www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
 All Forums
 Filosofie
 Libovolné téma
 O současné filo-z/s-ofii na mém FB

Note: You must be registered in order to post a reply.
To register, click here. Registration is FREE!

Screensize:
UserName:
Password:
Format Mode:
Format: BoldItalicizedUnderlineStrikethrough Align LeftCenteredAlign Right Horizontal Rule Insert HyperlinkInsert EmailInsert Image Insert CodeInsert QuoteInsert List
   
Message:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON
Smilies
Smile [:)] Big Smile [:D] Cool [8D] Blush [:I]
Tongue [:P] Evil [):] Wink [;)] Clown [:o)]
Black Eye [B)] Eight Ball [8] Frown [:(] Shy [8)]
Shocked [:0] Angry [:(!] Dead [xx(] Sleepy [|)]
Kisses [:X] Approve [^] Disapprove [V] Question [?]

 
   

T O P I C    R E V I E W
Sebastián Wortys Posted - 11/12/2014 : 09:57:35
Ahoj,
Chtěl bych pozvat každého, kdo by měl zájem, do diskuse o SOUČASNÉ FILO-S/Z-OFII na mé fil. FB-stránce (kdo tam nemá profil a nechce si ho zakládat, může odepisovat sem na fórum): https://www.facebook.com/MladiFilosofove/posts/719902998096273 Především by mě zajímala reakce na eliminativismus aj. neurofilosofické směry, které jsem tam zmínil: https://www.facebook.com/MladiFilosofove/posts/719902998096273?comment_id=734748669945039&offset=0&total_comments=19

Svými reakcemi můžete nepřímo ovlivnit mé vznikající celoživotní filosofické dílo, aktuálně se mu věnuji už cca 7 let (lze-li ten postupný zárodek vůbec ohraničit)…
15   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Sebastián Wortys Posted - 30/05/2016 : 22:22:11
Jinač doporučuji mou novou knihu Vtiposcifilo-z/s-ofie: http://forum.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1789
Sebastián Wortys Posted - 30/05/2016 : 22:18:50
Nějaké nové postřehy k současné filosofii, ?
Sebastián Wortys Posted - 11/02/2015 : 00:19:56
Na většinu (hl. opakovaných) z mého hlediska bludů apod. nebudu reagovat.

spor o neviditelnou věc se vede dříve, než ji exaktní věda změří" - Stačilo napsat třeba "souhlasím", nebo "spletl jsem se".

blíže viz má Filosofie rovnováhy, nechci z ní kopírovat celé pasáže" - A já zas nechci složitě prohledávat celou tvou knihu, abych zjistil, že tam ta odpověď ve skutečnosti není, nebo je to další blud. A vzhledem k tomu, že jsi tu frázi použil vícekrát, vypadá to, že už nevíš, jak se vyhýbat realitě. Takže se prosím zkus hlouběji zamyslet nad změnou názoru, občas je to potřeba, . Neulpívej na komplexech z dětství a můžeš se jich postupně zbavit...

porážková daň [...] nezbytný krok k [...] dosažení biblického“ – Zvyšování daní a balastování zákonů má být cesta do ráje, xD? To mě mělo přesvědčit?

organizovaný hmyz je podle mne evolučně nedokonalý" – Tak oni spolupracují efektivněji, než lidé, ale pro tebe jsou nedokonalý jen, abys mohl ulpívat na svém sex-dogmatu? A co říkáš na to, že i většina buněk našeho těla se nerozmnožuje, ? Také jsou porouchané?

Na tyto otázky jsem odpověděl ve svých dřívějších příspěvcích" – Pokud, tak ne věrohodně/ kompletně. Ale nemusíš odpovídat - předpokládám, že bys nevymyslel něco, s čím bych mohl souhlasit.

(citoval jsem ještě před tvou editací, když jsem rozepsal odpověď) „pedofil může použít motorové vozidlo k ublížení dítěti" – Za předpokladu, že tím myslíš pomstu na svědkovi-oběti: existuje mnoho způsobů zabíjení - abys tomu skutečně předešel, musel bys mu zakázat používat i kuchyňský nůž, motorovku, chemikálie, (následující spíš vtip) internet (aby třeba náhodou nepoužil robota, )... To by mohlo být obhajitelné jen u nejextrémnějších případů... „homosexuál, který někoho v minulosti znásilnil, k dalšímu znásilnění" – Aby někoho znásilnil (ačkoli to u gayů nebývá tak časté, pokud vím), nepotřebuje auto. Ani bych se nedivil, kdybys mu zakázal používat kondomy, aby měl větší strach z pohlavních chorob a tím se snížila pravděpodobnost jeho dalšího ukájení, xD. Sice pořád nechápu, jak s tím dle tvého souvisí sociální dávky, ale to nemusíš vysvětlovat - mám pocit, že bych stejnak nesouhlasil.

nebožtíkovi narostou vousy" – To je zajímavej poznatek, . Alespoň něco (i když to napsal "Kunc"). To, čemu se běžně říká smrt, je vlastně odchod vědomí, buňky dál žijí a umírají na ztrátu funkční synergie...

Jenom opakuji" - A já tě odkazuju na to, co jsem ti na to odpověděl, .

Má smečka nejsou [...] homofobové [...] snažím se být objektivní" – Kdybys v tomto spíše nelhal, připustil bys už možnost, že homosexualita není špatná.

Pořád mě ještě zajímají odpovědi min. na (pokud tedy chceš dál odepisovat):
Jak zmizeli lidé z tohoto fóra? Jak dlouho tu je tak relativně mrtvo? Znáš nějaké další diskusní filosofické weby?

Celibát je to podle tebe jediná správná sexuální odchylka, nebo už začínáš pochybovat či jak to vidíš?
Dalibor Grůza Posted - 09/02/2015 : 16:44:48
Jak chceš vést filo-s/z-ofický "spor" poté, co by "exaktní věda" přesvědčivě rozhodla, která z možností je správná, ?

Filosofický spor o neviditelnou věc se vede dříve, než ji exaktní věda změří, poté se neviditelná věc stane viditelnou a přesune se z filosofie do speciálního exaktního vědního oboru. Takto se podle mne z filosofie vyčlenily v minulosti všechny vědy.

Jak může být nula (tedy nic) koule, xD?

Dokonalá nula, tedy dokonalé nic si lze nejblíže představit jako bod časoprostoru, proto jde o jakousi kouli.

Jak by mohlo mít solipsistické Já (zdržím-li se v tvém názoru) jiného rodiče krom sebe? Kdo je podle tebe Tím "Adamem"? Je podle tebe stvoření světa/ Adama apod. skutečné/ samo o sobě pravdivé, nebo symbolické/metaforické?

Aby mělo solipsistické já jiného rodiče, musel by se tento rodič stát po své smrti součástí tohoto solipsistického já svého dítěte či by se muselo jednat o jedinou duši rodiče i dítěte. V tomto případě jde však v mé filosofii o mystiku, tedy o hodně neviditelnou a tudíž hodně nejistou věc.

Má Filosofie rovnováhy nedává odpověď na otázku, zda v minulosti existoval biblický ráj či nikoliv. Cílem mé Filosofie rovnováhy je nastolit tento biblický ráj lidskými silami i silami ostatních živých tvorů ve světě v budoucnu, a to bez ohledu na to, jestli se v případě biblické zprávy o ráji jedná pouze o promítnutou zhmotněnou největší touhu všech živých tvorů, přičemž tento ráj v minulosti neexistoval, nebo, jak tvrdí jiní, jde o návrat do ráje, který v minulosti již jednou existoval. Cituji: Čo bolo, to bolo, těrazky som majorom.

„porážková daň“ – Jak má dle tebe sloužit (nejsem fanoušek nových daní, tak mě zkus přesvědčit)?

Viz má Filosofie rovnováhy, nechci se opakovat nebo kopírovat její pasáže do tohoto tématu. Zjednodušeně řečeno, v případě porážkové daně jde v současnosti o nezbytný krok k shora uvedenému dosažení biblického ráje ve světě lidskými silami.

Je snad dle tvého drtivá většina obyvatel mravenišť/ úlů aj. eusocialit evolučně nedokonalá jen proto, že není schopná rozmnožování (aby se o to efektivněji mohla věnovat jiným věcem)?

Ano mravenci aj. podobně organizovaný hmyz je podle mne evolučně nedokonalý.

Jak se pak má někdo zlepšit, když je donekonečna trestán (a tím srážen na kolena) za to, kým je, xD? Dal-li Bůh lidem svobodnou vůli (tedy možnost dělat i špatné věci), proč by je za to (co udělal) trestal? A jaký má smysl trestat, když trestaný neví, za co je trestán?

Jak by konání bolesti činiteli nebo jeho potomkovi vyvolalo homosexualitu? Jakému "většímu zlu" by zrovna HS měla předcházet?


Na tyto otázky jsem odpověděl ve svých dřívějších příspěvcích v tomto tématu, blíže viz má Filosofie rovnováhy, nechci z ní kopírovat celé pasáže.

A jinač by jsi snad byl pro zákaz např. pohádek od homosexuálů Zdeňka Trošky či Jaroslava Foglara, xD?

Nebyl, i když u Jaroslava Foglara není vůbec jisté, že by měl být homosexuál. Na těchto jejich dílech jde nalézt mnoho dobrého.

(konec připomenutých otázek)

v Rusku nový zákon, který zakazuje lidem postiženým sexuální úchylkou řídit [...] chápat léčebně [...] pouze v případě rozvinutého sociálního systému dávek“ – Vysvětli prosím, jak by případné rozvinutí sociálních dávek mohlo ospravedlnit zákaz řízení lidmi se sexuální odlišností (chápu-li to správně), xD?

Dříve odsouzený sexuálně úchylný pachatel za to, že někoho v minulosti znásilnil či vůči někomu v souvislosti se svou sexuální úchylkou spáchal nějaký závažnější tr. čin:

-odsouzený pedofil může použít motorové vozidlo k dalšímu ublížení dítěti,
-či jiný odsouzený sexuálně úchylný člověk, může použít motorové vozidlo k dalšímu znásilnění či k další závažnější sexuální tr. činnosti,

jen v takovýchto případech za splnění právních podmínek krajní nouze (mám na mysli zásady subsidiarity, tedy neodvratitelnosti, a proporcionality, tedy menšího než hrozícího zla) by příslušné sociální dávky bránící sociální likvidaci takového člověka odůvodňovali u takovýchto lidí zákaz řízení motorových vozidel.

dle Filosofie rovnováhy příslušným ruským politikům [...] toto působení [...] vrátit v podobě pomsty zabitých [...]" – Vysvětli prosím podrobněji tvou kauzální cestu mezi obouma jevy (materiální ukotvení karmy/ zprostředkované přes "Boží" moc či co? ), jinač mám pocit, že je to něco mezi nesmyslem a nevysokou pravděpodobností (že by se to stalo přesně tak).

Homosexualita se principiálně neliší od jiných sexuálních úchylek" – Oboustranně dobrovolný homosexuální vztah nemůžeš správně zaměňovat s nedobrovolným znásilněním. To je jako bys zaměňova dobré-špatné... V podobných případech mi příjde vtipné, že ty máš VŠ tituly a já ne, .

buněk, které jsou schopny [...] rozeznat a zapamatovat si přítele a nepřítele [...] hypotézu odůvodňující [...] absolutní spravedlivost" – Budu-li předpokládát, že z "exaktností" si nevymýšlíš, jak by to mohlo být odůvodnění absolutní spravedlnosti, když v dnešním světě techniky se buňky úhlavních nepřátelů často nesetkávají (aby se mohly vzájemně poznat)? Dle mého svět sám o sobě (odmyslíme-li si dočasně svobodné vědomí) funguje "kauzálně/ logicky" a to není absolutně spravedlivé vzhledem k naší neschopnosti být neomylní. Současný svět prostě ještě není dokonalý a naším úkolem je hledat zlepšení...

Při přijetí tvého pojetí bych musel tvrdit, že i jiné sexuální úchylky, jako např. pedofilie jsou dar" – Chceš-li se přibližovat Pravdě, nemUsturbuj, neabsolutizuj abys mohl říct ne (ve jménu potvrzení svého dogma) a neházej sexuální odchylky do jednoho pytle, každá potřebuje individuální hodnocení (viz. jeden s předchozích odstavců s "znásilnění"), . A napadá mě další sexuální odchylka - oblíbená v křesťanství - celibát. Je to podle tebe jediná správná sexuální odchylka, nebo už začínáš pochybovat či jak to vidíš?

Celibát je dle mého oproti homosexualitě spíše nebezpečný, poněvadž je víceméně logickou předfází pedofílie: Potlačuje-li někdo odjakživa svou sexuální přirozenost, tím jí poškozuje, jeho neuhasená rostoucí žízeň nepřirozeně roste navzdory sebepotlačování a člověk si začne hledat cestičky, jak zažít to, po čem v pubertě tajně toužil... V církvích je plno nechvalně známých případů...

homosexuál [...] nemusel by ovládnout svůj sexuální pud [...] dítě zneužít" – Pravděpodobnost, že gay-učitel znásilní kloučka je asi taková, že heterosexuální učitel znásilní holčičku (to už bys moh prosazovat, že učitelé mají být preventivně vykastrovaní, xD). Nepleť si homosexualitu s pedofílii - zakázat gayovi učit na ZŠ je jako zakázat zoofilovi pracovat v krematoriu a nekrofilovi v zoo, xD.

Každý máme do určité míry trochu z mnoha "sexuálních odlišností", např. když někdo zavzpomíná na 1. dětské lásky (častý jev), defacto projevuje svou (obvykle menší) míru pedofility. Když se někomu líbí ženy v erotickém prádélku (též častý jev), je do jisté míry fetišista. Kdo měl za života víc jak jednoho partnera, z celočasového hlediska je v polygamii... Sexuální menšiny jako celek možná jsou ve skutečnosti stydlivá dobře tajená součást většiny. Zjistil jsem, že když se některým přátelům člověk otevře se svou sexuální odlišností a zapovídají se, často se dozví, že každý má své specifické sexuální touhy neslučitelné s konvenčním názorem, xD. A nedivil bych se, kdyby i ty jsi nějaké měl, byť bys je zapíral sám před sebou ve snaze napodobit ideál normálnosti.

Experimentální rozvolnění konvencí:
(ne že bych čistě prosazoval, že něco by tak mělo být, spíš zkouším hledat nové možnosti v tom co mainstream apriori zavrhuje)

Za jednu z nejkontroverznějších známých úchilek považuji pedofílii. Nejhorší je, když jí lidé praktikují a dítě s tím nesouhlasí. Ale třeba většina minimálně kluků masturbuje dřív, než oficiálně smí mít sex, a pokud by se sexem s třeba mladým pedofilem vnitřně souhlasily a použili ochranu, nemuselo by to být špatné. Některé indiánské děti smí mít sex mnohem dříve než naše viz. film Mladý indián ve městě. A možná, kdybychom jim v tom tak nebránili, bylo by i méně pedofilů viz. odstavec začínající slovem "celibát".

Někteří pedofilové možná nepotřebují mít s dětmi sex, stačí jim si s nimi hrát, což by se ještě dalo v jistém smyslu tolerovat, když by ho děti akceptovaly a uměl se ovládat (mimo jejich dohled by se měl nejprve udělat, pokud je nadržený), ale težko se to pozná a Systém rád preventivně zakazuje to co neumí rozpoznat (ale komunity kde se lidé znaj to mohou ohlídat).

quote:
Originally posted by Dalibor Grůza

(Ž) Dle MVDr. Jiřího Kunce z VETERINÁRNÍ KLINIKY HUSTOPEČE, který také dozoruje dále uvedený přírodovědný pokus, současné stanovisko exaktní přírodovědy k otázce: „Zdali, buňka těla, respektive její příbuzné buňky v kooperaci s celým tělem, zejména mozkem, je schopna např. podvědomě rozeznat a zapamatovat si přítele a nepřítele, a to nejenom na mikrovzdálenost ale i na větší vzdálenost (v řádech centimetrů, metrů či dokonce kilometrů) …?“, je následující:

(M) Současná věda, znalosti biologické, vycházejí z exaktně potvrzených a definovaných skutečností fungování organismů. A to, že periferní buňky těla, specielně sensitivní receptorové, vysílají signály, jsou na bázi chemické povahy, okolním buňkám a to zejména nervovým, ty pak tyto informace předávají do centra, centrální nervové soustavy-mozku. Ten tu informaci vyhodnotí a vyšle odpovídající signál periferii. Tento systém kooperace funguje jak u vyšších organismů, např. savci, tak u nižších, např. láčkovci, vždy v součinnosti s jednoduchou nervovou soustavou. Ostatní organismy, rostliny, houby, tuto funkci nemají, nevykazují tyto schopnosti. Podvědomé chování je chápáno ve smyslu činností mozku. Mozek reaguje na základě zkušeností, instinktů, reflexů podmíněných a nepodmíněných - geneticky zakódovaných. To je vše jakoby skryto v našem podvědomí a v centru, mozku řízeno. Tato kooperace periferie s centrem, je životně důležitá pro celý organismus. Pokud např. zahynou periferní buňky, nebo části organismu, např. běžná poranění kůže, spálení pokožky o žhavý předmět, centrum tuto informaci vyhodnotí a příště se snaží vyhnout této situaci, vzniká podmíněný reflex. Vždy je nezbytná kooperace s centrem. Periferní buňky nebo části mohou uhynout, ale celek, organismus žije dál, protože je řízen z vyššího místa. Naopak pokud by centrum uhynulo, např. rozsáhlý mozkový infarkt, kooperace přestává fungovat, dalo by se to přirovnat k jakémusi chaotickému stavu v těle a to pak jako celek zaniká, umírá. I když mohou určitou dobu samostatně přežívat některé tkáně v těle, např. kožní buňky, např. nebožtíkovi narostou vousy. Tyto reakce na vnější podněty, pokud je můžeme definovat jako přátelské a nepřátelské, mohou být uloženy, zakódovány a neseny jako genetická informace na další pokolení, to jsou tzv. nepodmíněné reflexy. Je jich celá řada, např. zpěvné ptactvo uletí, když spatří siluetu dravce, lovecký pes znehybní, tzv. vystavuje v situaci, kdy na blízku ucítí divokou zvěř, oko mrkne, když se před ním prudce objeví ruka Tyto reflexy se učením a opakováním, dále více upevňují do genetické informace.

