www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
 All Forums
 Filosofie
 Libovolné téma
 Ženy a Ďábel de Filosofie rovnováhy

Note: You must be registered in order to post a reply.
To register, click here. Registration is FREE!

Screensize:
UserName:
Password:
Format Mode:
Format: BoldItalicizedUnderlineStrikethrough Align LeftCenteredAlign Right Horizontal Rule Insert HyperlinkInsert EmailInsert Image Insert CodeInsert QuoteInsert List
   
Message:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON
Smilies
Smile [:)] Big Smile [:D] Cool [8D] Blush [:I]
Tongue [:P] Evil [):] Wink [;)] Clown [:o)]
Black Eye [B)] Eight Ball [8] Frown [:(] Shy [8)]
Shocked [:0] Angry [:(!] Dead [xx(] Sleepy [|)]
Kisses [:X] Approve [^] Disapprove [V] Question [?]

 
   

T O P I C    R E V I E W
Dalibor Grůza Posted - 25/01/2015 : 10:04:58
O mém vztahu a vztahu Filosofie rovnováhy k ženám


Narodil jsem se jako fyzicky slabé, škaredé, duševně zranitelné, resp. duševně nemocné, do značné míry zženštilé (tj. značně postižené), avšak značně inteligentní dítě-chlapec, odsouzený zdánlivě přírodou k velkému utrpení a neúspěšnosti v životě.

Ženy přitahuje síla, ženy přitahují silní dravci, kteří zbytečně zabíjejí jiné živé tvory, ženy tudíž přitahují živí tvorové s vlastnostmi Ďábla (tj. dravci zdatní pro krutý boj v přírodě). Ženy nepřitahují slabí jedinci, i když zbytečně nezabíjejí jiné živé tvory.

V současnosti, ženy od muže očekávají jeho velkou energičnost a touhu po evolučním boji na život a na smrt, tedy agresivnost, což souvisí s jeho schopností ochránit v přírodě i dnešní nemilosrdné společnosti rodinu a potomky a jeho schopností nakrmit ženu a jejich potomky poraženým masem a přesto, aby tento muž zůstal zdravý a žena tak nemusela mít strach o své potomky.

Těhotná a kojící žena zřejmě nepřežije zdravá bez potravy z mrtvých zvířat

Už jsem přišel na to, co je moje hlavní nevýhoda ve vztahu k ženám, nemohu z mých psychických i mých současných morálních důvodů na rozdíl od ostatních mužů ani připustit krmit své případné potomky poraženými zvířaty, je tedy otázka, zda jsem je vůbec schopen nakrmit,

Mateřský instinkt znamená, že žena je pro své dítě ochotna zabíjet i zemřít. Ženy ačkoliv jsou svou podstatou nástroj nepřátelství čili smrti, tak touží po tom, čeho mají méně, tedy po životě, Kristu.

Možná budu muset být smrtelným nepřítelem zvířat zabíjených pro a jedených mou případnou těhotnou a kojící ženou a mým případným dítětem za cenu bratrovražd, tedy vzájemného vraždění mezi lidmi, ať už mne, mé případné partnerky nebo mých případných dětí (viz Abel a Kain a Adam s Evou v biblickém ráji), ale v současnosti je to předčasné.

Má rozumová Filosofie rovnováhy působení co možná nejmenší smrti a bolesti živým tvorům a lásky ke smrti používané výlučně jako nástroj života (tj. žádného zbytečného zabíjení živých tvorů) se tak zřejmě více líbí ženám, které jako nástroj smrti touží být nástrojem života

Podle mne záleží v mém případě podle mé konkrétní zkušenosti vždy na vůli mé současné partnerky, jestli budu tělesně schopen s ní zplodit potomka.

