www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
 All Forums
 Filosofie
 Libovolné téma
 Mohlo vzniknúť niečo z ničoho?

Note: You must be registered in order to post a reply.
To register, click here. Registration is FREE!

Screensize:
UserName:
Password:
Format Mode:
Format: BoldItalicizedUnderlineStrikethrough Align LeftCenteredAlign Right Horizontal Rule Insert HyperlinkInsert EmailInsert Image Insert CodeInsert QuoteInsert List
   
Message:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON
Smilies
Smile [:)] Big Smile [:D] Cool [8D] Blush [:I]
Tongue [:P] Evil [):] Wink [;)] Clown [:o)]
Black Eye [B)] Eight Ball [8] Frown [:(] Shy [8)]
Shocked [:0] Angry [:(!] Dead [xx(] Sleepy [|)]
Kisses [:X] Approve [^] Disapprove [V] Question [?]

 
   

T O P I C    R E V I E W
navi Posted - 16/10/2007 : 18:44:52
.
15   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Miloslav Bažant Posted - 09/01/2008 : 16:23:34
Dalibore.

Ano tehdy mohu souhlasit. Skus se však zamyslet nad tím modelem a tím co z něj logicky vyplývá. Foton makrokosmu by byl pro nás cosi jako meteorit a byl by viditelný.Rychlost světla v mikrokosmu by byla X krát vyšší než v našem rozměru a podobně.Nejde o to uvěřit, že to co je modelem je i realitou,ale je možno si na tomto modelu mnohé ujasnit, či spíš porozumět.

MB
Dalibor Grůza Posted - 09/01/2008 : 13:17:39
Zřejmě jsem to napsal dvojznačně, měl jsem na mysli, že světlo je tvořeno konečným počtem částic o nulové hmotnosti a rychlosti světla c, nikoliv rychlosti světla rovné nule.
Miloslav Bažant Posted - 09/01/2008 : 12:41:53
Dalibore.

Zvláštní a zajímavé myšlenky jsi napsal,ale skusme se nad tím trošku zamyslet. To čemu říkáš absolutní vacum zřejmě neexistuje. Můžeš namítnout, že stačí vstoupit do kosmu a ten podtlak tam je. Ježe tam nechybí hmota ani energie. Je tam kosmický prach, meteority a podobně. To co tam chybí je pouze atmosféra přitahovaná gravitací planety a vytvářející tlak. Jinak řečeno, nejde zde o absolutní vacuum,ale pouze o určitý deficit vnějšího tlaku.
Hovoříš o nekonečném dělení hmoty a o nulové rychlosti světla. S tím nekonečným dělením mohu souhlasit,ale s tou nulovou ychlostí souhlasit nedokáži. Pokusím se tě to ukázat na vymyšleném modelu. Tento model jsem zde několikrát ukazoval, ale zřejmě nikdo nepochopil, co je tím řečeno. Představ si, že to co vidíš na obloze jsou atomy třeba mozku člověka v makrokosmu. V makrokosmu čas běží X krát pomaleji než v našem rozměru a tak zde uběhnou tisíce let a v makrokosmu příkladně minuta. On vnímá makrokosmos stejně jako ty náš svět a nad hlavou má hvězdy. Stejně jako on i my máme svůj mikrokosmos ve kterém čas pobíhá mnohem a mnohem rychleji než v našem rozměru a lidé tym vidí z našeho mozku pouze několik milimetrů vzálenosti a to co vidí jsou hvězdy nad hlavou a tak by bylo možné pokračovat do nekonečna na obě strany, čili směrem do makro i mikrokosmů. Je zde to nekonečné dělení hmoty,ale řekni mně, kde je ta nulová rychlost. Na konci nekonečna? Pro nás může být rychlost v makrokosmu brána jako nulová,ale makrokosmů může být nekonečně mnoho. Směrem do mikrokosmu se rychlost naopak zvyšuje. Chceš li si to představit kolikrát, pak srovnej oblet planet kolem slunce a pohyb částic atomů. Každá rychlost je v rámci nekonečna nenulová.

Toto ber pouze a jen jako model k zamyšlení, nikoliv jako konstatování faktu, či tvrzení, že tomu tak ve skutečnosti je. Přesto se to nedá vyloučit a nedá se to ani dokázat, alespoň ne dnes. Vůbec si nedokáži představit srovnávací výpočet mezi naším kosmem a příkladně mikrokosmem. Dokáži si však představit, že bychom byli pro lidi ve svém mikrokosmu nesmrtelní.

