www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
 All Forums
 Filosofie
 Analytická filosofie, filosofie mysli, jazyka atd.
 Matematika

Note: You must be registered in order to post a reply.
To register, click here. Registration is FREE!

Screensize:
UserName:
Password:
Format Mode:
Format: BoldItalicizedUnderlineStrikethrough Align LeftCenteredAlign Right Horizontal Rule Insert HyperlinkInsert EmailInsert Image Insert CodeInsert QuoteInsert List
   
Message:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON
Smilies
Smile [:)] Big Smile [:D] Cool [8D] Blush [:I]
Tongue [:P] Evil [):] Wink [;)] Clown [:o)]
Black Eye [B)] Eight Ball [8] Frown [:(] Shy [8)]
Shocked [:0] Angry [:(!] Dead [xx(] Sleepy [|)]
Kisses [:X] Approve [^] Disapprove [V] Question [?]

 
   

T O P I C    R E V I E W
rajis Posted - 13/03/2009 : 21:40:14
Objevujeme matematiku nebo jí vymyšlíme?
15   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Miloslav Bažant Posted - 19/04/2010 : 07:34:34
Rajis

Ten popis funkce definuje jev a výraz slovo je terminus technicus,který tento popsaný jev označuje. Nejedná se tedy jen o slovo,ale třeba písmo, znakovou řeč a prostě vše co splňuje popsané.Myslím, že výraz slovo to vystihuje nejlépe a je zbytečné a bylo by kontraproduktivní vymýšlet si nějaký nový výraz.Podobně je tomu se všemi výrazy které jsem užil v PAM. Jsou to jen slova označující popsaný jev a důležitý je ten popis jevu. Nejprve tedy byl popis jevu a pak k němu bylo vybráno dle mne to nejvhodnější slovo.Nikoliv obráceně. Nebylo vycházeno od slova a hledán jev tomuto odpovídající. Navíc bych řekl,že právě výraz slovo je tím nejvhodnějším,což by měl každý kdo pochopil ten jev a tu funkci pochopit.

MB
rajis Posted - 18/04/2010 : 14:58:58
quote:
Originally posted by Miloslav Bažant

Eajisi.
I ten obraz plní funkci slova. Je napojen mosty na další a další informace. Stejně tak plní funkci slova znaky vytvářené rukama, a to hluchoněmých ,kteří slova nikdy neslyšeli a nemohou myslet v normálních slovech. Tak jako ty v mysli slyšíš slova , oni vidí znaky. Ve výsledku dojde k myšlení permanentnímu slovnímu .Plnit funkci slova může cokoliv ,třeba i hmatové informace u hluchoslepých. Vytvoříš li abecedu doteků, vzniknou slova s těchto hmatových informací a napojí se na určité smyslové informace a plní funkci slova,čili aktivují smyslové informace a naopak jsou smyslovými informacemi aktivoványy, čili ty v mysli slyšíš slova, oni cítí ty doteky.

MBPotom už jen záleží jak si slovo nadefinuješ. Ty sis ho nadefinoval tak, aby vyhovovalo tvé teorii. Proč ne.
23MirekK Posted - 16/04/2010 : 18:44:46
quote:
Originally posted by Miloslav Bažant

Pan. chytrý

Symbol či slovo neumožňují jen uchopitelnost,ale jsou podmínkou schopnosti vůbec o tom myslet, přemýšlet.Je mnoho neuchopitelných,či dokonce neexistujících jevů o kterých je možno přemýšlet,ale podmínkou je vždy funkce slova a všeho co tuto funkcci dokáže splnit,tedy i symbolů.

MB


symbol? analyzovat!
Miloslav Bažant Posted - 30/03/2010 : 17:30:50
Pan. chytrý

Symbol či slovo neumožňují jen uchopitelnost,ale jsou podmínkou schopnosti vůbec o tom myslet, přemýšlet.Je mnoho neuchopitelných,či dokonce neexistujících jevů o kterých je možno přemýšlet,ale podmínkou je vždy funkce slova a všeho co tuto funkcci dokáže splnit,tedy i symbolů.

MB
pan.chytry Posted - 30/03/2010 : 11:30:29
Souhlasím, ale otázka nezněla po podmínkách matematiky. Symboly jsou podmínkou pro to, abychom matematiku mohli objevovat. Symbol je pojmenování, které nám umožňuje pojem uchopit, tak jako palec umožňuje uchopení předmětu.

