www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 Filosofie
 Analytická filosofie, filosofie mysli, jazyka atd.
 Vznik a principy ideologie
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

pan.chytry
Nový uživatel

42 Posts

Posted - 10/04/2010 :  01:37:43  Show Profile  Reply with Quote
Setkal jsem se téměř osobně, přes facebook s jedním člověkem, který na první pohled jevil známky racionálního uvažování, po určité době a výměně několika zpráv jsem zjistil, že je zcela uzavřený vůči kritické debatě. Při snaze o porozumění jeho chování mi vytanuly na mysli principy, na základě kterých vzniká ideologie.

Lidská mysl, která si z nějakého důvodu začne klást otázky se nachází zprvu ve fázi, kdy je otevřená vjemům a impulzům přicházejícím z okolního prostředí, tedy z reality. Na základě těchto informací vytváří soubor poznatků, které formuje do uceleného systému otázek a odpovědí. Potud je vše v pořádku a jde o proces poznávání.

Vzhledem k tomu, že mezi námi existují ideologové, musí proto existovat i určitý okamžik, ve který se onen soubor poznatků uzavře. Mysl jej vyhodnotí jako úplný a bezchybný. Řešící všechny otázky.

V ten moment začne být mysl z původně otevřené, myslí uzavřenou a realitu již nepovažuje za zdroj informací, ale naopak místo, které je určené k tomu, aby je ona mysl resp. její nositel začala na základě vytvořeného souboru poznatků ovlivňovat.

Zde nastávají dvě možnosti. Buď je soubor poznatků s realitou ve shodě a potom nic neobvyklého nepozorujeme. Jde o obyčejného člověka, takový jaký má být. Nebo je soubor poznatků od reality určitým způsobem odtržen a je s ní v rozporu. V takovém případě, je-li uzavřená mysl vystavená informacím, které jsou vůči ní kritické, přestane je přijímat a naopak je ignoruje. Pokud kritika přetrvává, posune se z ignorování v aktivní odpor. Jelikož uzavřená mysl již nemá jako nejvyšší hodnotu poznat pravdu, ale mít pravdu.

Takto uzavřená mysl se stává myslí ideologickou a kdokoliv příjde s její kritikou nebo kritikou určité její části, určité části její logiky, stává se nepřítelem. To není prezentováno myslí otevřeně, jelikož tím by prozradila svojí uzavřenou podstatu, ale začne být s kritikem hrána hra na schovávanou, na mlčení a v případných diskuzích kličkovaná.

Ideologická mysl je-li vystavená opakované kritice, je motivovaná a nucená k tomu vyhledávat a shromažďovat prostředky k vlastní obraně. To znamená především, přesvědčovat o správnosti vlastní ideologie vhodné kandidáty a podaří-li se jí to využít tyto kandidáty k potlačení kritických vlivů od odpůrců ideologie. V krajním důsledku potom vznikají celé společnosti ovládané určitým ideologickým systémem, který její členové sdílejí.

Mám-li charakterizovat hlavní vlastnost ideologie, potom nejde o zřejmé vnější projevy, které mohou nabývat nejrůznějších forem a dějů viz historie komunismu, fašismu, v moderní době náznaky ultrakapitalismu apod., ale jde především o onu uzavřenost. Tj. nepřístupnost vůči novým informacím a kritickým pohledům a argumentům.

Uzavřená mysl přestává rozlišovat mezi svými kritiky na otevřené a uzavřené kritiky, ale hodnotí je dle sebe jakožto rovněž uzavřené a nepřátelské ideologie. To ovšem může a nemusí platit. Jelikož ideologická mysl se může stejně tak setkat s otevřenou myslí jako s jinou protichůdnou ideologickou myslí. Ideologická mysl však nedokáže již mezi těmito dvěmi rozlišit, resp. nemá důvod rozlišovat, jelikož již není podstatné, setkává-li se s otevřenou myslí nebo jinou ideologií, jelikož obě pro ni znamenají nebezpečí a to z oné podstaty uzavřenosti, která vznikla v momentě, kdy mysl přesvědčila sama sebe o tom, že její informace vytvořily úplný a dokonalý obraz o realitě.

Moje otázka zní. Jak předejít tomu, aby vznikla ideologická mysl, jak udržet mysli otevřené vůči dalším informacím a jak uzavřené mysli vysvětlit, že stav ve kterém se nachází je z hlediska obecného principu, že je důležitá snaha o poznání a nikoliv snaha o udržení a zachování sama sebe jakožto majitele pravdy bez ohledu na objektivní skutečnosti.