MB
Dalibor Grůza Posted - 09/01/2008 : 12:03:41
Nejdříve k důkazu hmotného světa. Z představy hmotného světa obsaženém v jedincově modelu světa v jeho mozku (čili v jedincově světě pro nás dle I.Kanta) nelze skutečnost hmotného světa prokázat. Avšak přijetí skutečnosti hmotného světa (světa o sobě dle I:Kanta) je užitečné, dobré, protože snižuje rozpory v jedincově modelu světa obsaženém v jeho mozku. Nepřijetí skutečnosti hmotného světa jedincem, podstatně zvětšuje rozpory v jeho duši, resp. jeho modelu světa obsaženém v jeho mozku, lze si představit člověka, který odmítne hmotný svět a např. v plné rychlosti narazí autem do zdi, následuje zřejmě pocit bolesti, léčení, invalidita a odsouzení ostatními lidmi v rámci jeho modelu světa v jeho mozku (čili v jedincově světě pro nás dle I.Kanta) .

Přijetí představy o duchovním světě bez hmoty a energie se podle mého názoru dostává do rozporu s přijatou představou skutečnosti hmotného světa. Prostor bez hmoty, resp. energie představuje z hlediska hmotného světa absolutní vakuum, čili vzduchoprázdno, přičemž si lze ztěží představit, že toto nic by bylo nositelem nějákého vědomí. Zároveň přijetí představy skutečnosti hmotného světa nás vede k poznatku, že duše člověka je obsažena v jeho mozku, který má opět hmotnou povahu. Popření mozku jako nositele duše vedlo v minulosti k absurdnímu vymítání ďábla, místo léčení nemocného mozku postupy exaktní medicíny. V obou případech tak dochází k zvětšní rozporů v rámci jedincova modelu světa (jedincově světě pro nás dle I.Kanta), které proto není užitečné ani dobré.

Nyní ke vzniku světa z ničeho. Podle mého názoru je hmota nekonečněkrát dělitelná, po tomto dělení se pak dle mého názoru dostaneme k částici o nulové hmotnosti, kterou by mohl být např. foton v klidu, u nějž fyzika předpokládá nulovou klidovou hmotnost. Vzhledem k nulové hmotnosti čili nepřítomnosti hmoty by se u této částice mohlo rovněž jednat o bod časoprostoru. Jakým způsobem pak lze z této částice o nulové hmotnosti vytvořit hmotu, dle mého názoru je třeba ji udělit nenulovou rychlost, tzn:

1.) Absolutní vakuum čili vzduchoprázdno je dle mého názoru tvořeno nekonečným počtem částic o nulové rychlosti a hmotnosti.
2.) Hmota je tvořena dle mého názoru nekonečným počtem částic o nulové hmotnosti a nenulové rychlosti nižší než je rychlost světla.
3.) Světlo je dle mého názoru tvořeno konečným počtem částic o nulové hmotnosti a rychlosti světla.

Toto dle mého názoru plyne ze speciální teorie relativity A.Einsteina dosazením výše uvedených hodnot do rovnic pro relativistickou hmotnost a energii.

Lze si představit, že náš svět vznikl udělením pohybu, zřejmě konečné kinetické energie absolutnímu vakuu, čili vzduchoprázdnu, jmenovitě jeho částicím o nulové rychlosti a hmotnosti. Tento pohyb mohla tomuto absolutnímu vakuu udělit příroda nebo Bůh.

Ztotožníme-li Boha s veškerou kinetickou energií či světlem, pak by náš svět vznikl z ničeho, resp. z absolutního vakua tím, že by mu Bůh propůjčil zřejmě konečnou část své kinetické energie čili pohybu. Tato veškerá kinetická enrgie je zároveň dle zákona o zachování energie věčná, nezničitelná, zároveň podle mého názoru by mohla být nositelem Božího vědomí, resp. vševědoucnosti a prostředkem Boží všemocnosti.
DavidPraha Posted - 09/11/2007 : 14:50:54
quote:
Originally posted by Miloslav Bažant

