www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 Filosofie
 Etika, socialní a politická filosofie
 vylepšení utilitaristické morálky
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Next Page
Author Previous Topic Topic Next Topic
Page: of 2

kirmakX6on
Aktivní uživatel

327 Posts

Posted - 25/08/2012 :  15:15:48  Show Profile  Reply with Quote
utilitaristická morálka se řídí principem užitečnosti: "jednání je správné podle toho, jak dalece se snaží přinést co největší štěstí co nejvíce lidem"

často však shledávám tuto maximu nedostatečnou, neboť utilitaristická morálka samotná může vést k nežádoucím způsobům chování -- např. povoluje zásah člověka do výlučných práv člověka jiného za podmínky, že reálné zlo napáchané zásahem do práv třetího člověka bude menší než zlo, které by vzniklo, kdyby tento zásah nebyl uskutečněn

např. pokud mi uletí letadlo z 2km vzdáleného letiště a hrozí mi tím zlo vyjádřené časovou ztrátou 5 hodin (čekání na další spoj). Pokud ukradnu auto stojící před restaurací, na níž mám telefonní číslo, v mžiku s ním překonám ty dva kilometry, stihnu na poslední chvíli letadlo a pak mobilem zavolám do restaurace, aby majiteli auta řekli, že jeho auto stojí o 2km dál u letiště, spáchám tím reálně zlo vyjádřené časovou ztrátou 20 minut (cesta majitele ony 2km). Zlo "ztráta 5 hodin" je menší než zlo "ztráta 20 minut", tedy, pokud za správné chování podle utilitaristické morálky považuji to, které minimalizuje sumu zla, doporučení je ukrást toto auto.
To však není doporučeníhodné chování, neboť se obecně nevěří, že člověk má právo takto zasáhnout do vlastnických práv cizího člověka.

Na druhé straně, princip, že správné chování je to, které minimalizuje sumu zla, také není k zahození. Je tedy potřeba tento princip obohatit - tohle téma je tedy o nápadech, jak tento základní užitečný princip vylepšit tak, aby výsledný soubor zásad byl užitečný vždy - v jakékoliv situaci.

kirmakX6on
Aktivní uživatel

327 Posts

Posted - 25/08/2012 :  15:23:00  Show Profile  Reply with Quote
první, co mě napadá (a co řeší výše uvedený příklad s ukradnutím auta) je kantův imperativ: "jednej podle zásady, o které bys chtěl, aby se stala obecným zákonem pro všechny"

otázka na vás ostatní je, zda tyto dva principy (princip užitečnosti + Kantův kategorický imperativ) řeší všechny další situace nebo lze vymyslet nějaký další příklad, kde jednání podle těchto principů selhává a vede k nemorálnímu chování


Edited by - kirmakX6on on 27/08/2012 20:35:13
Go to Top of Page

kirmakX6on
Aktivní uživatel

327 Posts

Posted - 27/08/2012 :  20:31:54  Show Profile  Reply with Quote
tohle tedy bude asi další téma, kde budu diskutovat sám se sebou :-D

dneska ve sprše mě napadlo:
quote:
Originally posted by kirmakX6on
zda tyto dva principy (princip užitečnosti + Kantův kategorický imperativ) řeší všechny další situace nebo lze vymyslet nějaký další příklad, kde jednání podle těchto principů selhává a vede k nemorálnímu chování

že to je nedostatečné, což dokazuje následující otázka: bylo by dobré zabít jednoho k vyvážení smrti dvou?