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 12/04/2010 :  08:21:33  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Moje otázka zní. Jak předejít tomu, aby vznikla ideologická mysl, jak udržet mysli otevřené vůči dalším informacím a jak uzavřené mysli vysvětlit, že stav ve kterém se nachází je z hlediska obecného principu, že je důležitá snaha o poznání a nikoliv snaha o udržení a zachování sama sebe jakožto majitele pravdy bez ohledu na objektivní skutečnosti.

pan.chytrý.

Nikdo nezačíná od úplného začátku,ale rodí se do společnosti, která již obsahuje ideologie.Já bych ty ideologie označil jako informační balíky dávající určité odpovědi na určité otázky.Jedinec hledá odpovědi na své otázky a nachází,či nenachází tyto v těchto informačních balících.Pokud najde odpovědi na své otázky, pak tento balík přijímá jako celek,čili přijal určitou ideologii. Nenajde li v současných ideologiích dostatečné odpovědi na své otázky,pak hledá a je otevřený hledání dalších informací. To vše je možno si představit jako vstup do obchodu. Najdu li co hledám v dárkovém balíčku,pak jej koupím a využiji jeho obsah. Nenajdu li, pak hledám.Moje hledání je dáno mými požadavky na život a tyto jsou dány intelektem, vzděláním, spokojeností, či nespokojeností společností ve které žiji a řadou dalších faktorů.Pokud hovoříme o ideologiích,pak nejde pouze o velké aty rozsáhlé a uzavřené ,ale i o prostý přístup k životu.Pro někoho může být ideologií i Švejkův přístup k životu. Vždy záleží na tom, jaké požadavky klademe na svůj život a to se odvíjí od úrovně intelektu.Takže jedin možná odpověď na tvou otázku je zvýšit intelekt všech lidí na takový stupeň,že jim odpovědi obsažené v ideologiích (balíčcích) nedostačují.
Lidé jsou od a až do zet, od těch,kteří si otázky nekladou a žijí ze dne na den až po hledače, kterým žádná ideologie nedokáže na jejich otázky dostatečně odpovědět. Tvoje otázky ukazuje tvůj pohled na ostatní lidi.Lidi vnímáš od určité úrovně a kdo je pod totuto úrovní jako by nebyl. Potom vzniká dojem, že je možno se ideologií zbavit, otevřít se a stát se věčným hledačem. To však je možné pouze od určité úrovně.Ignorovat ty, kteří jsou pod touto úrovní je chybné a dávýsledkem je skreslený obraz.Ono je jich totiž naprostá většina.Svůj názor na lidi si člověk tvoří dle společnosti ve které žije. Budeš li žít mezi vědci budeš mít na lidi jiný názor, než tehdy, když budeš žít mezi lidmi nejnižšícg společnenských vrstev.Tam by tě ani neapadlo, klást takovou otázku. Tam bys ideologie chválil,že vedou lidi alespoň k nějaké úrovni pohledu na svět.A právě k tomuto jsou dobré ideologie. Problém ideologií je v tom,že jsou v jejich prospěch zneužívány schopnosti a v tomto se nabízí otázka, zde je možné ten spor a zneužití schopností mezi ideologiemi zničit.Odpověď potom zní ANO, toto je reálně možné a je to krok vedoucí i k reálné odpovědi na tvojí původní otázku, ale nikoliv z hlediska jednotlivců, ale společnosti.Čili je to cesta k tomu aby se společnost odpoutala od ideologií a začala hledat.


MB
Go to Top of Page

23MirekK
Nový uživatel

Czech Republic
31 Posts

Posted - 16/04/2010 :  18:36:23  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by Miloslav Bažant

Moje otázka zní. Jak předejít tomu, aby vznikla ideologická mysl, jak udržet mysli otevřené vůči dalším informacím a jak uzavřené mysli vysvětlit, že stav ve kterém se nachází je z hlediska obecného principu, že je důležitá snaha o poznání a nikoliv snaha o udržení a zachování sama sebe jakožto majitele pravdy bez ohledu na objektivní skutečnosti.

pan.chytrý.