Odpověď zpracoval a sepsal MVDr. Jiří Kunc. Filosofie rovnováhy s. 13

Na tyto otázky jsem odpověděl ve svých dřívějších příspěvcích v tomto tématu, blíže viz má Filosofie rovnováhy, nechci z ní kopírovat další celé pasáže.

Jenom opakuji:

Homosexualita se principiálně neliší od jiných sexuálních úchylek, ... Při přijetí tvého pojetí bych musel tvrdit, že i jiné sexuální úchylky, jako např. pedofilie jsou dar a nemají se léčit a v budoucnu zcela vyléčit, jsou-li léčitelné.

A dobrým příkladem k tématu jsou i šimpanzi bonobo ( http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0impanz_bonobo ), kteří většinu života provozují sex a to pohlaví nepohlaví, počet nepočet, věk nevěk...

(konec experimentování s konvencemi)


šimpanze bonobo považuji rovněž za evolučně méně dokonalé, než je člověk.

Cca před týdnem jsem prolistovával, co maj nového v Academii a v knížce "Genetika - 50 myšlenek, které musíte znát" jsem narazil na informaci, že minimálně lidé v sobě mají naprogramováno, aby s určitou pravděpodobností jejich potomkové byli homosexuálové. Pokud si to dobře pamatuji, platí, že s rostoucím počtem porodů roste pravděpodobnost vzniku homosexuálů, aby se právě podíleli na zajišťování přežití většich rodin, jak je psáno na Osel.cz. Jen si tu knížku (nebo jinou novou o vědu se opírající s HS-tématem) najdi a přizpůsob se moderní vědě, neulpívej na staré, . Z tvých slov mám pocit, jakobys odepisoval dle nějakého neměnného algoritmu - nepozměniš-li v návaznosti na pádné argumenty názor na sexuální odlišnosti, u mě nejprojdeš Turingovým testem, .

Filosofie rovnováhy je skutečně takovýmto zákonem, resp. programem jednání živých tvorů. Základní algoritmus tohoto programu, který sjednocuje a kterému podléhají v konečném důsledku všechna má stanoviska ve všech oblastech vědy a kterým se snažím řídit všechno své jednání, je má dříve uvedená věta:

FILOSOFIE ROVNOVÁHY
FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:
"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti."

Vše ostatní jsou více názory (spekulace).


Druhou otázkou však je, zda jde rovněž o vítězný algoritmus v celé přírodě, tedy zda normativní síla skutečnosti rovněž ve všem podléhá či nepodléhá tomuto mému základnímu algoritmu.

quote:
Originally posted by Dalibor Grůza

Mou Filosofii rovnováhy (viz www.filosofierovnovahy.sweb.cz ) jako nejobecnější model, obraz světa lze chápat a zpracovat rovněž jako počítačový program správného jednání, který pracuje na základě řady testů(algoritmů) nabízených možností jednání (vstupních dat), přičemž rozhodující je základní test-základní algoritmus (uvedený jako nadpis Filosofie rovnováhy: tedy, že všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde by se měli všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti). Tento program však zřejmě nedokáže sám o sobě nalézt(tj. vytvořit) nejlepší možnost jednání z nekonečného množství kombinací(jde o nedeterministický nekonečný automat-algoritmus viz www.algoritmy.net/article/55/Prevod-NKA-na-DKA , www.algoritmy.net/ , http://cs.wikipedia.org/wiki/Algoritmus ) vzniklých zřejmě nekonečnou možností dělení konečného počtu nabízených možností jednání (tj. vstupních dat) v konečném čase, toto dělení je zřejmě možné až po jednotlivé body časoprostoru, zřejmě fotony v klidu. Počítačový program totiž pracuje rozumově (jde zejména o vlastnost levé mozkové hemisféry, která se více rozvíjí zásadně u mužů), tedy rozkládá obecný obraz-model-myšlenky skutečnosti na dílčí části, jichž je zřejmě nekonečné množství (viz výše). K výběru nejlepší možnosti z nekonečného množství vstupních dat (tj. nekonečného množství kombinací zřejmě nekonečného množství dílčích prvků konečného počtu nabízených jednání) je potřeba rovněž cit (jde zejména o vlastnost pravé mozkové hemisféry, která se více rozvíjí u žen). Cit totiž pracuje na základě vnímání tlaků výše uvedených bodů časoprostoru a dokáže na základě součtu těchto dílčích tlaků přibližně určit, v kterém místě nekonečné řady vstupních dat (tj. nekonečného množství možných myšlených nabízených jednání) se nachází správná možnost (tj. nejlepší možné jednání vzniklé kombinací zřejmě nekonečného množství dílčích prvků nabízeného konečného množství jednání mou Filosofií rovnováhy), získáme-li tak za pomoci citu konečné množství možností nabízeného jednání (vstupních dat), můžeme opět zapojit rozum, resp. výše uvedený počítačový program mé Filosofie rovnováhy a pomocí něj vybrat z tohoto konečného množství nejsprávnější řešení (tedy nejlepší zkombinované jednání). Filosofie rovnováhy s. 370


nepozměniš-li v návaznosti na pádné argumenty názor na sexuální odlišnosti, u mě nejprojdeš Turingovým testem,

Má smečka nejsou homosexuálové ani homofobové, nesnažím se zařadit do nějaké dílčí smečky a zalíbit se jenom nějaké dílčí smečce, snažím se být objektivní, snažím se být právníkem, který chápe právo jako společenskou smlouvu, tedy rozumný kompromis, který by přijali všechny dílčí smečky živých tvorů jako spravedlivý, což je pro mne i vzhledem k mému zdraví jediné možné východisko, to má být má Filosofie rovnováhy.
Sebastián Wortys Posted - 09/02/2015 : 14:03:47
Můžeš prosím odpovědět ještě na ty další podstatnější otázky (doufám, že sis můj předchozí příspěvek alespoň přečetl (já tvůj dlouhý ano), příjde mi přínosný), :
Kam zmizeli lidé z tohoto fóra? Jak dlouho tu je tak relativně mrtvo? Znáš nějaké další diskusní filosofické weby?

Jak chceš vést filo-s/z-ofický "spor" poté, co by "exaktní věda" přesvědčivě rozhodla, která z možností je správná, ?

Jak může být nula (tedy nic) koule, xD?

Jak by mohlo mít solipsistické Já (zdržím-li se v tvém názoru) jiného rodiče krom sebe? Kdo je podle tebe Tím "Adamem"? Je podle tebe stvoření světa/ Adama apod. skutečné/ samo o sobě pravdivé, nebo symbolické/metaforické?

„porážková daň“ – Jak má dle tebe sloužit (nejsem fanoušek nových daní, tak mě zkus přesvědčit)?

Je snad dle tvého drtivá většina obyvatel mravenišť/ úlů aj. eusocialit evolučně nedokonalá jen proto, že není schopná rozmnožování (aby se o to efektivněji mohla věnovat jiným věcem)?

Jak se pak má někdo zlepšit, když je donekonečna trestán (a tím srážen na kolena) za to, kým je, xD? Dal-li Bůh lidem svobodnou vůli (tedy možnost dělat i špatné věci), proč by je za to (co udělal) trestal? A jaký má smysl trestat, když trestaný neví, za co je trestán?

Jak by konání bolesti činiteli nebo jeho potomkovi vyvolalo homosexualitu? Jakému "většímu zlu" by zrovna HS měla předcházet?

A jinač by jsi snad byl pro zákaz např. pohádek od homosexuálů Zdeňka Trošky či Jaroslava Foglara, xD?

(konec připomenutých otázek)

v Rusku nový zákon, který zakazuje lidem postiženým sexuální úchylkou řídit [...] chápat léčebně [...] pouze v případě rozvinutého sociálního systému dávek“ – Vysvětli prosím, jak by případné rozvinutí sociálních dávek mohlo ospravedlnit zákaz řízení lidmi se sexuální odlišností (chápu-li to správně), xD?

dle Filosofie rovnováhy příslušným ruským politikům [...] toto působení [...] vrátit v podobě pomsty zabitých [...]" – Vysvětli prosím podrobněji tvou kauzální cestu mezi obouma jevy (materiální ukotvení karmy/ zprostředkované přes "Boží" moc či co? ), jinač mám pocit, že je to něco mezi nesmyslem a nevysokou pravděpodobností (že by se to stalo přesně tak).

Homosexualita se principiálně neliší od jiných sexuálních úchylek" – Oboustranně dobrovolný homosexuální vztah nemůžeš správně zaměňovat s nedobrovolným znásilněním. To je jako bys zaměňova dobré-špatné... V podobných případech mi příjde vtipné, že ty máš VŠ tituly a já ne, .

buněk, které jsou schopny [...] rozeznat a zapamatovat si přítele a nepřítele [...] hypotézu odůvodňující [...] absolutní spravedlivost" – Budu-li předpokládát, že z "exaktností" si nevymýšlíš, jak by to mohlo být odůvodnění absolutní spravedlnosti, když v dnešním světě techniky se buňky úhlavních nepřátelů často nesetkávají (aby se mohly vzájemně poznat)? Dle mého svět sám o sobě (odmyslíme-li si dočasně svobodné vědomí) funguje "kauzálně/ logicky" a to není absolutně spravedlivé vzhledem k naší neschopnosti být neomylní. Současný svět prostě ještě není dokonalý a naším úkolem je hledat zlepšení...

Při přijetí tvého pojetí bych musel tvrdit, že i jiné sexuální úchylky, jako např. pedofilie jsou dar" – Chceš-li se přibližovat Pravdě, nemUsturbuj, neabsolutizuj abys mohl říct ne (ve jménu potvrzení svého dogma) a neházej sexuální odchylky do jednoho pytle, každá potřebuje individuální hodnocení (viz. jeden s předchozích odstavců s "znásilnění"), . A napadá mě další sexuální odchylka - oblíbená v křesťanství - celibát. Je to podle tebe jediná správná sexuální odchylka, nebo už začínáš pochybovat či jak to vidíš?

Celibát je dle mého oproti homosexualitě spíše nebezpečný, poněvadž je víceméně logickou předfází pedofílie: Potlačuje-li někdo odjakživa svou sexuální přirozenost, tím jí poškozuje, jeho neuhasená rostoucí žízeň nepřirozeně roste navzdory sebepotlačování a člověk si začne hledat cestičky, jak zažít to, po čem v pubertě tajně toužil... V církvích je plno nechvalně známých případů...

homosexuál [...] nemusel by ovládnout svůj sexuální pud [...] dítě zneužít" – Pravděpodobnost, že gay-učitel znásilní kloučka je asi taková, že heterosexuální učitel znásilní holčičku (to už bys moh prosazovat, že učitelé mají být preventivně vykastrovaní, xD). Nepleť si homosexualitu s pedofílii - zakázat gayovi učit na ZŠ je jako zakázat zoofilovi pracovat v krematoriu a nekrofilovi v zoo, xD.

Každý máme do určité míry trochu z mnoha "sexuálních odlišností", např. když někdo zavzpomíná na 1. dětské lásky (častý jev), defacto projevuje svou (obvykle menší) míru pedofility. Když se někomu líbí ženy v erotickém prádélku (též častý jev), je do jisté míry fetišista. Kdo měl za života víc jak jednoho partnera, z celočasového hlediska je v polygamii... Sexuální menšiny jako celek možná jsou ve skutečnosti stydlivá dobře tajená součást většiny. Zjistil jsem, že když se některým přátelům člověk otevře se svou sexuální odlišností a zapovídají se, často se dozví, že každý má své specifické sexuální touhy neslučitelné s konvenčním názorem, xD. A nedivil bych se, kdyby i ty jsi nějaké měl, byť bys je zapíral sám před sebou ve snaze napodobit ideál normálnosti.

Experimentální rozvolnění konvencí:
(ne že bych čistě prosazoval, že něco by tak mělo být, spíš zkouším hledat nové možnosti v tom co mainstream apriori zavrhuje)

Za jednu z nejkontroverznějších známých úchilek považuji pedofílii. Nejhorší je, když jí lidé praktikují a dítě s tím nesouhlasí. Ale třeba většina minimálně kluků masturbuje dřív, než oficiálně smí mít sex, a pokud by se sexem s třeba mladým pedofilem vnitřně souhlasily a použili ochranu, nemuselo by to být špatné. Některé indiánské děti smí mít sex mnohem dříve než naše viz. film Mladý indián ve městě. A možná, kdybychom jim v tom tak nebránili, bylo by i méně pedofilů viz. odstavec začínající slovem "celibát".

Někteří pedofilové možná nepotřebují mít s dětmi sex, stačí jim si s nimi hrát, což by se ještě dalo v jistém smyslu tolerovat, když by ho děti akceptovaly a uměl se ovládat (mimo jejich dohled by se měl nejprve udělat, pokud je nadržený), ale težko se to pozná a Systém rád preventivně zakazuje to co neumí rozpoznat (ale komunity kde se lidé znaj to mohou ohlídat).

A dobrým příkladem k tématu jsou i šimpanzi bonobo ( http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0impanz_bonobo ), kteří většinu života provozují sex a to pohlaví nepohlaví, počet nepočet, věk nevěk...

(konec experimentování s konvencemi)

Cca před týdnem jsem prolistovával, co maj nového v Academii a v knížce "Genetika - 50 myšlenek, které musíte znát" jsem narazil na informaci, že minimálně lidé v sobě mají naprogramováno, aby s určitou pravděpodobností jejich potomkové byli homosexuálové. Pokud si to dobře pamatuji, platí, že s rostoucím počtem porodů roste pravděpodobnost vzniku homosexuálů, aby se právě podíleli na zajišťování přežití většich rodin, jak je psáno na Osel.cz. Jen si tu knížku (nebo jinou novou o vědu se opírající s HS-tématem) najdi a přizpůsob se moderní vědě, neulpívej na staré, . Z tvých slov mám pocit, jakobys odepisoval dle nějakého neměnného algoritmu - nepozměniš-li v návaznosti na pádné argumenty názor na sexuální odlišnosti, u mě nejprojdeš Turingovým testem, .
Dalibor Grůza Posted - 24/01/2015 : 19:40:44
quote:
Originally posted by Dalibor Grůza

Reply author: Dalibor Grůza
Replied on: 11/01/2015 15:25:48
Message:
quote:
Originally posted by Dalibor Grůza

Údiv ochránců lidských práv vyvolal v Rusku nový zákon, který zakazuje lidem postiženým sexuální úchylkou řídit motorová vozidla. Nový seznam diagnóz, které řízení vylučují, se ve čtvrtek objevil na webových stránkách premiéra Dmitrije Medveděva. Dosud podle moskevského rozhlasu obsahoval jen slepotu, schizofrenii, epilepsii a další podobně závažná onemocnění. Napříště podle vládního dekretu nesmějí zasednout za volant ani exhibicionisté, voyeuři, fetišisté, transvestité, pedofilové, nekrofilové a vyznavači sadomasochistických praktik.

Zdroj: http://www.lidovky.cz/dalsi-podivny-zakon-v-rusku-exhibicioniste-ci-tranvestite-nesmi-za-volant-1un-/zpravy-svet.aspx?c=A150109_104529_ln_zahranici_ele


V Rusku neposkytují téměř žádné dávky v hmotné nouzi, je zde diskriminována ruská i zahraniční péče o bezdomovce (viz http://countrystudies.us/russia/54.htm ). Zakázat řídit motorová vozidla lidem trpícím výše uvedenými sexuálními úchylkami, což je ještě více vedle této jejich sexuální úchylky znevýhodňuje na pracovním trhu, by bylo možné chápat léčebně jako v krajním případě přípustnou jejich vlastní ochranu před těmito jejich sexuálními úchylkami či v krajním případě přípustnou ochranu společnosti před nimi, zejména ochranu dětí před pedofily pouze v případě rozvinutého sociálního systému dávek lidem v hmotné nouzi, který Rusko zřejmě nemá. Proto tento zákaz v Rusku lze hodnotit jako pronásledování a sociální likvidaci lidí trpících výše uvedenými sexuálními úchylkami, nikoliv jejich léčebné znevýhodňování. Proto je tento zákaz v Rusku z hlediska Filosofie rovnováhy nepřípustný a dle Filosofie rovnováhy příslušným ruským politikům, kteří přijali tento zákaz, by se mělo toto působení o hodně větší než co možná nejmenší smrti a bolesti vrátit v podobě pomsty zabitých a jejich příbuzných živých buněk těl lidí trpících výše uvedenými sexuálními úchylkami a těl jejich příbuzných.

Citováno z: http://www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1749


„v prvohorách [...] buňky [...] hermafroditní [...] evolučním vývojem [...] heterosexuální [...] pozůstatkem [...] homosexuální“ – Homosexualita (dál už jen HS) není porucha. Kdyby ano, evoluce už by jí dávno vyřadila (až tak pomalá fakt není). Je to dar. ... „Homosexualitu stále považuji za evoluční nedokonalost“ – A máš k tomu jiný/lepší důvod, než slepou víru? Věříš snad na jakousi karmu vědomě řízenou inteligencí Boha ve spojení s nějakým křesťanským absurdismem či co? ... 2)Se pokoušíš udržet blud, že svět je absolutně spravedlivý (a přitom možná jsi ukřižovaný na paradigmatu dědičného trestu).