Postupně, jak díky své inteligenci promítnuté do Filosofie rovnováhy jako exaktně vědeckého návodu pro to, jak překonat velká postižení jakéhokoliv potomka při jeho narození, jsem se stával vysoce vzdělaný, úspěšný, dobře majetkově zajištěný, s partnerkou, sexuálním životem s ní, celkem hezký

Co tedy zbývá slabým jedincům, kteří se nemohou stát silnými dravci. Tito slabí jedinci, kteří se nemohou podobat biblickému Ďáblu, se mohou podobat biblickému Bohu, mohou usilovat zbytečně nezabít žádného živého tvora a tím podle mé Filosofie rovnováhy I. kniha urychlit ve svém případě evoluci a získat sílu-úspěch a stát se pro ženy přitažliví. A tím ukázat cestu i dravcům, jak žít a zlepšit svět.

Hlavní otázka tudíž nyní zní, zda mi dodržování mé Filosofie rovnováhy jako zákona milosrdnosti ke všem živým organismům zajistí do konce mého života jeho úspěšnost, v současné době zejména, zda se mi podaří mít děti se svou partnerkou, kteří by nejedli poražená zvířata.

Plátí-li Filosofie rovnováhy, tak mi přátelství světových živých mikroorganismů zajistí, abych měl v budoucnosti případnou partnerku a případné potomstvo, kteří by nejedli poražená zvířata, z potřebných mrtvých zvířat by jedli pouze chcípliny zemřelé přirozenou smrtí, zásadně na stáří.

Jinak neplatí Filosofie rovnováhy.

Na ženy se Filosofie rovnováhy zřejmě dívá jako na nástroj smrti (Ďábla) potřebné, aby se mohly rodit děti, a zároveň jako na slabší pohlaví, které je třeba chránit.

Ženy jako nástroj smrti mají rády muže, kteří mají rádi je, tedy nemají strach ze smrti a jejích projevů (jako nemoci, zranění, dluhy, války, bezdětnost apod.). Aby muž neměl strach ze smrti, musí se jednat o milosrdnou smrt téměř bez tělesné a duševní bolesti po dlouhém, šťastném a důstojném životě, pro což může muž udělat jedině to, že nebude zbytečně působit smrt a bolest žádného živého tvora. Jinak má muž dříve nebo později vždy strach ze smrti své nebo svých blízkých a tím pádem i z žen a nemůže být jejich bližní, opravdu je a tudíž i smrt milovat a být jimi milován.

Jestliže má muž rád ženy jako nástroj smrti, měl by se k nim chovat, pokud možno vždy zdvořile i za cenu, že jim bude lhát nebo je jinak podvádět. V takovém případě by jeho podvodné aj. chování mělo být vždy odůvodněno jeho láskou k ženě jako nástroji smrti, tedy v jejím zájmu, resp. ve skutečném zájmu smrti, tedy důvodem by mělo být vyhnutí se zbytečnému zabíjení a bolesti živých tvorů, protože jenom v tomto případě mu žena jako nástroj smrti lež odpustí a zároveň žena tuto mužovu lež i očekává jako projev jeho odvahy.

(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz , Filosofie rovnováhy s. 376 a násl. a příručka Politická Strana za práva všech živých tvorů s. 36 a násl., www.annajermarova.cz/byt-ci-nebyt-vegetarian/ , www.lierrekeith.com/book-ex_the-vegetarian-myth_czech.php , www.vegetarian.cz/mineral/zelez.html , www.wikiskripta.eu/index.php/Vegetari%C3%A1nstv%C3%AD_(1._LF_UK,_NT) )
7   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Skunkless Posted - 17/02/2016 : 20:03:18
quote:
Originally posted by Dalibor Grůza

O mém vztahu a vztahu Filosofie rovnováhy k ženám

Ženy přitahuje síla, ženy přitahují silní dravci, kteří zbytečně zabíjejí jiné živé tvory, ženy tudíž přitahují živí tvorové s vlastnostmi Ďábla (tj. dravci zdatní pro krutý boj v přírodě). Ženy nepřitahují slabí jedinci, i když zbytečně nezabíjejí jiné živé tvory.
V současnosti, ženy od muže očekávají jeho velkou energičnost a touhu po evolučním boji na život a na smrt, tedy agresivnost...