podle utilitaristické morálky určitě (smrt jednoho je menší zlo než smrt dvou)

podle Kantova imperativu v podstatě taky (Kantův imperativ, tedy posuzování chování podle možnosti uzákonit toto chování, jen zabraňuje (u normálních lidí) takovému chování, které je nemorální proto, protože příliš zvýhodňuje jedince na úkor skupiny jako celku. Kromě této neúplnosti je další jeho nevýhoda nepoužitelnost pro lidi magory -- pokud má nějaký magor pokřivené chápání toho, co je morální - např. si myslí, že je správné vraždit cikány a je přesvědčen, že by bylo dobré, kdyby existoval zákon, který vraždění cigošů přikazuje, tj. by bylo ku prospěchu, kdyby KAŽDÝ vraždil cikány (i cikáni sami sebe), Kantův imperativ ho v tom jen podpoří...morální je vše, co lze (podle názorů jedince) použít jako obecné pravidlo chování.)

edit: pro výše uvedený příklad je nutné přijmout další zásadu, nazvu ji např. princip neubližování: "štěstí jednoho nesmí být založeno na neštěstí druhého"

Edited by - kirmakX6on on 28/08/2012 22:48:26
Go to Top of Page

kirmakX6on
Aktivní uživatel

327 Posts

Posted - 28/08/2012 :  22:47:19  Show Profile  Reply with Quote
takže když zatím shrnu, k čemu výše sepsané principy vedou a co způsobují...

# princip užitečnosti: "jednání je správné podle toho, jak dalece se snaží přinést co největší štěstí co nejvíce lidem"
úsilí o zmnožení celkové sumy dobra ve světě a minimalizace zla, o to, aby větší dobro mělo přednost před menším dobrem, menší zlo přednost před větším zlem, dobro pro více lidí přednost před dobrem pro méně lidí

# kategorický imperativ: "jednej podle zásady, o které bys chtěl, aby se stala obecným zákonem pro všechny"
aby mohlo být obětováno menší dobro v přítomnosti za větší dobro v budoucnosti, aby to "správné" mělo přednost před tím "výhodným" a aby dobro nemohlo být redukováno na hedonistickou "slepou/nesmyslnou" libost (utilitaristické morálka by např. schválila nápad, aby člověk byl ihned po narození umístěn do přístroje zajišťující jeho vegetativní funkce, do mozku mu bylo voperováno zařízení na dráždění center libosti...a takto by byl v dokonalém blahu ponechán až do své smrti...)

# princip neubližování: "štěstí jednoho nesmí být založeno na neštěstí druhého"
aby si lidé neubližovali, nedocházelo k zneužití jedince jedincem (když někomu ukradnu 100Kč, tak pokud má radost bude větší než smutek, který krádeží způsobím druhému, potom bych měl podle principu užitečnosti onu bankovku ukradnout) nebo jedince skupinou, aby se nemohli zabíjet


základní princip ukazující směr jednání je tedy utilitaristický princip užitečnosti, další dvě zásady mají doplňkový charakter a opravují jeho 2 nedostatky

zbývá ukázat, proč jsou tato tři pravidla základní a mají vyšší důležitost než jakákoliv jiná (např. přikázání "nelži").
1. princip užitečnosti je velice obecný a vlastně jen vyjadřuje základní cíl morálního chování, důvod, proč zde má být nějaká morálka, tedy účel její existence. Jakákoliv další specifická pravidla (nelži, cti své rodiče, netýrej zvířata, drž dané slovo, ...) musí být nutně méně závažná, protože to jsou jen dílčí nápady, jak tento obecný cíl morálního chování uskutečňovat v praxi. Jsou to tedy jen prostředky dosažení cíle...
2. chování, které by porušovalo kategorický imperativ, je chování, které by bylo nevhodné či nemožné, kdyby je měli praktikovat všichni lidé - požadavek na univerzalitu morálních principů ale plyne ze samotného významu pojmu morálka, a proto chování, které nemůže být určeno všem lidem, nemůže být morální
3. princip neubližování musí platit, pokud platí, že štěstí jednoho je stejně důležité jako štěstí druhého, tedy že lidé jsou si rovni. Pokud by si lidé nebyli rovni, zcela by ztratilo smysl snažit se o určitou univerzální morálku platnou pro všechny lidi. Jinými slovy, pokud se snažíme vytvořit základní a nejhlavnější pravidla univerzální (tj. platné pro všechny lidi) morálky, implicitně předpokládáme rovnost všech lidí (bez tohoto předpokladu je počínání nesmyslné).