Homosexualita se principiálně neliší od jiných sexuálních úchylek, které jsou dle Filosofie rovnováhy rovněž trestem, resp. pomstou, případně evoluční nedokonalostí z důvodu nenávisti a pomsty zabitých živých buněk a jejich příbuzných živých buněk, které jsou schopny dle Filosofie rovnováhy rozeznat a zapamatovat si přítele a nepřítele a jeho příbuzné, to vše na základě úplné totožnosti genetického kódu každé živé buňky těla každého živého organismu či částečné totožnosti genetického kódu každé živé buňky těl každého příbuzného živého organismu (jde zde o jakousi exaktní vědeckou hypotézu odůvodňující pojetí karmy a absolutní spravedlivost světa s převažující pravděpodobností, blíže viz má Filosofie rovnováhy). Při přijetí tvého pojetí bych musel tvrdit, že i jiné sexuální úchylky, jako např. pedofilie jsou dar a nemají se léčit a v budoucnu zcela vyléčit, jsou-li léčitelné.

„Sexuálně úchylní lidé [...] měli být ve společnosti znevýhodňováni [...] ve školství při výchově malých [...] na vysokých školách je sporné [...] při darování krve apod“ – Co se týče výchovy dětí homosexuálami, v tom článku ( www.osel.cz/index.php?clanek=4867 ) se píše, že je to prospěšné.

Je-li sexuální úchylka v budoucnu vyléčitelná nemoc (viz výše), pak učitel praktikující homosexuál není dobrý příklad pro děti, učitel nepraktikující homosexuál je sice dobrý příklad pro děti, avšak nemusel by ovládnout svůj sexuální pud při své sexuální abstinenci a mohl by nějaké dítě zneužít, proto je nutné působení nepraktikujících homosexuálů při výchově dětí omezovat či velmi hlídat a působení praktikujících homosexuálů při výchově dětí téměř vyloučit, učitel na vysoké škole praktikující homosexuál není dobrý příklad ani pro vysokoškoláky, avšak vysokoškolák je již zásadně téměř dospělý člověk, proto je působení praktikujících homosexuálů na vysokých školách dle Filosofie rovnováhy sporné, nepraktikující homosexuál dle Filosofie rovnováhy může působit na vysoké škole.
Sebastián Wortys Posted - 23/01/2015 : 11:46:23
Omluv mou interakční pauzu, během dnů od mé poslední reakce jsem mj. dokončoval bizarní experimentálně-uměleckou časosběrnou animaci s filo-z/s-ofickým podtextem: https://www.youtube.com/watch?v=aG_o_ch9-X4 Článek: http://wo.blgz.cz/2014/12/O-Wo-animaci-a-jejim-zrodu.html#zacatek-stranky

nejnovější […] 1996“ – Pochybuji, že nějaká cca 19 let stará studie je nejaktuálnější, . Spíš to může být aktálně poslední, která je tak probožská, xD.

v Boha věří okolo 40% vědců“ – Možná ano, ale není Bůh jako Bůh, pro vědce to znamená spíš např. nehmotný neživý princip stojící v pozadí dění hmotného světa. Vsadím se, že 40% (či víc) skutečných vědců by se se skutečným křesťanem (viz. např. tvůj citát: „Bůh je láska“) určitě neshodlo na podobě Boha, bylo by to mnohem méně, . Třeba já na VŠ studoval přírodní vědy (už se v tom však přímo nepohybuji), používám pojem "Bůh", ale myslím tím spíš chápání Celku existence jako jedné živé aktuálně nedokonalé mnohobytosti, jejíž nejhlubší podstatou je Vědomí (živou zatím minimálně ve smyslu, že obsah časoprostoru "evolvuje" a věřím, že s časem platnost poroste).

Všichni […] chtějí […] nejméně smrti a bolesti“ – Upřímně řečeno, už mě nudíš absurdní snahou zopakovat tu svou zamilovanou větičku v každé reakci nejméně 1x, xD, řežeš si pod sebou větev (i proto byla má reakční pauza, nebavilo mě některé věci číst). Vypadá to, že zbytečné opakování je nešvar mnohých církví.

www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1163 “ – Koukám, že ti dávali na frak... A kam vlastně zmizeli? Jak dlouho je na tomto fóru tak relativně mrtvo? Znáš nějaké další diskusní filosofické weby?

dokud […] věda nezměří, nemá smysl vést velký spor“ – Dokud? A jak chceš vést filo-s/z-ofický "spor" poté, co by exaktní věda přesvědčivě rozhodla, která z možností je správná, ? (Diskutovat pak lze víceméně pouze o dalších nezměřených věcech na to navazujících.) Ne, diskuse předchází svému závěru, . A co jsi pak za „filo-z/s-ofa“, že si držíš jedno dogma, pak ty kterým tak neříkáš (mj. že homosexualita je nemoc) a o zbytku téměř odmítáš diskutovat, xD?

Bůh je tak schopen přesně spočítat dokonalé nekonečno“ – Slovo „spočítat“ je dle mého buď v rozporu s tvým „dokonalým nekonečnem“ (pod tím si představuji číslo, které už nemůže být větší), nebo si pod tím představuješ nějaké maximální možné číslo popisující Celek (tedy lze ho teoreticky s/počítat), které by však mohlo být větší, kdyby Celek byl větší, tedy nedokonalé „nekonečno“, spíš nepředstavitelně velké číslo.

dokonalé nuly jsou skutečně jakési dokonalé koule či body časoprostoru“ – Jak může být nula (tedy nic) koule, xD? Slovem „jsou“ nejspíš chybně zaměňuješ vlastnost s tím, k čemu (dle tvého) náleží a asi dál pleteš pod/nad-množiny. Je to jako říct např.: "člověk je život" (místo např. "člověk je součástí života").

srážené kuličky […] armády […] snažili spíše boji vyhnout“ – Studená válka není mír.

Biblický Adam by byl tou jedinou duší v solipsismu“ – Cením si, pokud je to snaha o spolupráci, ale z mého hlediska v mnoha ohledech skřípe (ta snaha z dalšího odstavce je mnohem lepší, ). Konkrétně k tomuto: Celé Vědomí nemůže vstoupit do jediného lidského těla, vstupuje do všech rozděleně jako vědomí, nikdo z nás není Bůh.

rodil svým rodičům do […] ráji […] vyhnán do nemilosrdného světa“ – Jak by mohlo mít solipsistické Já (zdržím-li se v tvém názoru) jiného rodiče krom sebe? A vyhnání z "ráje" mamahotelu zažíví víc než jeden člověk v každé generaci, .

Úkolem tohoto Adama […] pracovat na obnovení biblického ráje […] přirozené mnohobytosti“ – Doufám, že si nemyslíš, že já či ty js-em/i Tím Adamem (oba totiž hledáme cestu k ideálnější společnosti a rozhodně nejsme jediní - v každé generaci je víc skutečných lidí, kteří se snaží o podobnou věc), popř. máš ho s někým spojeného, nebo víš, jak ho rozpoznat (xD)?

Mám z toho takový pocit, že se pokoušíš oživit pravdivost některých Biblických tvrzení, ale takovým chaotizujícím paradoxoplným způsobem. Je podle tebe stvoření světa/ Adama apod. skutečné/ samo o sobě pravdivé, nebo symbolické/metaforické?

Teorie přirozené mnohobytosti odpovídá Filosofii rovnováhy“ – Super, tak to je asi dosud naše největší shoda, na které lze stavět, .

potencionální kinetická energie […] vytvoří jakýsi podsuperorganismus“ – Není mi jasné, proč zmiňuješ zrovna p.k. energii, ale pojmologickým krájením by se pak teoreticky dalo mluvit o mnohobytostnosti kterékoli z rovin reality: elektromagnetická mnohobytost, tepelná mnohobytost, kvantová mnohobytost a mnoho dalších různých pohledů na totéž…

superorganismu [...] sousedit [...] s tělem jeho partnerů“ – Doživotní fyzické spojování těl je v mém díle spíš vedlejši myšlenka až metafora dokreslující navýšení komplexnosti spolupráce (nejsem si tím jist, ale zní to zajímavě a hodí se to tam, tak jsem to k tomu připsal a uvidíme, jak tu myšlenku bude kdo dál rozvíjet...). Hlavnější jsou mezibytostní synapse či neurostliny emitující energií pro zbytek biosféry...

dokončení […] možné až v nekonečném čase“ – To je synonymum pro nikdy, , ale dle mého je realizace planetární přirozené mnohobytosti (pochopitelně se bude radikálně lišit od mého popisu) otázkou „jen“ cca x miliónů let a celowesmírné si sice netroufám odhadovat, ale typuji, že i to je možné, tedy dřív než v „nekonečném čase“ (myslíš-li tím „dokonalé nekonečno“), . Souhlasil bych jedině ve smyslu trvalého dokončení mnohobytostnosti/ buddhistického probuzení/ oživení Celku/ Wšehomíru (to by znamenalo buď nevznikání nových wesmírů či by hned od začátku museli být vyřešené - proto bych z tohoto hlediska souhlasil s tvým nesouhlasem).

spojení psychiky […] pomocí […] sdělovací techniky“ – Začíná to jako noosféra, pak mi to ale vyznívá jako spíše kritizovaný kyberprostor. Co se týče „vzájemně číst myšlenky“, tak pozor na chybnou absolutizaci, v knize Stopařův průvodce Galaxií to je považováno za formu trestu (připouštím však, že by to mohlo v určité formě platit pozitivně při závěru tohoto wesmíru) viz. následující citace (je to humorné sci-fi):

quote:

Adams Douglas - Stopařův průvodce Galaxií - Restaurant na konci vesmíru, 21. kapitola:

[...]
Belcereboňané svého času vyvolávali značnou nelibost a napětí mezi sousedními rasami, protože jejich civilizace patřila k nejosvícenějším, nejdokonalejším a především nejpoklidnějším v celé Galaxii. Aby je potrestal za takové chování, jež bylo shledáno urážlivým, namyšleným a provokativním, uvalil na ně Galaktický tribunál nejkrutější ze společenských nemocí - telepatii. A tak Belcereboňané, pokud nechtějí vysílat každou maličkost, která jim prolétne myslí, komukoli v okruhu desíti kilometrů, musí hlasitě a bez přestání hovořit o počasí, o svých zdravotních potížích a o tom, jak je najednou na Kakrafúnu hlučno.
[...]všechna hmota se přemění na pohyb“ – Nesouhlas, dle mého, pokud se náš wesmír stane jakousi jedinou živou bytostí, pohyb už nebude tak potřeba, poněvadž zaprvé v klasickém smyslu je pohyb celého wesmíru logicky vyloučený a zadruhé (nepočítáme-li neprokázané tachyony) nic se nemůže hýbat rychleji než světlo, což je na wesmírné velikosti moc pomalé, takže k přenosu informací bude používán pravděpodobněji entanglement/ kvantové propletení.

nejvěrnějšímu zobrazení skutečnosti“ – Víceméně souhlas (než začneš o ne/pohybu a ne/viditelnosti, xD).

vegetariánské […] zdravotní problémy“ – Můžeš mi přiblížit svůj tehdejší jídelníček?

porážková daň“ – Jak má dle tebe sloužit (nejsem fanoušek nových daní, tak mě zkus přesvědčit)?

nejdůležitější krok SPVŽT [...] budou následovat další“ – Jaké?

snězených rostlinných semen […] Pomáhám jím se rozmnožovat“ – To vypadá, jakoby ta předchozí velká (s WC-semínkovou tématikou víceméně nesouvislá) citace měla jen odvést pozornost, abys mohl říct o5 to samé, xD. Vykládáš, jak baštěním semínek pomáháš k jejich rozmnožování a při tom pokrytecky sedíš na WC...

S klesající evoluční vyspělostí živého organismu totiž klesá bolest vnímaná při poškození“ – Víceméně souhlasím, ale budou tam nejspíš skokové změny (vzhledem k darwinismu, který osekává výtvory evoluce (resp. výtvory evoluce osekává jev, který darwinismus popisuje)). Je to další důkaz, že tvé dogma nelze vykládat absolutně např. na viry/ priony.

Homosexualitu stále považuji za evoluční nedokonalost“ – A máš k tomu jiný/lepší důvod, než slepou víru? A je snad dle tvého drtivá většina obyvatel mravenišť/ úlů aj. eusocialit evolučně nedokonalá jen proto, že není schopná rozmnožování (aby se o to efektivněji mohla věnovat jiným věcem) (to je ještě radikálnější než u HS, kteří jsou schopní zapojit se do rozmnožovacího cyklu), ? A působí to snad královnám duševní bolest? Pochybuji, xD.

všechny zla [...] dle Filosofie rovnováhy důsledkem trestu za porušení povinnosti nepůsobit [...] bolesti“ – Uzavíráš svět do absurdního cyklu, kde trestání tvoří "zlo" (čili záměrné konání špatností (nikoli nezáměrné)), aby mohlo být trestáno, tím tvořeno, aby bylo dál nekonečně trestáno a tím tvořeno... Jak se pak má někdo zlepšit, když je donekonečna trestán (a tím srážen na kolena) za to, kým je, xD? Tězko. Je to jako chyba absolutistického kapitalismu, která z chudých dělá chudší a z bohatých bohatší (souvísí to i s tvým absurdním názorem, že mír lze vybojovat). Kdo dělá něco špatného, je porouchaný (to si nikdo zdravý neudělá ze své vůle) a neodpovědný za to, co chyba způsobuje. Zaslouzí si opak trestu - duševní opravu...

A další paradoxy: Psal jsi, že homosexualita je trest a na druhou stranu, že HS jedincům by ostatní měli pomáhat přestat být HS čili pomáhat zmařit "Boží vůli" (Bůh v tvém smyslu), xD. Dál-li Bůh lidem svobodnou vůli (tedy možnost dělat i špatné věci), proč by je za to (co udělal) trestal? To si pak zaslouží, aby potrestal sám sebe, ne (zůstanu-li v tvé pseudo-logice)?

Trest je zlo, které však slouží dobrému účelu, aby předešlo ještě většímu zlu“ – Možná by se našlo několik speciálních případů, kdy by aktuálně nebyla lepší možnost a šlo to víceméně ospravedlnit, avšak většinu užití podobných tvrzení bych kvalifikoval spíš jako zneužití (jsou to nebezpečná slova pro ty co je plně nechápou). Navíc nejspíš nikdo nemůže vědět, zda tím předchází něčemu horšímu (tím si jen můžem slepě ospravedlňovat veškeré své konání, sarkastický př.: "Promiň, že jsem tě zabil, ale ty jsi v internetové diskusi napsal, že chceš zničit lidstvo.", xD) - budoucnost nelze předpovídat (takže Bůh pochopitelně nemůže být vševědoucí), pouze odhadovat. Vlastně tím parafrázuješ „účel světí prostředky“ (a mám pocit, že to myslíš spíše absolutně), což dle mého platí jen v omezené míře v případech, kdy prostředky nejsou tak špatné (př: zničením jednoho viru zachránit lidstvo).

trest […] homosexualitu […] důsledkem porušení […] působit co možná nejméně smrti“ – Vysvětli prosím: Jak by konání bolesti činiteli nebo jeho potomkovi vyvolalo homosexualitu? Věříš snad na jakousi karmu vědomě řízenou inteligencí Boha ve spojení s nějakým křesťanským absurdismem či co? Jakému většímu zlu by zrovna HS měla předcházet? A jaký má smysl trestat, když trestaný neví, za co je trestán?

Mám pocit, že: 1)Se přehnaně snazíš vysvětlit celý svět pomocí tvé milované frázičky, čímž tvoříš nesmysly. 2)Se pokoušíš udržet blud, že svět je absolutně spravedlivý (a přitom možná jsi ukřižovaný na paradigmatu dědičného trestu). 3)Tvé snahy něco vyrešit mívají víc paradoxů nez řešení. Občas si připadám jako bych četl filosofii náctiletého - na 1. pohled trochu zajímavé, na 2. plné nesrovnalostí...

Sexuálně úchylní lidé [...] měli být ve společnosti znevýhodňováni [...] ve školství při výchově malých [...] na vysokých školách je sporné [...] při darování krve apod“ – Co se týče výchovy dětí homosexuálami, v tom článku ( www.osel.cz/index.php?clanek=4867 ) se píše, že je to prospěšné. Tvoje obavy jsou z mého hlediska jako bys chtěl mužům zakázat vychovávat dívky a ženám vychovávat chlapce, což je absurdní, xD. Navíc striktní rozdělování muž/žena je nezdravé vzhledem k tomu, že vyvážená osobnost by měla obsahovat vlastnosti obojího. A jinač by jsi snad byl pro zákaz např. pohádek od homosexuálů Zdeňka Trošky či Jaroslava Foglara, xD? Na VŠ dle mého jednoznačně homosexuálové mohou pracovat. A pokud vím, tak HS už mají zakázáno darovat krev. A přesto znám dva, kteří to dělají a zatím nikdy jí dle testů neměli špatnou co vím.
Dalibor Grůza Posted - 23/12/2014 : 19:29:02
„homosexualita [...] reliktem [...] nutno urychlit evoluci [...] Správnou stravou [...] plodů a rostlinných seme“ – Jestli tomu fakt věříš, neslyšel jsem asi dosud vtipnější & absurdnější teorii, xD. Léčit zdravou HS semínkami, tedy něčím co jí nemůže ovlivnit? Pomoc! Trocha sarkasmu (který ti nastíní, jak se mi jeví tvá teorie): Mozek katolíků je dle exaktní vědy zaostalý, poněvadž věřící mají zakrnělé analytické & logické myšlení ( to samo o sobě je možná víceméně pravda, www.osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=6277 Analytické myšlení a víra nejdou dohromady ). Což je způsobeno asi tím, že buňky v prvohorách neměly mozek (na principu neuronové sítě). Ale neboj, pojídáním semínek lze lidstvo očistit od katolíků/ poruchu/ reliktu prabuněk, xD...

