www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 Filosofie
 Filosofie náboženství
 Na vlně nenávisti! Fašizace Evropy a zatracení duš
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

m.s.
Aktivní uživatel

233 Posts

Posted - 03/06/2022 :  19:50:27  Show Profile  Visit m.s.'s Homepage  Reply with Quote
Na vlně nenávisti! Fašizace Evropy a zatracení duše!

Evropa je fašizovaná a nacifikovaná! A to stále více! Fašismus a nacifikace jsou synonymy slova nenávist. Fašizace je nenávist, pocházející ze špiček společnosti a nacifikace je nenávist, projevovaná obyvatelstvem, které se stává nacifikované pod vlivem fašizace shora.

Západní svět onemocněl nenávistí, která je vždy zaměřena proti někomu. Za dob Hitlera to byli například židé. Stav chorobné proti židovské nenávisti vystihuje tehdejší heslo: „Bite žida“! A dnes, v době současné fašizace je to heslo: „Bite Rusa!“

Ale pojďme pěkně po pořádku a podívejme se, jak moderní Evropa 21. století naskočila na vlnu nenávisti a začala se postupně stále více fašizovat.

Začalo to pandemií, covidem, testováním a očkováním. Opatření, přijímaná proti pandemii, se stala nástrojem fašizace společnosti. Stala se nástrojem útlaku, donucování, šikany, terorizování, vydírání a segregace.

Bylo popřeno demokratické právo jednotlivců na svůj vlastní názor a svůj vlastní postoj. Začal se tvrdě vynucovat jediný správný názor a jediný správný postoj. Kdo ho nesdílel, byl vystaven nejrůznějším formám státního teroru. Mnozí museli pod nátlakem opustit svou práci. Lidé jiného názoru, než byl oficiální, byli významnými představiteli státního aparátu označováni hanlivými přívlastky.

Realitu vládní fašizace společnosti vyjádřil francouzský prezident Macron slovy: „Neočkované budeme pronásledovat na každém kroku a budeme jim znepříjemňovat život, jak jen to jde“. Toto se dělo ve všech státech Evropy, kterou zachvátila nenávist vůči části vlastních spoluobčanů.

A pod vlivem fašizace shora se nacifikovalo i obyvatelstvo. Mnozí řádoví občané začali nenávidět neočkované a cítit k nim antipatii, protože jsou nezodpovědní a ohrožují jejich zdraví. Společnost si neuvědomila, že při svém boji s pandemií onemocněla nenávistí, radikalizovala se a stala se zfašizovanou a nacifikovanou.

Je velkou otázkou, zda dočasné vítězství nad pandemií vůbec stálo za takovou cenu. Za cenu infikování společnosti nenávistí! Vždyť věci skutečně dobré lze dosáhnout pouze dobrým způsobem. Je-li však vyvíjena snaha dosáhnout dobro špatnými prostředky, nátlakem, donucováním, vyhrožováním, terorizováním, dehonestováním, nebo vzbuzováním nenávisti a nevraživosti mezi lidmi, musí to přinést místo dobra pouze zlo. Této zásadní chyby se dopustily vlády Evropské unie svými opatřeními proti pandemii.

Nejtragičtější je však skutečnost, že to nebyla žádná chyba, ale záměr! Že to všechno bylo jen vyústěním dlouhodobě připravovaného procesu cíleného zavádění fašizujících a totalitních praktik do evropské společnosti.

A pak přišla válka na Ukrajině, což přineslo okamžité a brutální omezení svobody slova, spočívající v zablokování všech opozičních názorů. Zůstal jen ten jediný a správný názor, spočívající v ustavičném stupňování protiruské hysterie a nenávisti.

Donekonečna se mluví jen o agresi Ruska, ale odmítají se a blokují se všechny informace o pohledu ruské strany. Tuto jednostrannost vytkl západu dokonce i papež když řekl, že každá mince má dvě strany, a že i západ nese svůj díl viny na vzniku války, protože v podobě neustále se rozšiřujícího paktu NATO už klepe na brány Ruska. Slova papeže silně pobouřila západ, plný hysterické nenávisti vůči Rusku, projevující se všemožnými, a doslova obludnými způsoby.

Sociální síť facebook oficiálně legalizovala všechny nenávistné projevy vůči Rusku a Rusům, nevyjímaje ani výhrůžky smrtí.

V Česku si dvanáctiletý žák natočil na mobil učitelku, která dětem vysvětlovala, jak se věci mají. Mluvila o tom, že prvotním agresorem je ve skutečnosti Ukrajina, protože poslala svou armádu na Donbas a 8 let vede válku proti ruské menšině za to, že se odmítá podrobit tvrdým protiruským diskriminačním zákonům, přijatým Ukrajinou po Majdanu.