Celkově tedy vidíme, že zatímco první pravidlo je v podstatě definicí účelu morálky, další dvě logicky plynou z jazykového významu tohoto pojmu. To je důvod, proč všechna tato pravidla musí být důležitější než jakákoliv pravidla jiná, která by s těmi to byla ve sporu.

Edited by - kirmakX6on on 29/08/2012 02:25:18
Go to Top of Page

neronis
Ultragrafoman

Czech Republic
2110 Posts

Posted - 29/08/2012 :  17:20:17  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by kirmakX6on

Celkově tedy vidíme, že zatímco první pravidlo je v podstatě definicí účelu morálky, další dvě logicky plynou z jazykového významu tohoto pojmu. To je důvod, proč všechna tato pravidla musí být důležitější než jakákoliv pravidla jiná, která by s těmi to byla ve sporu.Protože ty dvě další pravidla plynou z jazykového významu tohoto pojmu, měla by být důležitější?

Proč potřebuješ pravidla, která jsou obrácená na společnost a ani si je nechceš zdůvodnit?
Go to Top of Page

kirmakX6on
Aktivní uživatel

327 Posts

Posted - 30/08/2012 :  06:48:23  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by neronis

quote:
Originally posted by kirmakX6on

Celkově tedy vidíme, že zatímco první pravidlo je v podstatě definicí účelu morálky, další dvě logicky plynou z jazykového významu tohoto pojmu. To je důvod, proč všechna tato pravidla musí být důležitější než jakákoliv pravidla jiná, která by s těmi to byla ve sporu.Protože ty dvě další pravidla plynou z jazykového významu tohoto pojmu, měla by být důležitější?
to je spíš tak, že protože ty pravidla plynou z významu toho pojmu, tak proto každé morální chování s nimi musí být v souladu, jinak není morální

to je jako kdybych tvrdil, že znak lásky je mít rád...
...to taky nemůže být špatně. Pokud ukážeš na něco a chceš tvrdit, že to nemáš rád, ale přitom to miluješ....tak zřejmě používáš jiné pojmy než já a tudíž se nebavíme o stejném tématu -- neboli tvůj argument (ať už je jakýkoliv) v případě, že mluvíš o jiné věci než já, nijak nebude vyvracet můj argument (ať už je jakýkoliv).
Z podobného důvodu...pokud kdokoliv řekne, že ty pravidla č.2 a 3 jsou nemorální nebo řekne, že nějaké jiné pravidlo je morální, ale s předešlými dvěma pravidly v rozporu, nutně je to znak toho, že používá jiné pojmy než já --- neboť u mého chápání slova morálka (které odpovídá mé znalosti češtiny) tato pravidla nutně musí být platná.

quote:
Originally posted by neronis
Proč potřebuješ pravidla, která jsou obrácená na společnost a ani si je nechceš zdůvodnit?

tenhle dotaz jsem nepochopil...
co si nechci zdůvodnit? ..resp. co je potřeba zdůvodnit?
Go to Top of Page

neronis
Ultragrafoman

Czech Republic
2110 Posts

Posted - 30/08/2012 :  20:20:08  Show Profile  Reply with Quote
Mě to nedává žádný smysl. Zaprvé s tím nemám nic společného a zadruhé, když si tyhle věci člověk připouští připadá si jako totální kripl a dement.

Z toho vyplývá, že odvozování z významů pojmů bude asi nějak vachrlaté. Když si odvodím z významu pojmu "ložnice" slovo "postel" nemluvím o stejné věci jako o "lásce" nebo "sexu". Když jdu do "práce", můžu jít "vydělávat peníze" anebo "se realizovat" anebo obojí. Co má s čím co společného, že by se to mělo generalizovat?