Nikdo nezačíná od úplného začátku,ale rodí se do společnosti, která již obsahuje ideologie.Já bych ty ideologie označil jako informační balíky dávající určité odpovědi na určité otázky.Jedinec hledá odpovědi na své otázky a nachází,či nenachází tyto v těchto informačních balících.Pokud najde odpovědi na své otázky, pak tento balík přijímá jako celek,čili přijal určitou ideologii. Nenajde li v současných ideologiích dostatečné odpovědi na své otázky,pak hledá a je otevřený hledání dalších informací. To vše je možno si představit jako vstup do obchodu. Najdu li co hledám v dárkovém balíčku,pak jej koupím a využiji jeho obsah. Nenajdu li, pak hledám.Moje hledání je dáno mými požadavky na život a tyto jsou dány intelektem, vzděláním, spokojeností, či nespokojeností společností ve které žiji a řadou dalších faktorů.Pokud hovoříme o ideologiích,pak nejde pouze o velké aty rozsáhlé a uzavřené ,ale i o prostý přístup k životu.Pro někoho může být ideologií i Švejkův přístup k životu. Vždy záleží na tom, jaké požadavky klademe na svůj život a to se odvíjí od úrovně intelektu.Takže jedin možná odpověď na tvou otázku je zvýšit intelekt všech lidí na takový stupeň,že jim odpovědi obsažené v ideologiích (balíčcích) nedostačují.
Lidé jsou od a až do zet, od těch,kteří si otázky nekladou a žijí ze dne na den až po hledače, kterým žádná ideologie nedokáže na jejich otázky dostatečně odpovědět. Tvoje otázky ukazuje tvůj pohled na ostatní lidi.Lidi vnímáš od určité úrovně a kdo je pod totuto úrovní jako by nebyl. Potom vzniká dojem, že je možno se ideologií zbavit, otevřít se a stát se věčným hledačem. To však je možné pouze od určité úrovně.Ignorovat ty, kteří jsou pod touto úrovní je chybné a dávýsledkem je skreslený obraz.Ono je jich totiž naprostá většina.Svůj názor na lidi si člověk tvoří dle společnosti ve které žije. Budeš li žít mezi vědci budeš mít na lidi jiný názor, než tehdy, když budeš žít mezi lidmi nejnižšícg společnenských vrstev.Tam by tě ani neapadlo, klást takovou otázku. Tam bys ideologie chválil,že vedou lidi alespoň k nějaké úrovni pohledu na svět.A právě k tomuto jsou dobré ideologie. Problém ideologií je v tom,že jsou v jejich prospěch zneužívány schopnosti a v tomto se nabízí otázka, zde je možné ten spor a zneužití schopností mezi ideologiemi zničit.Odpověď potom zní ANO, toto je reálně možné a je to krok vedoucí i k reálné odpovědi na tvojí původní otázku, ale nikoliv z hlediska jednotlivců, ale společnosti.Čili je to cesta k tomu aby se společnost odpoutala od ideologií a začala hledat.


MB


vektor
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 19/04/2010 :  07:43:20  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
23MirekK
Máě zvláštní odpovědi(jednoslovné) Těžko na ně krátce odpovídat. Úhel? Co s tím? Tvoje a každého okolí tvoří jeho úhel pohledu na svět? Myslel jsi tím slovem právě toto, nebo něco jiného? Kdo to má vědět?

MB
Go to Top of Page

axel01
Velmi aktivní uživatel

Czech Republic
785 Posts

Posted - 01/06/2010 :  20:06:33  Show Profile  Reply with Quote
Otázkou zůstává proč vůbec eliminovat ideologickou mysl? Pokud ideologická mysl zůstane otevřená vůči dalším podnětům a svou ideologii bere jako víru (nikoliv jako logické východisko, na kterém se dá stavět), potom bych ideologie nezatracovala.

Pokud jde o to, že se někdo snaží za každou cenu mít pravdu a nějak to zdůvodňovat (viz. třeba Dalibor zde na fóru), potom už by se dalo hovořit o ideologii neprospěšné (není vírou a její logický celek nedává smysl).

Přičemž si myslím že ideologii coby víru bychom měli respektovat, ideologii coby racionální koncepci myšlení už tolik ne.