Dalibore, Vy tu konstatujete jako fakt, že přesně víte co/kdo ženy přitahuje. O co taková tvrzení můžete opřít? Já zcela nesouhlasím např. s tím, že ženy přitahují jedinci s vlastnostmi Ďábla. Osobně si rozhodně nepřeji muže, který zbytečně zabíjí jiné živé tvory.

quote:
Originally posted by Dalibor Grůza
Mateřský instinkt znamená, že žena je pro své dítě ochotna zabíjet i zemřít. Ženy ačkoliv jsou svou podstatou nástroj nepřátelství čili smrti, tak touží po tom, čeho mají méně, tedy po životě, Kristu.


Kde jste přišel k tomu, že jsou ženy svou podstatou nástroj nepřátelství čili smrti?

quote:
Originally posted by Dalibor GrůzaCo tedy zbývá slabým jedincům, kteří se nemohou stát silnými dravci. Tito slabí jedinci, kteří se nemohou podobat biblickému Ďáblu, se mohou podobat biblickému Bohu...


Takže cesta k dobru je podle Vás vlastně z nouze ctnostní? Kdo nemá na to být frajer Ďábel, nezbývá mu nic jiného než být nudný hodný Bůh?

quote:
Originally posted by Dalibor Grůza
Na ženy se Filosofie rovnováhy zřejmě dívá jako na nástroj smrti (Ďábla) potřebné, aby se mohly rodit děti, a zároveň jako na slabší pohlaví, které je třeba chránit.


Nerozumím výrazu "zřejmě" - FR je Váš výtvor, pokud to chápu dobře. Tj. pokud se FR na něco dívá, ve skutečnosti to tak vidíte Vy. Proč ale vidíte ženy jako nástroj smrti, když život naopak tvoří?


quote:
Originally posted by Dalibor Grůza
Jestliže má muž rád ženy jako nástroj smrti, měl by se k nim chovat, pokud možno vždy zdvořile i za cenu, že jim bude lhát nebo je jinak podvádět. V takovém případě by jeho podvodné aj. chování mělo být vždy odůvodněno jeho láskou k ženě jako nástroji smrti, tedy v jejím zájmu, resp. ve skutečném zájmu smrti, tedy důvodem by mělo být vyhnutí se zbytečnému zabíjení a bolesti živých tvorů, protože jenom v tomto případě mu žena jako nástroj smrti lež odpustí a zároveň žena tuto mužovu lež i očekává jako projev jeho odvahy.


Tohle je ovšem vážně síla, lež jako projev odvahy a nástroj dobra? Kdo vlastně soudí tu míru bolesti a smrti a zda byla nezbytná či nadbytečná? Protože to je zásadní, abyste mohl tvrdit, že lhát v zájmu méně bolesti je v pořádku. Napadlo Vás, že žena nemusí lež obdivovat, ale může díky lži prožívat bolest?

Obecně vzato musím říct, že jste mě pořádně nadzvedl ze židle. Podle střípků, které jsem od Vás četla si myslím, že leccos vidím podobně, ale závěry, které jste si z toho udělal jsou mi zcela cizí. Nebudu Vaši filosofii hodnotit, když jsem ji celou nečetla, ale vyjadřuji se tedy ke konkrétním bodům, se kterými nemohu souhlasit a nebo jim nerozumím.

Osmnáct let jsem vegetariánkou a snažím se k živým tvorům chovat laskavě, schválně jsem nikdy nic nezabila nebo nezranila, vyhýbám se žížalám i broučkům, jak to jen jde. Líbí se mi princip sounáležitosti a symbiózy, samozřejmě i při pěstování rostlin. Zabýval jste se někdy permakulturou?

No, ocením, pokud mi na jednotlivé námitky odpovíte, ale nutit Vás samozřejmě nemohu. Jen nedokážu pochopit, že leckteré postřehy máme společné, ale Vy jste dokázal dojít k tvrzením, která jsou zcela mimo mé chápání.