Výzkumy typicky zjišťují, že v Boha věří okolo 40% vědců; takže věřící jsou i mezi vědci. (nejnovější průzkum provedli Edward J. Larson a Larry Witham, v r. 1996, a byla o něm zpráva v časopisu "Nature". viz http://holbachia.sweb.cz/texty/jine/uvod.htm ) Kdyby byla existence Boha vyvratitelná nebo potvrditelná rozumem, jistě by tento poměr byl daleko jednoznačnější. Otázka existence či neexistence Boha tak zůstává dle mého názoru zatím zásadně mimo rozumové poznání a jde převážně o věc citu. Filosofie rovnováhy s. 81

Filosofie rovnováhy zaujímá následující postoj k základním dogmatům katolické víry. Z hlediska Filosofie rovnováhy jako filosofie, tj. vědeckého oboru je zcela jistá pouze láska, a o trochu méně z ní vyplývající má definice lásky, tj. "Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti.", vše ostatní je z hlediska filosofie jako vědy méně jisté, to se týká rovněž všech ostatních dogmat katolické víry, která jsou zásadně předmětem zjevení, nikoliv současného vědeckého poznání. Jako katolík považuji dle Filosofie rovnováhy za nejdůležitější dogma římskokatolické víry dogma lásky, kterou jsem definoval samozřejmým výše uvedeným způsobem, všechna ostatní dogmata římskokatolické víry považuje Filosofie rovnováhy za méně důležitá.

(1. Janův 4:8 Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska., 1. Janův 4:16 Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. (viz www.biblenet.cz/app/b/John1/chapter/4#v8 a www.biblenet.cz/app/b/John1/chapter/4#v16 )

Příklady, viz Nicejsko-konstantinopolské vyznání:

1) Věřím v jednoho Boha, ... Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, ...

Je-li Ježíš Kristus Bůh a je-li Bůh láska, pak ten, kdo věří v lásku, věří samozřejmě rovněž v Boha i Ježíše Krista, není pak ve skutečnosti vůbec důležité, co tvrdí o své víře v Boha či Ježíše Krista, věří-li v lásku, tedy je-li katolíkem, protestantem, židem či jiným věřícím či ateistou. ŘEŠENÉ PŘÍKLADY A KOMENTÁŘE DLE FILOSOFIE ROVNOVÁHY s. 20-22

nekonečna a nuly [...] spíše existují“ – Hm, dle mého nikoli (tedy existují jen jako vlastnost něčeho), ale např. fundamentální principy považuji za relativně svébytné (pochopitelně nic nelze skutečně absolutně oddělit od Celku).

Zde se dostáváme k odlišnému obsahu našich filosofií, avšak s tím rozdílem, že Filosofie rovnováhy má jediné dogma, kterým je láska a vše ostatní považuje z hlediska filosofie jako vědy za méně jisté a z hlediska dogmatického za méně důležité, čili ve všem ostatním z hlediska filosofie jako vědy připouštím, že se mohu mýlit, nebo v druhém případě nepovažuji za smysluplné o toto vše ostatní vést velký spor, a to kromě tohoto jediného mého dogmatu lásky, jež se mi doposud podařilo co možná nejpřesněji a samozřejmě definovat:

FILOSOFIE ROVNOVÁHY
FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:
"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti."

Vše ostatní jsou více názory (spekulace).


upozorňuji [...] ve skutečnosti“ – Vysvětli prosím proč. Opravdu to reaguje na to, co jsem napsal?

Toto se již na tomto fóru probíralo viz www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1163 s výsledkem, že no a pak je zde ještě poslední možnost:
- někteří tvorové si jsou vědomi toho, co chtějí a všichni tito chtějí, aby se všichni měli dobře
- a zbytek, který to nechce, si není ve skutečnosti vědom toho, co chce...

zabojovat [...] aby [...] nejmenší smrt [...] proti sobě vyslal dvě kuličky o stejné hmotnosti“ – Stejné hmotnosti? Mohou snad existovat 2 úplně stejné armády, které by se srazily tak, že by se dokonale vyšichni pobyili, aby nezůstal ani nikdo z vůdců? (To by navíc byl ironický mír jako v Red Dwarf S4E06, Rimmere, xD) A i kdyby, fakt si myslíš, že by už žádná další armáda nevznikla? A jakto, že za dosavadní existence života se nikomu nepodařilo vybojovat globální mír? Lidé nejsou kuličky, . Připomínáš mi jeden vtip:
quote:

Skupina bohatých investorů chtěla umět předpovídat výsledky koňských dostihů. Proto najali skupinu biologů, skupinu statistiků a skupinu fyziků. Každá skupina dostala rok na výzkum a po roce všechny skupiny přišly oznámit investorům své výsledky. Biologové jim sdělili, že by dokázali s pomocí genetiky vytvořit neporazitelného koně, ale trvalo by to 200 let a stálo 100 miliard dolarů. Statistici uvedli, že by dokázali předpovědět výsledek každého dostihu, ovšem s náklady 100 milionů dolarů na dostih a úspěšností deset procent. Nakonec si vzali slovo fyzici a prohlásili, že také mohou předpovědět výsledek každého dostihu, a jejich metoda je jednoduchá a levná. Investoři napjatě poslouchali. "Začali jsme s několika zjednodušujícími kroky. Prvním je předpoklad, že každý kůň je dokonalá koule..."

Zdroj: http://magazin.aktualne.cz/kuriozity/nejoblibenejsi-vtipy-vedcu-volna-stolice-a-gen-stydlivosti/r~60865b4a75ff11e3b044002590604f2e/Zase jsme u našich odlišných filosofií, jmenovitě ontologií, o kterých dokud to exaktní (tj. měřitelná) věda nezměří, nemá smysl vést velký spor. Podle té mé všichni živí tvorové až na možného Boha, který může ztělesňovat dokonalé nekonečno nedokonalých nekonečen (pouze případný Bůh je tak schopen přesně spočítat dokonalé nekonečno či cítit dokonalé nuly, ostatní živí tvorové před, případně i po smrti mohou v případě dokonalého nekonečna jeho počet pouze nedokonale odhadnout či v případě dokonalé nuly ji mohou pouze nedokonale cítit), i neživá hmota jsou jen nedokonalá nekonečna, tj. dokonalá nekonečna dokonalých nul, tyto dokonalé nuly jsou skutečně jakési dokonalé koule či body časoprostoru. Jenom podotýkám, že mnou srážené kuličky se nerozpadly jako tvoje armády, které při své stejné síle by se také snažili spíše boji vyhnout vzhledem k hrozícím ztrátám, ale tyto kuličky se nepoškozené obě zastavili a dále se pohybovaly vedle sebe beze srážek.

existuje pouze vnímající Já [...] vše ostatní je fikce“ – To je dnes relativně častá chyba úsudku: Jestliže něco neexistuje tak, jak jsme si mysleli, pak to neexistuje vůbec. To je přeci blbost. Svět existuje, jen ne tak, jak se nám jeví, . Navíc mi to moc nevysvětlilo, proč by v každé generaci měl být 1 biblický Adam (a co si pod ním vůbec představuješ), který by se pak stal součástí svého následovníka. Jako jediné řešení mě teď napadá, že by to byla dost nepovedená metafora na vznikání mnohobytostí.

U Racionální mystiky mé Filosofie rovnováhy jde o mé rozvinutí myšlenek subjektivního idealismu, který je historií prověřenou a akceptovanou variantou existence světa ve filosofii. Biblický Adam by byl tou jedinou duší v solipsismu, která by v sobě zahrnovala všechny ostatní duše, o kterém by platilo jsem pouze já a mé vědomí vše ostatní je fikce a který by se rodil svým rodičům do poměrně milosrdného okolí a na něm by bylo, zda v tomto ráji zůstane nebo z něj naopak opět bude vyhnán do nemilosrdného světa podle toho, zda by byl sám milosrdný či nemilosrdný, zda by nepůsobil o hodně více než co možná nejméně smrti a bolesti. Úkolem tohoto Adama každé generace by bylo pracovat na obnovení biblického ráje pro všechny živé tvory, kteří ho v předchozích generacích ztratili. Biblický příběh o ráji v první knize Genesis by se tak opakoval v každé generaci znovu a znovu až do konečné spásy všech živých tvorů. Napsal jsem ti to, protože to souvisí s tvojí teorií přirozené mnohobytosti.

noveho-SF-subzanru [...] racionálně, nikoliv poeticky“ – Nejspíš ano, , ale je tam výrazně méně podstatných myšlenek o P. mnohobytosti ve prospěch podobných většinou méně rozvinutých a negativních myšlenek jiných autorů - má to o něco nižší obsahovou hodnotu, poněvadž se to zajímá spíš o historii myšlenky, ne přímo o ní samotnou... Spíš by mě zajímalo, zda mou vizi považuješ z hlediska svého dogmatu za ne/správné řešení?

Teorie přirozené mnohobytosti má dle mne řadu inspirativních možných zdrojů new age, Gaiu, panteismus (hinduismus), shora uvedený subjektivní idealismus (solipsismus), homosexualitu atd. Tato teorie odpovídá Filosofii rovnováhy, co se týká panteismu, příp. Boží všudypřítomnosti při přírodě jako Božím nástroji-instrumentu, či co se týká zde uvedeného subjektivního idealismu, popř. solipsismu. Dále je docela možné, že při našem přibližování se světu, kde se budeme mít všichni rádi, se bude rozvíjet i povaha živého tvorstva jako přirozené mnohobytosti, co se týká psychiky či duše, která bude všechny rozpory jedinců řešit jejich svobodnou a skutečnou dohodou, či kinetické energie čili čisté energie, avšak jedincovo tělo jako živé buňky se shodným genetickým kódem, které by mělo zůstat zachováno, či hmota čili potencionální kinetická energie u živých tvorů budou v tomto novém superorganismu zřejmě nejblíže sousedit (vytvoří jakýsi podsuperorganismus) pouze s tělem jeho partnerů či partnera (mám na mysli pouze heterosexuální partnery), přičemž dokončení tohoto procesu je zřejmě dle Filosofie rovnováhy možné až v nekonečném čase.

K tvé teorii přirozené mnohobytosti cituji dle Filosofie rovnováhy:

quote:
Originally posted by Dalibor Grůza

Proto by cílem evoluce mělo být vytvoření jediného organismu tvořeného všemi existujícími mikroorganismy, příp. živými buňkami, které zřejmě jsou na mikroúrovni spolu schopny komunikovat a vytvořit tento jediný organismus tvořený všemi živými tvory, resp. jejich živými mikroorganismy, zejména buňkami, které budou přáteli na život a na smrt (ráj na Zemi). Filosofie rovnováhy s. 29

... Zároveň by mělo dojít k spojení psychiky (světa pro nás) všech živých tvorů pomocí dokonalé sdělovací techniky, kde tato souladná společnost všech živých tvorů bude schopna si vzájemně číst myšlenky a vznikne tak jediná psychika, jediná duše všech jedinců. Toto postupně stále dokonalejší sdílení myšlenek, pocitů, duše, psychiky (světa pro nás) se všemi živými a mrtvými tvory (viz dále) a postupné stále dokonalejší sdílení svého těla (světa o sobě) se svým partnerem či partnery je přípravou na život v úplném souladu se všemi živými a mrtvými tvory a neživou přírodou, kterou zcela ovládneme, na budoucí dokonalost vědy, kdy budeme existovat zřejmě v podobě dokonalé poznané energie (světa o sobě), tj. pouhé kinetické energie, kdy se všechna potencionální (kinetická) energie světa přemění na kinetickou energii, jinými slovy všechna hmota se přemění na pohyb. ...

Dojde k sjednocení psychiky, duše, myšlenek, pocitů (světa pro nás) všech živých tvorů a jeho co největšímu přiblížení, co nejvěrnějšímu zobrazení skutečnosti (světa o sobě, Boha v mém pojetí). Náš svět se vyznačuje neustálou přeměnou potencionální kinetické energie na kinetickou energii a naopak, v konečném důsledku jde o vyzáření hmoty v podobě světla, resp. proudu fotonů o rychlosti světla a naopak o pohlcení fotonu, resp. světla hmotou a tím o jeho přeměnu na hmotu. Lze se domnívat, že živý organismus existuje ve viditelné podobě, kterou představuje potencionální kinetická energie, tedy hmota a v neviditelné podobě, kterou představuje čistá kinetická energie, čili pohyb bodů a nehybnost časoprostoru, navždy pak zůstane zachována pouze tato neviditelná soustavu živého organismu představovaná pohybem a nehybností bodů časoprostoru, čistou energií, společenstvím Boha v mém pojetí. Zároveň se lze domnívat, že mezi pohybem nehmotných bodů časoprostoru a hmotných částic známých člověku, existuje pohyb jiných částic o nízké hmotnosti avšak o nenulové hmotnosti tvořených v konečném důsledku rovněž body časoprostoru, jde o společné bytosti s jedinou duší, zřejmě živých tvorů po smrti tvořených těmito částicemi o nízké hmotnosti neznámými člověku a různými hmotnými těly tvořených hmotnými částicemi známými člověku. Filosofie rovnováhy s. 141-142

... Spolu s životním partnerem nebo partnery, ať jsme oddáni v manželství nebo nikoliv, sdílíme postupně vedle viditelných věcí jako majetek, tělo, slova, stále dokonaleji rovněž neviditelné věci (tj. nás tvořící část skutečnosti, svět o sobě), se kterým se tedy sjednocujeme nejenom ve smyslových vjemech, tj. v obrazech viditelného světa (tj. ve světě pro nás) ale rovněž v neviditelném světě (tj. ve světě o sobě), tedy ve všech částech svého já, postupně stále dokonaleji s ním nebo s nimi splýváme v jedno (ve světě pro nás i ve světě o sobě).. V případě, že se svým partnerem nebo partnery v něčem nebo ve všem neshodujeme, tzn. když jsme ve sporu nebo když se zcela rozcházíme, tak je třeba na něj hledět a jednat s ním tak, abychom se co nejdříve stali vzájemně já jako živý tvor a tento tvor nejbližšími tvory na světě, kteří vzájemně postupně stále dokonaleji sdílí své smyslové vjemy v jediné duši na základě svobodné a skutečné dohody (v jediném světě pro nás, viditelném světě), tedy jako s kterýmkoliv jiným živým či mrtvým tvorem. Filosofie rovnováhy s. 200-201

Jinač by mě zajímalo, zda v souladu se svým názorem v zájmu své evoluce jíš jen semínka, xD?

nedochází k usmrcení rostlin [...] rozmnožování“ – Nejspíš zapomínáš, že většina lidí exkrementuje do WC => kanalizace, popř. kadibudky => žumpy, takže o dalším rozmnožování semen v rámci většiny naší civilizace téměř nemůže být řeč. Znám ale i trochu výjimku: ekofarmu, kde svůj trus kompostujou, takže jim teoreticky něco vzejít může, . Zbytek-většina semen umírá...


quote:
Originally posted by Dalibor Grůza

7. Rozhovor s Hare Krišna-významnou hinduistickou organizací a hinduisty o jedení masa a masožravcích


On 18. May 2013, at 6:48 PM, JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.-advokát <ak-gruza@seznam.cz> wrote:

Vážený hinduisto,

... Dělal jsem na sobě pokus (viz má kniha Filosofie rovnováhy www.spvzt.cz nebo www.spvzt.sweb.cz ) s dlouhodobou ovo-lakto vegetariánskou stravou (pro nezasvěcené jedl jsem dlouho rostlinnou stravu, z živočišných potravin pouze mléko a vejce), přičemž jsem si hlídal složení svých potravin, aby tam nebyla žádná případná živočišná složka z poražených zvířat, např. éčka, dále jsem nejedl žádné doplňky stravy ani vitamíny, které by mohli být vyrobeny z poražených zvířat.

Výsledkem této mé dlouhodobé ovo-lakto vegetariánské stravy byly následující zdravotní problémy: bolest břicha, nadýmání, průjmy, zvracení, vředy na sliznici, loupání kůže, alergický šok (svědění a vyrážka po celém těle), bolest kloubů a kloubní chrupavky, vyčerpanost či únava při jakékoliv větší námaze, tyto problémy mě zmizí vždy, když sním maso z mých mršin zvířat. Kvůli Vašim morálním zábranám jíst mršiny nehodlám umřít na výživovou nedostatečnost, ani proto nemusím, ani proto nehodlám zase ze svých morálních zábran úmyslně zabít ani nechat zabít nějaké zvíře za účelem své potravy a budu i nadále jíst při svých výše uvedených zdravotních příznacích minimální potřebné množství mršin zvířat.

Odpověď za SPVŽT:
Autor: Dalibor Grůza
Posted on: 09-12/12/2012

Strana za práva všech živých tvorů chce spojit a bojovat za práva všech živých tvorů, živými tvory myslím jak lidi tak i zvířata, a to včetně masožravých zvířat, a dále rostliny a ostatní živé tvory.

Nechci tříštit síly, proto chci dnes bojovat pouze proti našemu současnému nejhoršímu zlu ve vztahu ke zvířatům, tedy porážkovým průmyslovým velkochovům. K tomu jsou nutné peníze na transformaci našeho zemědělství na milosrdnější způsoby živočišného hospodaření, k čemuž má sloužit porážková daň. Podle mne jde o první v současnosti nejdůležitější krok SPVŽT dobrým směrem, podle připravenosti společnosti budou následovat další.

Já sám výrobky z poražených zvířat ani můj pes nejíme, z živočišných potravin jím pouze vejce z domácího chovu, kde neporáží ani nedávají porážet žádné slepice ani žádné kohouty, kozí mléko z chovu, kde neporáží ani nedávají porážet žádné kozy ani žádné kozly, a brojlery z mého útulku pro brojlery, kteří nebyli zabiti úmyslně žádným člověkem, zemřelí zásadně na stáří. Těmito přirozeně uhynulými brojlery krmím rovněž svého psa vedle těchto vajec a tohoto mléka a vegetariánského krmiva ami dog. Já sám bych zřejmě podle mé zkušenosti nepřežil zdravý pouze na ovo-lakto vegetariánské stravě bez tohoto masa a zcela jistě by podle mé zkušenosti bez tohoto masa nepřežil zdravý můj pes, který je masožravec.