Je pravda, že mozog je hmotný, ale neexistujú žiadne dôkazy, že by vedomie nemohlo existovať aj bez mozgu.
Ivane.
Těch důkazů není mnoho, ale jsou. Vzpomeň si na pokus s rostlinami,který byl proveený ve Švýcarsku. Těm rostlinám byly předkládány polarizované informace a rostliny poznaly přítomnost toho, koho měly uloženého v polaritě plus i toho koho měly uloženého v polaritě mínus a tyto rozdílné reakce byly prokázány měřením.To již je vědomí a prokázaný proces myšlení u rostlin.Mají rostliny mozek? Pokud vím, tak nikoliv, ale mají jeho funkční obdobu rozptýlenou do celé rostliny. Vždy zde musí být cosi v čem a v důsledku čeho ten proces myšlení probíhá.I když budeš považovat funkci počítače za jakousi obdobu myšlení,pak zde musí být procesor,či jeho funkční obdoba a musí zde být energie. Bez tohoto ani ten nejdokonalejší program fungovat nemůže. Čili mozek (živý), či jeho funkční obdoba a energie jsou nosiče, bez kterých myšlení není reálné.Kdyby bylo možné nalézt cosi, co nahradí tyto nosiče pak by bylo možné myšlení i mimo mozek, či jeho funkční obdobu.Zatím toto však známo není.Člověk si může vymyslet téměř cokoliv,ale pouze to co skutečně funguje je možné považovat za reálnou možnost a i to ne vždy. I kdyby nějaký vynálezce našel cosi, co je schopné přijmout paměťové záznamy a toto fungovalo,čili probíhal by tam proces myšlení. opět by zde byl nosiš a energie, které by to podmiňovaly.MB


tenm procesor je ne hmotne vedomi, simulujici svet...
Jednoduche a proste....
Miloslav Bažant Posted - 08/11/2007 : 17:53:32
Je pravda, že mozog je hmotný, ale neexistujú žiadne dôkazy, že by vedomie nemohlo existovať aj bez mozgu.
Ivane.
Těch důkazů není mnoho, ale jsou. Vzpomeň si na pokus s rostlinami,který byl proveený ve Švýcarsku. Těm rostlinám byly předkládány polarizované informace a rostliny poznaly přítomnost toho, koho měly uloženého v polaritě plus i toho koho měly uloženého v polaritě mínus a tyto rozdílné reakce byly prokázány měřením.To již je vědomí a prokázaný proces myšlení u rostlin.Mají rostliny mozek? Pokud vím, tak nikoliv, ale mají jeho funkční obdobu rozptýlenou do celé rostliny. Vždy zde musí být cosi v čem a v důsledku čeho ten proces myšlení probíhá.I když budeš považovat funkci počítače za jakousi obdobu myšlení,pak zde musí být procesor,či jeho funkční obdoba a musí zde být energie. Bez tohoto ani ten nejdokonalejší program fungovat nemůže. Čili mozek (živý), či jeho funkční obdoba a energie jsou nosiče, bez kterých myšlení není reálné.Kdyby bylo možné nalézt cosi, co nahradí tyto nosiče pak by bylo možné myšlení i mimo mozek, či jeho funkční obdobu.Zatím toto však známo není.Člověk si může vymyslet téměř cokoliv,ale pouze to co skutečně funguje je možné považovat za reálnou možnost a i to ne vždy. I kdyby nějaký vynálezce našel cosi, co je schopné přijmout paměťové záznamy a toto fungovalo,čili probíhal by tam proces myšlení. opět by zde byl nosiš a energie, které by to podmiňovaly.MB
DavidPraha Posted - 08/11/2007 : 16:40:31
quote:
Originally posted by Miloslav Bažant

Gato.

Ano, souhlasím s tím, že snům by se měl člověk učit porozumět.protože mu ukazují stav jeho mysli. Jenže problém je v tom, že si drtivou většinu snů vůbec neuvědomuješ a jedinou výjimkou jsou sny těsně před probuzením a ty již pro pochopení velký význam nemají, dalo by se říci, že jsou to jen paběrky jakš takš slepené dohromady. A tak může věřící, který ve dne myslí na boha ve snu s bohem hovořit. Ve skutečnosti však ventiluje pouze a jen své vlastní myšlení. Představ si, že celý den plníš svou operační paměť čímsi. Při spánku se tyto informace aktivují ä "přenáší" do hluboké paměti. To je možné pouze procesem ozvěny a ta je rovná vědomí, v tomto případě snu. A tak fyzik může ve snu třeba přednášet na universitě. Matematik může počítat a vynálezce může vynalézat. Všichni dohromady mohou mít i sny erotické a jiné, ve kterých třeba před někým utíkají a z takového snu se třeba i probudí, proto si jej pamatují. A zde by bylo dobré se nad tím zamyslet a analyzovat své jednání při bdění, zda tam není skryto cosi, co nás traumatizuje. A tak souhlsím, že by se člověk měl naučit rozumět snům ,protože vypovídají cosi o myšlení při bdění.

