www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
 All Forums
 Filosofie
 Filosofie náboženství
 Fantastická konspirace? Posuďte sami!

Note: You must be registered in order to post a reply.
To register, click here. Registration is FREE!

Screensize:
UserName:
Password:
Format Mode:
Format: BoldItalicizedUnderlineStrikethrough Align LeftCenteredAlign Right Horizontal Rule Insert HyperlinkInsert EmailInsert Image Insert CodeInsert QuoteInsert List
   
Message:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON
Smilies
Smile [:)] Big Smile [:D] Cool [8D] Blush [:I]
Tongue [:P] Evil [):] Wink [;)] Clown [:o)]
Black Eye [B)] Eight Ball [8] Frown [:(] Shy [8)]
Shocked [:0] Angry [:(!] Dead [xx(] Sleepy [|)]
Kisses [:X] Approve [^] Disapprove [V] Question [?]

 
   

T O P I C    R E V I E W
m.s. Posted - 08/01/2021 : 19:53:41
Fantastická konspirace? Posuďte sami!

Existují věci, které se svou obludnosti vymykají chápání normálního člověka. Jde o věci tak fantastické a absurdní, že normální člověk pochybuje o tom, zda jsou reálné. Nejtragičtější však je, že ony žel reálné jsou! Ale protože normální, obyčejný člověk o jejich existenci pochybuje a nevěří tomu, stává se jejich obětí. Stává se obětí obludnosti, jakou nepovažoval za možnou, a proto se před ní ani nijak nebrání a nestaví se jí na odpor.

No a jednou z takových věcí je odvěká snaha určitých kruhů o ovládnutí a podmanění si co největšího počtu obyvatelstva. Nejlepší celého lidstva. A právě tyto snahy se nyní dostávají do finále a my jsme jejich přímými účastníky. Stáváme se účastníky velkého finále otrockého spoutání lidstva Novým světovým řádem. A my si nyní řekneme, jak tento proces probíhá, co je jeho příčinou a jak se vůči němu bránit.

Pokud jste viděli černobílé grotesky s Charlesem Chaplinem, v jedné z nich se živil tím, že zasklíval okna. A pracoval tak, že když přišel do nějaké městské čtvrti, našel si malého chlapce, tomu zaplatil pár centů a chlapec rozbil kamenem okno. Z bytu vyběhla hospodyně, spílala na chlapce a lomila rukama. Ale naštěstí se o chvíli objevil Chaplin a okamžitě dostal objednávku na zasklení okna.

Proč byl zmíněn právě tento příklad? Protože stejný způsob využívá úzká elita nejmocnějších našeho světa při nastolování Nového světového pořádku. Jenže to, co dělal Chaplin v malém, je prováděno elitou bažící po světovládě ve velkém. Je to prováděno celosvětově!

A právě my máme čest žít v době, ve které je systematicky rozbíjen starý systém, a zároveň je je pozvolna instalován nový systém. Systém Nového světového pořádku! Kamen hozený do skla byl koronavirus, který rozbil fungování světa, jak jsme ho znali dosud. V současnosti již začínáme žít v novém světě, plném nejrůznějších omezení. Omezování svobody se děje pod záminkou boje proti pandemii. A všichni to chápou a podvolují se, protože každodenní informace z médií vzbuzují strach. Lidé jsou ustavičně kontrolováni a testování jako myši. A jako jediná záchrana před všemi omezeními přichází vakcína. Vakcína je vnímána jako brána ke svobodě, ale je možné, že právě ona je naopak branou k nesvobodě, jakou dosud lidstvo neznalo.

Zkusme totiž trochu pouvažovat nad tím, jak by bylo možné donutit téměř celé lidstvo k celoplošné vakcinaci? Jak by ho bylo možné donutit, aby ji podstoupilo dobrovolně? Není současná epidemie něčím ideálním, co vyvolává strach před nákazou, a právě na základě strachu jsou lidé ochotni udělat to, co by za jiné situace nikdy neudělali? A není snad plánována vakcinace, jaká dosud neměla na světě obdoby způsobem, jak dostat do krve podstatné části světové populace látky, které by lidi dostaly pod absolutní kontrolu?