Mé stanovisko o zdravotní nutnosti jíst toto maso v mém případě a v případě mého psa vychází z mé zkušenosti, resp. mnou uskutečněného dlouhodobého vědeckého pokusu s pouhou dlouhodobou lakto-ovo vegetariánskou stravou v mém případě a v případě mého psa (viz má kniha Filosofie rovnováhy k dispozici na www.spvzt.cz ). Mimochodem v Indii nechovají zřejmě téměř vůbec masožravé psy a kočky, aby jim nemuseli dávat maso. A co se týká zdravotní nutnosti jíst maso pro člověka žijícího dlouhodobě v Indii, jehož předci byli po generace uvyklí jíst maso, uvádím příklad současného dalajlámy, který, ač chce být vegetarián, musel z vážných zdravotních důvodů začít jíst maso (viz http://mysticbanana.com/why-isnt-the-dalai-lama-a-vegetarian.html ).

Jedení přirozeně uhynulých zvířat člověkem není nová myšlenka, nýbrž tato myšlenka je tisíce let stará a pochází z Indie. Přežila u starých Romů (někdy také cikánů), kteří pocházejí a přišli ve středověku do Evropy z Vaší Indie. "Podle starých Romů jsou zdechliny čistší maso, protože zvíře nezemřelo násilnou smrtí", a Romové vymysleli také geniální recept, jak jíst zdechliny, "zdechliny se vyvářely ve více vodách" (viz www.mills.cz/assets/Absol_prace/AP2010-SP_denni/Rosecka-SP2010.pdf ), a to před minimálně tisíci lety, kdy přišli do Evropy a kdy ještě nikdo neslyšel o sterilizaci chirurgických nástrojů. Blíže viz má kniha Filosofie rovnováhy na www.spvzt.cz .

Po naší diskusi s Trilokátma dása dne 11.12.2012 jsem poštou obdržel aktuální příručku nazvanou GÓRAKŠJA a vegetariánství vydávanou, resp. distribuovanou Krišnův dvůr, farma hnutí Hare Krišna v České republice, kde na str. 5 se uvádí:

"Pokud lidé, kteří navzdory všem protiargumentům trvají na zachování živočišného zdroje potravy, budou jíst pouze zvířata, která zajdou přirozeným způsobem, vyhnou se požívání "jedů strachu". Zvířata budou produkovat více potomstva a po přechodném období pochopitelného nedostatku bude k dostání více masa než dříve."

Podle Vámi citované holandské politické strany přeloženo z angličtiny, viz www.partyfortheanimals.nl/content/view/308//faq/view/50/14 :

Je strana za zvířata proti jedení masa nebo ryb?

Zvířatům nejpříznivější strava je bez jakýchkoliv zvířecích produktů. Velký počet členů Strany za zvířata jsou vegetariáni nebo vegani. Avšak máme také členy, kteří jedí maso nebo ryby. To není volba, kterou bychom se pokusili nutit ostatním. Nicméně silně obhajujeme, aby spotřebitelé (jak členové strany, tak i nečlenové strany), kteří jedí výrobky ze zvířat, si vybrali maso, vejce nebo mléčné výrobky, které nepocházejí z průmyslových zemědělských velkochovů, a nikoliv z ohrožených druhů ryb. příručka Politická Strana za práva všech živých tvorů s. 32-34 ...

Stanovy obč. sdružení Společnost přátel


Preambule:
Hlavním účelem obč. sdružení Společnost přátel (dále též sdružení) je dosažení souladu všech a všeho, to znamená, aby všichni živí tvorové (všichni živočichové, rostliny, houby, živé buňky, bakterie, viry, stroje uvědomující si sami sebe apod.) se mohli v budoucnu (evolučně) stát přáteli na život a na smrt.

čl. I.
Věčná povinnost všech živých tvorů
(1) Základní povinností všech živých tvorů je působit co možná nejméně smrti a bolesti. Dokonalý živý tvor jí tedy ze všech živých tvorů pouze rostlinné plody a rostlinná semena. (dále též věčná povinnost členů)
(2) Změna této věčné povinnosti všech živých tvorů, kteří jsou členy tohoto sdružení (dále též členové), je nepřípustná. V případě změny či zrušení této věčné povinnosti členů nastává zánik sdružení.
(3) Výkladem těchto stanov nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení této věčné povinnosti členů.
(4) Člen je oprávněn také jíst pouze postupně v krajní nouzi (zejména z vážných zdravotních důvodů) vejce, v krajní nouzi chcípliny živých tvorů zemřelými přirozenou smrtí, zásadně na stáří, případně v krajní nouzi odebranou krev neporažených zvířat a lidí a mléko, případně v krajní nouzi rostliny, vše vždy co možná nejmilosrdněji chovanými a zabitými, a výrobky výhradně z nich. příručka Politická Strana za práva všech živých tvorů s. 18-19

Proto ideální živočich v současnosti jí ze všech živých tvorů pouze rostlinná semena a rostlinné plody, u kterých předpokládám splnění shora uvedených třech podmínek. Tedy, že působím co nejméně bolesti a strachu snězených rostlinných semen a rostlinných plodů. Zároveň nevzniká mezi námi, tedy mezi mnou člověkem a rostlinným semínkem či plodem nenávist, nemilujeme se, ale snášíme se, protože to tak musí být (Pomáhám jím se rozmnožovat, protože utrhnu-li rostlinný plod s rostlinným semenem, sním ho a přenesu jej dále, tak semena mají větší možnost vyrůst, protože nespadnou všechna pod jednu rostlinu, kde by se vzájemně udusila. Zároveň všechna semena nemohou vyrůst, protože není dostatek půdy, kterou tvoří uhynulé živé organismy, když z jednoho semínka vyroste např. klas o stu rostlinných semen atd. Průchod zažívacím ústrojím je u některých rostlinných semen zároveň podmínkou, aby mohla vyrůst), je to nejmenší možné zlo ve shora uvedeném koloběhu života. Při trávení, popř. již dříve při vaření rostlinných plodů a rostlinných semen dochází k jejich usmrcení, i rostlinné plody a semena jsou totiž tvořeny živými buňkami, které zřejmě cítí nějakou podobu bolesti při jejich předčasné smrti, avšak protože se jedná evolučně o nejjednodušší možné druhy organismů, (resp. o zárodky nových rostlin), které mohou sloužit člověku jako přirozená potrava, jde zde o nejmenší možnou způsobenou bolest člověkem. S klesající evoluční vyspělostí živého organismu totiž klesá bolest vnímaná při poškození či smrti tohoto organismu. Filosofie rovnováhy s. 115-116

nejprve existovalo pokolení androgynů“ – Platón? Tak to mohla být metafora, . Dle současné vědy k úplnému vzniku pohlaví došlo již dávno před vznikem člověka... Takže ti ten článek „Homosexualita mužů je zřejmě evolučně výhodná“ z Osel.cz neotevřel oči, když se dál divně pokoušíš o kritiku? Res. ještě HS považuješ za poruchu? Nebo se s potěšením pletu, ?

Homosexualitu stále považuji za evoluční nedokonalost.

Jinač jsem si všimnul dalšího paradoxu v tvém myšlení: na jednu stranu píšeš „Homosexualita [...] jde o trest“ a na druhou „zlům by měla patřit rovněž homosexualita“. Zůstanu-li v tvém dosavadním paradigmatu (ačkoli mám na HS jiný názor), tak tím de facto tvrdíš, že HS je příčinou i následkem trestného činu (uzavíráš HS do cyklického soudního procesu, jehož rozsudky jsou jeho příčinou), nebo že jeden jev je následkem determinismu i svobodné vůle současně, xD.

Pojem trestu je druhem oné srážky, která předchází dalším větším srážkám. Trest je zlo, které však slouží dobrému účelu, aby předešlo ještě většímu zlu. Jde tedy o zlo, kterým ničíme jiné zlo. Avšak i trest je zlo, např. jde-li o homosexualitu, a je dle mé Filosofie rovnováhy důsledkem porušení jediné stálé povinnosti živého tvora a jeho předků dle jediného dogmatu mé Filosofie rovnováhy působit co možná nejméně smrti a bolesti (jde o jediné trestané zlo, zřejmě jediné prvotní zlo, prostřednictvím nenávisti a odplaty tímto postižených živých tvorů a jejich příbuzných živých tvorů, dle Filosofie rovnováhy živé mikroorganismy, např. živé buňky jsou schopny rozeznat a zapamatovat si svého nepřítele, v evolučně dokonalejším živém organismu, např. u člověka by se mělo jednat o vědomou i podvědomou reakci).

„proč jsem zveřejnil touto šíleně [...] teorii [...] když mohu zachránit život [...] učiním tak“ – Řekl Grůza a otevřel léčebný koncentrační tábor pro HS (též sarkastická reakce na: „Sexuálně úchylní lidé [...] měli být ve společnosti znevýhodňováni“), kde jsou k jídlu pouze semínka a ven může jen ten, kdo vlivem jejich pojídání přestane být sebou (tedy nikdo), aby svou přítomností ve společnosti nenarušoval vznešenou Filosofii rovnováhy, xD

„K těmto zlům by měla patřit rovněž homosexualita“ – HS sama o sobě nepůsobí bolest natož smrt. Nanejvýš duš-bolest rodičům, kteří mají HS-jedináčka a jejichž mozky jsou otroky tak sobeckých genů, že opovrhují i dětmi vzdálenějších rodinných/komunitních příslušníků. Ale není to spíš více chyba těchto rodičů?


Znevýhodňováni, nebude-li exaktní (tj. měřitelnou) vědou prokázáno, že jde o vrozenou a nevyléčitelnou úchylku, nikoliv pronásledováni by měli být zásadně pouze praktikující výše uvedení sexuálně úchylní lidé i homosexuálové, nikoliv ti, co se snaží o výše uvedenou nápravu, kteří představují naději společnosti na budoucí řešení tohoto problému. Příklady takového znevýhodňování by se měli týkat omezení působení i nepraktikujících homosexuálů ve školství při výchově malých dětí a mladistvých, působení praktikujících homosexuálů na vysokých školách je sporné, dále omezení praktikujících homosexuálů v armádě či při darování krve apod. Prvořadým cílem tohoto znevýhodňování není ochrana společnosti před sexuálně úchylnými lidmi i homosexuály, protože, jak uvádím výše, v případě sexuálních úchylek i homosexuality jde dle Filosofie rovnováhy zřejmě o dobré zlo čili trest za působení o hodně větší než co možná nejmenší smrti a bolesti tímto člověkem a jeho předky čili důvodem vzniku sexuální úchylky u člověka by nemělo být jeho nakažení jiným sexuálně úchylným člověkem, ale tímto prvořadým cílem je ochrana samotných sexuálně úchylných lidí před jejich sexuální úchylkou a jejich donucení hledat příčiny a nápravu tohoto trestu, tedy jejich donucení k všemožnému hledání skutečných cest k vyléčení jejich sexuální úchylky a nikoliv k jejímu akceptování, je-li její vyléčení možné.
Sebastián Wortys Posted - 23/12/2014 : 16:48:16
nekonečna a nuly [...] spíše existují“ – Hm, dle mého nikoli (tedy existují jen jako vlastnost něčeho), ale např. fundamentální principy považuji za relativně svébytné (pochopitelně nic nelze skutečně absolutně oddělit od Celku).

upozorňuji [...] ve skutečnosti“ – Vysvětli prosím proč. Opravdu to reaguje na to, co jsem napsal?

zabojovat [...] aby [...] nejmenší smrt [...] proti sobě vyslal dvě kuličky o stejné hmotnosti“ – Stejné hmotnosti? Mohou snad existovat 2 úplně stejné armády, které by se srazily tak, že by se dokonale vyšichni pobyili, aby nezůstal ani nikdo z vůdců? (To by navíc byl ironický mír jako v Red Dwarf S4E06, Rimmere, xD) A i kdyby, fakt si myslíš, že by už žádná další armáda nevznikla? A jakto, že za dosavadní existence života se nikomu nepodařilo vybojovat globální mír? Lidé nejsou kuličky, . Připomínáš mi jeden vtip:
quote:

Skupina bohatých investorů chtěla umět předpovídat výsledky koňských dostihů. Proto najali skupinu biologů, skupinu statistiků a skupinu fyziků. Každá skupina dostala rok na výzkum a po roce všechny skupiny přišly oznámit investorům své výsledky. Biologové jim sdělili, že by dokázali s pomocí genetiky vytvořit neporazitelného koně, ale trvalo by to 200 let a stálo 100 miliard dolarů. Statistici uvedli, že by dokázali předpovědět výsledek každého dostihu, ovšem s náklady 100 milionů dolarů na dostih a úspěšností deset procent. Nakonec si vzali slovo fyzici a prohlásili, že také mohou předpovědět výsledek každého dostihu, a jejich metoda je jednoduchá a levná. Investoři napjatě poslouchali. "Začali jsme s několika zjednodušujícími kroky. Prvním je předpoklad, že každý kůň je dokonalá koule..."

Zdroj: http://magazin.aktualne.cz/kuriozity/nejoblibenejsi-vtipy-vedcu-volna-stolice-a-gen-stydlivosti/r~60865b4a75ff11e3b044002590604f2e/


Mé neviditelno [...] zahrnuje [...] transcendentno“ – Ano ve smyslu: množina A obsahuje množinu A.

existuje pouze vnímající Já [...] vše ostatní je fikce“ – To je dnes relativně častá chyba úsudku: Jestliže něco neexistuje tak, jak jsme si mysleli, pak to neexistuje vůbec. To je přeci blbost. Svět existuje, jen ne tak, jak se nám jeví, . Navíc mi to moc nevysvětlilo, proč by v každé generaci měl být 1 biblický Adam (a co si pod ním vůbec představuješ), který by se pak stal součástí svého následovníka. Jako jediné řešení mě teď napadá, že by to byla dost nepovedená metafora na vznikání mnohobytostí.

noveho-SF-subzanru [...] racionálně, nikoliv poeticky“ – Nejspíš ano, , ale je tam výrazně méně podstatných myšlenek o P. mnohobytosti ve prospěch podobných většinou méně rozvinutých a negativních myšlenek jiných autorů - má to o něco nižší obsahovou hodnotu, poněvadž se to zajímá spíš o historii myšlenky, ne přímo o ní samotnou... Spíš by mě zajímalo, zda mou vizi považuješ z hlediska svého dogmatu za ne/správné řešení?

souhlasím“ – Jsem rád, že se alespoň na něčem shodnem, .

Jím i něco jiného [...]“ – Pochopitelně to byl víceméně sarkasmus/ parodie na tvá tvrzení, takže spíše souhlasím, .

nedochází k usmrcení rostlin [...] rozmnožování“ – Nejspíš zapomínáš, že většina lidí exkrementuje do WC => kanalizace, popř. kadibudky => žumpy, takže o dalším rozmnožování semen v rámci většiny naší civilizace téměř nemůže být řeč. Znám ale i trochu výjimku: ekofarmu, kde svůj trus kompostujou, takže jim teoreticky něco vzejít může, . Zbytek-většina semen umírá...

nejprve existovalo pokolení androgynů“ – Platón? Tak to mohla být metafora, . Dle současné vědy k úplnému vzniku pohlaví došlo již dávno před vznikem člověka... Takže ti ten článek „Homosexualita mužů je zřejmě evolučně výhodná“ z Osel.cz neotevřel oči, když se dál divně pokoušíš o kritiku? Res. ještě HS považuješ za poruchu? Nebo se s potěšením pletu, ?

Jinač jsem si všimnul dalšího paradoxu v tvém myšlení: na jednu stranu píšeš „Homosexualita [...] jde o trest“ a na druhou „zlům by měla patřit rovněž homosexualita“. Zůstanu-li v tvém dosavadním paradigmatu (ačkoli mám na HS jiný názor), tak tím de facto tvrdíš, že HS je příčinou i následkem trestného činu (uzavíráš HS do cyklického soudního procesu, jehož rozsudky jsou jeho příčinou), nebo že jeden jev je následkem determinismu i svobodné vůle současně, xD.

šíření vlastních genů smysl [...] jen, jestliže se tím přibližujeme světu [...] všichni rádi [...] nejlépe ovlivnit výchovou u vlastních dětí“ – Výchovu dětí však nelze absolutizovat jako jediný možný způsob přibližování se ideální společnosti, takže tento argument omezuje platnost mých tvrzení spíš minimálně (navíc ani ve své oblasti není absolutní: gayové ovlivňují => „vychovávají“ mnoho lidí jako skoro kdokoli jiný).

Snažím se u všech najít to dobré a poučit se a odmítnout u nich to špatné“ – Souhlas, též mám podobný přístup, . Přesto se ale domnívám, že socialismus byl mnohem spíše chybný, než dobrý.
Dalibor Grůza Posted - 21/12/2014 : 19:12:33
dokonalých a nedokonalých nekonečna a nuly [...] změřit jejich skutečnou existenci“ – To mě přivádí k problematice univerzálií. Myslíš, že tvá nekonečna a nuly nějak svébytněji existují, nebo jsou spíš vždy neoddělitelnou vlastností?

To nevím, snad až to exaktní věda změří, ale spíše si myslím a vychází z toho i fyzika mé Filosofie rovnováhy, že spíše existují.

Všichni [...] chtějí žít ve světě, kde se budou mít [...] rádi“ – Rád upozorňuji, že skoro nic nemá absolutní platnost (současný nešvar vlivem zvyšování jednoznačnosti pojmů), takže doporučuji „Všichni živí tvorové“ nahradit třeba „Většina živých tvorů“. Také je dobré uvědomit si, že existují i lidé (u jiných tvorů nevím) s duševní poruchou, kteří chtějí bojovat. Takže doporučuji začínat: „Většina živých zdravých tvorů“, chceš-li předcházet kritice, která se netýká podstaty tvé myšlenky, ale chybného užití falzifikace by jí zdánlivě zavrhla v očích druhých, . Podobně můžeš zkusit vylepšit i to „chtějí“ a „povinen“. Nebo si můžeš najít buddhistické léty odolnější znění. Anebo nechat svou větu dogmaticky beze změny imunity a dál jí chránit, než zemřeš...

Upozorňuji zde na slovíčko ... "ve skutečnosti nejvíc chtějí" ...

třeba zabojovat [...] abychom stále působili co možná nejmenší smrt“:
  • To je do jisté míry pouhá iluze, která může bránit vzniku Přirozené mnohobytosti.