Mě například nepřipadá morální podporovat nějakého kreténa v tom, ať se zahodí někde v chlívě, hlavně když bude hodný a pomáhat své babičce odhánět mouchy.
Go to Top of Page

kirmakX6on
Aktivní uživatel

327 Posts

Posted - 30/08/2012 :  23:09:15  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by neronis
Mě to nedává žádný smysl.
...
Z toho vyplývá, že odvozování z významů pojmů bude asi nějak vachrlaté.tak např. studijní materiál z Evangelické akademie Praha http://www.eapraha.cz/beran/docs/kr3s/etikauvod.pdf
Etika a morálka - dnešní význam
Definice těchto dvou pojmů se mohou v zásadě často lišit, ale vždy vyjadřují zhruba totéž. Někteří autoři pojmy morálka a etika rozlišují a významově je od sebe oddělují, jiní naopak nikoliv.
Poměrně zajímavý a výstižný je přístup Fuchse, který uvádí dvě různé funkce morálky a přiřazuje je oběma pojmům:
morálka: souhrn způsobů jednání jednotlivců ve společnosti + předpisy pro toto jednání – vyjadřuje tedy všechny zvyky, obyčeje, normy, zákony, tedy vše, co má lidský život jednak zjednodušovat předem danými schématy rozhodování a jednání a jednak regulovat způsob života jednotlivce ve společnosti. Tento pojem tedy ukazuje na regulační funkci morálky.
etika: uvažování o správnosti morálky a jejích předpisů – řeší tedy zejména oprávněnost požadavků morálky v různých situacích a oblastech, což vyjadřuje její legitimizační funkci.


nebo ze Standforské encyklopedie filosofie

The term “morality” can be used either

1. descriptively to refer to some codes of conduct put forward by a society or,
a) some other group, such as a religion, or
b) accepted by an individual for her own behavior or
2. normatively to refer to a code of conduct that, given specified conditions, would be put forward by all rational persons.

viz http://plato.stanford.edu/entries/morality-definition/ , kde je to rozepsáno hodně podrobně

nebo http://www.allaboutphilosophy.org/definition-of-morality-faq.htm
Morality is the quality of being in accord with standards of right or good conduct or a system of ideas that fall into those same categories

nebo -- citace z Filosofického slovníku, heslo morálka
morálka (z lat. mos, mrav, zvyk, obyčej) proměnlivý, hist. a kulturně podmíněný souhrn hodnotících soudů, zvvyků, názorů, ideálů, pravidel, institucí a norem, jimiž se lidé v určitém ohledu řídí ve svém praktickém mravním jednání. V etnologii systém norem existující v dané společnosti na základě soc. tlaku.

takže když si přečteš tyto definice, tak co to je vlastně morálka, jak jsi ty definice pochopil? Podle mě je to tedy nějaký společností prosazovaný systém zásad usměrňujících jednání všech lidí tuto společnost tvořících tak, aby toto jednání bylo v souladu s představou toho, co se v dané společnosti považuje za dobré a správné

Podle mě tedy, když už se v oněch vysvětleních/definicích pojmu morálka, mluví o tom, že je to nějaký soubor pravidel, který mají dodržovat příslušníci nějaké skupiny, tak je myšleno, že tento soubor musí být platný pro ně všechny, nikoliv jen pro některé z těchto jedinců.
Tento závěr odvozuji přímo z významu slova morálka...tedy z toho, co je o pojmu morálka napsáno v jeho definicích.

Kdyby teď někdo přišel a vymyslel pravidlo chování, které nemohou dodržovat všichni lidé (v skupině, pro kterou mají daná morální pravidla platit)...tak já tvrdím, že toto pravidlo se nemůže stát součástí morálního kodexu - proč?, protože součástí morálního kodexu mohou být jen ta pravidla, která může dodržovat každý jedinec dané skupiny -- proč každý? - viz předešlý odstavec.

už je jasnější, jak jsem to myslel?