Skunkless
Dalibor Grůza Posted - 07/09/2015 : 15:55:49
Posedlost Ďáblem


Ďábel je podle mé filosofie časoprostorovým ztělesněním absolutního vakua čili nic. Tímto absolutním vakuem, Ďáblem je jediný bod časoprostoru o nulové klidové hmotnosti, foton, tj. základní mikročástice světla, která má nulovou rychlost, roztažený do časoprostoru. Absolutní vakuum způsobuje v našem Vesmíru svým podtlakem všechny srážky, tj. v případě živých tvorů veškerou smrt v našem Vesmíru. Ďábel je tudíž dle mé Filosofie rovnováhy rovněž ztělesněním vší smrti v našem Vesmíru. Protože Ďábel je ztělesnění vší smrti v našem Vesmíru, a smrt působí dravci, je Ďábel rovněž ztělesněním dravců ve shora uvedeném širokém smyslu.

Ďábel v sobě obsahuje rovněž minimum hmoty, tj. jediný bod časoprostoru, je tudíž živý a jako na živého tvora se na něj vztahuje dogma mé Filosofie rovnováhy, že i on ve skutečnosti nejvíc chce žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, a to bez ohledu na to, zda si toho byl od počátku vědom a sám je pouze spravedlivým Božím pokušitelem a katem nebo si toho vědom nebyl, ač to ve skutečnosti nejvíc chce a uvědomil si to až následně na základě jeho strachu z nenávisti ostatních živých tvorů vůči němu.

Ďábel jako vakuum, smrt a dravec je dle Filosofie rovnováhy od počátku zabudován v Bohu (Bůh je všemocný, proto může být i dokonale zlý, Bůh je však dokonale dobrý, proto nikdy není zlý, živí tvorové i Bůh chtějí všeobecnou lásku, k lásce však nutně patří i alespoň připravenost k oběti, tedy boj alespoň proti možnosti zla, což předpokládá nutnost alespoň možnosti zla i pro společnost všeobecné lásky, tedy zachování alespoň minimálního života a alespoň pouhé, i když zřejmě nikdy neuskutečněné, možnosti působení Ďábla jako smrtí i v nebi).

Stvoření Ďábla jako vakua dobře popisuje židovský, resp. kabalistický teologický popis vzniku Vesmíru. Podle židovské kabaly Jicchak Luria(1534-1570) klade na počátek Boží sebeobmezení, ustoupení do sebe sama (cimcum). Koncept cimcumu je jedním z nejodvážnějších pokusů v dějinách domyslet do konce creatio ex nihilo, stvoření z ničeho, aby mohlo existovat cokoli mimo samotného Boha, musel Bůh ve svém nekonečném, všeprostupujícím bytí (Ejn sof, doslova není konce) vytvořit prázdný prostor (rozumněji absolutní vakuum, Ďábla stvořeného takto Bohem).

Proto i v biblickém ráji existovali vakuum, smrt, dravci ve shora uvedeném širokém smyslu a tudíž i Ďábel v podobě zabíjení živých buněk rostlinných plodů a rostlinných semen při jejich jedení Adamem a Evou a celých rostlin ostatními zvířaty, viz biblické podobenství stromu poznání dobrého a zlého v ráji. Proč Bůh jako láska učinil Ďábla součástí biblického ráje, tedy proč Ďábel čili smrt nemůže zaniknout či být spasen, nebo jinak řečeno, proč se náš Vesmír neobejde bez smrti? Protože láska vyžaduje oběť nebo alespoň připravenost k oběti a oběť jako útok vůči smrti vyžaduje existenci smrti, nebo alespoň teoretické možnosti smrti, tudíž bez smrti by nebyla možná oběť a bez oběti by nebyla možná láska a bez lásky by nebyl možný Bůh, který by byl láskou, musíme tudíž jíst živé tvory, kteří se za nás tak obětují, avšak jíme-li pouze rostlinné plody a rostlinná semena jako v ráji, tak to téměř necítí, protože jsou tvořené jednotlivými živými buňkami, které netvoří živý organismus a tudíž jde o co možná nejmilosrdnější oběť.