  • Globální mír nelze nastolit násilím, poněvadž mj. se nejspíš vždy vynoří někdo, kdo se proti tomu násilí postaví (i relativně nenásilně), poněvadž si to představuje lépe a ne vždy to musí být utopie, i když realizace může trvat např. milión let...

  • Dosavadní míra boje v lidské kultuře je dle mého vyšší, než nezbytná, mj. vlivem již zmíněných lidí s bojechtivou duševní poruchou.

Milosrdná armáda [...] přijímá i její nepřítel“ – Dle mého bojující bývají zaslepení - je spíše výjimkou, aby viděli údajou milosrdnost 2. armády, a pokud ano, častěji si to vykládají jako přetvářku. Jinač do světa zvířat je to hůře převoditelné.


Výše uvedený model chování těles při srážce jsem ověřil pokusem, kdy jsem proti sobě vyslal dvě kuličky o stejné hmotnosti stejnou rychlostí, ty se krátce po čelní srážce po krátkém pohybu opačným směrem zcela zastavily, resp. dále pohybovaly vedle sebe beze srážek. Jestliže jsem vyslal kuličku proti nehybné kuličce o stejné hmotnosti, tak se pohybující kulička zcela zastavila a druhá nehybná kulička se začala vzdalovat zřejmě se stejnou rychlostí jako prvá kulička před srážkou opačným směrem. Filosofie rovnováhy s. 47

Nechávám otevřenou otázku z oblasti neviditelna“ – Jo, to mi pak došlo jako možná interpretace, ale dřív, než jsem to opravil, už jsi regoval, . A souhlasíš, že transcendentno je synonymum pro tvé "neviditelno" (tak jak ho chápeš)?

Mé neviditelno kromě výše uvedeného relativního neviditelna zahrnuje i výše uvedené absolutní neviditelno, jestliže existuje, tudíž může zahrnovat i transcendentno, jestliže existuje.

mozek člověka před smrtí totožný se světem“ – Jak jsi k tomu dospěl (nevím jak tomu zkusit uvěřit)? A proč jen před smrtí?

starý Adam se stane živou buňkou mozku či těla tohoto nového Adama“ – Doufám, že je to metafora, jinač k tomu ostatnímu z odstavce: WTF...


Subjektivní idealismus, podle něhož je vnější svět fenoménem vědomí; existuje tedy jen ve vnímajícím subjektu jakožto idea. Z tohoto učení poté vychází solipsismus, v němž existuje pouze vnímající Já. (viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Idealismus ) Podle tohoto pojetí, které považuji za vlastní filosofickou mystiku: Jsem pouze já a mé vědomí, vše ostatní je fikce. Toto starobylé filosofické pojetí jsem promítl z hlediska exaktní vědy: Jsem pouze já a můj mozek, příp. mé tělo vše ostatní je fikce. Toho se týká Racionální mystika mé Filosofie rovnováhy.

Přirozené mnohobytosti [...] inspirováno new age, gnózí, novoplatonismem a hinduismem [...] skeptika či sofistu“ – Z uvedeného mě inspirovalo nanejvýš new age, ale to je tak nesourodý pojem, že do toho patří kdejaká pozitivní filosoficko-náboženská rekombinace. Pokud by tě však zajímala skutečná inspirace, východisko je v úvodu tohoto článku: http://wo.blgz.cz/2013/11/Mnohobytosti-ustrednim-motivem-noveho-SF-subzanru.html#zacatek-stranky Z něj vzniklo Z lidstva (viz. koncem článku) o hyporgách a k nim pak P-mnohobytost jako pozitivní protiklad. Co se týče skepticismu, domnívám se, že ho mám v relativně dobré rovnováze. Jinač mi příjde trochu smutné, že podstatě mého díla (ani to ne, spíš hledáš východiska formy) věnuješ jediný odstaveček a kritice vedlejšího až nesouvislého rysu postav mikropovídku.

Dík za odkaz, s chutí jsem si ho přečetl, je to zde podáno racionálně, nikoliv poeticky mnohoznačně.

Do jaké smečky patřím [...] katolík“ – Co se mě týče, nemám rád škatulkování viz. paradox hromady. 100%ně se neztotožňuji skoro s ničím (řeknuli „jsem X“, je to zjednodušenina, kterou je potřeba brát z tohoto hlediska), jsem si vědom jedinečnosti a chyb pramenících ze škatulkování...

Souhlasím.

„proč jsem zveřejnil touto šíleně [...] teorii [...] když mohu zachránit život [...] učiním tak“ – Řekl Grůza a otevřel léčebný koncentrační tábor pro HS (též sarkastická reakce na: „Sexuálně úchylní lidé [...] měli být ve společnosti znevýhodňováni“), kde jsou k jídlu pouze semínka a ven může jen ten, kdo vlivem jejich pojídání přestane být sebou (tedy nikdo), aby svou přítomností ve společnosti nenarušoval vznešenou Filosofii rovnováhy, xD

Také je dobré uvědomit si, že bychom neměli kopírovat nějaký „jediný ideál dokonalosti“, každý by měl být trochu jiný podobně jako naše tělo je složené z různých druhů buněk, mezi druhý je značná biodiverzita a vše to má svlj smysl viz. mj. Svět sedmikrásek: http://cs.wikipedia.org/wiki/Daisyworld

člověku není jasné, jakou má sexuální orientaci“ – Homosexuální jsou i ostatní zvířata: https://www.google.cz/search?q=homosexual+animals&safe=off&biw=1366&bih=631&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=L3-VVO_OI4G6Uez8g7AL&ved=0CAYQ_AUoAQ

homosexuální [...] pozadu, v jiných vlastnostech může být daleko přede mnou“ – Z jistého hlediska ano: HSové mají víc času na osobní rozvoj, . Tím pomáhají k vývoji společnosti víc, než jiní a jsou tedy důležití i pro memetickou evoluci.

Jinač by mě zajímalo, zda v souladu se svým názorem v zájmu své evoluce jíš jen semínka, xD?


Jím i něco jiného (viz www.spvzt.cz/SPVZTprirucka.htm#7 ), rostlinná semínka a rostlinné plody netvoří kompletní dostatečnou stravu pro člověka, vždy se však snažím působit co možná nejméně smrti a bolesti. To je myslím rovněž odpověď na tvé koncentrační tábory, lze někoho, i když stěží nutit, aby jedl pouze rostlinná semínka a rostlinné plody, tato výlučná strava by každého člověka zřejmě dříve nebo později usmrtila, nelze však někoho donutit, aby vzhledem ke svým podmínkám vždy působil co možná nejméně smrti a bolesti, což je spíše věcí svědomí každého živého tvora.

jedení rostlinných plodů [...] nedochází k jejich usmrcení“ – Plody i semena jsou z buněk a některé dosud musí v trávicím traktu zahynout, aby z toho člověk získal energii (to, že něco může trávení přežít, neznamená, že vše). Ale teď koukám, že jsi to už sám popřel viz.: „semena a rostlinné plody, jejichž živé buňky je při tom nutné usmrtit“. Alespoň toto můžeš ve své knize opravit (nesouhlasíš-li s mími HS-názory).

V knize a textu tím myslím, že nedochází k usmrcení rostlin, nikoliv živých buněk jejich semínek a plodů, a toto usmrcení živých buněk jejich semínek a plodů je pak nutným a zároveň přirozeným způsobem rozmnožování těchto rostlin.

v prvohorách [...] buňky [...] hermafroditní [...] evolučním vývojem [...] heterosexuální [...] pozůstatkem [...] homosexuální“ – Homosexualita (dál už jen HS) není porucha. Kdyby ano, evoluce už by jí dávno vyřadila (až tak pomalá fakt není). Je to dar. Tady je jeden dobrý článek, který ti doufám pomůže posunout se výš: www.osel.cz/index.php?clanek=4867 Jinač bych ještě dodal, že zvýšení počtu HS může vyrovnávat údajně nebezpečně rostoucí přelidnění a současně zvyšovat kvalitu života, jak už bylo nastíněno v článku.

Ohledně mytických představ o oboupohlavnosti na počátku lidského rodu cituji: Významným motivem teosofické kabaly je pojem du-parcufim, jako oboupohlavní přirozenosti Adama (zřejmě poprvé v židovském Zoharu, viz https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120135244 ). Podle Platónova Symposia nejprve existovalo pokolení androgynů, bytostí, ve kterých bylo spojeno pohlaví mužské i ženské (viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Androgyn ).

Homosexualita [...] trest“ – Hm, karma po Absurdistánsku, xD. Přehnaná absolutizace tvého „dogmatu“.

zdokonalit jejich mozek evolučním vývojem na heterosexuály, což si ve skutečnosti velmi přejí“ – Další kardinální blábol, xD. Děláš chybu, kterou popisuje Thomas Nagel ve svém článku "Jaké to je, být netopýr?". Pemýšlíš, jaké by bylo pro tebe být HS, ale o tom, jaké to je pro HS být HS ti to skoro nic neřekne. Já však mohu říct, jaké je to pro mě jako HS být HS: jsem za to vděčný a neměnil bych, . Mj. mi to pomáhá v poslání, které jsem si zvolil.

K těmto zlům by měla patřit rovněž homosexualita“ – HS sama o sobě nepůsobí bolest natož smrt. Nanejvýš duš-bolest rodičům, kteří mají HS-jedináčka a jejichž mozky jsou otroky tak sobeckých genů, že opovrhují i dětmi vzdálenějších rodinných/komunitních příslušníků. Ale není to spíš více chyba těchto rodičů?

7 let [...] obmění všechny živé buňky v těle“ – Vida, tady narážíš na to, že se vyhýbáš „problému nehmotného bytí“. Na str. 203 mé knihy Wesmírný omyl (název chápej jako humorné sci-fi) píšu o tom, že život v metafoře na dominoefekt není dílkem, ale pohebem toho právě padajícího, je spíš nehmotnou informací než jejím uložištěm/ hmotou. Takže ačkoli se hmota našeho těla obměňuje, zůstáváme víceméně sebou (další důvod zavrhnout HS-semínkovou teorii).


Podle jediného dogmatu mé Filosofie rovnováhy mají potomci, resp. šíření vlastních genů smysl a přinášejí skutečnou radost jen, jestliže se tím přibližujeme světu, kde se budou mít všichni rádi, tzn. i tito potomci by měli stále působit co možná nejméně smrti a bolesti, což můžeme nejlépe ovlivnit výchovou u vlastních dětí, nikoliv tolik u svých synovců a neteří. Až se všeobecně rozšíří působení co možná nejméně smrti a bolesti, tak podle mne buď nebude u lidí již existovat homosexualita dle mé Filosofie rovnováhy, nebo bude u lidí platit tvůj názor o šíření genů a memů prostřednictvím synovců a neteří homosexuálů.

narodnisjednoceni.cz“ – Píše se tam, že je to „konzervativní a sociální hnutí“. Jak se díváš na socialismus?

Snažím se u všech najít to dobré a poučit se a odmítnout u nich to špatné, to platí, jak o národním i komunistickém socialismu, tak u katolíků a new age, heterosexuálů či homosexuálů.
Sebastián Wortys Posted - 20/12/2014 : 19:12:05
Dokonalá nula je nula čehokoliv, na rozdíl od [..] 0kg“ – A samotná „0“ snad není nulou čehokoli?

bod časoprostoru má hmotnost 0kg“ – Samotný časoprostor (pojem vystřihnutý bez hmoty z Celku) je hmotností nepopsatelný, což není to samé co 0kg.

mozek má dokonale nekonečnou složitost [...] neomezuje na hmotu“ – To si nemyslím (ani chápeš-li "transcendentální vědomí" za součást pojmu „mozek“). Nanejvýš možná varietickou/ rekurzivní/ fraktálovou.

dokonalých a nedokonalých nekonečna a nuly [...] změřit jejich skutečnou existenci“ – To mě přivádí k problematice univerzálií. Myslíš, že tvá nekonečna a nuly nějak svébytněji existují, nebo jsou spíš vždy neoddělitelnou vlastností?

mýlíš, kdybys tvrdil, že rostliny nemají myšlení“ – Ale úplně netvrdím. Spíš chci říct, že ho asi nemají natolik rozvinuté (i když si s tou myšlenkou rád pohrávám viz. trochu např. v Přirozené mnohobytosti (pozor, má filosofie se tam prolíná s nereálnou ozdobnou fikcí)) jako bytosti s mozkem/vědomím => nejsou schopné uvědomělého prožitku (ten ze závěrů „tvého“ experimentu (rostliny používají paměť) nevyplývá), který považuji za podmínku možnosti chtění. Pochopitelně si to však lze vykládat i jako metaforu (u virů docela silnou) pro to něco rostlinného chtění nejvíc odpovídajícímu, nevidím v tom větší problém, .

Všichni [...] chtějí žít ve světě, kde se budou mít [...] rádi“ – Rád upozorňuji, že skoro nic nemá absolutní platnost (současný nešvar vlivem zvyšování jednoznačnosti pojmů), takže doporučuji „Všichni živí tvorové“ nahradit třeba „Většina živých tvorů“. Také je dobré uvědomit si, že existují i lidé (u jiných tvorů nevím) s duševní poruchou, kteří chtějí bojovat. Takže doporučuji začínat: „Většina živých zdravých tvorů“, chceš-li předcházet kritice, která se netýká podstaty tvé myšlenky, ale chybného užití falzifikace by jí zdánlivě zavrhla v očích druhých, . Podobně můžeš zkusit vylepšit i to „chtějí“ a „povinen“. Nebo si můžeš najít buddhistické léty odolnější znění. Anebo nechat svou větu dogmaticky beze změny imunity a dál jí chránit, než zemřeš...

nelze existovat, aniž bychom nepůsobili [...] smrt a bolest, něco musíme jíst“ – V blízké současnosti našeho světa nejspíš, nikoli však nutně v jeho budoucnosti. Právě v mé vizi Přirozené mnohobytosti rostliny uvolňují energii pro ostatní tvory, čímž by zaniknul sebekanibalismus Gái. Látková výměna může probíhat pouze výměnou tělních tekutin a (bude-li dostatek energie a kdyby se buňky naučily pár nových syntéz) šlo by jí značně redukovat.

Bez smrti by totiž všichni živí tvorové umřeli hlady“ – Ne, fototrofní a autotrofní by žily dál.

třeba zabojovat [...] abychom stále působili co možná nejmenší smrt“:
  • To je do jisté míry pouhá iluze, která může bránit vzniku Přirozené mnohobytosti.

  • Globální mír nelze nastolit násilím, poněvadž mj. se nejspíš vždy vynoří někdo, kdo se proti tomu násilí postaví (i relativně nenásilně), poněvadž si to představuje lépe a ne vždy to musí být utopie, i když realizace může trvat např. milión let...

  • Dosavadní míra boje v lidské kultuře je dle mého vyšší, než nezbytná, mj. vlivem již zmíněných lidí s bojechtivou duševní poruchou.

Milosrdná armáda [...] přijímá i její nepřítel“ – Dle mého bojující bývají zaslepení - je spíše výjimkou, aby viděli údajou milosrdnost 2. armády, a pokud ano, častěji si to vykládají jako přetvářku. Jinač do světa zvířat je to hůře převoditelné.

filosofie královna věd“ – Beru to za souhlas s mým názorem ve smyslu: f. vědě určuje pravidla, ale není druhem v.

Nechávám otevřenou otázku z oblasti neviditelna“ – Jo, to mi pak došlo jako možná interpretace, ale dřív, než jsem to opravil, už jsi regoval, . A souhlasíš, že transcendentno je synonymum pro tvé "neviditelno" (tak jak ho chápeš)?

mozek člověka před smrtí totožný se světem“ – Jak jsi k tomu dospěl (nevím jak tomu zkusit uvěřit)? A proč jen před smrtí?

starý Adam se stane živou buňkou mozku či těla tohoto nového Adama“ – Doufám, že je to metafora, jinač k tomu ostatnímu z odstavce: WTF...

Přirozené mnohobytosti [...] inspirováno new age, gnózí, novoplatonismem a hinduismem [...] skeptika či sofistu“ – Z uvedeného mě inspirovalo nanejvýš new age, ale to je tak nesourodý pojem, že do toho patří kdejaká pozitivní filosoficko-náboženská rekombinace. Pokud by tě však zajímala skutečná inspirace, východisko je v úvodu tohoto článku: http://wo.blgz.cz/2013/11/Mnohobytosti-ustrednim-motivem-noveho-SF-subzanru.html#zacatek-stranky Z něj vzniklo Z lidstva (viz. koncem článku) o hyporgách a k nim pak P-mnohobytost jako pozitivní protiklad. Co se týče skepticismu, domnívám se, že ho mám v relativně dobré rovnováze. Jinač mi příjde trochu smutné, že podstatě mého díla (ani to ne, spíš hledáš východiska formy) věnuješ jediný odstaveček a kritice vedlejšího až nesouvislého rysu postav mikropovídku.

Do jaké smečky patřím [...] katolík“ – Co se mě týče, nemám rád škatulkování viz. paradox hromady. 100%ně se neztotožňuji skoro s ničím (řeknuli „jsem X“, je to zjednodušenina, kterou je potřeba brát z tohoto hlediska), jsem si vědom jedinečnosti a chyb pramenících ze škatulkování...

v prvohorách [...] buňky [...] hermafroditní [...] evolučním vývojem [...] heterosexuální [...] pozůstatkem [...] homosexuální“ – Homosexualita (dál už jen HS) není porucha. Kdyby ano, evoluce už by jí dávno vyřadila (až tak pomalá fakt není). Je to dar. Tady je jeden dobrý článek, který ti doufám pomůže posunout se výš: http://www.osel.cz/index.php?clanek=4867 Jinač bych ještě dodal, že zvýšení počtu HS může vyrovnávat údajně nebezpečně rostoucí přelidnění a současně zvyšovat kvalitu života, jak už bylo nastíněno v článku.