Edited by - kirmakX6on on 30/08/2012 23:30:35
Go to Top of Page

neronis
Ultragrafoman

Czech Republic
2110 Posts

Posted - 31/08/2012 :  17:02:08  Show Profile  Reply with Quote
Hmm, jenže mnohem výraznější společenský prvek, který zjednodušuje jednání jsou věci jako hodnocení věcí, které se někomu nelíbí nebo ochota akceptovat chyby druhého, přitom se může chovat nemorálně.

Přijde mi to jako snůžka hovadin, vytažená odněkud z pravěku a koncipovaná nějakým zastydlým intelektuálem.

On to ten Fuchs vystihl dobře, jenže jak je možné potom druhým dechem říct, že je morální nelhat a být na sebe hodní, i když to defakto vybočuje ze společenské normy? Spíš mi ty věci, na které jaksi navazuješ připadají jakou touha a přání než něco, co skutečně existuje.

Edited by - neronis on 31/08/2012 17:02:59
Go to Top of Page

kirmakX6on
Aktivní uživatel

327 Posts

Posted - 31/08/2012 :  21:11:21  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by neronis
Přijde mi to jako snůžka hovadin, vytažená odněkud z pravěku a koncipovaná nějakým zastydlým intelektuálem.
co přesně je snůška hovadin? Definice slova morálka? Slovo morálka? Morálka? Pravidla tvořící morálku?

chceš popírat existenci naprosto normálního morálního cítění?
nerozumím..nechápu

quote:
Originally posted by neronis
On to ten Fuchs vystihl dobře, jenže jak je možné potom druhým dechem říct, že je morální nelhat a být na sebe hodní, i když to defakto vybočuje ze společenské normy?
mnohem lepší jsou ty definice ostatní...to, co má pocházet (podle mínění toho člověka, kterej dělal ty materiály) od Fuchse ani není definice..

k těm normám
musíš odlišovat normu statistickou (tj. to, co je běžné - nejčastější - normální) od normy preskriptivní (tj. pravidla, předpisu). To jsou dvě odlišné významy slova "norma".

quote:
Originally posted by neronis
mnohem výraznější společenský prvek, který zjednodušuje jednání jsou věci jako hodnocení věcí, které se někomu nelíbí nebo ochota akceptovat chyby druhého, přitom se může chovat nemorálně.

já se obávám, že to nebude pravda...
silně nemorální chování nelze akceptovat ani tolerovat...snad jen mentálně retardovanýmu by to nevadilo
znáš člověka, kterej bude tolerovat někoho, kdo ho fyzicky napadá, pomlouvá, okrádá, lže, podvádí apod.? Já teda ne... A neumím si moc představit společnost, v které by takové jednání prošlo.

akceptovat chyby druhého je možná tak dobré pro partnerský či kamarádský vztah...
nijak to nesouvisí s morálkou jako takovou
Go to Top of Page

neronis
Ultragrafoman

Czech Republic
2110 Posts

Posted - 01/09/2012 :  10:21:12  Show Profile  Reply with Quote
Jako morální člověk zajdu do hospody, protože mi zrovna došly žvýkačky a nechci, aby mi posledních 100 metrů domů smrdělo z huby a někdo to musel trpět.

Tak jdu okolo nějaké bandy, stoupnu si k baru a nějaká kočka se na mě dívá. Ten týpek se směje, ale já nejsem retardovaný, tak mi jeho poznámky vadí.

Řeknu mu: To od tebe nebylo zrovna morální jednání, chováš se přišerně

A on se mi omluví, protože jsem upřímný a mluvím pravdu. Dá mi na sebe telefon, kdyby náhodou potřeboval někdy olízat koule

Edited by - neronis on 01/09/2012 10:23:45
Go to Top of Page

kirmakX6on
Aktivní uživatel

327 Posts

Posted - 01/09/2012 :  13:27:59  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by neronis

Jako morální člověk zajdu do hospody, protože mi zrovna došly žvýkačky a nechci, aby mi posledních 100 metrů domů smrdělo z huby a někdo to musel trpět.