Matematika je odrazem rozvoje myšlenky na dvojí spojené v jedno.
Miloslav Bažant Posted - 30/03/2010 : 08:02:35
Skus toto domýšlet beze slov. Prostě neexistuje pojmenování číslic ani znamének.Skus ta pojmenování na chvíli vyřadit a mysli na tento jednoduchý příklad zcela beze slov. Mám dojem, že si ani s tak jednoduchým příkladem nebudeš vědět rady.
Základem matematiky je funkce slov v procesu myšlení. Vznikla li slova v procesu myšlení,pak vznikly názvy číslic a znamének a toto se proojilo s dalšími smyslovými a slovními informacemi. Výsledkem bylo uvědomění si matematických jednotek a matematické myšlení.I před vstupem slova do procesu myšlení se jedna a jedna rovnalo dvěma, ale nikdo o tom nevěděl. Slovo je bohem,který dal člověku duši a dal mu i poznání matematiky a všeho světa. Slovo je jediným bohem v jehož existenci a funkci skutečně věřím.

MB
pan.chytry Posted - 28/03/2010 : 23:38:40
Domýšlíme z axiomu, že 1+1=2.
Miloslav Bažant Posted - 19/03/2010 : 07:30:05
Eajisi.
I ten obraz plní funkci slova. Je napojen mosty na další a další informace. Stejně tak plní funkci slova znaky vytvářené rukama, a to hluchoněmých ,kteří slova nikdy neslyšeli a nemohou myslet v normálních slovech. Tak jako ty v mysli slyšíš slova , oni vidí znaky. Ve výsledku dojde k myšlení permanentnímu slovnímu .Plnit funkci slova může cokoliv ,třeba i hmatové informace u hluchoslepých. Vytvoříš li abecedu doteků, vzniknou slova s těchto hmatových informací a napojí se na určité smyslové informace a plní funkci slova,čili aktivují smyslové informace a naopak jsou smyslovými informacemi aktivoványy, čili ty v mysli slyšíš slova, oni cítí ty doteky.

MB
rajis Posted - 18/03/2010 : 15:56:39
Můžeš přemýšlet jen v obrazech těch čísel.
Čísla a vztahy mezi nimi se dají definovat pomocí znaků. "Blok" budeš mít spojený se znakem, nikoliv se slovem.
Miloslav Bažant Posted - 18/03/2010 : 09:38:15
Rajisi.
Nejsou slovy i ta čísla? Nejsou to umělé ustálené bloky, které se váží k určitým informacím? Slovy jsou i ustálené posunky, písmo a.t.d.Navíc když se díváš na čísla hlavou tě běží i přináležející slova a všechny návazné informace. Když vidíš číslo 5 a toto číslo neznáš, nemůžeš s ním počítat. Víš to teprve tehdy, naváže li se tento vjem na další a další informace, které v tvém myšlení aktivuje.Přemýšlet beze slov je nemožné, myslet je však možné. Práce s čísly je přemýšlení.

MB
rajis Posted - 18/03/2010 : 01:57:32
Počítat se dá i bez slov. Čísla od sebe poznáš vizuálně.
Miloslav Bažant Posted - 01/02/2010 : 14:01:48
Rajisi.

Technická chyba.Myšlení se bes funkce slova obejde,ale přemýšlení nikoliv.Zvířata myslí beze slov a člověk také i když ve skryté podobě ,protože dominantním je myšlení slovní které člověk vnímá zřetelněji a které mu umožňilo přemýšlet aa třeba i počítat, vzpomínat, dělat závěry, myslet logicky a třeba dělat prognozy budoucnosti. Prostě přemýšlet.Myšlení je množina, přemýšlení podmnožina a pouze k přemýšlení je třeba funkce slova. Vznikne li funkce slova, je přemýšlení toho důsledkem.Přemýšlení má předpoklad a to funkci slova.POkud mluvím o funkci slova, jednná se o celý komplex informací,čili toto obsahuje i informace o řeči, písmu, znakové řeči, posuncích, prostě o všech formách, které jsou ustálené.Jakmile dojde k propojení ustálených bloků s bloky smyslových informací a následně vznikne navzájem propojená síť v níž jsou smyslovými informacemi aktivovány ty umělé bloky a opačně jsou umělými bloky aktivovány bloky smyslových informací, jedná se o funkci slova.A tak mohou slovy komunikovat i hluchoslepí,třeba řečí prstů i toto plní funkci slova a díky tomu vzniká schopnost přemýšlet a třeb a počítat.Bez funkce slova to možné není a proto mluvím o slovu jako základním předpokladu vnímání matematiky.Jedna a jedna se rovnaly dvěma i tehdy,když zde nebyl člověk a jeho schopnost přemýšlet. Teprve slovo dalo člověku schopnost přemýšlet a matematiku objevovat.Takže když chci odpovědět na položenou otázku,pak si musím tuto polívčičku přihřát.šechny jiné odpovědi by byly podružné. Toto je základ.