Odpověď na tvojí otázku v tomto případě není snadná; buď si ten člověk dá říct, když mu vyvrátíš jeho argumenty, anebo nedá. Ale snad jsem to vyjádřila dost jasně, aby bylo zřejmé, že v otázkách víry by ten člověk argumenty mít neměl a pokud má, musí počítat s tím, že půjdou vyvrátit.

v tom druhém případě, o kterém jsem psala, by možná pomohlo vzít novinama po hlavě a ,,násilně" mu vnutit obecně přijímanou pravdu: Totiž že žádná ideologie nestojí za to, abychom přes ní neviděli ten skutečný svět: Svět věčné diskuze.

Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 02/06/2010 :  08:50:15  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Axel01.
Myslím, že by bylo v této chvíli dobré rozebrat si slovo ideologie.Je to logika (logie)podřízená určité idei.Já myslím, že tímto je řečeno vše. Mám určitou ideu, třeba zbohatnout a této idei podřídím veškerou logiku,čili si upravím logiku tomuto cíli a třeba v logice potlačím etiku a zájmy ostatních lidí a posílím logiku svých činů vedoucích k tomuto cíli.Mám ideu rovné bezstressové společnosti a této idei podřídím logiku bez ohledu na cokoliv.Dle mne je idea správná a všechny prostředky jsou posvěcené.Jenže logiku nelze podřídit ničemu a pak jsem zklamán,že cíle není možné dosáhnout, třeba pro vzniklý odpor.
Já myslím, že lidé by měli poznávat skutečnou logiku a dle logiky volit cíl,ke kterému tato logika vede. Z logikou algoritmu je možno pracovat, jen tehdy jsou li respektovány veškeré zákonitosti ,což u ideologií většinou chybí.
A právě proto jsem hledal podstaty a konstanty v procesu myšlení, ze kterého vše svou logikou vychází, díky tomu jsem hledal zákonitosti a poznával logu algoritmu života a právě proto jsem se snažil to vše zde sdělit.Lidem však jsou milejší ideologie,protože tam je logika celkem jednoduchá a podřízená cíli, čili idei. Že je tato logika většinou chybná, to lidem příliš nevadí, hlavně když nemusí moc myslet. Myšlení někdy bolí a vede někdy k nepříjemné nejistotě.
Algoritmus života má přesné zákonitosti a přesné důsledky příčin.Pokud je toto poznáno, ukáže se logický cíl algoritmu a tento cíl může být negativní,čili nežádoucí.Pak mohu tento cíl díky znalosti těch zákonitostí změnit za kladný a žádoucí.To možné je, ale vytýčit si cíl a vytvořit si vlastní cíli podřízenou logiku jak to dělají ideologie je nesmyslné a nemoudré.Je to jako by sis v matematice zvolila určité číslo jako výsledek a měnila čísla a znaménka v příkladu tak aby cílového výsledku bylo dosaženo. To v algoritmu života není možné, tam jsou čísla a znaménka dány a výsledek odpovídá výpočtu a nikoliv přání.
Zavrhnout ideologie? To by byl nesmysl. V každé ideologii je cosi, co odpovídá těm skutečným zákonitostem příčin a následků. Ze všech ideologií je možno čerpat a bez nich je člověk na samém začátku a vše by musel objevovat znovu. Dobré je, žádné ideologii nepodléhat,žádnou nepovyšovat ani neponižovat a díky tomu být schopen ty perličky správné mozaiky ze všech ideologií vytěžit. A takový člověk tohoto schopný je skutečným filosofem, nikoliv ten, kdo má deset diplomů a díky své uznané ideologii se potácí v idei podřízené logice.Takový filosof má význam jen pro tu danou ideologii a nikoho jiného.

MB
Go to Top of Page

okref
Velmi aktivní uživatel

672 Posts

Posted - 05/06/2010 :  08:59:48  Show Profile  Reply with Quote
Ideologii se nevyhne nikdo. Na ideologii není nic špatného. Ideologie je představa o světě. Potíž nastává ve chvíli, kdy se idea o světě stává něčím konkrétním v hlavách určitých lidí určitého charakteru. Na charakteru konkrétního člověka a podobě ideologie závisí špatnost nebo dobro. Ideologie může vypadat různě - podle toho, komu se co v hlavě urodí. Zrovna tak naplňování vzniklé představy může vypadat různě.
Slova mívají rozdílné významy podle toho, jak jim kdo předem rozumí. Ideologie se většinou chápe jako fanatické naplňování určité představy o světě. Ideologie, jak ji chápu já, je očištěná od všeho špatného a fanatického. Každý má určitou představu o světě, kterou se snaží naplňovat. Avšak málo lidí by o sobě řeklo, že jsou ideologové. Přitom jimi jsou všichni. Včetně pouhých hledačů pravdy.
Go to Top of Page

axel01
Velmi aktivní uživatel

Czech Republic
785 Posts

Posted - 06/06/2010 :  02:47:57  Show Profile  Reply with Quote
Musel by se k tomu vyjádřit pan.chytry, abychom se vrátili k jeho tématu v tom zobrazení, v jakém ho původně myslel.