Živí tvorové jsou však podobou Boha, jsou tudíž mocní, i když nejsou všemocní a mohou tudíž být i zlí, avšak nejsou jako Bůh dokonale dobří, jejich základem je pouze dobro, protože jsou pouze Boží podobou, nedokážou si tak vždy zvolit tu nejlepší, tedy tu nejmilosrdnější možnost svého chování, proto smrt u nich není pouze teoretická možnost jako u Boha, ale jde u nich o uskutečněnou možnost, a to více či méně milosrdnou podle toho jak moc propadli Ďáblu, dalo by se říci, jak moc jsou posedlí Ďáblem, podle toho, jak moc působili oni a jejich předkové zbytečné, tj. větší než co možná nejmenší smrti a bolesti.

Vymítání Ďábla jako ztělesnění vakua dle mé Racionální mystiky církví nebo spíše vymítání Ďábla jako zbytečných, tedy větších než co možná nejmenších srážek hmoty v důsledku neorganizovaného pohybu vlnění o rychlosti světla a absolutního vakua, z nichž je dle mé Filosofie rovnováhy složena veškerá hmota, dle exaktní vědy léky moderní medicíny tak způsobuje možné násilné potlačení nenávisti živým tvorem a jeho předky smrtí a bolestí poškozených jiných živých tvorů, v konečném důsledku živých mikroorganismů, které nemá dlouhodobý účinek, protože násilím poškozené živé tvory k lásce ke škůdcům nepřinutíš, trvalý účinek může mít pouze dlouhodobá (tj. zásadně u člověka nejméně sedmileté, kdy se mají dle exaktní vědy obměnit všechny živé buňky v lidském těle vyjma nervových buněk) změna způsobu života stálým působením co možná nejméně smrti a bolesti, nebo alespoň stálým působením ne o hodně více než co možná nejméně smrti a bolesti.

Literatura: Příběhy rabi Nachmana, Argo, 2005, s.29 a násl., Casaril Guy, Rabi Šimon bar Jochaj a kabala, RI-EL/CAD Press, Bratislava, 1996, Tajemství kabaly(Decoding the Past: Secrets of Kabbalah), USA 2006, 46 min., produced by Towers Productions, Inc. for History Channel, 2006 A&e Television Networks, LLC., 2012 FILMEXPORT HOME VIDEO s.r.o., https://cs.wikipedia.org/wiki/Exorcismus , http://hejnic.webnode.cz/jara/hlava/uceni/biologie-cloveka/ , http://knihovna.orgfree.com/kafka/5.html , http://itthmi.blog.cz/1105/temna-posedlost-dablem-nebo-jen-nemoc , http://www.ceskybratr.cz/archives/6987 , http://psychologie.cz/par-poznamek-k-psychologickemu-profilu-satana/ , http://psychologie.cz/psychologicky-profil-satana/
Dalibor Grůza Posted - 05/09/2015 : 22:26:39
Jsou tudíž velcí pokrytci, kdo říkají, že jim jde o dobro všeho tvorstva, nikoliv jen o dobro vlastní smečky na úkor velké smrti a bolesti jiných smeček živých tvorů, jestliže schvalují a působí o mnoho více než co možná nejméně smrti a bolesti, tj. podle toho, o kolik více než co možná nejméně smrti a bolesti schvalují a působí, tudíž o kolik větší než co možná nejmenší predátoři ve výše uvedeném širokém smyslu jsou, jako např. velké pokrytectví současné katolické církve vůči živým tvorům odlišným od člověka.
Dalibor Grůza Posted - 03/09/2015 : 12:28:07
Zženštilost Filosofie rovnováhy nebo bázeň Boží


quote:
Originally posted by Dalibor Grůza

FILOSOFIE ROVNOVÁHY
FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:
"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory (spekulace).