Také je dobré uvědomit si, že bychom neměli kopírovat nějaký „jediný ideál dokonalosti“, každý by měl být trochu jiný podobně jako naše tělo je složené z různých druhů buněk, mezi druhý je značná biodiverzita a vše to má svlj smysl viz. mj. Svět sedmikrásek: http://cs.wikipedia.org/wiki/Daisyworld

člověku není jasné, jakou má sexuální orientaci“ – Homosexuální jsou i ostatní zvířata: https://www.google.cz/search?q=homosexual+animals&safe=off&biw=1366&bih=631&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=L3-VVO_OI4G6Uez8g7AL&ved=0CAYQ_AUoAQ

homosexuální [...] pozadu, v jiných vlastnostech může být daleko přede mnou“ – Z jistého hlediska ano: HSové mají víc času na osobní rozvoj, . Tím pomáhají k vývoji společnosti víc, než jiní a jsou tedy důležití i pro memetickou evoluci.

homosexualita [...] reliktem [...] nutno urychlit evoluci [...] Správnou stravou [...] plodů a rostlinných seme“ – Jestli tomu fakt věříš, neslyšel jsem asi dosud vtipnější & absurdnější teorii, xD. Léčit zdravou HS semínkami, tedy něčím co jí nemůže ovlivnit? Pomoc! Trocha sarkasmu (který ti nastíní, jak se mi jeví tvá teorie): Mozek katolíků je dle exaktní vědy zaostalý, poněvadž věřící mají zakrnělé analytické & logické myšlení ( to samo o sobě je možná víceméně pravda, http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=6277 ). Což je způsobeno asi tím, že buňky v prvohorách neměly mozek (na principu neuronové sítě). Ale neboj, pojídáním semínek lze lidstvo očistit od katolíků/ poruchu/ reliktu prabuněk, xD...

Jinač by mě zajímalo, zda v souladu se svým názorem v zájmu své evoluce jíš jen semínka, xD?

proč jsem zveřejnil touto šíleně [...] teorii [...] když mohu zachránit život [...] učiním tak“ – Řekl Grůza a otevřel léčebný koncentrační tábor pro HS (též sarkastická reakce na: „Sexuálně úchylní lidé [...] měli být ve společnosti znevýhodňováni“), kde jsou k jídlu pouze semínka a ven může jen ten, kdo vlivem jejich pojídání přestane být sebou (tedy nikdo), aby svou přítomností ve společnosti nenarušoval vznešenou Filosofii rovnováhy, xD.

jedení rostlinných plodů [...] nedochází k jejich usmrcení“ – Plody i semena jsou z buněk a některé dosud musí v trávicím traktu zahynout, aby z toho člověk získal energii (to, že něco může trávení přežít, neznamená, že vše). Ale teď koukám, že jsi to už sám popřel viz.: „semena a rostlinné plody, jejichž živé buňky je při tom nutné usmrtit“. Alespoň toto můžeš ve své knize opravit (nesouhlasíš-li s mími HS-názory).

Homosexualita [...] trest“ – Hm, karma po Absurdistánsku, xD. Přehnaná absolutizace tvého „dogmatu“.

zdokonalit jejich mozek evolučním vývojem na heterosexuály, což si ve skutečnosti velmi přejí“ – Další kardinální blábol, xD. Děláš chybu, kterou popisuje Thomas Nagel ve svém článku "Jaké to je, být netopýr?". Pemýšlíš, jaké by bylo pro tebe být HS, ale o tom, jaké to je pro HS být HS ti to skoro nic neřekne. Já však mohu říct, jaké je to pro mě jako HS být HS: jsem za to vděčný a neměnil bych, . Mj. mi to pomáhá v poslání, které jsem si zvolil.

K těmto zlům by měla patřit rovněž homosexualita“ – HS sama o sobě nepůsobí bolest natož smrt. Nanejvýš duš-bolest rodičům, kteří mají HS-jedináčka a jejichž mozky jsou otroky tak sobeckých genů, že opovrhují i dětmi vzdálenějších rodinných/komunitních příslušníků. Ale není to spíš více chyba těchto rodičů?

7 let [...] obmění všechny živé buňky v těle“ – Vida, tady narážíš na to, že se vyhýbáš „problému nehmotného bytí“. Na str. 203 mé knihy Wesmírný omyl (název chápej jako humorné sci-fi) píšu o tom, že život v metafoře na dominoefekt není dílkem, ale pohebem toho právě padajícího, je spíš nehmotnou informací než jejím uložištěm/ hmotou. Takže ačkoli se hmota našeho těla obměňuje, zůstáváme víceméně sebou (další důvod zavrhnout HS-semínkovou teorii).

narodnisjednoceni.cz“ – Píše se tam, že je to „konzervativní a sociální hnutí“. Jak se díváš na socialismus?

Ještě bych doplnil k HS-tématu: Proč se HS na Gay Pride projevují až „perverzně“? 1)Společnost potlačovala (a stále i když méně) projevování jejich přirozenosti, takže jejich touha nepřirozeně přerostla (podobně jako utlačování režimem vedlo k rozvoji punku). 2)Masmédia společnosti ukazují výhradně ty nejbyzardnější & nejubožejší případy, takže vzniká iluze, že takoví jsou všichni (i když realita je (nebo alespoň byla viz. zbytek věty) spíše opakem) a dokonce někteří HS ten pseudoideál z5novazebně přejímají za svůj - masmédia z nich dělají to, jak je mylně vidí chybné...

PS: Nemusíš kopírovat celé věty: dívám se do minulosti diskuse když potřebuji a začínáš mě opakováním nudit - nevědomky tvoříš důvod, abych ti přestal odepisovat. A odkaz "www.spvzt.cz" už též není potřeba (vyznívá to jako přehnané sebevnucování), pokud hl. účelem není snaha zvyšovat pořadí ve vyhledávačích (to ale ten odkaz můžeš dávat jinam).
Dalibor Grůza Posted - 15/12/2014 : 13:42:53
K dokonalé nule:

Dokonalá nula je nula všeho, na rozdíl od nedokonalé nuly např. 0kg, která znamená nehmotnost, nikoliv však nepřítomnost čehokoliv jiného než hmoty, např. bod časoprostoru má hmotnost 0kg, avšak obsahuje část časoprostoru, tedy 0kg znamená nepřítomnost hmoty, nikoliv však nepřítomnost časoprostoru, jde o jednotkovou či nedokonalou nulu na rozdíl od výše uvedené dokonalé nuly.

K eliminativismu:

FILOSOFIE ROVNOVÁHY
FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:
"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti."

Vše ostatní jsou více názory (spekulace).


Opakem dokonalého nekonečna je pak v mé Filosofii rovnováhy dokonalá nula, která vznikne po dokonale nekonečném dělení jakéhokoliv nedokonalého nekonečna jako např. hmoty mozku.


Z výše uvedeného plyne, že si myslím, že mozek má dokonale nekonečnou složitost, která se neomezuje jen na hmotu, nejsem si tím však velmi jistý, protože jde o oblast neviditelna, z hlediska mé Filosofie rovnováhy jde více o názor (spekulaci). Jedna věc je teoreticky zavést matematický pojem dokonalých a nedokonalých nekonečna a nuly, druhá věc je změřit jejich skutečnou existenci, jestliže existuji, což je úkolem exaktní (tj. měřitelné) vědy a nikoliv filosofie.

K rostlinám:

Reply author: Miloslav Bažant
Replied on: 17/02/2008 08:56:30
Message:

Velice se mýlíš, když tvrdíš, že rostliny nemají myšlení. Nemají mozek tak, jak jej známe u živočichů, ale mají jeho funkční obdobu, což je možno dokázat pokusem. Tento pokus byl proveden dle mého návodu před více než dvaceti lety ve Švýcarsku a byl velmi úspěšný. K rostlině byly připojeny elektrody zařízení na měření zvláště slabých elektrických potencionálů a poté došlo k odděleným působením dvou lidí. Jeden přinášel rostlině příjemno a druhý vjem bolesti. Po krátkém čase rostlina začala různě reagovat na pouhé přiblížení těchto lidí, což se ukázalo jako různé křivky na monitoru. (viz www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=672&whichpage=1 ).

Nebo jiný obdobný pokus uspání rostliny mimosy neboli citlivky éterem anestezioložkou Monikou Bermelinovou nebo vlna elektrických signálů v rostlině při pálení jejího listu prof. Edgarem Wagnerem na universitě v německém Freiburgu (obojí viz čas 01:00-05:10 minut v dokumentárním filmu Podivuhodný svět rostlin, vydalo Filmexport Home Video v roce 2011 za cenu 99,- Kč, 50 minut, výroba Martin Willis, Německo 2009).

Podle mé Filosofie rovnováhy mezi Všichni živí tvorové(, kteří) ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti, patří skutečně všichni živí tvorové, tedy nejen rostliny, ale i jednotlivé živé buňky, bakterie či viry.

K „ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY“ – Proč toto v názvu? Připomíná mi to „Bojovat za mír.“ (což považuji za nesmysl), čichám tám nějaký paradox s tím citátem...:

... proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti.

Z výše uvedeného jediného dogmatu mé Filosofie rovnováhy plyne, že v našem světě zřejmě nelze existovat, aniž bychom nepůsobili nějakou smrt a bolest, protože něco musíme jíst, i když jíme pouze rostlinná semena a rostlinné plody jako v biblickém ráji. Bez smrti by totiž všichni živí tvorové umřeli hlady, neboť zásadně jíme mrtvoly živých tvorů, a to i ti co jedí pouze rostlinná semena a rostlinné plody, jejichž živé buňky je při tom nutné usmrtit.

Někdy je tudíž třeba zabojovat i pomocí armády, abychom stále působili co možná nejmenší smrt a bolest, tedy, abychom předešli větší možné smrti a bolesti, avšak i při tomto boji, popř. armádou jsme povinni stále působit co možná nejméně smrti a bolesti, abychom se stali z dlouhodobého hlediska vítěznou armádou. Milosrdná armáda je silná nejenom svou silou, nýbrž ji pro její milosrdnost uznává a přijímá i její nepřítel a umožňuje jí to skutečné smíření s nepřítelem po skončení bojů. Jde tady o srážku či srážky, které předchází větším srážkám.

K „filosofie jako seriózního vědního oboru“ – Filosofie je svobodnější => větší => není podmnožinou vědy:

Snažil jsem se, aby má Filosofie rovnováhy zůstala vědou, i když se zabývá neviditelnem, případně mystikou, tudíž jsem se snažil příliš nevzdálit exaktní vědě, tedy budoval jsem neviditelno co nejblíže na základech viditelna. Z hlediska mé Filosofie rovnováhy je filosofie královna věd.

K „Pozn.: Neviditelnem chápu“ – Dík, tato poznámka se hodila, . Doporučil bych ale používat spíš pojem „nezjevno“, poněvadž „neviditelno“ mi (a předpokládám, že nebudu sám) asociuje něco, co není vidět vůbec, ale v tvém podání mi to vyznívá spíš jako něco, co je nějak „vidět“, ale není zjevné (alespoň uvědomělejším (pro méně uvědomělé by to byla jen iluzivní zjevnost)), jak si to správně vyložit:

Nechávám otevřenou otázku z oblasti neviditelna, zda mé neviditelno zahrnuje pouze relativní či rovněž případné absolutní neviditelno, jestliže existuje, tudíž mé neviditelno zahrnuje jak současné neviditelno, které se může stát z hlediska exaktní (tj. měřitelné) vědy v budoucnu viditelné, tedy může být v budoucnu s pokrokem vědy změřené, i když to v současnosti ještě nelze, ale zahrnuje rovněž případné neviditelno, která se vůbec nemůže stát zjevné, tedy nemůže být vůbec změřené exaktní vědou ani s jakýmkoliv možným pokrokem vědy, a to ani v budoucnosti. Tím jsem se ve své Filosofii rovnováhy vyhýbal problému nehmotného bytí.

K pro méně uvědomělé by to byla jen iluzivní zjevnost opakuji:

dodávám, že důvodem shora uvedeného je, že exaktní (tj. měřitelná) věda je nejjistější věda (i když i zde se může jednat o hromadný klam našich smyslů), kterou lidstvo má, protože se na ni mohou shodnout všichni bez ohledu na jejich často různé názory o současném neviditelnu, které zajisté existuje, protože měření lze opakovat a teoreticky každý může jeho výsledky opakovaně sledovat a opakovaně překontrolovat, což o názorech o neviditelnu, případně mystice neplatí.

K „vědomí [...] rekurzi [...] Gödelovy věty o neúplnosti“ – Není mi zcela jasné, proč Gödelovy věty o neúplnosti zmiňuješ. Jen proto, že souvisí s rekurzí a ta s mainstreamovou teorií vědomí?:

Ty souvisí s mou domněnkou absolutní neviditelnosti či absolutní smyslové rozumové nezjevnosti dokonalého nekonečna a dokonalé nuly pro živé tvory, kteří si mohou dobře představit pouze nedokonalá nekonečna a nedokonalé nuly, avšak zde jde o můj více o názor (spekulaci), nikoliv jistotou viz výše.

K Z tohoto hlediska by se ti mohla zamlouvat má vize Přirozené mnohobytosti, určitě doporučuji: http://uloz.to/x4p1ayNf/sebastian-wortys-prirozena-mnohobytost-2012-beta-verze-pdf opakuji a dodávám:

Dále podle mé Racionální mystika může být tělo či mozek člověka před smrtí totožný se světem a jejich živé buňky s živými tvory v tomto světě. Čili dle mé Racionální mystiky může jít o totožnost makrokosmu a mikrokosmu. Čili jde o určitou formu subjektivního idealismu zavedeného do filosofie Georgem Berkeleyem.

Podle mé Racionální mystiky může v každé generaci existovat pouze jeden člověk před smrtí jakýsi opakující se biblický Adam žijící v jakémsi biblickém ráji či vyhnaný z biblického ráje, a to podle jeho působení či nepůsobení o mnoho větší než co možná nejmenší smrti a bolesti a ostatní živí tvorové a lidé jsou živí tvorové po smrti snad kromě jediné Evy v každé generaci vyvolené pro tohoto jediného člověka před smrtí v každé generaci. Po smrti tohoto Adama určité generace se pak narodí další Adam nové generace, a tento starý Adam se stane živou buňkou mozku či těla tohoto nového Adama.

I v případě mé Racionální mystiky však jde o velmi neviditelné hypotézy, které je třeba brát s větší rezervou. (viz www.spvzt.cz/FilosofieRovnovahyKniha.htm#Dodatky )

K homosexualitě v a k Z tohoto hlediska by se ti mohla zamlouvat má vize Přirozené mnohobytosti, určitě doporučuji: http://uloz.to/x4p1ayNf/sebastian-wortys-prirozena-mnohobytost-2012-beta-verze-pdf :

Toto prozaicko-filosofické dílo vyznívá jako inspirováno new age, gnózí, novoplatonismem a hinduismem, taky tě považuji trochu za skeptika či sofistu, nikoliv v pejorativním slova smyslu, což vše mj. také inspirovalo mou Filosofii rovnováhy. Je zde zmínka o homosexualitě hlavních hrdinů.

Do jaké smečky patřím

Jsem pokřtěný katolík a členem katolické církve (Jsem velmi nespokojený člen katolické církve jako nejstarší a největší Ježíšovy církve ve světě, protože, když se mi nepodaří usmířit všechny na život a na smrt soupeřící smečky ani nevznikne či nenajdu víditelnou smečku živých tvorů více dle Filosofie rovnováhy, tak zatím nenajdu lepší smečku a zůstanu krajním členem katolické církve a protože si velmi vážím učení a statečnosti Ježíše z Nazaretu zřejmě Krista, ze kterého většinově vychází má Filosofie rovnováhy.), avšak téměř ani proti žádné smečce živých tvorů.

Jediná skutečná církev

Co se týká mé smečky, tak jistěji než, že jsem členem katolické církve, vím, že ji tvořím v současnosti já a následující idea, jiným slovy nepodřizuji se v konečném důsledku žádnému živému tvoru ale pouze této ideji, která zní: "Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti.", tj. mým nejvyšším nadřízeným je pouze láska a, je-li láska Bůh, pak mým nejvyšším nadřízeným je pouze Bůh. Tato má smečka těch, kdo co možná nejvíce zůstávají v lásce, překračuje hranice jednotlivých smeček a tvoří jedinou skutečnou církev.

K homosexualitě se vyjadřuji na více místech v mé knize Filosofie rovnováhy viz www.spvzt.cz/FilosofieRovnovahyKniha.htm , mj. zde o tom píši:

quote:
Originally posted by Dalibor Grůza

Jsem katolík, ale uznávám evoluční teorii, podle které existovaly v prvohorách z živých tvorů pouze živé buňky. Jak víme tyto živé buňky se až na pohlavní buňky, které zřejmě v prvohorách neexistovaly, množí dělením. To znamená, že se tato buňka rozdělí a z každé buněčné organely vzniknou dvě organely dvou nových buněk, např. z jádra buňky vzniknou dvě nová buněčná jádra apod.

Tyto buňky byly tudíž hermafroditní čili oboupohlavní, bylo v nich předurčeno jak budoucí mužské, tak i ženské pohlaví. S evolučním vývojem se dle současné evoluční teorie vyvinuly z těchto buněk pozdější samčí, samičí jedinci, kteří pak byli heterosexuální, homosexuální, popř. transsexuální či pedofilní. Výše uvedené sexuální úchylky jsou tak dle mého názoru evolučním pozůstatkem výše uvedených oboupohlavních buněk.

Lidově řečeno to, že dnes člověku není jasné, jakou má sexuální orientaci, je důsledkem toho, že jeho evoluční předchůdci byly oboupohlavní buňky. Postupem evoluce, tj. vývoje se z těchto obou pohlavních buněk utvářeli samčí a samičí jedinci, kteří zřejmě byli zpočátku více bisexuální než heterosexuální. K dnešním 4% homosexuálů ve společnosti tak zřejmě v průběhu vývoje musela vést cesta od 100% bisexuálních živých buněk v prvohorách, po 99%,98%,97%,96% bisexuálních živé tvory atd. až po 4% homosexuálních jedinců v dnešní lidské společnosti.