Já mám podezření, že mluvil tak nějak i o lidské omezenosti, ne jenom o ideologiích, co jsem vyčetla.
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 06/06/2010 :  18:19:52  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Já mám podezření, že mluvil tak nějak i o lidské omezenosti, ne jenom o ideologiích, co jsem vyčetla.

Axel01.
Každý člověk je omezený, někdo více, někdo méně, takže každá řeč o ideologiích je tak nějak o lidské omezenosti.Uznáš li nějakou ideologii,pak vidíš omezenost u těch, kteří přijali ideologii jinou a on zas u tebe.Kdyby tomu tak nebylo, pak by nebylo ideologií a všichni by mysleli svobodně,ale tím by jen posunuli hranici své omezenosti.Řekne li někdo, že jsem omezený, nemám proč se zlobit,protože omezení jsou docela všichni. Jsem omezený pohybově, nemohu vyhrát na Olympiádě maraton (nejspíše žádnou disciplinu)Oproti vítězi na olympiádě jsem tedy omezený.Nikdo není absolutně bez omezení.Legrační na tom je, že většinou tu omezenost vnímáme u druhých a nikoliv u sebe.Jsi ateista a sleduješ slova věřícího. Dle tebe je omezený,ale z jeho pohledu jsi omezená ty, protože neznáš boha, jeho lásku a podobně.

MB
Go to Top of Page

neronis
Ultragrafoman

Czech Republic
2110 Posts

Posted - 08/06/2010 :  18:24:59  Show Profile  Reply with Quote
Řekl bych, že je ideologický člověk charakterizován především prvky jako je uzavřenost kritice nebo argumentům. Problém je v tom, že je prakticky každý jedinec, snažící se o realizaci nějaké funkční myšlenky, do jisté míry ovlivňován předchozími závěry.

Tedy pokud jde třeba o člověka s nulovým vztahem k lidské psychice, ale zásadními znalostmi v oblastech jako je technologie, výživa, práce - bude veškeré prvky, které jsou v konfliktu utvářet způsobem, korespondujícím především s jeho znalostmi.

Takže bude svůj názor na svět formovat tak aby co nejvíce umožňoval efektivní realizaci technologických výdobytků, bohatost zdravého stravování a práci přes čas bude brát jako základ pro čistého, slušného člověka.

Logicky si můžeme říct, že může jít o ideologii chvályhodnou. Pokud je takový člověk uzavřený a nereaguje na argumenty psychiatrů, kteří mu budou vysvětlovat, že je v populaci zvýšený odbyt protistresových prášků, může se nad tím zamyslet. Nicméně nikdy nebude schopný obětovat nebo pozměnit jeden z těchto tří klíčových názorů, na které je odborníkem. Protože jde (třeba) o bývalého hipíka, transformovaného na workoholika nějakým mindrákem, zaměřeného na výživu, která podle něj vyléčí všechny neduhy spojené s prací a technologickým vlivem. (řekněme, že se rodiny přestanou scházet a ošklivé holky nenarazí na nápadníky jinde než v baru nebo na internetu)

Edited by - neronis on 08/06/2010 18:29:57
Go to Top of Page

axel01
Velmi aktivní uživatel

Czech Republic
785 Posts

Posted - 10/06/2010 :  00:45:56  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Řekl bych, že je ideologický člověk charakterizován především prvky jako je uzavřenost kritice nebo argumentům.
V tom případě jsem asi taky už ideolog. Nevím, jestli tak nějak určitá ideologie netvoří základ významu života. Možná ano. I když jak nad tím tak přemýšlím, může to být rozhodně jednodušší mít něco, v co chceš věřit, než si být plně vědom toho, že všechno jednou pomine.
Jaký by asi byl život bez jediné jistoty, byť sebenesmyslnější,...?!

quote:

(řekněme, že se rodiny přestanou scházet a ošklivé holky nenarazí na nápadníky jinde než v baru nebo na internetu)Nechápu, jak tahle věta navazuje na ty předchozí.


