www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 Filosofie
 Metafyzika, ontologie, epistemologie
 vysvětlení nicoty
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Previous Page
Author Previous Topic Topic Next Topic
Page: of 3

kirmakX6on
Aktivní uživatel

327 Posts

Posted - 18/08/2012 :  23:47:26  Show Profile  Reply with Quote
výše uvedené vysvětlení se snaží odvodit existující vesmír zcela zaplněný entitami "zezdola" - tedy od ničeho přidáváním prvků až vznikne "něco"

ovšem lze postupovat i naopak - pokud před vznikem vesmíru nejsou k dispozici žádné fyzikální zákony, tedy ani zákon zachování hmoty a energie a žádný z termodynamických zákonů, tedy nic nebrání tomu, aby se ono nejjednodušší možné "něco" (důvod jeho existence je logická nutnost - viz dříve v tomto vláknu) dělilo, rostlo, aby z něho vznikalo v hojnosti cokoliv a v jakémkoliv množství.

Ovšem lze se na věc podívat i jinak...protože neexistuje žádný zákon přikazující vznik, žádný vznik se konat nebude.

Zřejmě není důvod upřednostňovat jeden pohled (zákon nepřikazuje, a proto nic nebude vs. zákon nezakazuje, a proto bude všechno) před druhým, avšak z logické nutnosti musí jeden pohled v daný okamžik nastat.
Pokud nastane (z 50%) varianta "zákon nepřikazuje, a tak nic nebude", tak nic nebude. Ovšem pravděpodobnost, že v dalším okamžiku opět nastane tato varianta je už 50%×50%, tedy 25%, v dalším 12,5%, v dalším 6,25% atd. a rychle se blíží k nule. Takže časem se zřejmě nejjednodušší něco rozdělí na něco_A a něco_B.

Jakmile se tak stane, pravděpodobnost kreace pro obě části je opět 50%. Nyní jsou ovšem nikoliv 2 varianty (něco vznikne, nic nevznikne), ale 3 (vznik, nevznik a zánik). Zánik nás ovšem vrací do výchozího stavu (v kterém je velmi pravděpodobný vznik), nevznik je stejně pravděpodobný jako vznik a čas stále běží --- pravděpodobnost dalšího vzniku z něco_1 nebo něco_2 je v dalším okamžiku tedy 2/3 a s časem bude pravděpodobnost vzniku neustále stoupat.

Tím docházím k tomu, že logickým důsledkem existence nejjednoduššího "něco" za absence existence zákonů je překotná kreace (tím v podstatě docházím k stejnému závěru jako v předešlém textu, ale za použití jiných argumentů).

Vznik zákonů by měl být taky logický. Pokud předešlá kreace způsobila existenci nekonečného množství entit (a dále pokračuje), je otázka, kde se tato kreace odehrává.

Pokud by se např. odehrávala v jednom jediném bodě, jednotlivé entity by splývaly a byly by neodlišitelné od "nic". Musí být k dispozici tedy dostatek prostoru, ovšem to nestačí, musí být nějaký zákon, který přikazuje, aby entity nemohly zaujímat jedno místo (viz např. Pauliho vylučovací princip)

O tom, že např. gravitace vzniká v důsledku logické nutnosti - již existuje provokativní teorie od celkem uznávaného fyzika - viz Verlindovo pojetí gravitace
Go to Top of Page

kirmakX6on
Aktivní uživatel

327 Posts

Posted - 20/08/2012 :  22:50:51  Show Profile  Reply with Quote
quote:
Originally posted by kirmakX6on
Takže časem se zřejmě nejjednodušší něco rozdělí na něco_A a něco_B.

to jsem si neuvědomil, že rozdělení je složitý a neautomatický proces...

z předchozího nevyplývá rozdělení "něco", ale pouze změna - tedy je logická nutnost změny, rozdělení nutné není

..na čas těchto úvah zase nechám
Go to Top of Page
Page: of 3 Previous Topic Topic Next Topic  
Previous Page
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum © (c) 2009 webmaster Go To Top Of Page
Snitz Forums 2000