Působení jakékoliv smrti živých tvorů (tzn. i bolesti, protože bolest je zásadně smrt živých mikroorganismů těla živého tvora) je ošklivé, tj. opak krásy či lásky a, je-li Bůh krása či láska, pak jde o opak Boha, jehož alespoň pouhá, i když zřejmě nikdy neuskutečněná, možnost k Bohu nutně patří (Bůh je všemocný, proto může být i dokonale zlý, Bůh je však dokonale dobrý, proto nikdy není zlý, živí tvorové i Bůh chtějí všeobecnou lásku, k lásce však nutně patří i alespoň připravenost k oběti, tedy boj alespoň proti možnosti zla, což předpokládá nutnost alespoň možnosti zla i pro společnost všeobecné lásky, tedy zachování alespoň minimálního života a alespoň pouhé, i když zřejmě nikdy neuskutečněné, možnosti působení Ďábla jako smrtí i v nebi), proto např. většina rodičů nenechává přihlížet malé děti, když se zabíjí např. prase. Bojím se působit smrt živých tvorů ze dvou důvodů, jednak se mi zabíjení jako výše uvedená ošklivost hnusí, jednak si myslím, že není možno se domnívat, že zabíjení živých tvorů je beztrestné, tudíž se zároveň bojím tohoto trestu. Strach z ošklivosti čili tíhnutí ke kráse či lásce a strach z trestu za zabíjení živých tvorů, je-li Bůh láska, je tak podle mne bázní Boží a nikoliv mou zženštilostí či zbabělostí, a to přestože jsem slabý. Z důvodu této dvojí bázně jsem velmi opatrný a velmi pečlivě zvažuji, mám-li nějakého živého tvora zabít, abych nezabíjel zbytečně, tj. zabíjel co možná nejméně. Zároveň se domnívám, že se tak vyhnu nutnosti o hodně většího než co možná nejmenšího mého zabíjení živých tvorů, protože působením téměř co možná nejméně smrti živých tvorů, téměř uniknu shora uvedenému i tomuto trestu.

(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Dalibor Grůza Posted - 02/09/2015 : 19:34:18
quote:
Originally posted by Dalibor Grůza

Koho z politiků volit

Tloušťka je způsobena zejména nadměrným příjmem vepřového, hovězího masa a sádla, tedy masa savců, nám nejpříbuznějších hospodářských zvířat, chovaných na porážku a sociálně velmi slabých, nejpodřízenějších zvířat (viz http://www.aerobics.cz/vyziva.asp?id=34 , http://www.cpzp.cz/main/dotazy_on.php?tema=12&id=4504&p_str=9 ).

Levicoví politici zastupující a pocházející z většinové společnosti podřízených osob mají sklon k tloušťce obdobně jako nedravá, býložravá zvířata, vzhledem ke své malé energičnosti, která není schopna spálit nadměrný příjem zejména masité, hovězí a vepřové potravy a sádla (viz výše).

Proto je třeba volit hubené přesvědčené levicové, altruistické politiky-představitele, tedy nedravce, kteří se nepokřivili, nezlenivěli a nestali se tudíž příživníky, kteří chtějí žít na dluh.

Pravicoví politici zastupující a pocházející z menšinové společnosti řídících osob mají sklon k hubenosti a hladovosti obdobně jako dravá, masožravá zvířata, vzhledem ke své velké energičnosti, která je schopna spálit i nadměrný příjem případně i masité, hovězí, vepřové potravy a sádla, nedochází u nich tedy v tomto případě k tloušťce (viz výše).

Proto je třeba volit nehubené přesvědčené pravicové, egoistické politiky-představitele, tedy dravce, kteří jsou sytí a nemají hlad a nebudou tudíž zabíjet a krást.

Lze říci, že z hlediska lidské společnosti jsou potřební jako řídící dobyvatelé a obránci ve společnosti, tj. dravci, kteří se nebojí násilí a ideální potrava je pro ně maso, tak mírumilovní nedravci, kteří smiřují znepřátelené skupiny vedené dravci ve společnosti, jsou tvůrci spravedlnosti ve společnosti. Tento pořádek pro dravce i nedravce podle mne znamená působení co možná nejméně smrti a bolesti jiných živých tvorů jak dravci tak i nedravci.

Z toho plyne, že v současnosti je možné volit jak levicové, tak pravicové politické strany a preferenčními hlasy vybírat ty politické představitele, kteří splňují shora uvedená hlediska.