MB: jak už jsem napsala výše..
Go to Top of Page

Miloslav Bažant
Ultragrafoman

Czech Republic
6254 Posts

Posted - 10/06/2010 :  07:54:52  Show Profile  Visit Miloslav Bažant's Homepage  Reply with Quote
Nevím, jestli tak nějak určitá ideologie netvoří základ významu života.

Axel01.
Význam života? Tomu nerozumím.K čemu se ten význam vztahuje? Význam se k něčemu musí vztahovat. Je li zde toto a má vzniknout cosi jiného, je něčeho třeba a to něco má význam ve vztahu k tomu něčemu.Pokud se podívám na svůj život, pak měl význam pro řadu věcí, které by bez mého života. bytí nevznikly ať dobré či horší.Význam je tedy vždy přesně dán,ale vždy ve vztahu k něčemu co olivňuje a mění.Ideologie mý význam vzhledem k životu jedince a to opět kladný, či záporný a je zde i možnost, že jej vůbec neovlivňuje.
Ptejme se, čeho jsou všechny ideologie důsledkem a odpověď je prostá. Život začíná vjemem nepříjemna a celý je zsavěcen hledání stavu příjemna. Chybí li ke stavu příjemna cesta a to skutečně, či zdánlivě, ztrácí každý živýorganismus o život zájem.Člověku je dána díky funkci slova v procesu myšlení schopnost přemýšlet. Chybí li tedy od nepříjemna k příjemnu cesta skutečně, či zdánlivě, vznikají díky schopnosti přemýšlet cesty nepravé, plnící však funkci cest skutečných, čili odstraňující stav nepříjemna a to jsou ideologie.Ideologie tedy vychází ze základního smyslu života všeho živého,ale vzniká pouze díky lidskému myšlení slovnímu.
Zbavit se jako lidský subjekt ideologií, znamená vrátit se do stavu, kdy cesta k příjemnu chybí a to skutečněě, či zdánlivě. Vzniká tím sice svoboda myšlení,ale vzniká potřeba cesty k příjemnu a ta člověka vede opět k vytvoření cesty umělé, čili ideologie.Důsledkem mnoha různých ideologií však vzniká rozdělení a spor, protože ideologie dokáže plnit funkci cesty k příjemnu jen tehdy, když jí člověk věří. Věří li, pak považuje ostatní ideologie za nesprávné a škodlivé.Proto vzniká mezi ideologiemi spor a to je opět cesta k nepříjemnu,čili výsledek ruší smysl cest.Původní význam ideologie je cesta od nepříjemna k příjemnu. Důsledek sporu ideologií je cesta k nepříjemnu.
Chybou je tedy mnohost a různost ideologií. Toto ideologové chápou a proto se snaží aby zde byla ideologie pouze jedna a to ta kterou uznali oni. A tak ve snaze o expansi své ideologie se snaží ničit ideologie ostatní a to je opět cesta k nepříjemnu a kladného výsledku,čili existence jediné ideologie není možno dosáhnout.
A tak vzniká "začarovaný kruh" ze kterého zjevně není cesty. Cesta k jediné vládnoucí ideologii však ve skutečnosti existuje a to ideologie věčného hledání a to spojování všech existujících ideologií,čili vznikem světové instituce, díky které by zanikl spor ideologií a tím by zanikl ten nežádoucí stav cesty k nepříjemnu. Vznikla by ideologie trvalé proměny a vývoje za pomoci toho moudrého ze všech stávajících ideologií. Vznikl by tím na planetě věčný mír. Cesta ze začarovaného kruhu tedy existuje a to je ideologie,kterou uznávám. (Nejspíš proto, že jsem si ji sám stvořil hehehe)Tato idelogie by měla význam ve vztahu k životu planety.

MB
Go to Top of Page

Dalibor Grůza
Grafoman

Czech Republic
1678 Posts

Posted - 16/12/2013 :  20:29:36  Show Profile  Visit Dalibor Grůza's Homepage  Reply with Quote
A co takhle vysoce úspěšná filosofická (tj. vysoce úspěšné hledání) ideologie (pravdy).

(viz www.spvzt.cz , www.spvzt.sweb.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz )
Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum © (c) 2009 webmaster Go To Top Of Page
Snitz Forums 2000