V konspiračních kruzích se například uvažuje o redukci populace tím, že se po vakcinaci stane neplodná. Uvažuje se také o tom, že očkováním se do krve lidí aplikuje látka zasahující DNA, která změní naši osobnost a my se staneme snadno manipulovatelní. Teorií, co všechno se může skrývat za tak masivní vakcinací je samozřejmě ještě více, přičemž cílem všech je nastolení avizovaného, Nového světového pořádku.

Ponechávám na posouzení čtenáře, zda se tyto věci, nebo alespoň část z nich může zakládat na pravdě. Každopádně však jde o skutečnosti maximálně znepokojivé.

Ale ať už je to tak či onak, absolutně nikomu nelze přehlédnout, že v současnosti se ve světě děje něco, co nemá obdoby. Něco absolutně výjimečné! Dění na naší planetě vře dosud nevídaným způsobem, jako voda v hrnci. A zásadní otázkou zůstává, co způsobilo tento var? Co ho vyvolalo?

Kdo se alespoň trochu zabývá věcmi duchovními ví, že současná doba je považována za dobu transformace. Za dobu přechodu z nižší úrovně vědomí na vyšší. Jde o dobu soudu, dávno předpovězenou proroky. Jde o očistu, po jejímž proběhnutí má být zahájen nový věk duchovnějšího lidstva.

V dnešní době má tedy skutečně přijít něco nového, ale ne ve smyslu Nového světového pořádku plánovaného temnem, ale ve smyslu nového, lepšího a duchovního lidstva. Na zemi má být nastolena říše míru, avšak temnota se snaží zneužít kvasu dnešní doby očisty na nastolení své temné říše Nového světového pořádku.

To, co se v současnosti děje, je způsobeno každodenním a postupným zvyšováním tlaku Světla. A stupňující se tlak Božího Světla vyplavuje na povrch všechno temné, aby to bylo donuceno ukázat svou pravou tvář. Aby lidé poznali, viděli, pochopili a na vlastní kůži prožili, kam se je až možné dostat bez Stvořitele. Kam se je až možné dostat, když se nerespektují hodnoty Ducha, a když se uctívají pouze hodnoty nízké a čistě konzumně materialistické.

Velmi zjednodušeně vyjádřeno, to co dnes prožíváme je důsledkem naší bezbožnosti! Je to důsledkem hodnot, které považujeme za nosné a prioritní! Je to nevyhnutelným ovocem našeho odvrácení se od Stvořitele a jeho Vůle, protože našim odvrácením se od Světla jsme se dostali do područí temna. A temno má pro nás nachystáno zotročení a ztrátu podstaty naší lidskosti.

Shora, ze Světla jsme byli přece jasně upozorněni na to, že v první řadě máme uctívat Stvořitele a nic jiného nesmíme stavět nad něj. Jen tímto způsobem se totiž můžeme stát pány nad věcmi a můžeme je správně využívat. My jsme však nad Stvořitele postavili hodně vlastních model a ty jsme uctívali. Například modlu peněz a zisku, modlu materiálního prospěchu a užívání si, a mnohé jiné podobné modly.

Uctívání těchto falešných božstev nás však zotročilo, protože místo toho, aby nám věci sloužily, jsme začali sloužit my jim. Místo toho, abychom uctívali jedině Pána, jeho Vůli a vše ostatní bylo pro nás až na druhém místě, místo toho jsme vyvýšili na oltář a klaněli jsme se různým věcem, modlám a bůžkům.