MB
rajis Posted - 31/01/2010 : 04:21:14
zdravím!

koukám, že si tu někdo opět přihříval svou polívčičku=)

"Opět vás trošku rozčílím, protože matematika je důsledkem funkce slova v procesu myšlení.Kdyby čísla neměla své jméno,pak by nikdo nebyl schopný počítat."

Spíš než důsledkem bych to nazýval předpokladem. Myšlení se bez jazyka neobejde. Ale jazyk není jenom slovo. Slovo už je spíš docela vyvinutá forma.
Miloslav Bažant Posted - 19/09/2009 : 10:48:16
Matematika mne nemá ráda a tak jí to oplatím.
Podívejte se na ruku a přesuňte se do doby, kdy matematika nebyla známa. Ani prsty nejsou ještě pojmenovány a neexistuje ten, kdo by vám to pojmenování sdělil. A tak si budete s prsty hrát a třeba vám napadne dát prstům jména, třeba jedník, druhýk třetík atd. Najednou zjistíte, že je možné přirovnání těch prstů k předmětům kolem vás .Jeden prst je jedna věc, přidáte li druhý,pak jsou věci dle druhého prstu dvě atd. Svět je pro vás náhle přehlednější a můžete třeba spočítat i zvířata ve svém stádu. A tak se zrodila matematika.Jenže milí zlatí, skuste totéž beze slov a jste v háji. Opět vás trošku rozčílím, protože matematika je důsledkem funkce slova v procesu myšlení.Kdyby čísla neměla své jméno,pak by nikdo nebyl schopný počítat.
Zajímavost: Někdy mne napadá a myslím že oprávněně, že evoluce ve zrychlené formě probíhá u každého jedince od narození až do smrti. Když budete sledovatsvé děti (až je budete mít)poznáte, že matematiku objevují stejně jako na samém počátku. Zrychleně proto, že jsou jim slova dodávaná okolím a nemusí je vymýšlet,ale algoritmicky vše naprosto odpovídá včetně těch prstů.Každé dítě je tím Adamem, který byl ještě předchůdcem člověka, každý získá jablko poznání (slovo) a to jej vyžene z ráje.Prostě u člověka probíhají všechny fáze evoluce , dokonce již od chvíle početí.
Matematika zde nebyla, dokud člověk nepoznal slovo. Slovo stvořilo čísla čili slova podmiňující vznik matematiky.To ostatní vyplynulo s tohoto základu a tento základ je samou podstatou. Jinak řečeno, byly zde určitá množství věcí,ale nikdo nevěděl jaká. Čtevec nad přeponou se rovnal součtu čtverců nad odvěsnami,ale nikdo o tom nevěděl a podobně. Beze slova a jeho funkce v procesu myšlení by neexistovala matematika, vlastně celá věda a dokonce ani lidská duše.Pochopení funkce slova je tedy základem všeho vědění o člověku. Nepochopení této funkce vede k chybným závěrům a složitým teoriím plných chyb.

Vdy by se mělo hledat směrem od podstaty k povrchu a nikoliv opačně.(ovšem je li podstata známou veličinou) Podstata určuje logiku celého algoritmu poznání. Povrch ukazuje výsledky a v algoritmu je příliš mnoho neznámých algoritmus ovlivňujících.

MB
Rzwald Posted - 20/03/2009 : 16:54:58
quote:
Originally posted by rajis
"myšlení bude nějak v sobě přírodu odrážet (více méně to plyne z evoluce)"
no evoluce v nás spíše odrážet to o co jí "jde", o co jde genům - o přežití a rozšíření genů

jj...a imo myšlení je k tomuto účelu optimalizováno

www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum © (c) 2009 webmaster Go To Top Of Page
Snitz Forums 2000