

A vidí to v tom i jiní lidé? Chtějí něco společnosti dát, něčím přispět, nějak se ve společnosti, nějaké postavení ve společnosti mít? Proč to lidé chtějí? Mám pocit, že je to naprosto jasné a přirozené, že to chce. Ale není to taky logické? Že to chce člověk? Není to absolutně jasné a logické, že člověk ve společnosti chce být a zasahovat?

dělá to ze sobeckých důvodů či z důvodů pro společnost jako celek?

a není toto právě rozcestník, kdy se lidé odlišují ve svém jednání, že dělají pro společnost, angažují se ve společnosti ze sobeckých důvodů a jiní z důvodů pro blaho společnosti či nějak pro společnost?

Není každý z těchto dvou důvodů u všech? Že všichni pro společnost, a zároveň všichni pro sebe?
nebo jinak?

zajímavé, zajímavé

z jakého důvodu chceme figurovat ve společnosti? Ze sobeckých? Či z altruistických? Zajímavé téma k diskuzi.

Edited by - Sokrates2915 on 09/04/2016 23:49:07

rajis
Velmi aktivní uživatel

Czech Republic
517 Posts

Posted - 26/01/2020 :  13:32:11  Show Profile  Reply with Quote
Hrozné blábolení.
Go to Top of Page
   Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum © (c) 2009 webmaster Go To Top Of Page
Snitz Forums 2000