Lze uzavřít tedy, že homosexualita je dle mého názoru dějinným pozůstatkem (reliktem) evolučního vývoje života na Zemi. Říká, že když příroda někde ubere např. v evoluční zpozdilosti jedince v jeho homosexualitě tak jinde zase živému tvorovi přidá, např. v jeho evoluční předvyvinutosti v citlivosti k ostatním živým tvorům, v jeho rozumu, či učenlivosti či snaze něco v životě dosáhnout. Z toho tedy plyne můj vztah k sexuálním úchylkám, jestliže je homosexuální člověk v něčem pozadu, v jiných vlastnostech může být daleko přede mnou.

Z výše uvedeného plyne, že sexuální úchylky jsou podle mne důsledkem evoluční nedokonalosti člověka a jiných živých tvorů. Abychom je odstranili je tudíž nutno urychlit evoluci, tedy vývoj u tohoto živého tvora. Dle určitého názorového proudů vědců-evolucionistů se vyvinul člověk z opice a odlišil od ostatních opic nikoliv, protože by byl nějak lepší, ale protože jedl to, co jedl. Správnou stravou člověka trpícího nějakou sexuální úchylkou je tak teoreticky možno urychlit evoluci u jakéhokoliv živého tvora.

Podle mého názoru touto správnou stravou, urychlující evoluci sexuálně úchylného člověka a zbavující ho tak jeho sexuální úchylky jako evolučního pozůstatku prvohorních oboupohlavních buněk množících se pouze dělením, je jedení ze všech živých tvorů pouze rostlinných plodů a rostlinných semen. Jde o neověřenou vědeckou teorii, kterou je třeba v praxi teprve ověřit.

Když se mne zeptáte, proč jsem zveřejnil touto šíleně odvážnou vědeckou teorii, odpovím Vám, když mohu zachránit život jediného živého tvora na této planetě, učiním tak.

Není vůbec jisté, zda jedením rostlinných plodů a rostlinných semen spolu s přípustným množstvím minerálů, např. soli a vody se stane z homosexuála heterosexuál níže uvedeným urychlením opožděné evoluce, což je pouze má nepotvrzená exaktní teorie. Je však zcela jisté, že se zachrání mnoho životů živočichů a rostlin, hub (jedení rostlinných plodů a rostlinných semen je totiž přirozeným způsobem rozmnožování těchto živých organismů, přičemž nedochází k jejich usmrcení), kteří by byli jinak zabiti a snědeni, a tak přispějeme k laskavějšímu světu, ve kterém všichni žijeme. Tento laskavější a milosrdnější svět by měl být cílem jak pro heterosexuály, kterým z Vašeho pohledu zdánlivě nic nechybí, tak i pro homosexuály, kteří jsou spolu s těmito živočichy a rostlinami či houbami sice méně avšak také v dějinách terčem neustálých útoků a zabíjení ze strany silnější části společnosti.

Homosexualita, pedofilie aj. sexuální úchylky dle Filosofie rovnováhy jsou způsobeny nedokonalým, resp. zpozdilým mozkem, zásadně jde o trest za působení zbytečné (tj. větší než co možná nejmenší) smrti a bolesti živým jedincem a jeho předky, náprava je dle Filosofie rovnováhy možná dlouhodobým nepůsobením zbytečné smrti a bolesti tímto sexuálně úchylným živým jedincem. (blíže viz má Filosofie rovnováhy, I. kniha, kapitola t) Otázka sexu ) Sexuálně úchylní lidé, pokud neporušují základní lidská práva, by dle Filosofie rovnováhy měli být ve společnosti znevýhodňováni, nikoliv však pronásledováni, cílem tohoto přístupu je výše uvedeným nenásilně donutit k nápravě tyto sexuálně úchylné lidi a zdokonalit jejich mozek evolučním vývojem na heterosexuály, což si ve skutečnosti velmi přejí sami tito sexuálně úchylní lidé, jejich rodiče, kteří chtějí děti, i celá společnost. Toto znevýhodňování sexuálně úchylných lidí je spravedlivé jen za podmínky, že výše uvedená náprava je možná, jak předpokládá má Filosofie rovnováhy.

Citováno z www.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1748


Podle Filosofie rovnováhy: "Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory (spekulace).

Tudíž téměř všechny zla ve světě by měla být dle Filosofie rovnováhy důsledkem trestu za porušení povinnosti nepůsobit o mnoho více než co možná nejméně smrti a bolesti živým tvorem a jeho předky z důvodu nenávisti tímto postižených živých tvorů a jejich příbuzných živých tvorů. K těmto zlům by měla patřit rovněž homosexualita.

V literatuře níže uvádím názor katolického kněze Tomáše Halíka, který mě připravoval k prvnímu přijímání a měl mě opravdu rád, komentovaný ultrakonzervativními katolíky. Jeho názor: „Něco jiného je homosexuální orientace daná vrozenou biologickou dispozicí. Tu samu o sobě nelze kvalifikovat jako hříšnou a církev učí, že k těmto lidem je třeba přistupovat s pochopením.“ ... "křesťanští fundamentalisté, kteří nevědí nic o tom, co soudobá genetika a sexuologie zjistila o původu homosexuální orientace, nejsou schopni rozlišit mezi geneticky danou sexuální orientací ..."

V případě, že neplatí má Filosofie rovnováhy, že dlouhodobým (maximálně 7 letým, kdy se podle exaktní vědy obmění všechny živé buňky v těle člověka, vyjma nervových buněk) dodržováním výše uvedené povinnosti dle mé Filosofie rovnováhy nepůsobit o mnoho větší než co možná nejmenší smrt a bolest se homosexuál vyléčí na heterosexuála, a že platí výše uvedený současný názor exaktní vědy, že homosexualita je vrozená a nelze vyléčit, tak rovněž i já v souladu s Filosofií rovnováhy souhlasím s výše uvedeným názorem Tomáše Halíka.


Pozn.: pojem sexuální úchylka používám ve smyslu odchýlit se od většiny

Literatura: www.community.org.ua/dwnld/czhalikandhomosexualism.doc , www.narodnisjednoceni.cz/archiv/20130220.htm , http://hejnic.webnode.cz/jara/hlava/uceni/biologie-cloveka/ , http://knihovna.orgfree.com/kafka/5.html

Blíže Filosofie rovnováhy viz www.spvzt.cz
Sebastián Wortys Posted - 15/12/2014 : 11:25:33
eliminativismu opakuji, nezformuloval bych to lépe“ – , 1)Tvá tvrzení se dle mého eliminativismu dotýkají spíš okrajově, rozhodně na mé otázky neodpovídají přímo. Mohlo by to jít lépe, . 2)Doslovné opakování moc nepomáhá k tomu, aby 2. lépe pochopil myšlenku 1.ho. Parafrázování/ rozvedení by bylo lepší. 3)Nevidím v tom, do jaké míry s eliminativismem ne/souhlasíš, takže mi to vyznívá jako vyhýbání se odpovědi. Kdybys nechtěl odpovídat, nemusíš, , ale netvoř iluzi, že jsi učinil. Nebo se pokoušíš být nestranný a tvůj světonázor je v této oblasti nehotový? (Jsi-li víc filosof než vědec, můžeš na tento druh „neviditelna“ mít názor) Nebo jak jinak si to mám vyložit?

filosofie jako seriózního vědního oboru“ – Filosofie je svobodnější => větší => není podmnožinou vědy, ale naopak. Věda je okleštěný výstřižek filosifie (zbytek textu NEmá vyznívat kriticky) a má sloužit k zpřesňování jíjích východisek. Tím jakoby staví „Babylonskou věž“ a filosofie stojí/ skáče/ pouští draky na vrchu v dobrodružné snaze sáhnout si ještě víš (blíž k Pravdě), než je aktuální vrchol. Při tom si staví i své šílenější konstrukce (zkouší si volit názor i na to co je pro vědu dosud mnohoznačné (třeba eliminativistické téma) (tím též převišujem aktuální UI)), ale nebývaj tak pevné jako ty vědou tvořené, občas spadnou (něco však může zůstat - stát se součástí závěrů vědy, které filosofie/ filosofověda interpretuje) - filosofie je zranitelnější...

ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY“ – Proč toto v názvu? Připomíná mi to „Bojovat za mír.“ (což považuji za nesmysl), čichám tám nějaký paradox s tím citátem...

Všichni [...] chtějí žít ve světě, kde se budou mít [...] rádi, proto [...] působit [...] nejméně [...] bolesti.“ – To je v podstatě součást buddhismu (v tvém podání by se ale dali najít nesrovnalosti při aplikace „chtějí“ např. na rostliny a „povinen“ vyznívá jako vnější vůle v rozporu s vnitřní „chtějí“, ale nechce se mi to řešit, nechám to na tobě), se kterou určitě víceméně souhlasím, . Z tohoto hlediska by se ti mohla zamlouvat má vize Přirozené mnohobytosti, určitě doporučuji: http://uloz.to/x4p1ayNf/sebastian-wortys-prirozena-mnohobytost-2012-beta-verze-pdf

vědomí [...] rekurzi [...] Gödelovy věty o neúplnosti“ – Není mi zcela jasné, proč Gö-věty zmiňuješ. Jen proto, že souvisí s rekurzí a ta s mainstreamovou teorií vědomí? Jinač co se týče nedokazatelnosti, typoval bych v rámci existence třeba podobu svobodné vůle.

Rovněž si myslím [...] počítat činnost mozku [...] dokonalé nekonečno“ – Nevím, z čeho tak vyvozuješ, ale můj názor to asi nebude, . Nekonečná činnost mozku?

nestvořeného Boha“ – Dle mého „Bůh“ stvořil/odůvodnil sám sebe (podrobnosti viz. 2. díl (v 1.m je to šifrované) mé humorné sci-fi knihy Wesmírný omyl, vydání odhaduji na rok 2016-17).

dokonalá nula“ – „A jaký má smysl a jak se liší od normální 0?“, zeptala se Occamovka.

Pozn.: Neviditelnem chápu“ – Dík, tato poznámka se hodila, . Doporučil bych ale používat spíš pojem „nezjevno“, poněvadž „neviditelno“ mi (a předpokládám, že nebudu sám) asociuje něco, co není vidět vůbec, ale v tvém podání mi to vyznívá spíš jako něco, co je nějak „vidět“, ale není zjevné (alespoň uvědomělejším (pro méně uvědomělé by to byla jen iluzivní zjevnost)), jak si to správně vyložit (může se nabízet víc možností či žádná).
Dalibor Grůza Posted - 13/12/2014 : 19:52:17
k eliminativismu opakuji, nezformuloval bych to lépe:

filosofie jako seriózního vědního oboru, který se rovněž zabývá zásadně pouze neviditelnem

i když i mystika do filosofie nepochybně patří. Do doby než se tyto velmi skryté věci stanou více obecně zjevné, tak u nich máme vždy z hlediska exaktní (tj. měřitelné) vědy malou jistotu

zabýval neviditelenem, případně mystikou, tak jsme se snažil příliš nevzdálit exaktní vědě, tedy budoval jsme neviditelno co nejblíže na základech viditelna a v rámci toho jsem se inspiroval rovněž uznávanými výsledky filosofie jako vědního oboru, exaktní přírodovědy apod.

dodávám, že důvodem shora uvedeného je, že exaktní (tj. měřitelná) věda je nejjistější věda (i když i zde se může jednat o hromadný klam našich smyslů), kterou lidstvo má, protože se na ni mohou shodnout všichni bez ohledu na jejich často různé názory o současném neviditelnu, které zajisté existuje, protože měření lze opakovat a teoreticky každý může jeho výsledky opakovaně sledovat a opakovaně překontrolovat, což o názorech o neviditelnu, případně mystice neplatí.

Základní myšlenka mé Filosofie rovnováhy:

FILOSOFIE ROVNOVÁHY
FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:
"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti."

Vše ostatní jsou více názory (spekulace).


Blíže Filosofie rovnováhy viz www.spvzt.cz

K tvé citaci o neviditelnu: Ale i současná věda už se zabývá tématy jako např. transcendentální vědomí (jeho existenci považuji za nejsmysluplnější teorii opodstatnění existence a dle mého ho nelze redukovat na pouhou rekurzi): www.osel.cz/index.php?clanek=7442 s odkazem na Gödelovy věty o neúplnosti viz http://cs.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6delovy_v%C4%9Bty_o_ne%C3%BAplnosti, tedy např., že první Gödelova věta říká, že v žádné rozumné teorii hovořící o přirozených číslech není dokazatelné vše. Druhá Gödelova věta dává konkrétní příklad takového nedokazatelného tvrzení pro Peanovu aritmetiku – je jím věta „Peanova aritmetika je bezesporná.“

uvádím:

Rovněž si myslím, že budeme-li se snažit přesně spočítat činnost mozku, dostaneme se k mnou zavedeným číslům dokonalé nekonečno a dokonalá nula, jež jsou sice žádným živým tvorem kromě možného nestvořeného Boha nespočitatelné samotným rozumem či samotným citem, živí tvorové si je mohou pouze přibližně představit (zřejmě rozum živých tvorů postupuje od dokonalého nekonečna jeho rozkladem, není však schopen dosáhnout dokonalé nuly, není však schopen obsáhnout dokonalé nekonečno ani dokonalou nulu) či je přibližně cítit (zřejmě cit živých tvorů postupuje od dokonalé nuly jejich skládáním, není však schopen dosáhnout dokonalého nekonečna, není však schopen obsáhnout dokonalé nekonečno ani dokonalou nulu). Mohutnost či hustotu dokonalého nekonečna nelze již dále zvětšovat. Opakem dokonalého nekonečna je pak v mé Filosofii rovnováhy dokonalá nula, která vznikne po dokonale nekonečném dělení jakéhokoliv nedokonalého nekonečna jako např. hmoty mozku.

Blíže viz má Filosofie rovnováhy www.spvzt.cz/FilosofieRovnovahyKniha.htm#Vypocty

K tvému transcendentálnímu vědomí a citaci článku Máme kvantové vědomí, propojené s předivem časoprostoru dále uvádím:

Dále podle mé Racionální mystika může být tělo či mozek člověka před smrtí totožný se světem a jejich živé buňky s živými tvory v tomto světě. Čili dle mé Racionální mystiky může jít o totožnost makrokosmu a mikrokosmu. Čili jde o určitou formu subjektivního idealismu zavedeného do filosofie Georgem Berkeleyem. I v případě mé Racionální mystiky však jde o velmi neviditelné hypotézy, které je třeba brát s větší rezervou. (viz www.spvzt.cz/FilosofieRovnovahyKniha.htm#Dodatky )

Pozn.: Neviditelnem chápu současné smyslové rozumové nezjevno, tedy to, co v současnosti není smyslově rozumu zjevné
Sebastián Wortys Posted - 13/12/2014 : 12:41:21
dle současné exaktní přírodovědy […] duševní pochody zřejmě sídlí v zásadně hmotném mozku“ – Tím chceš implicitně říct (v souvislosti s tvým tvrzením kolem „mystiky“ a předpokládám po přečtení zmíněných neuro-f-směrů), že např. ty duš-pochody, které dlouhodobě neumíme (občas už se říká „nelze“) neurovědecky vydedukovat z pochodů mozku, tak neexistují, resp. eliminativismus spíše přijímáš za svůj názor? Pokud ano, souhlasíš tedy s tvrzením, že existence např. víry je pseudovědecký mýtus?

ptát, jestli hmotný mozek má rovněž nehmotný či nám skrytý rozměr […] oblasti mystiky“ – Mě přijde zjevné, že existují jevy, které nejsou vědou uchopitelné/viditelné (přání, víra, sebeuvědomění, naděje…), poněvadž lidský organismus používá jiné smyslové orgány (vtipné je, že nejspíš i takové komplexnější, které věda neumí uchopit, , a z5novazebně přes školy názor neexistence projektuje do lidí (což se pochopitelně týká i jiných přirozeností a rychlost aktualizace vyučovaného (zejména na ZŠ) je směšná)), než Věda (sic jí utváří lidé, ale dívají se výhradně skrz přístroje). Eliminativismus tedy považuji za jakousi chybnou/přehnanou absolutizaci paradigmatu exaktnosti vlivem ulpívání současné filosofie na aktuálně vlivnější vědě (zapomíná se, že to filosofie vědě určuje pravidla, ne naopak!) (a dnes ještě vlivnější než věda začínají být technologie). Stručněji: Dle mého existují neurovědou neuchopitelné duševní jevy. A snaha řešit nedokonalost vědy by neměla být zaměňována s mystikou, i když to tak lze do jisté míry chápat (téměř cokoli lze do jisté míry chápat jakkoli)…

Meister Eckhart“ – To není můj odkaz, ale FB-uživatele „Martin M. Mrskoš“.

Mystika […] spekulace […] brát s rezervou“ – Do jisté míry souhlasím, ale dodávám: S rezervou je ostatně potřeba brát i vědu, .

co osoba to jiný názor na toto neviditelno“ – To, že existuje mnoho teorií o nehmo/transcenden-tnu (připomínám, že i kvantovka má dost neodstřelených teorií), přeci nevylučuje, že by mezi nimi nemohla být podstatná/chybějící část Pravdy, ke které prostě hlediskem aktuální vědy nelze dos5, .

Filosofii rovnováhy“ – Jaké jsou stručně její klíčové myšlenky?

zabýval neviditelenem […] nevzdálit exaktní vědě“ – Ale i současná věda už se zabývá tématy jako např. transcendentální vědomí (jeho existenci považuji za nejsmysluplnější teorii opodstatnění existence a dle mého ho nelze redukovat na pouhou rekurzi): http://www.osel.cz/index.php?clanek=7442 Vedle těchto teorií mé názory nejsou tak kontroverzní, (a věřím, že podobné směry se budou dál rozvíjet a časem ušlapou dosavadní skepsi/ přehnaný materialismus nebo jak to nazvat)…

Slovem mystika se označuje“ – Jaký má smysl vypisovat mnoho různých výkladů, když to znepřesňuje, který z nich jsi tím převážněji myslel?

www.FILOSOFIE.cz Diskusní fórum © (c) 2009 webmaster Go To Top Of Page
Snitz Forums 2000