Cílem takovéto volby je zamezit ve společnosti zbytečnému zabíjení a bolesti zejména lidí a zvířat, zejména savců, ale i jiných živých tvorů, v souladu s moji Filosofii rovnováhy. Filosofie rovnováhy s. 271-272

(Ž) Darwinovu evoluční teorii doplňuje „Filosofie rovnováhy“ tvrzením, že schopnosti, resp. evoluční úspěšnost živého jedince jsou z větší části založeny na jeho milosrdnosti, zde definované jako působení co možná nejméně smrti a bolesti tímto živým jedincem a jeho předky.

(M) Tedy jako rozdíl vzniklý odečtením množství smrti a bolesti živých tvorů, způsobené živým jedincem a jeho předky, od množství jimi zachráněných životů a zbavení bolesti jakýchkoliv živých tvorů. Tedy např. lidí. Ale stejně tak i zvířat, hmyzu, rostlin, hub, živých buněk, bakterií virů apod.

(Ž) Jednodušeji lze říci, že z hlediska takto definované milosrdnosti není rozhodující jenom množství tohoto zla způsobené živým jedincem a jeho předky, ale rozhodující je rozdíl mezi jimi způsobeným tímto dobrem a jimi způsobeným tímto zlem. Toto by mělo být důsledkem hypotézy „Filosofie rovnováhy“ o schopnosti všech mikroorganismů rozeznat v jiných mikroorganismech přítele či nepřítele.

(M) Podle „Filosofie rovnováhy“ jsou živé mikroorganismy, zejména živé buňky schopny rozeznat a zapamatovat si, zda je chráníme, zejména krmíme, nebo zda je zabíjíme.

(Ž) Tedy i tyto živé mikroorganismy jsou schopny podle „Filosofie rovnováhy“ základní myšlenkové - duševní úvahy rozlišovat a zapamatovat si přítele a nepřítele. Dalo by se říci, že mají duši v náboženském slova smyslu.

(M) K nepřátelskému živému mikroorganismu se pak nejen tyto živé mikroorganismy, ale i jejich blízké či příbuzné živé mikroorganismy chovají nepřátelsky, resp. jej požírají, což se v našem makrosvětě zřejmě projeví jako spor, hádka, nemoc, bolest, válka, zranění, neštěstí, neúspěch, smrt apod.

(Ž) K přátelskému živému mikroorganismu se potom podle „Filosofie rovnováhy“ tyto živé mikroorganismy chovají rovněž přátelsky, resp. jej nepožírají. A požírají ty živé mikroorganismy, které by jej chtěly sežrat. Přátelské chování mikroorganismů se v makrosvětě projeví buď jako klidný a dlouhý život můj a mých potomků, nebo jako řada přátel a spolubojovníků, kteří jsou za nás ochotni se obětovat a bojovat. Filosofie rovnováhy s. 8-9