Z pánů nad věcmi a nad vším co existuje, kteří slouží jedině Stvořiteli, jsme se stali otroky, sloužícími falešným modlám a hodnotám. A právě bezbřehé uctívání a vyzvedávání těchto falešných hodnot přivedlo nás svět do stavu, ve kterém se dnes nachází. Do stavu, ve kterém nám hrozí absolutní zotročení. To, co bylo dosud skryto nyní vyplulo na povrch, a lidstvu se ukazuje pravá tvář jeho falešné hodnotové orientace a jeho odvrácení od Stvořitele. V pochopení této skutečnosti je skrytá podstata všeho, co se dnes děje. A zároveň také poznání jediné možnosti obratu k lepšímu. Všechna opatření proti pandemii jsou ve skutečnosti jen věcmi druhořadými, které nás nemohou vysvobodit z varu dnešní doby. Naše záchrana spočívá jedině v obratu ke Stvořiteli a k jeho pravým hodnotám. K hodnotám lásky, spravedlnosti, cti, čistoty a lidskosti, postavenými nad všechno ostatní. Postaveným na první místo! Pokud toto nepochopíme a neuděláme, krize se bude neustále prohlubovat. A mnozí lidé pravděpodobně přijdou ve varu dnešní doby o celé své bytí. Ne jen o to pozemské, ale také o to duchovní! Zachrání se a obstojí jedině ti, kteří opět najdou Boha! Kteří opět najdou důvěru k Nejvyššímu!

Důvěra v Páně! Toto je rozhodující! Musí to však být důvěra pravá, která nespočívá jen v nějaké slovní proklamaci. Která nespočívá jen v tom, že se hlásíme ke Stvořiteli a považujeme se za věřící. Pravá důvěra v Páně spočívá v něčem jiném!

Pokud totiž někomu důvěřujeme znamená to, že se na něj spoléháme. V případě Stvořitele to znamená, že se spoléháme na jeho Vůli. A spoléháme se na ni tak, že o ni opřeme celé své bytí. Že celé své bytí, celé své myšlení a všechny své hodnoty které uznáváme, postavíme na Vůli Nejvyššího. To znamená, že se tuto Vůli snažíme co nejlépe poznávat, a že se v souladu s ní snažíme žít. Jen ten, kdo se snaží žít v souladu s Vůli Nejvyššího, má k němu skutečnou a pravou důvěru! Jen vlastním životem žita důvěra v Boha je tím, co je myšleno pod pojmem "důvěra v Páně"! Nic jiného za důvěru v Páně nelze považovat! Zde nepomohou žádné slovní proklamace, ani žádné bití se v prsa, pokud jsou reálný život, myšlení i hodnoty odvráceny od Vůle Nejvyššího. Jen žitá důvěra se počítá! Vše ostatní je nedostatečné! Je to nedostatečná důvěra v Páně! Je to jen sebeklam, vzdálený od Vůle Nejvyššího!

Aby si lidé dokázali vytvořit pravou důvěru v Páně, postavenou na poznání a naplňování jeho Vůle, bylo lidstvu vždy v každém období jeho vývoje zprostředkováno toto poznání formou jim pochopitelnou. Nejdříve to bylo ve formě Mojžíšova Desatera, pak ve formě Ježíšova učení a v současnosti, pro lidi moderní doby bylo toto staré poznání očištěno od všech omylů a uceleně shrnuto v Poselství Grálu. Ve všech těchto pramenech je možné nalézt poznání Vůle Nejvyššího, abychom mohli podle ní správně žít a svým žitím si vybudovat pravou důvěru v Páně, která jediná obstojí, a která jediná nás bude schopna podržet v tom, co nyní k nám všem přichází.

Neboť jedině tak, jako v důvěře v Páně kráčel kdysi Peter po moři, jedině tak, jako kdysi v důvěře v Páně prošel Mojžíš se židovským národem červeným mořem suchou nohou, jedině v pravé důvěře v Páně bude moci projít člověk dobou soudu, která nastává.

Jedině ten, kdo se stane vlastníkem pravé důvěry ve Stvořitele, se může stát skálou v burácející moři zmatků, strachu a obav z nastávajících dní. Jedině pravá důvěra v Páně a z ní plynoucí klid a mír ochrání člověka od burácení hněvu, agresivity, ustavičné kritiky a nadávání na všechno, co bude kolem nás kypět a vřít jako voda v hrnci pod ustavičně stupňovaným tlakem Světla.

Klid a mír Boží, pocházející z pravé důvěry v Páně, ať je s námi všemi v těchto těžkých časech!

ve spolupráci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/

www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum © (c) 2009 webmaster Go To Top Of Page
Snitz Forums 2000