Tak jdu okolo nějaké bandy, stoupnu si k baru a nějaká kočka se na mě dívá. Ten týpek se směje, ale já nejsem retardovaný, tak mi jeho poznámky vadí.

Řeknu mu: To od tebe nebylo zrovna morální jednání, chováš se přišerně

A on se mi omluví, protože jsem upřímný a mluvím pravdu. Dá mi na sebe telefon, kdyby náhodou potřeboval někdy olízat koule

neronisi, věz, že jen velmi nerad čtu mezi řádky
dávat příklady je dobrá věc, ale pouze pokud slouží k dokreslení jiných sdělení...

tvůj post jsou jen konkrétní příklady, chybí v něm ono sdělení...a já nechci trávit půl hodinu tím, abych se je pokoušel vydedukovat sám
Go to Top of Page

neronis
Ultragrafoman

Czech Republic
2110 Posts

Posted - 01/09/2012 :  13:48:03  Show Profile  Reply with Quote
Spíš mi ty věci, na které jaksi navazuješ připadají jakou touha a přání než něco, co skutečně existuje.
Go to Top of Page

kirmakX6on
Aktivní uživatel

327 Posts

Posted - 01/09/2012 :  15:39:40  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by neronis

Spíš mi ty věci, na které jaksi navazuješ připadají jakou touha a přání než něco, co skutečně existuje.

jestli narážíš na ty tři pravidla...
tak to s tebou ovšem souhlasím !

...jednak z nich plyne např. to, že v podstatě všechny věci, které se obecně považují za vždy nemorální (např. lhaní, nevěra, pomluva atd.) nemorální být nemusí nutně...(protože přednost mají ty tři pravidla). S tím by - bez zamyšlení se - mnoho lidí nesouhlasilo, jmenovitě třeba Skunkless, která v jiném tématu propagovala absolutní nelhaní -- zde jsem trochu více naznačil (v jejím tématu jsem to jen postuloval bez dobrého zdůvodnění) proč v některých případech je nelhaní nemorální (totiž ve všech, v kterých by takové jednání bylo v rozporu s výše uvedenými principy -- ve svém životě jsem takových situací zažil mnoho).

...a jednak lidi se neřídí moc podle nějakých pravidel, ale spíše intuitivně -- pokud se ozve jejich svědomí nebo strach, tak se zachovají morálně, pokud ne, tak ne. Svědomí je věc ponejvíce iracionální, závisí na výchově a podobných nesmyslech, strach není o moc lepší.

Ovšem ! Účel tématu není deskripce !! Ale preskripce. Filosofie - podle mého názoru - by se neměla zabývat popisem skutečnosti, tím se zabývají jiné, exaktnější vědy. Filosofie by se měla zabývat tím, na co běžné vědy zapomínají...což etika nepochybně je.

Kdybych chtěl jen popsat skutečnost, napsat proč se někdy lidé chovají morálně a jindy nemorálně, tak jdu na psychologické nebo sociologické fórum. Zde chci zjistit, jak -a podle čeho- by se měli chovat, nalézt optimální řešení. Nejde mi tedy o realitu (a obávám se, že tohle nedorozumění bylo i v jiných tématech - např. to o zlepšování sebe sama, v tom jak změnit svět k lepšímu i jiných)
Go to Top of Page

neronis
Ultragrafoman

Czech Republic
2110 Posts

Posted - 01/09/2012 :  16:10:04  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by kirmakX6on

...a jednak lidi se neřídí moc podle nějakých pravidel, ale spíše intuitivně -- pokud se ozve jejich svědomí nebo strach, tak se zachovají morálně, pokud ne, tak ne. Svědomí je věc ponejvíce iracionální, závisí na výchově a podobných nesmyslech, strach není o moc lepší.
Taky nejsi žádný bezpečák ve firmě, který jenom kouká ostatním pod ruce jestli používají ochranné prostředky nebo jestli se na záchodě pořádně utřeli.