A Rusové, nazývající sami sebe mírotvorci, se rozhodli ukončit tuto osmiletou vojenskou agresi Ukrajiny a nastolit konečně mír. Fašizovaný dvanáctiletý žák postoupil video kompetentním a učitelka byla vyhozena ze školy.

Ministerstvo vnitra České republiky uskutečnilo ve veřejnoprávním rozhlase diskusi s dětmi o válce na Ukrajině, kde se mluvilo o potřebě zavraždění Putina a o atentátu na něj. Psychiatr Tomáš Rektor v diskusi řekl, že ve svém okolí nezná nikoho, kdo by si nepřál Putinovu smrt.

Taková je tedy situace v současné zfašizované společnosti, v níž děti udávají dospělé za odlišný názor, a v níž si děti povídají s představiteli státu o vraždě, jako o legitimním řešení problému. Co vyroste s těchto dětí a jaká bude jednou společnost, když ji začnou spravovat?

Situace je však ještě hrozivější a děsivější než se zdá, protože je zde ještě také duchovní hledisko, na které se absolutně nebere zřetel.

Kristus řekl, že máme milovat i své nepřátele. Jeho výrok má několik rozměrů, ale podíváme-li se na něj ve vztahu k Rusku a Rusům jako k nepřátelům, znamená to minimálně to, že i když jsou vnímáni jako nepřátelé, vyvolávání a stupňování nenávisti vůči nim je duchovně škodlivé. A to proto, že duchovně vážně poškozuje a zatěžuje každého, kdo v sobě živí nenávist. Ať už jde o nenávist oprávněnou, nebo neoprávněnou. Vždy to bude a zůstane jen nenávist, tedy něco nesmírně negativního, co zatěžuje duši a žene ji do náruče ďábla.

A všechno toto je vážnější o to víc, že žijeme ve zlomové době očisty země, v níž se pod tlakem Božího záření budou muset všichni lidé definitivně zařadit do dvou skupin. Do skupiny, směřující ke Stvořiteli, a do skupiny, směřující k temnotě a k zatracení duše.

A v této zlomové době, kdy by měli být lidé ve zvýšené míře nabádáni k dobru, čistotě, spravedlnosti a k lásce k bližnímu, aby mohli stoupat vzhůru, jsou naopak temnotou nabádáni ke zlu, nečistotě, lži a nenávisti, aby se jejich duše ušpinily, zatížily a byly strženy do zatracení.

Vyvolávání nenávisti, ať už je to ke komukoli a pro cokoli, je dílem sil temna, sledujícího zatracení našich duší! Kdo naskočí na tuto vlnu, spěje k zatracení!

A stejně také přání smrti komukoli a pro cokoli je v ostrém rozporu s přikázáním „Nezabiješ“! Kdo přeje smrt jinému, upadl do pasti ďábla a spěje k zatracení vlastní duše!

V tomto nejzlomovějším období lidské civilizace, kdy Stvořitel očekává na naší planetě úrodu lidských duší, naplněných ctnostmi, které usilují o život v souladu s jeho Vůlí, aby je mohl shromáždit jako zralou pšenici ve své sýpce, v této vážné době se temno snaží naopak o to, aby zatížilo lidské duše nevraživostí, netolerantností, nenávistí, udavačstvím a přáním smrti svým bližním. A snaží se o to proto, aby místo bohaté sklizně pro Světlo byla bohatá sklizeň pro temno. Aby místo radosti v království nebeském čekala lidi hrůza zatracení a věčná záhuba ve spárech temna.

Buďme si vědomi těchto skutečností a nepodceňujme je, protože charakterem svého současného vnitřního naladění určujeme, kam povede naše cesta.

Také pandemie, tedy vznik viru, jeho šíření a všechna fašistická opatření k zastavení pandemie, také válka na Ukrajině a veškerá negativita s ní spojená, šířící se ve společnosti, to vše je dílem lidí, nacházejících se pod vlivem temna. Přes ně a jejich prostřednictvím se snaží temno vystupňovat zlo na zemi do takové míry, aby v probíhající očistě země strhlo co nejvíce lidských duší do zatracení.

Nesedněme proto temnotě na lep a nepodlehněme jejímu našeptávání ke špatnému. Toho je však možné dosáhnout jedině tak, že se ze všech sil upneme ke Světlu a k Bohu, prostřednictvím toho nejlepšího, nejčistšího a nejcnostnějšího života, jakého jsme schopni.

ve spolupráci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum © (c) 2009 webmaster Go To Top Of Page
Snitz Forums 2000