MBClovek, ktery vedome spi si nejen ucedomuje sve sny,. ale je schopen,m je i ridit....
Asi tak...
Miloslav Bažant Posted - 01/11/2007 : 08:13:19
Gato.

Ano, souhlasím s tím, že snům by se měl člověk učit porozumět.protože mu ukazují stav jeho mysli. Jenže problém je v tom, že si drtivou většinu snů vůbec neuvědomuješ a jedinou výjimkou jsou sny těsně před probuzením a ty již pro pochopení velký význam nemají, dalo by se říci, že jsou to jen paběrky jakš takš slepené dohromady. A tak může věřící, který ve dne myslí na boha ve snu s bohem hovořit. Ve skutečnosti však ventiluje pouze a jen své vlastní myšlení. Představ si, že celý den plníš svou operační paměť čímsi. Při spánku se tyto informace aktivují ä "přenáší" do hluboké paměti. To je možné pouze procesem ozvěny a ta je rovná vědomí, v tomto případě snu. A tak fyzik může ve snu třeba přednášet na universitě. Matematik může počítat a vynálezce může vynalézat. Všichni dohromady mohou mít i sny erotické a jiné, ve kterých třeba před někým utíkají a z takového snu se třeba i probudí, proto si jej pamatují. A zde by bylo dobré se nad tím zamyslet a analyzovat své jednání při bdění, zda tam není skryto cosi, co nás traumatizuje. A tak souhlsím, že by se člověk měl naučit rozumět snům ,protože vypovídají cosi o myšlení při bdění.

MB
navi Posted - 30/10/2007 : 19:56:52
quote:
Originally posted by Miloslav Bažant

Navi.

Problém je v tom, že takové vědomí není možné sdílet i kdybych stál přímo u tebe. Otázkou také je zda tě cosi neuvádí v omyl,ale to si musíš vyřešit sám. V tom tě bohužel pomoci nemohu. Zamysli se však nad tím, že toto vědomí může vznikat pouze a jen ve tvém mozku a ten je hmotný. Vnímat neexistující je docela dobře možné. Halucinující nemocný může vidět fungující perpetum mobile a může díky tomu uvěřit, že je možné. Kolik jen bylo takových, kteří díky tomu běželi na patentový úřad a tam uváděli do rozpaků tamní úředníky. Stejně jako ty mohli tvrdit, že to viděli v provozu a tvrdili by pravdu. Ve snu, či halucinaci je možné i nemožné,ale uvěřit tomu je tak trošku chyba.

MB

Lenže ja nesnívam, ani nemám halucinácie. Môžem ti ale povedať, že poznám viacej ľudí, ktorí majú takéto vnímanie, a nepatria medzi duševne chorých, ani inak zdravotne postihnutých. Takže toto je slepá ulička. Je pravda, že mozog je hmotný, ale neexistujú žiadne dôkazy, že by vedomie nemohlo existovať aj bez mozgu.
Gato Posted - 30/10/2007 : 19:01:07
slavo,
sny maji svou logiku, kterou mnozi neznaji. Sny jsou soucast zivota a je prirozene snazit se jim porozumet, to neni chyba.
Miloslav Bažant Posted - 30/10/2007 : 17:11:27
Navi.

Problém je v tom, že takové vědomí není možné sdílet i kdybych stál přímo u tebe. Otázkou také je zda tě cosi neuvádí v omyl,ale to si musíš vyřešit sám. V tom tě bohužel pomoci nemohu. Zamysli se však nad tím, že toto vědomí může vznikat pouze a jen ve tvém mozku a ten je hmotný. Vnímat neexistující je docela dobře možné. Halucinující nemocný může vidět fungující perpetum mobile a může díky tomu uvěřit, že je možné. Kolik jen bylo takových, kteří díky tomu běželi na patentový úřad a tam uváděli do rozpaků tamní úředníky. Stejně jako ty mohli tvrdit, že to viděli v provozu a tvrdili by pravdu. Ve snu, či halucinaci je možné i nemožné,ale uvěřit tomu je tak trošku chyba.