Nechápu, jak si můžeš vycucat z prstu "preskripci", když realitu nezohledňuješ. To je jako vymýšlet si pohádky, to je sice fajn, jenže jestli to co děláš myslíš aspoň trochu vážně a nepotřebuješ tím jenom kompenzovat něco jiného, je realita alfa a omega a pokud toho o ní moc nevíš, je lepší se na to vykašlat nebo aspoň dočasně odsunout.

Každý člověk myslí samostatně a bezprostřední reakce sice různé exaktní vědy popisují, jenže většinou se ve své kategorizaci taky dost mýlí. Důkazem je právě to, že se lidé raději chovají instinktivně než aby sami od sebe šli za nějakým blábolem nebo pravidlem.

Nikdo nepotřebuje v sobě uměle vyvolávat jakékoliv tendence, protože nakonec když příroda zavolá, půjde i přes překážky za tím co je třeba i kdyby se měl vysrat za křoví

Podle některých úvah si jenom Bůh může dovolit uskutečnit všechno, co si usmyslí způsobem, kterým právě chce. Ale například lékař už ví, že ledvinové kameny vzniknou, když člověk moc nepije a jenom posedává na lavičce před barákem.

S filozofií to je složitější, protože je o vzájemných vazbách subjektivních vlastností lidí a objektivních celé společnosti. Tedy výplody něčí fantazie většinou bezprostředně souvisí s tím, jaký život ten člověk vlastně vede a co je zač, jaké má touhy, před čím má strach a tak dále.

Já jsem měl ve škole takovou komunistickou učitelku, která byla hrozně nepříjemná. Pořád jsem něco dělal špatně a když to bylo dobře, tak to bylo stejně špatně. Pak jsem se dozvěděl, že ty pravidla jenom vymyslel nějaký šulin a ona je využívala ve svůj prospěch, aby měla při práci klid.
Problém je v tom, že lidé nejsou poctiví, nejsou důslední a myslí sami na sebe. Měli by spíš připomínat hmyz jako mravence a tak, pak by to bylo bez problémů ;)
Go to Top of Page

kirmakX6on
Aktivní uživatel

327 Posts

Posted - 01/09/2012 :  18:40:03  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by neronis
Nechápu, jak si můžeš vycucat z prstu "preskripci", když realitu nezohledňuješ.
to není pravda, že nezohledňuji realitu - jak jsi na to přišel?
nebo snad považuješ výše uvedená pravidla za nereálná a netýkající se reality?

ty pravidla jsou doporučení, jak by se reálně lidé měli chovat
nezájimá mě, že lidi se tak reálně nechovají (pouze v tomto smyslu mě realita nezajímá) - já tvrdím, že takto by se chovat měli !

quote:
Originally posted by neronis
Nikdo nepotřebuje v sobě uměle vyvolávat jakékoliv tendence, protože nakonec když příroda zavolá, půjde i přes překážky za tím co je třeba i kdyby se měl vysrat za křoví

Podle některých úvah si jenom Bůh může dovolit uskutečnit všechno, co si usmyslí způsobem, kterým právě chce.
chceš popírat naprosto normální a běžnou lidskou schopnost kontrolovat své chování? myslet dopředu, plánovat a regulovat své impulzy vůlí?

nic víc nepotřebuji ! ..nikdo po lidech nechce, ani já to nechci, aby se chovali jako naprogramovaní roboti.


pokud vůbec něco kritizuješ, nechápu pořádně co konkrétně...

Edited by - kirmakX6on on 01/09/2012 18:41:46
Go to Top of Page
Page: of 2 Previous Topic Topic Next Topic  
Next Page
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum © (c) 2009 webmaster Go To Top Of Page
Snitz Forums 2000