(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )
Dalibor Grůza Posted - 05/08/2015 : 22:06:01
Pozn. Ďábel jako dravec: 8. Střízliví buďte, bděte; nebo protivník váš ďábel jako lev řvoucí obchází, hledaje, koho by sežral. 9. Jemuž odpírejte, silní jsouce u víře, vědouce, že tatáž utrpení bratrstvo vaše, kteréž na světě jest, obkličují. 10. Bůh pak všeliké milosti, kterýž povolal nás k věčné slávě své v Kristu Ježíši, když maličko potrpíte, on dokonalé vás učiň, utvrď, zmocni, i upevni, 11. Jemuž sláva a císařství na věky věků. Amen. (1. Petrův, 5. kapitola, Bible, viz www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1Pt5.php ), 5. Tedy jeden z těch starců řekl mi: Neplač. Aj, svítězilť lev, ten kterýž jest z pokolení Judova, kořen Davidův, aby otevřel tu knihu, a zrušil sedm pečetí jejích. 6. I pohleděl jsem, a aj, mezi trůnem a čtyřmi těmi zvířaty a mezi těmi starci Beránek stojí jako zabitý, maje sedm rohů a sedm očí, jenž jsou sedm duchů Božích, poslaných na všecku zemi. 7. I přišel a vzal tu knihu z pravice toho, kterýž seděl na trůnu. (Zjevení Janovo, 5. kapitola, Bible, viz www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Zj5.php ), Odkud se vzala ona „zlovolnost“ země? Je to důsledek skutečnosti, že byla vydána do moci toho, jehož si člověk sám vyvolil a dal mu přednost před Bohem. Také do přírody vstoupilo to, co je ďáblu vlastní. V „ráji“ nebyli krvelační dravci ani šelmy. Všechno živé se podle Hospodinova slova živilo plodinami a semeny. Nyní však vstoupili do přírody dravci a šelmy a škůdci ve vzduchu, na zemi i v moři. Jestliže vás filmové záběry ze života dravců naplňují někdy velmi nepříjemnými pocity, je to pochopitelné. Nemůžeme se vyrovnat s tím, že by toto násilí bylo původním záměrem a dílem Stvořitele. Toto násilí stejně jako přírodní katastrofy se staly trvalým názorným důsledkem i symbolem toho, co působí hřích nejen v materiální, ale především v duchovní oblasti. (viz www.lumendelumine.cz/index.php?page=ustavucny-souboj ), dále viz www.bibletools.org/index.cfm/fuseaction/Topical.show/RTD/cgg/ID/2013/Satan-as-Predator.htm . Predátor (též dravec) je živočich, který loví živé živočichy a živí se jimi. Predátor v ekologii je brán buď v úzkém slova smyslu jako vrcholný článek pastevně-kořistnického potravního řetězce, nebo v širokém slova smyslu jako kterýkoliv živočich, který při konzumaci vyřadí celého jedince kořisti z populace (zřejmě tedy i jediný živý mikroorganismus, pozn. autora). Příkladem prvního typu je např. jaguár … příkladem druhého typu jsou … i kur domácí (živí se semeny, která požírá celá a tím vyřazuje potenciálního budoucího jedince z populace). (viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Pred%C3%A1tor ). Jedině Adam s Evou v biblickém ráji byli nejméně predátory, Adam s Evou tam jedli pouze rostlinná semena a rostlinné plody, a to na rozdíl od zvířat, která jedla či při jedení zabíjela v ráji celé rostliny. Je otázka, zda zvířata měla v ráji potomky a umírala (podle mne ano), a zda Adam s Evou mohli mít potomky a umřít ještě v ráji, ačkoliv tam Adam s Evou byli nejméně predátory (podle mne mohli mít Adam s Evou potomky a umřít i v ráji, avšak obojí později než horší predátoři v ráji, tedy zvířata, která tam jedla celé rostliny), a zda člověk, který se důsledně rozhodne být co možná nejméně predátor v současném světě jako Adam s Evou v ráji, může mít potomky. Tzn. všichni živí tvorové jsou ve výše uvedeném širokém smyslu predátory, avšak živí tvor, který věří v lásku a jedná v souladu s láskou, tj. jeho nejvyšším nadřízeným je pouze láska a, je-li láska Bůh, pak jeho nejvyšším nadřízeným je pouze Bůh, se stále snaží ze všech svých sil být co možná nejméně predátorem, tj. stále působit co možná nejméně smrti a bolesti.
Dalibor Grůza Posted - 25/01/2015 : 15:38:38
Samec a samice


Reply author: Dalibor Grůza
Replied on: 02/10/2014 19:35:00
Message:

Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.

Méně energických žen vhodných dle Filosofie rovnováhy jako ideální partnerka pro určitého muže je ve společnosti většinou větší počet, ideální partnerkou muže se však tyto ženy stávají dlouhodobým stále dokonalejším sdílením viditelných ale i neviditelných věci mezi mužem a jeho partnerkou, aby bylo možno toto stále dokonalejší sdílení, je třeba stále dokonalejší přátelství všech mikroorganismů na světě s těmito partnery, což především vyžaduje co možná nejmilosrdnější stravu, potažmo chování zřejmě zprvu muže, ale zřejmě posléze i jeho ženy.

(viz www.spvzt.cz , www.filosofierovnovahy.sweb.cz , www.spvzt.sweb.cz )

www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum © (c) 2009 webmaster Go To Top Of Page
Snitz Forums 2000