MB
navi Posted - 30/10/2007 : 16:50:57
Ešte niečo Miloslave. Moja viera nieje slepá, pretože ja ten nehmotný svet registrujem rovnako reálne ako ty hmotu. Takže sa nejedná o klasickú vieru, ktorá sa nerieši rozumovo.
navi Posted - 30/10/2007 : 16:44:14
quote:
Originally posted by Miloslav Bažant

Navi.

To není možné dokázat,ale odpovím tě otázkou.Můžeš existenci toho reálného nehmotného světa dokázat? Vím co odpovíš. To také není možné.
Jenže proč se neustále bavit o tom, co dokázet nelze? Jaký může být výsledek takové debaty? O tom můžeme mluvit do nekonečna a výsledek žádný. Už jsi se zamyslel nad podstatou duše, jak jsem ji popsal? Kdybys tak učinil, poznal bys, že jde o velice zajímavé a rozsáhlé téma, které může být přínosem pro každého člověka. Pochopení vlastní duše je klíčem k pochopení člověka jako takového. Jenže ty v tom vidíš podrývání základního sloupu podepírajícího tvou víru a stejně tak i Gato a tak děláte mrtvé brouky. Házím vám perly a co vy s nimi děláte? Není to věčná škoda takto zabíjet kařdou diskusi a obracet ji k tomu, co vůbec není možné dokázat ani vyvrátit a co třeba možná vůbec neexistuje? Myslete na to,že vaše slova mohou číst kdekoliv ve světě a vaše slova mohou posuzovat. Dnes se zde objevil nový přítel až s Ameriky a vstoupil mezi nás. Kolik takových ,kteří pouze čtou a nevstoupí může být?

MB

Miloslave, problém je v tom, že ty nehmotný svet nedokážeš vnímať, a ja ti ho preto nemôžem dokázať. Ak by si uveril tomu čo ti o ňom hovorím, tak by to bola slepá viera, pretože nemáš funkčné nástroje k tomu, aby si nehmotný svet vnímal ako reálny. O to tu ale nejde. Ide o to, aby si pripustil možnosť, že nehmotný svet existuje, nie aby si to prijal za skutočnosť. Ani ja by som to neprijal za skutočnosť, keby som nemal funkčné nástroje k tomu, aby mi tento nehmotný svet zreálnili. Nikto od teba nežiada slepú vieru. Len akceptáciu niečoho, čo môže existovať. Podstatu duše, ako si ju popísal mám v malíčku, ale pochop, že to je pohľad z čiste materialistického hľadiska. Mne ale fungujú aj nástroje na rozlíšenie nematerialistického sveta, takže nemôžem vychádzať z toho istého základu ako ty. Ak by som mal čisto materialistické vnímanie, tak by som ti dal za pravdu a tvoje poznanie by som považoval za perly. Lenže ja mám aj nematerialistické vnímanie, a z tohoto pohľadu sú už tvoje perly len obyčajnou bižutériou. Dokážeš to pochopiť?
Gato Posted - 30/10/2007 : 15:31:31
Slavo,
ten buddhismus uci, neco nestvoreneho, nezrozeneho existuje.

To je duch tj. buh!
Miloslav Bažant Posted - 30/10/2007 : 15:01:32
Navi.

To není možné dokázat,ale odpovím tě otázkou.Můžeš existenci toho reálného nehmotného světa dokázat? Vím co odpovíš. To také není možné.
Jenže proč se neustále bavit o tom, co dokázet nelze? Jaký může být výsledek takové debaty? O tom můžeme mluvit do nekonečna a výsledek žádný. Už jsi se zamyslel nad podstatou duše, jak jsem ji popsal? Kdybys tak učinil, poznal bys, že jde o velice zajímavé a rozsáhlé téma, které může být přínosem pro každého člověka. Pochopení vlastní duše je klíčem k pochopení člověka jako takového. Jenže ty v tom vidíš podrývání základního sloupu podepírajícího tvou víru a stejně tak i Gato a tak děláte mrtvé brouky. Házím vám perly a co vy s nimi děláte? Není to věčná škoda takto zabíjet kařdou diskusi a obracet ji k tomu, co vůbec není možné dokázat ani vyvrátit a co třeba možná vůbec neexistuje? Myslete na to,že vaše slova mohou číst kdekoliv ve světě a vaše slova mohou posuzovat. Dnes se zde objevil nový přítel až s Ameriky a vstoupil mezi nás. Kolik takových ,kteří pouze čtou a nevstoupí může být?

MB

www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum © (c) 2009 webmaster Go To Top Of Page
Snitz Forums 2000